Μαρτυρία της εμπειρίας των χριστιανών «Τα μαθήματα που πήρα μέσα από τις αποτυχίες και τα εμπόδια»

1 Νοεμβρίου 2022

Είναι επικεφαλής εκκλησίας. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, ανακαλύπτει ένα ζήτημα, αλλά δεν το κατανοεί καλά και δεν το αναφέρει στους ανώτερους επικεφαλής, προκαλώντας μεγάλη καθυστέρηση στο ευαγγελικό έργο. Μετά από αυτοκριτική και αναζήτηση, συνειδητοποιεί πώς θα πρέπει να ενεργεί όταν αντιμετωπίζει σύγχυση και προβλήματα, κατανοεί τη διεφθαρμένη διάθεσή της και επιτυγχάνει διάκριση των άλλων. Μέσα από τις αποτυχίες και τις αναποδιές της, παίρνει διάφορα μαθήματα.

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο