Χριστιανικός χορός «Ο Υιός του Ανθρώπου έρχεται στη γη»

6 Ιουνίου 2024

I

Αστραπή απ' την Ανατολή ως τη Δύση λάμπει.

Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε στη γη.

Ο ενσαρκωμένος Θεός εμφανίστηκε κι εργάζεται στην Κίνα.

Είναι ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών.

Έχει εκφράσει αλήθειες, τα έθνη συγκλονίζει.

Το έργο της κρίσεως αρχίζει απ' τον οίκο του Θεού.

Τα λόγια Του έχουν εξουσία, όλων τις καρδιές κατακτούν.

Πλήρως πεπεισμένοι, όλοι προσκυνούν ως ένδειξη λατρείας.

Ο Παντοδύναμος Θεός έχει κάτσει στον θρόνο της δόξας Του.

Ο Υιός του ανθρώπου εμφανίστηκε κι εργάζεται,

συγκλονίζει όλα τα έθνη της γης.

Του Θεού τα λόγια στον κόσμο εξαπλώνονται,

με το σάλπισμα της Εποχής της Βασιλείας να ακούγεται σε όλο τον κόσμο.

II

Ο Υιός του ανθρώπου μιλά και περπατά μέσα στις εκκλησίες,

τα λόγια και το έργο Του είναι ανάμεσά μας.

Ο Θεός ποιμαίνει και ποτίζει τον καθένα μας,

τρώμε και πίνουμε τα λόγια Του, ερχόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί Του.

Σαν ένα δίκοπο μαχαίρι, τα λόγια της κρίσης του Θεού

εκθέτουν και αναλύουν την αλήθεια της διαφθοράς του ανθρώπου.

Η κρίση και η παίδευση εξαγνίζουν τη διαφθορά και την επαναστατικότητά μας,

σώζοντας μας πλήρως από τις δυνάμεις του Σατανά.

Έχουμε κερδίσει αλήθεια και ζωή, αινούμε τον Θεό.

Ο Υιός του ανθρώπου εμφανίστηκε κι εργάζεται,

συγκλονίζει όλα τα έθνη της γης.

Του Θεού τα λόγια στον κόσμο εξαπλώνονται,

με το σάλπισμα της Εποχής της Βασιλείας να ακούγεται σε όλο τον κόσμο.

III

Ο Παντοδύναμος Θεός αλήθειες εκφράζει για να κρίνει, να εξαγνίσει τον άνθρωπο.

Έχει δημιουργήσει στην Κίνα μια ομάδα νικητών.

Τον Σατανά νικώντας, ο Θεός κερδίζει δόξα.

Τα λόγια Του εκπληρώνονται το ένα μετά το άλλο.

Ο Υιός του ανθρώπου εμφανίστηκε κι εργάζεται,

συγκλονίζει όλα τα έθνη της γης.

Του Θεού τα λόγια στον κόσμο εξαπλώνονται,

με το σάλπισμα της Εποχής της Βασιλείας να ακούγεται σε όλο τον κόσμο.

Σάλπιγγες αγγέλων, αγγέλων τραγούδια, όλα για να δοξαστεί ο Θεός.

Ο Παντοδύναμος Θεός θα άρχει στη γη στους αιώνες των αιώνων, στους αιώνες των αιώνων.

Από το "Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια"

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο