Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 460

Πρέπει να κατανοείς τις πολλές καταστάσεις στις οποίες θα βρίσκονται οι άνθρωποι όταν το Άγιο Πνεύμα εκτελεί έργο πάνω τους. Ιδιαίτερα, όσοι συντονίζονται ώστε να υπηρετήσουν τον Θεό πρέπει να έχουν ακόμα καλύτερη αντίληψη των πολλών καταστάσεων που προκύπτουν από το έργο που εκτελεί το Άγιο Πνεύμα πάνω στους ανθρώπους. Αν μιλάς μόνο για πολλές εμπειρίες ή πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορείς να επιτύχεις είσοδο, αυτό δείχνει πως η εμπειρία σου είναι υπερβολικά μονόπλευρη. Χωρίς να γνωρίζεις την αληθινή σου κατάσταση ή να αντιλαμβάνεσαι τις αρχές της αλήθειας, δεν είναι δυνατόν να επιτύχεις αλλαγή διάθεσης. Χωρίς να γνωρίζεις τις αρχές του έργου του Αγίου Πνεύματος ή να κατανοείς τους καρπούς που αποφέρει, θα είναι δύσκολο να διακρίνεις το έργο των μοχθηρών πνευμάτων. Πρέπει να αποκαλύψεις το έργο των μοχθηρών πνευμάτων, καθώς και τις αντιλήψεις των ανθρώπων, και να διεισδύεις κατευθείαν στον πυρήνα του ζητήματος· πρέπει, επίσης, να επισημαίνεις πολλές παρεκκλίσεις όσον αφορά το πώς ασκούνται οι άνθρωποι και τι προβλήματα μπορεί να έχουν στην πίστη τους στον Θεό, ώστε ίσως να τα αναγνωρίσουν. Τουλάχιστον, δεν πρέπει να τους κάνεις να νιώθουν αρνητικοί ή παθητικοί. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσεις τις δυσκολίες που αντικειμενικά υπάρχουν για τους περισσότερους ανθρώπους, δεν πρέπει να είσαι παράλογος ή να «προσπαθείς να μάθεις σ’ ένα γουρούνι να τραγουδά»· αυτή είναι ανόητη συμπεριφορά. Προκειμένου να αντιμετωπίσεις τις πολλές δυσκολίες που βιώνουν οι άνθρωποι, πρέπει πρώτα να κατανοήσεις τη δυναμική του έργου του Αγίου Πνεύματος· πρέπει να κατανοήσεις πώς το Άγιο Πνεύμα εκτελεί έργο πάνω σε διαφορετικούς ανθρώπους, πρέπει να κατανοήσεις τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι και τα ελαττώματά τους, και πρέπει να δεις ξεκάθαρα τα κύρια ζητήματα του προβλήματος και να φτάσεις στην πηγή του, χωρίς παρεκκλίσεις ή σφάλματα. Μόνο αυτού του είδους ο άνθρωπος έχει τα προσόντα ώστε να συντονιστεί για να υπηρετήσει τον Θεό.

Το αν είσαι ικανός ή όχι να κατανοήσεις τα κύρια ζητήματα και να δεις ξεκάθαρα πολλά πράγματα εξαρτάται από τις ατομικές σου εμπειρίες. Ο τρόπος με τον οποίο βιώνεις τα πράγματα είναι και ο τρόπος με τον οποίο καθοδηγείς τους άλλους. Αν κατανοείς γράμματα και δόγματα, τότε θα καθοδηγείς τους άλλους στο να κατανοούν γράμματα και δόγματα. Ο τρόπος με τον οποίο βιώνεις την πραγματικότητα των λόγων του Θεού είναι ο τρόπος με τον οποίο θα καθοδηγήσεις τους άλλους να επιτύχουν είσοδο στην πραγματικότητα των λόγων του Θεού. Αν είσαι σε θέση να κατανοήσεις πολλές αλήθειες και να δεις πολλά πράγματα ξεκάθαρα στα λόγια του Θεού, τότε είσαι, επίσης, σε θέση να οδηγήσεις τους άλλους στην κατανόηση πολλών αληθειών, και όσοι καθοδηγείς θα έχουν κατανοήσει τα οράματα ξεκάθαρα. Αν επικεντρώνεσαι στο να κατανοείς υπερφυσικά συναισθήματα, τότε όσοι καθοδηγείς θα κάνουν το ίδιο. Αν παραμελείς την άσκηση και, αντ’ αυτού, δίνεις έμφαση στη συνομιλία, τότε όσοι καθοδηγείς θα επικεντρώνονται επίσης στη συνομιλία, χωρίς να ασκούνται καθόλου ή να επιτυγχάνουν οποιαδήποτε αλλαγή στη διάθεσή τους· θα είναι ενθουσιασμένοι μόνο εξωτερικά, χωρίς να έχουν κάνει πράξη καμία αλήθεια. Όλοι οι άνθρωποι παρέχουν στους άλλους όσα διαθέτουν οι ίδιοι. Το είδος κάθε ανθρώπου καθορίζει το μονοπάτι στο οποίο καθοδηγεί τους άλλους, καθώς και το είδος των ανθρώπων που καθοδηγεί. Για να είστε πραγματικά κατάλληλοι ώστε να χρησιμοποιηθείτε από τον Θεό, δεν πρέπει απλώς να έχετε φιλοδοξίες, μα χρειάζεστε, επίσης, πολλή διαφώτιση από τον Θεό, την καθοδήγηση των λόγων Του, την εμπειρία της αντιμετώπισης από Αυτόν και το ραφινάρισμα των λόγων Του. Βάσει αυτών, σε συνηθισμένες περιστάσεις, θα πρέπει να δίνετε προσοχή στις παρατηρήσεις, τις σκέψεις, τους συλλογισμούς και τα συμπεράσματά σας, και να απορροφηθείτε ή να εξαλειφθείτε κατά περίπτωση. Όλα αυτά είναι μονοπάτια για την είσοδό σας στην πραγματικότητα, και καθένα απ’ αυτά είναι αναγκαίο. Με αυτόν τον τρόπο εργάζεται ο Θεός. Αν εισέλθεις σε αυτήν τη μέθοδο σύμφωνα με την οποία εργάζεται ο Θεός, τότε θα έχεις την ευκαιρία να τελειώνεσαι από τον Θεό κάθε μέρα. Και οποιαδήποτε στιγμή, ανεξάρτητα από το αν το περιβάλλον σου είναι σκληρό ή ευνοϊκό, αν δοκιμάζεσαι ή μπαίνεις σε πειρασμό, αν εργάζεσαι ή όχι, και αν ζεις μόνος σου ή ως μέρος ενός συνόλου, πάντα θα βρίσκεις ευκαιρίες να τελειωθείς από τον Θεό, χωρίς να χάνεις ποτέ καμία. Θα είσαι σε θέση να τις ανακαλύπτεις όλες —και, με αυτόν τον τρόπο, θα έχεις βρει το μυστικό ώστε να βιώσεις τα λόγια του Θεού.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ποια θα πρέπει να είναι τα εφόδια ενός ικανοποιητικού ποιμένα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο