28. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του έργου του Αγίου Πνεύματος και του έργου των κακών πνευμάτων;

Σχετικά λόγια του Θεού:

Πρέπει να καταλάβεις ποια πράγματα προέρχονται από τον Θεό και ποια από τον Σατανά. Τα πράγματα που προέρχονται από τον Θεό σού χαρίζουν οράματα με ακόμα μεγαλύτερη διαύγεια και σε φέρνουν ολοένα πιο κοντά στον Θεό· μοιράζεσαι ειλικρινή αγάπη με τους αδελφούς και τις αδελφές σου, έχεις την ικανότητα να δείχνεις ενδιαφέρον για το φορτίο του Θεού, και η καρδιά σου είναι μονίμως γεμάτη αγάπη για τον Θεό. Έχεις έναν δρόμο μπροστά σου να διαβείς. Τα πράγματα που προέρχονται από τον Σατανά κάνουν τα οράματα να εξαφανίζονται μαζί σου και σε κάνουν να χάσεις όλα όσα είχες πρωτύτερα· αποξενώνεσαι από τον Θεό, δεν αγαπάς καθόλου τους αδελφούς και τις αδελφές σου και η καρδιά σου είναι γεμάτη μίσος. Οδηγείσαι στην απόγνωση, δεν επιθυμείς να διάγεις πλέον την εκκλησιαστική ζωή και έχει χαθεί πια η αγάπη για τον Θεό μέσα από την καρδιά σου. Αυτό είναι έργο του Σατανά, καθώς και η συνέπεια του έργου των μοχθηρών πνευμάτων.

Απόσπασμα από το «Κεφάλαιο 22» του «Ομιλίες του Χριστού στην αρχή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Ο Θεός δεν επαναλαμβάνει το έργο Του, δεν κάνει μη ρεαλιστικό έργο, δεν θέτει υπερβολικές απαιτήσεις στον άνθρωπο και δεν κάνει έργο που υπερβαίνει τη σύνεση του ανθρώπου. Όλο το έργο που κάνει είναι εντός του πεδίου της κανονικής λογικής του ανθρώπου και δεν υπερβαίνει τη λογική της κανονικής ανθρώπινης φύσης, και το έργο Του επιτελείται σύμφωνα με τις κανονικές απαιτήσεις του ανθρώπου. Αν πρόκειται για το έργο του Αγίου Πνεύματος, τότε οι άνθρωποι γίνονται όλο και πιο κανονικοί και η ανθρώπινη φύση τους γίνεται όλο και πιο κανονική. Οι άνθρωποι αποκομίζουν αυξανόμενη γνώση της διεφθαρμένης σατανικής διάθεσής τους, καθώς και της ουσίας του ανθρώπου, και αποκτούν, επίσης, μια ολοένα μεγαλύτερη λαχτάρα για την αλήθεια. Με άλλα λόγια, η ζωή του ανθρώπου αναπτύσσεται συνεχώς και η διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου γίνεται όλο και πιο ικανή να αλλάξει —όλα αυτά αποτελούν το νόημα πίσω από το γεγονός ότι ο Θεός γίνεται η ζωή του ανθρώπου. Αν μια οδός δεν είναι ικανή να αποκαλύψει εκείνα τα πράγματα που συνιστούν την ουσία του ανθρώπου, δεν είναι ικανή να αλλάξει τη διάθεση του ανθρώπου και, επιπλέον, δεν είναι ικανή να φέρει τους ανθρώπους ενώπιον του Θεού ή να τους προσφέρει μια πραγματική κατανόηση του Θεού, και κάνει, μάλιστα, την ανθρώπινη φύση τους να γίνεται όλο και πιο ποταπή και τη σύνεσή τους όλο και λιγότερο κανονική, τότε αυτή η οδός δεν πρέπει να είναι η αληθινή οδός και μπορεί να είναι έργο ενός κακού πνεύματος ή η παλιά οδός. Εν ολίγοις, δεν μπορεί να είναι το τωρινό έργο του Αγίου Πνεύματος.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό και το έργο Του μπορούν να Τον ικανοποιήσουν» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι μια μορφή ενεργητικής καθοδήγησης και θετικής διαφώτισης. Δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να είναι παθητικοί. Τους φέρνει παρηγοριά, τους δίνει πίστη και αποφασιστικότητα, καθώς και τη δυνατότητα να επιδιώκουν να οδηγηθούν στην τελείωση από τον Θεό. Όταν εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, οι άνθρωποι είναι σε θέση να εισέλθουν ενεργά· δεν είναι παθητικοί ούτε έχουν εξαναγκαστεί, μα ενεργούν εξ ιδίας πρωτοβουλίας. Όταν εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι και πρόθυμοι, είναι πρόθυμοι να υπακούσουν, και ταπεινώνουν ευχαρίστως τον εαυτό τους. Παρόλο που μέσα τους πονούν και είναι ευάλωτοι, έχουν την αποφασιστικότητα να συνεργαστούν· υποφέρουν με ευχαρίστηση, είναι σε θέση να υπακούν και δεν έχουν κηλιδωθεί από την ανθρώπινη θέληση, δεν έχουν κηλιδωθεί από το σκεπτικό του ανθρώπου και σίγουρα δεν έχουν κηλιδωθεί από τις ανθρώπινες επιθυμίες και τα ανθρώπινα κίνητρα. Όταν οι άνθρωποι βιώνουν το έργο του Αγίου Πνεύματος, είναι ιδιαίτερα άγιοι μέσα τους. Εκείνοι που κατέχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος βιώνουν την αγάπη για τον Θεό και την αγάπη για τους αδελφούς και τις αδελφές τους· αντλούν ευχαρίστηση από τα πράγματα που ευχαριστούν τον Θεό και αποστρέφονται τα πράγματα που αποστρέφεται ο Θεός. Οι άνθρωποι που συγκινούνται από το έργο του Αγίου Πνεύματος έχουν κανονική ανθρώπινη φύση, επιδιώκουν διαρκώς την αλήθεια και διακατέχονται από την ανθρώπινη φύση. Όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα στους ανθρώπους, η κατάστασή τους γίνεται όλο και καλύτερη και η ανθρώπινη φύση τους γίνεται όλο και πιο κανονική, και αν και κάποια συνεργασία τους μπορεί να είναι ανόητη, τα κίνητρά τους είναι σωστά, η είσοδός τους είναι θετική, δεν προσπαθούν να προκαλέσουν διατάραξη και δεν υπάρχει καθόλου κακία μέσα τους. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι κανονικό και πραγματικό, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται στον άνθρωπο σύμφωνα με τους κανόνες της κανονικής ζωής του ανθρώπου και διαφωτίζει και καθοδηγεί τους ανθρώπους σύμφωνα με την πραγματική επιδίωξη των κανονικών ανθρώπων. Όταν εργάζεται το Άγιο Πνεύμα στους ανθρώπους, τους καθοδηγεί και τους διαφωτίζει σύμφωνα με τις ανάγκες των κανονικών ανθρώπων. Μεριμνά για εκείνους σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τους καθοδηγεί και τους διαφωτίζει θετικά σύμφωνα με αυτά που τους λείπουν και σύμφωνα με τις ατέλειές τους. Το έργο του Αγίου Πνεύματος αποσκοπεί να διαφωτίσει και να καθοδηγήσει τους ανθρώπους στην πραγματική ζωή· μόνο αν εκείνοι βιώσουν τα λόγια του Θεού στην πραγματική ζωή τους είναι σε θέση να δουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Εάν, στην καθημερινή τους ζωή, οι άνθρωποι βρίσκονται σε θετική κατάσταση και έχουν μια κανονική πνευματική ζωή, τότε διακατέχονται από το έργο του Αγίου Πνεύματος. Σε μια τέτοια κατάσταση, όταν τρώνε και πίνουν τα λόγια του Θεού, έχουν πίστη· όταν προσεύχονται, έχουν έμπνευση· όταν αντιμετωπίζουν κάτι, δεν είναι παθητικοί· και, καθώς συμβαίνουν πράγματα, είναι σε θέση να βλέπουν στα πράγματα αυτά τα διδάγματα τα οποία ο Θεός απαιτεί απ’ αυτούς να μάθουν. Δεν είναι παθητικοί ούτε αδύναμοι και, παρόλο που έχουν πραγματικές δυσκολίες, είναι πρόθυμοι να υπακούν σε όλες τις διευθετήσεις του Θεού.

[…]

Ποιο είναι το έργο που προέρχεται από τον Σατανά; Στο έργο που προέρχεται από τον Σατανά, τα οράματα μέσα στους ανθρώπους είναι ασαφή· οι άνθρωποι δεν έχουν κανονική ανθρώπινη φύση, τα κίνητρα πίσω από τις πράξεις τους είναι λανθασμένα και, παρόλο που επιθυμούν να αγαπήσουν τον Θεό, υπάρχουν πάντα κατηγορίες μέσα τους, κι αυτές οι κατηγορίες και οι σκέψεις προκαλούν συνεχείς παρεμβολές μέσα τους, περιορίζοντας την ανάπτυξη της ζωής τους και εμποδίζοντάς τους να έρχονται ενώπιον του Θεού όντας στην κανονική κατάσταση. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρξει το έργο του Σατανά μέσα στους ανθρώπους, η καρδιά τους δεν μπορεί να είναι γαλήνια ενώπιον του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να κάνουν —όταν βλέπουν ανθρώπους να συναθροίζονται, θέλουν να το βάλουν στα πόδια, και δεν μπορούν να κλείσουν τα μάτια τους όταν οι άλλοι προσεύχονται. Το έργο των κακών πνευμάτων καταστρέφει την κανονική σχέση μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, και αναστατώνει τα προηγούμενα οράματα των ανθρώπων ή το πρότερο μονοπάτι τους της εισόδου στη ζωή· μες στην καρδιά τους, δεν μπορούν ποτέ να πλησιάσουν τον Θεό, και συμβαίνουν συνεχώς πράγματα που τους προκαλούν διαταραχή και τους δεσμεύουν. Η καρδιά τους δεν μπορεί να βρει γαλήνη, δεν τους μένει δύναμη να αγαπήσουν τον Θεό και το πνεύμα τους βουλιάζει. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις του έργου του Σατανά. Οι εκδηλώσεις του έργου του Σατανά είναι οι εξής: το να είσαι ανήμπορος να εμμείνεις στη θέση σου και να παραμείνεις σταθερός στη μαρτυρία σου, γεγονός που σε οδηγεί να γίνεις κάποιος που έχει σφάλει ενώπιον του Θεού και δεν έχει καθόλου πίστη προς τον Θεό. Όταν παρεμβαίνει ο Σατανάς, χάνεις την αγάπη και την αφοσίωση που έχεις μέσα σου προς τον Θεό, σου αφαιρείται η κανονική σχέση με τον Θεό, δεν επιδιώκεις την αλήθεια ούτε τη βελτίωση του εαυτού σου· οπισθοδρομείς και γίνεσαι παθητικός, κακομαθαίνεις τον εαυτό σου, επιτρέπεις την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της αμαρτίας και δεν αισθάνεσαι μίσος για την αμαρτία· επιπλέον, η παρεμβολή του Σατανά σε κάνει ακόλαστο· εξαφανίζει το άγγιγμα του Θεού από μέσα σου και σε κάνει να διαμαρτύρεσαι για τον Θεό και να αντιτάσσεσαι σε Αυτόν, και σε οδηγεί να αμφισβητείς τον Θεό· υπάρχει ακόμη και ο κίνδυνος να εγκαταλείψεις τον Θεό. Όλα αυτά προέρχονται από τον Σατανά.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Το έργο του Αγίου Πνεύματος και το έργο του Σατανά» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Ο Θεός εργάζεται με πράο, ήπιο, στοργικό και τρυφερό τρόπο —με τρόπο εξαιρετικά υπολογισμένο και σωστό. Ο τρόπος Tου δεν σε κάνει να νοιώθεις έντονα συναισθήματα όπως «ο Θεός πρέπει να με αφήσει να πράξω τούτο» ή «ο Θεός πρέπει να με αφήσει να πράξω εκείνο». Ο Θεός ποτέ δεν σου δίνει τόσο έντονες σκέψεις ή συναισθήματα, που καθιστούν τα πράγματα αφόρητα. Έτσι δεν είναι; Ακόμα και τη στιγμή που δέχεσαι την κρίση και το παίδεμα του Θεού, πώς νιώθεις τότε; Όταν νοιώθεις την εξουσία και τη δύναμή Του, πώς νιώθεις τότε; Νιώθεις ότι ο Θεός είναι θείος και απαραβίαστος; (Ναι.) Μήπως, αυτές τις στιγμές, νοιώθεις μακριά από τον Θεό; Τον φοβάσαι; Όχι, αντ’ αυτού, νοιώθεις μια θεοσεβούμενη ευσέβεια. Οι άνθρωποι δεν αισθάνονται όλα αυτά λόγω του έργου του Θεού; […]

[…] όταν πρόκειται για το έργο του Σατανά πάνω στον άνθρωπο, υπάρχουν δύο φράσεις που μπορούν να περιγράψουν εκτενώς τη μοχθηρή και κακή φύση του, που πραγματικά μπορούν να σας επιτρέψουν να γνωρίσετε πόσο μισητός είναι: Στην προσέγγισή του προς τους ανθρώπους, ο Σατανάς θέλει πάντοτε να καταλαμβάνει ισχυρά και να κατέχει τον καθέναν τους, ώστε να φτάνει στο σημείο να ελέγχει ολοκληρωτικά τον άνθρωπο, βλάπτοντάς τον, προκειμένου να μπορεί να επιτύχει τον σκοπό και την ξέφρενη φιλοδοξία του. Τι σημαίνει «καταλαμβάνει ισχυρά»; Συμβαίνει με ή χωρίς τη συγκατάθεσή σου; Εν γνώσει ή εν αγνοία σου; Συμβαίνει απολύτως εν αγνοία σου! Σε καταστάσεις όπου είσαι μέσα στην άγνοια, πιθανώς χωρίς να έχει πει ή χωρίς να έχει κάνει τίποτα, όταν δεν υφίστανται προϋποθέσεις ούτε κανένα πλαίσιο, να ’τος, εμφανίζεται τριγύρω σου, κυκλώνοντάς σε. Ψάχνει για μια ευκαιρία να εκμεταλλευτεί, και τότε σε καταλαμβάνει ισχυρά, σε κατέχει, επιτυγχάνοντας τον στόχο του, ο οποίος είναι να έχει τον απόλυτο έλεγχό σου και να σε βλάπτει. Τούτη είναι η πλέον τυπική πρόθεση και συμπεριφορά στον πόλεμο του Σατανά εναντίον του Θεού για την ανθρωπότητα.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Δ'» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Κάποιοι άνθρωποι λένε ότι το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα τους την κάθε στιγμή. Αυτό είναι αδύνατον. Αν έλεγαν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πάντα μαζί τους, αυτό θα ήταν ρεαλιστικό. Αν έλεγαν ότι το σκεπτικό και η σύνεσή τους είναι συνεχώς κανονικά, κι αυτό θα ήταν ρεαλιστικό και θα έδειχνε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι μαζί τους. Αν λένε ότι το Άγιο Πνεύμα εργάζεται συνεχώς μέσα τους, ότι ο Θεός τούς διαφωτίζει και το Άγιο Πνεύμα τούς αγγίζει κάθε στιγμή και ότι αποκτούν νέες γνώσεις συνεχώς, τότε αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση φυσιολογικό! Είναι ολότελα υπερφυσικό! Χωρίς την παραμικρή αμφιβολία, αυτοί οι άνθρωποι είναι κακά πνεύματα! Ακόμη κι όταν ενσαρκώνεται το Πνεύμα του Θεού, υπάρχουν στιγμές που πρέπει να τραφεί και να αναπαυθεί —για να μη μιλήσουμε για τους ανθρώπους. Εκείνοι που έχουν κυριευτεί από κακά πνεύματα φαίνεται ότι είναι απαλλαγμένοι από την αδυναμία της σάρκας. Είναι σε θέση να απαρνηθούν και να εγκαταλείψουν τα πάντα, είναι απαλλαγμένοι από το συναίσθημα, είναι ικανοί να υπομείνουν μαρτύριο και δεν αισθάνονται την παραμικρή κόπωση, θαρρείς κι έχουν υπερβεί τη σάρκα. Αυτό δεν είναι εξαιρετικά υπερφυσικό; Το έργο των κακών πνευμάτων είναι υπερφυσικό —κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να επιτύχει τέτοια πράγματα! Όσοι έχουν έλλειψη διάκρισης νιώθουν φθόνο όταν βλέπουν τέτοιους ανθρώπους: Λένε ότι διαθέτουν μεγάλο σθένος στην πίστη τους στον Θεό, ότι έχουν μεγάλη πίστη και ότι δεν δείχνουν ποτέ το παραμικρό σημάδι αδυναμίας! Στην πραγματικότητα, όλα αυτά αποτελούν εκδηλώσεις του έργου ενός κακού πνεύματος. Διότι οι κανονικοί άνθρωποι έχουν, αναπόφευκτα, ανθρώπινες αδυναμίες· αυτή είναι η κανονική κατάσταση όσων έχουν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Άσκηση (4)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Αποσπάσματα από κήρυγμα και συναναστροφή ως σημείο αναφοράς:

Παρακάτω, ας δούμε κάποιες άλλες σαφείς διαφορές μεταξύ των διαφόρων μορφών έργου των κακών πνευμάτων και του έργου του Αγίου Πνεύματος, και στο πώς εκδηλώνονται συγκεκριμένα. Το Άγιο Πνεύμα επιλέγει ανθρώπους που επιδιώκουν την αλήθεια, οι οποίοι έχουν συνείδηση, σύνεση, και ακεραιότητα. Αυτά είναι τα είδη των ανθρώπων στα οποία εργάζεται. Τα κακά πνεύματα επιλέγουν ανθρώπους που είναι πονηροί και παράλογοι, που δεν έχουν αγάπη για την αλήθεια, και που είναι χωρίς συνείδηση ή σύνεση. Τέτοιοι είναι οι άνθρωποι μέσα στους οποίους εργάζονται τα κακά πνεύματα. Τι βλέπουμε όταν συγκρίνουμε αυτούς που επιλέχτηκαν για το έργο του Αγίου Πνεύματος, με εκείνους που έχουν επιλεγεί για το έργο των κακών πνευμάτων; Μπορούμε να δούμε ότι ο Θεός είναι άγιος και δίκαιος, ότι εκείνοι που έχουν επιλεγεί από τον Θεό επιδιώκουν την αλήθεια και διέπονται από συνείδηση και σύνεση, ότι έχουν ακεραιότητα και ότι αγαπούν αυτό που είναι δίκαιο. Εκείνοι που έχουν επιλεγεί από τα κακά πνεύματα είναι πονηροί, είναι εγωιστές και ποταποί, δεν έχουν αγάπη για την αλήθεια, είναι χωρίς συνείδηση και σύνεση και δεν επιδιώκουν την αλήθεια. Τα κακά πνεύματα επιλέγουν μόνο τα αρνητικά πράγματα και εκείνους που δεν είναι αληθινοί άνθρωποι, από το οποίο διαπιστώνουμε ότι τα κακά πνεύματα αγαπούν την κακία και το σκοτάδι, φεύγουν τρέχοντας από εκείνους που επιδιώκουν την αλήθεια και ταχύτατα καταλαμβάνουν εκείνους που είναι διεστραμμένοι και πανούργοι, οι οποίοι είναι ερωτευμένοι με την αδικία και εύκολα σαγηνεύονται. Εκείνοι στους οποίους επιλέγουν να εργαστούν τα κακά πνεύματα δεν μπορούν να σωθούν και εξαλείφονται από τον Θεό. Πότε και με ποιο υπόβαθρο λειτουργούν τα κακά πνεύματα; Δουλεύουν όταν οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τον Θεό και έχουν επαναστατήσει εναντίον του Θεού. Το έργο των κακών πνευμάτων σαγηνεύει τους ανθρώπους, και το κάνει εκμεταλλευόμενο την ώρα που αμαρτάνουν. Όταν οι άνθρωποι είναι πιο αδύναμοι, ειδικά όταν έχουν μεγάλο πόνο στην καρδιά τους, όταν αισθάνονται σαστισμένοι και μπερδεμένοι, το κακό πνεύμα εκμεταλλεύεται αυτή την ευκαιρία για να γλιστρήσει μέσα τους για να τους σαγηνεύσει και να τους διαφθείρει, για να σπείρει διαφωνία ανάμεσα σε αυτούς και τον Θεό. Το έργο του Αγίου Πνεύματος έχει την ώρα του. Όταν οι άνθρωποι επικαλούνται τον Θεό, όταν οι καρδιές τους στρέφονται προς τον Θεό, όταν χρειάζονται τον Θεό, όταν μετανοούν μπροστά στον Θεό, και όταν αναζητούν την αλήθεια, τότε το Άγιο Πνεύμα αρχίζει να εργάζεται μέσα τους. Δείτε πώς κάθε πτυχή του έργου του Αγίου Πνεύματος υπάρχει για να σώσει τον άνθρωπο, πώς αναζητά ευκαιρίες για να σώσει τον άνθρωπο, ενώ τα κακά πνεύματα ψάχνουν ευκαιρίες για να διαφθείρουν και να εξαπατήσουν τους ανθρώπους. Τα κακά πνεύματα είναι ποταπά και κακά, είναι ύπουλα και απειλητικά, ό,τι κάνουν, σκοπό έχει να διαφθείρει τον άνθρωπο και να βλάψει τον άνθρωπο και να τον καταβροχθίσει. Όταν οι άνθρωποι έχουν ανάγκη, όταν κάνουν επείγουσες επικλήσεις προς τον Θεό, όταν χρειάζονται τη σωτηρία του Θεού και όταν επιθυμούν να πλησιάσουν τον Θεό μέσα στην καρδιά τους, το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται σε αυτούς και εκτελεί το έργο της σωτηρίας. Ο Θεός είναι αγάπη και τα κακά πνεύματα είναι μίσος —αυτό είναι σαφές σε σας, σωστά; Όλα όσα κάνουν τα κακά πνεύματα σκοπεύουν στο να καταβροχθίσουν και να διαφθείρουν τον άνθρωπο, και όλα όσα κάνει το Άγιο Πνεύμα είναι για την αγάπη και τη σωτηρία του ανθρώπου. Τα αποτελέσματα του έργου του Αγίου Πνεύματος είναι να εξαγνίσουν τους ανθρώπους, να τους σώσουν από τη διαφθορά τους, να τους επιτρέψουν να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να γνωρίσουν τον Σατανά, να μπορέσουν να επαναστατήσουν εναντίον του Σατανά, να μπορέσουν να επιδιώξουν την αλήθεια και εν τέλει να βιώσουν την ομοιότητα του ανθρώπου. Τα κακά πνεύματα διαφθείρουν, βεβηλώνουν και δεσμεύουν τους ανθρώπους, τους βυθίζουν όλο και περισσότερο στην αμαρτία και φέρνουν όλο και μεγαλύτερο πόνο στη ζωή τους και έτσι όταν τα κακά πνεύματα δουλεύουν ανάμεσα στους ανθρώπους, είναι τελειωμένοι. τελικά, καταβροχθίζονται από τον Σατανά, το οποίο είναι το αποτέλεσμα του έργου των κακών πνευμάτων. Το αποτέλεσμα του έργου του Αγίου Πνεύματος είναι τελικά να σώζει τους ανθρώπους, να τους κάνει να βιώσουν μια πραγματική ζωή, να είναι εντελώς ελεύθεροι και απελευθερωμένοι και να λαμβάνουν τις ευλογίες του Θεού. Κοίτα: Τα κακά πνεύματα φέρνουν τον άνθρωπο στο σκοτάδι, τον οδηγούν στην άβυσσο. το Άγιο Πνεύμα παίρνει τον άνθρωπο από το σκοτάδι, στο φως και στην ελευθερία. Το έργο του Αγίου Πνεύματος διαφωτίζει και καθοδηγεί τους ανθρώπους, τους δίνει ευκαιρίες, και όταν είναι αδύναμοι και κάνουν παραβάσεις τους φέρνει παρηγοριά. Επιτρέπει στους ανθρώπους να γνωρίζουν τον εαυτό τους, τους επιτρέπει να επιδιώκουν την αλήθεια, και δεν αναγκάζει τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα, αλλά τους επιτρέπει να επιλέγουν το μονοπάτι τους οι ίδιοι και τελικά τους φέρνει στο φως. Τα κακά πνεύματα αναγκάζουν τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα και τους συμπεριφέρονται δεσποτικά. Ό,τι λένε είναι ψευδές και σαγηνεύει τους ανθρώπους, τους εξαπατά και τους δεσμεύει. Τα κακά πνεύματα δεν δίνουν στους ανθρώπους ελευθερία, δεν τους επιτρέπουν να επιλέξουν, τους οδηγούν με τη βία στον δρόμο της καταστροφής και τελικά τους βυθίζουν ολοένα και περισσότερο στην αμαρτία, οδηγώντας τους στον θάνατο.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Κηρύγματα και Συναναστροφή για την Είσοδο στη Ζωή»

Προηγούμενο: 27. Ποιο είναι το έργο των κακών πνευμάτων; Πώς εκδηλώνεται το έργο των κακών πνευμάτων;

Επόμενο: 29. Τι σημαίνει κατάληψη από δαίμονες; Πώς εκδηλώνεται η κατάληψη από δαίμονες;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ερώτηση 6: Όλοι ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν η ενσάρκωση του Θεού. Ολοκλήρωσε το έργο Του, σταυρώθηκε και αναστήθηκε, εμφανίστηκε σε όλους τους μαθητές Του, και ανέβηκε στον ουρανό με ένα ένδοξο πνευματικό σώμα. Όπως το λέει και η Βίβλος: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι ίστασθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; ούτος ο Ιησούς, όστις ανελήφθη αφ’ υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω καθ’ ον τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν» (Πράξεις 1:11). Οπότε, η βιβλική γραφή εδώ επιβεβαιώνει πως όταν ο Κύριος επιστρέψει, θα είναι το Αναστημένο και πνευματικό σώμα Του που θα εμφανιστεί σε εμάς. Στις έσχατες ημέρες, γιατί ο Θεός να ενσαρκωθεί με τη μορφή του Υιού του ανθρώπου για να κάνει το έργο της κρίσης; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του αναστημένου πνευματικού σώματος του Κυρίου Ιησού και της ενσάρκωσης ως Υιού του ανθρώπου;

Απαντήση:Οι περισσότεροι πιστοί πιστεύουν ότι ο Κύριος που επέστρεψε, θα εμφανιστεί με το πνευματικό σώμα Του, δηλαδή, με το πνευματικό...

3. Το αν ο Θεός βάζει πραγματικά στη θέση τους τους θρησκευτικούς πάστορες και πρεσβυτέρους και το αν υπακούοντας κανείς τους πάστορες και τους πρεσβυτέρους σημαίνει ότι υπακούει και ακολουθεί τον Θεό

Σχετικά λόγια του Θεού: Κατά την επιλογή ενός ατόμου να Τον υπηρετήσει, ο Θεός έχει τις δικές Του αρχές. Η υπηρεσία προς τον Θεό δεν είναι...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο