Ερώτηση 25: Καταθέτετε ότι ο Κύριος Ιησούς έχει ήδη επιστρέψει ως Παντοδύναμος Θεός, ότι εκφράζει ολόκληρη την αλήθεια που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να επιτύχουν εξαγνισμό και να σωθούν, και ότι, επί του παρόντος, επιτελεί το έργο της κρίσης ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, αλλά εμείς δεν τολμάμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Τούτο οφείλεται στο ότι οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι συχνά μας διδάσκουν ότι όλα τα λόγια και το έργο του Θεού είναι καταγεγραμμένα στη Βίβλο και είναι αδύνατον να υπάρχουν άλλα λόγια ή έργα του Θεού εκτός της Βίβλου, και ό,τι αντιβαίνει στη Βίβλο ή είναι εκτός της Βίβλου αποτελεί αίρεση. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε το πρόβλημα αυτό, μπορείτε να μας το εξηγήσετε;

Απαντήση:

Αυτό το είδος άποψης της θρησκευτικής κοινότητας δεν βασίζεται στον λόγο του Θεού: προέκυψε εξ ολοκλήρου ως αποτέλεσμα μιας παρερμηνείας της Βίβλου. Η Βίβλος γίνεται μάρτυρας για τα δύο πρώτα στάδια του έργου του Θεού, αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο, οι καταγραφές στη Βίβλο είναι περιορισμένες και, ως εκ τούτου, δεν περιλαμβάνουν όλους τους λόγους του Θεού στα δύο στάδια του έργου Του και όλες τις μαρτυρίες σχετικά με το έργο αυτό. Λόγω παραλείψεων και διαφωνιών μεταξύ των συμπιλητών της Βίβλου, έμειναν εκτός μερικές από τις προβλέψεις των προφητών, τις εμπειρίες των αποστόλων και κάποιες από τις μαρτυρίες τους, αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Πώς μπορεί, λοιπόν, να λέγεται ότι, εκτός από τη Βίβλο, δεν υπάρχουν άλλα αρχεία ή μαρτυρίες σχετικά με το έργο του Θεού; Αναμίχθηκαν όλες αυτές οι προφητείες και οι επιστολές που λείπουν με την ανθρώπινη βούληση; Ο Κύριος Ιησούς δεν είπε μόνο τα λόγια που καταγράφηκαν στην Καινή Διαθήκη. Μερικές από τις ομιλίες Του και τμήμα του έργου Του δεν γράφτηκαν εκεί. Αυτό σημαίνει ότι κατά συνέπεια δεν πρέπει να καταγράφονται στη Βίβλο; Η Βίβλος δεν καταρτίστηκε υπό την καθοδήγηση του ίδιου του Θεού, αλλά από κοινού από πολλούς ανθρώπους στην υπηρεσία Του. Αναπόφευκτα, θα υπήρχαν διαφωνίες και παραλείψεις ή θα προέκυπταν κάποια προβλήματα. Επιπλέον, οι άνθρωποι στη σύγχρονη εποχή έχουν ποικίλες ερμηνείες και απόψεις για τη Βίβλο. Οι άνθρωποι πρέπει να σέβονται την αλήθεια, ωστόσο, συνεπώς δεν μπορεί να λέγεται ότι οι ομιλίες και το έργο του Θεού δεν υπάρχουν έξω από τη Βίβλο. Κάτι τέτοιο δεν συνάδει με τα γεγονότα. Αρχικά, η Βίβλος αποτελείτο μόνο από την Παλαιά Διαθήκη. Τίποτε από όσα είπε ο Κύριος Ιησούς ενώ επιτελούσε το λυτρωτικό Του έργο δεν συναντάται στην Παλαιά Διαθήκη. Ως εκ τούτου, ήταν οι εκφράσεις και το λυτρωτικό έργο του Κυρίου Ιησού μέσα στην τότε Βίβλο, ή εκτός αυτής; Οι άνθρωποι δεν κατανοούν τα πραγματικά γεγονότα και δεν έχουν καμία απολύτως ιδέα τού ότι κάθε φορά που ο Θεός ολοκλήρωνε μια φάση του έργου Του, μόνο τότε αποκτούσαν υπόσταση τα γεγονότα αυτά και καταγράφονταν στη Βίβλο. Το να ισχυρίζεται κανείς ότι δεν υπάρχει καταγραφή εκτός της Βίβλου των ομιλιών και του έργου του Θεού είναι κάπως υποκειμενικό και παράλογο! Τόσο η Παλαιά Διαθήκη όσο και η Καινή Διαθήκη καταρτίστηκαν η κάθε μία αφού ο Θεός είχε ολοκληρώσει ένα στάδιο του έργου Του, όμως μετά την εμφάνιση της Βίβλου, κανείς δεν γνωρίζει τι άλλο θα πράξει ή θα πει ο Θεός. Αυτό είναι γεγονός. Οι άνθρωποι απλά δεν είναι αρκετά καταρτισμένοι για να οριοθετούν τη Βίβλο κατ’ αυτόν τον τρόπο, ή να οριοθετούν τον Θεό με βάση όσα είναι γραμμένα σε αυτή. Στο σημείο αυτό, έχουμε όλοι διαπιστώσει σαφώς πόσο γνήσια αλαζονική και, επομένως, παράλογη και διεφθαρμένη έχει γίνει η ανθρωπότητα. Όταν έρχεται αντιμέτωπη με την αλήθεια, τολμά ακόμη και να καταλήξει εξ αµελείας σε συμπεράσματα. Δεν είναι αυτό επανάληψη του σφάλματος που έκαναν οι Ιουδαίοι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι όταν χρησιμοποιούσαν τη Βίβλο για να αντισταθούν στον Θεό; Συνεπώς, δεν μπορούμε να πιστεύουμε στον Θεό, να Τον ακολουθούμε ή να παρατηρούμε και να μελετούμε την αληθινή οδό με βάση αποκλειστικά και μόνο τη Βίβλο, γιατί μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον ως αναφορά. Ακόμη σημαντικότερο είναι ότι πρέπει να στηρίζουμε την απόφασή μας για το εάν υπάρχει εκεί ή όχι το έργο του Αγίου Πνεύματος και εάν υπάρχει εκεί ή όχι η αλήθεια. Μόνο τότε αυτό το θεμέλιο θα είναι ακριβές και μόνο τότε θα μπορούμε να κάνουμε τη σωστή επιλογή. Επομένως, δηλώσεις του τύπου «Ο,τιδήποτε αντιβαίνει ή υπερβαίνει τη Βίβλο είναι αίρεση και πλάνη», είναι πραγματικά ακατάλληλες. Στην Εποχή της Χάριτος, οι Ιουδαίοι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι καταδίκασαν τον Κύριο Ιησού σύμφωνα με τη Βίβλο και τον κάρφωσαν στον σταυρό – μια πράξη που προσέβαλε τη διάθεση του Θεού και προκάλεσε την τιμωρία και κατάρα τους. Όλα αυτά ήταν συνέπεια της τυφλής πίστης και λατρείας για τη Βίβλο, και της απόρριψης του Χριστού. Να ρωτήσω λοιπόν, το έργο της λύτρωσης του Κυρίου Ιησού συνάδει με τη Βίβλο ή όχι; Δύο χιλιάδες χρόνια μετά την ολοκλήρωση του λυτρωτικού έργου του Κυρίου Ιησού, ο Παντοδύναμος Θεός έρχεται να επιτελέσει το έργο της κρίσης των εσχάτων ημερών: συνάδει αυτό με τα περιεχόμενα της Καινής Διαθήκης; Οι θρησκευτικοί κύκλοι χρησιμοποιούν πάντοτε τη Βίβλο για να οριοθετήσουν το έργο του Θεού. Μα είναι τόσο γελοίο και παράλογο! Κατ’ επίφαση, φαίνεται να σέβονται τη Βίβλο, όμως το μόνο που κάνουν πραγματικά είναι να προσπαθούν να προστατεύσουν το κύρος και την κυριαρχία τους. Δεν αναζητούν πραγματικά την αλήθεια. Το μονοπάτι που ακολουθούν είναι στην πραγματικότητα ο δρόμος του αντίχριστου. Είναι προφανές από αυτό ότι η χρήση της Βίβλου ως βάση για να κρίνουμε την αληθινή οδό και να ερευνήσουμε το έργο του Θεού είναι λανθασμένη. Ο μόνος τρόπος για να είμαστε ακριβείς είναι να στηρίξουμε την απόφασή μας για το τι είναι ή δεν είναι η αληθινή οδός, ή το έργο του Θεού, στο εάν υπάρχει ή όχι το έργο του Αγίου Πνεύματος και η αλήθεια. Συνεπώς, είναι λάθος να λέμε ότι εκτός από τη Βίβλο δεν υπάρχουν άλλες ομιλίες ή έργα του Θεού: ο ισχυρισμός αυτός είναι πραγματικά μια πλάνη.

από τη Συναναστροφή εκ του Άνωθεν

Στη θρησκεία, όσοι πιστεύουν στον Κύριο θεωρούν πως όλα τα λόγια και τα έργα του Θεού περιέχονται στη Βίβλο. Στη Βίβλο, το έργο της σωτηρίας έχει ολοκληρωθεί, και δεν υπάρχουν λόγια ούτε έργα του Θεού έξω από τη Βίβλο. Η πίστη στον Κύριο πρέπει να βασίζεται στη Βίβλο και να προσκολλάται σε αυτή. Αν δεν αποκλίνουμε από τη Βίβλο, ο Κύριος θα μας ανυψώσει στη βασιλεία των ουρανών όταν έρθει. Αυτή η άποψη μπορεί να είναι συμβατή με τις αντιλήψεις και τις δοξασίες των ανθρώπων, βασίζεται όμως στα λόγια του Κυρίου Ιησού; Εγγυάστε ότι είναι σύμφωνη με την αλήθεια; Ο Κύριος Ιησούς δεν είπε ποτέ ότι τα λόγια και τα έργα του Θεού είναι καταγεγραμμένα όλα στη Βίβλο, κι ότι δεν υπάρχουν λόγια κι έργα του Θεού έξω από τη Βίβλο. Αυτό είναι αλήθεια. Όσοι κατανοούν τη Βίβλο γνωρίζουν πως τη συνέταξαν άνθρωποι, πολλά χρόνια μετά το έργο του Θεού. Το έργο του Θεού προηγήθηκε της Βίβλου. Με άλλα λόγια, κάθε φορά που ο Θεός ολοκλήρωνε ένα στάδιο του έργου Του, όσοι το βίωσαν, κατέγραφαν τα λόγια και τα έργα του Θεού εκείνης της περιόδου, και με τα αρχεία αυτά συγκρότησαν τη Βίβλο. Αν το καλοσκεφτούμε, πώς θα ήταν δυνατό να περιληφθεί στη Βίβλο ένα έργο που ο Θεός δεν είχε ακόμα τελέσει; Ειδικά το θείο έργο της κρίσεως κατά τις έσχατες ημέρες, δεν θα μπορούσε να έχει καταγραφεί στη Βίβλο. Η Καινή και η Παλαιά Διαθήκη περιλαμβάνονται στη Βίβλο εδώ και σχεδόν 2000 χρόνια. Ο Παντοδύναμος Θεός μόλις πρόσφατα ξεκίνησε το έργο της κρίσεως των εσχάτων ημερών. Συνεπώς, ο λόγος και το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες είναι αδύνατο να καταγράφηκαν στη Βίβλο πριν από χιλιάδες χρόνια. Δεν αληθεύει αυτό; Τις έσχατες ημέρες, ο Θεός εκτελεί το έργο της κρίσεως, ξεκινώντας από τον Οίκο του Θεού, εκφράζοντας αρκετά εκατομμύρια λέξεις. Αυτά τα λόγια είναι αλήθειες που εξαγνίζουν και σώζουν την ανθρωπότητα, και ο δρόμος προς την αιώνια ζωή που φέρνει ο Χριστός των εσχάτων ημερών. Ήδη περιέχονται στη Βίβλο της Εποχής της Βασιλείας. Αυτό είναι το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται». Παρότι οι αλήθειες που εξέφρασε ο Παντοδύναμος Θεός δεν καταγράφηκαν στη Βίβλο εκ των προτέρων, έχουν εκπληρώσει πλήρως τις προφητείες του Κυρίου Ιησού: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Ιωάν. 16:12-13). «Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Αποκ. 2:17). Η αλήθεια που εκφράζει ο Παντοδύναμος Θεός επιβεβαιώνει απόλυτα ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι η ενσάρκωση του Πνεύματος της αλήθειας. Είναι ο ενσαρκωμένος Θεός. Όλα τα λόγια που εκφράζει ο Θεός, δηλαδή οι εκφάνσεις του Πνεύματος της αλήθειας κατά τις έσχατες ημέρες, είναι λόγια του Αγίου Πνεύματος προς τις εκκλησίες. Τολμάμε να πούμε ότι αυτά δεν είναι λόγια του Θεού; Τολμάμε ακόμα να το αρνούμαστε; Αν δούμε την πραγματικότητα των λεγομένων και των έργων του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, θα ισχυριζόμαστε ακόμα ότι η Βίβλος περιέχει όλα τα λόγια του Θεού κι ότι δεν υπάρχουν λόγια κι έργα του Θεού έξω από αυτή; Δεν γνωρίζουμε εκ των έσω τον τρόπο με τον οποίο σχηματίστηκε η Βίβλος. Αγνοούμε ότι η Βίβλος σχηματίστηκε αφότου ο Θεός είχε ολοκληρώσει κάθε στάδιο του έργου Του, ωστόσο συμπεραίνουμε αυθαίρετα και καταλήγουμε ότι δεν υπάρχουν λόγια και έργα του Θεού έξω από τη Βίβλο. Δεν λειτουργούμε αυθαίρετα και παράλογα;

Αν δεν κατανοούμε τον τρόπο με τον οποίο σχηματίστηκε η Βίβλος και την ιστορία της, είναι εύκολο να παρεκκλίνουμε από τον δρόμο της πίστης στον Θεό. Μάλιστα, σε δύο στάδια του έργου του Θεού, την Εποχή του Νόμου και την Εποχή της Χάριτος, τα λόγια που εξέφρασε ο Θεός δεν καταγράφηκαν πλήρως στη Βίβλο. Για παράδειγμα, στην Εποχή του Νόμου, οι προφητείες ορισμένων προφητών δεν καταγράφηκαν στη Βίβλο. Είναι ένα γεγονός που πολλά αδέλφια θα γνωρίζουν. Και στην Εποχή της Χάριτος, τα λόγια του Κυρίου Ιησού ήταν πολύ περισσότερα. Τα λόγια που καταγράφηκαν στη Βίβλο είναι περιορισμένα. Σκεφτείτε. Ο Κύριος Ιησούς κήρυττε στη γη για τριάμισι χρόνια. Πόσα λόγια να πρόφερε κάθε μέρα; Πόσα λόγια να περιελάμβανε κάθε κήρυγμά Του; Εκείνα τα τριάμισι χρόνια, τα λόγια και τα κηρύγματατου Κυρίου Ιησού ήταν αμέτρητα. Κανείς δεν θα μπορούσε να τα υπολογίσει. Όπως είπε ο Απόστολος Ιωάννης: «Είναι δε και άλλα πολλά όσα έκαμεν ο Ιησούς, τα οποία εάν γραφθώσι καθ' εν, ουδ' αυτός ο κόσμος νομίζω θέλει χωρήσειτα γραφόμενα βιβλία» (Ιωάν. 21:25). Ας δούμε τώρα τα Τέσσερα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης. Τα καταγεγραμμένα λόγια του Κυρίου Ιησού είναι πολύ περιορισμένα! Είναι μοναχά η κορυφή του παγόβουνου! Αν στα τριάμισι χρόνια εκείνα, ο Κύριος Ιησούς είχε πει μόνο αυτά τα λίγα λόγια που περιέχουν τα Τέσσερα Ευαγγέλια, πως θα κατόρθωνε να κατακτήσει τους ανθρώπουςπου Τον ακολουθούσαν τότε; Πώς θα ταρακουνούσε το έργο Του ολόκληρη την Ιουδαία; Επομένως, είναι βέβαιο ότι τα λόγια του Θεού που περιέχονται στη Βίβλο αποτελούν ένα μικρό μέρος, και όχι όλα τα λεγόμενα του Θεού κατά την τέλεση του έργου Του. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο! Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι ο Κύριος της δημιουργίας, η ζωοδόχος πηγή της ανθρωπότητας, η αστείρευτη πηγή του νερού της ζωής. Ο πλούτος του Θεού είναι ανεξάντλητοςκαι πάντοτε διαθέσιμος, ενώ η Βίβλος δεν είναι παρά ένα αρχείο των δύο πρώτων σταδίων του έργου του Θεού. Περιέχει μόνο λίγα από τα λόγια του Θεού. Σαν μια σταγόνα στον ωκεανό της ζωής του Θεού. Πώς είναι δυνατόν να περιορίζουμε τα λόγια και τα έργα του Θεού στη Βίβλο; Λες και ο Θεός μπορούσε να πει μοναχά τα λόγιαπου περιέχει η Βίβλος. Δεν είναι περιοριστικό, υποτιμητικό και βλάσφημο προς τον Θεό; Συνεπώς, είναι τεράστιο λάθος να περιστέλλουμε τα λόγια και τα έργα του Θεού στη Βίβλο, και να νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν λόγια και έργα του Θεού έξω από αυτή!

Ας διαβάσουμε μερικά ακόμα αποσπάσματα των λόγων του Παντοδύναμου Θεού και θα κατανοήσουμε καλύτερα αυτήν την πτυχή της αλήθειας! Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Ό,τι έχει καταγραφεί στη Βίβλο είναι περιορισμένο και αδυνατεί να εκπροσωπήσει το συνολικό έργο του Θεού. Τα Τέσσερα Ευαγγέλια έχουν συνολικά λιγότερα από εκατό κεφάλαια στα οποία καταγράφεται ένας πεπερασμένος αριθμός συμβάντων, όπως όταν ο Ιησούς καταράστηκε τη συκιά, όταν ο Πέτρος αρνήθηκε τον Κύριο τρις, όταν ο Ιησούς εμφανίστηκε στους μαθητές μετά από τη σταύρωση και την ανάστασή Του, τη διδασκαλία για τη νηστεία, τη διδασκαλία για την προσευχή, τη διδασκαλία για το διαζύγιο, τη γέννηση και τη γενεαλογία του Ιησού, τον ορισμό των μαθητών από τον Ιησού και ούτω καθεξής. Εντούτοις, οι άνθρωποι τα θεωρούν πολύτιμα, ελέγχοντας ακόμα και το σημερινό έργο με βάση αυτά. Πιστεύουν μάλιστα ότι ο Ιησούς έπραξε τόσα πολλά την περίοδο μετά τη γέννησή Του. Είναι σαν να πιστεύουν ότι ο Θεός μπορεί να πράξει μόνο τόσα, ότι δεν μπορεί να επιτελέσει περαιτέρω έργο. Δεν είναι άραγε γελοίο αυτό;» (από «Το μυστήριο της ενσάρκωσης (1)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Εάν επιθυμείς να δεις το έργο της Εποχής του Νόμου και να δεις πώς οι Ισραηλίτες ακολούθησαν το μονοπάτι του Ιεχωβά, τότε πρέπει να αναγνώσεις την Παλαιά Διαθήκη. Αν επιθυμείς να κατανοήσεις το έργο της Εποχής της Χάριτος, τότε πρέπει να αναγνώσεις την Καινή Διαθήκη. Αλλά πώς βλέπεις το έργο των εσχάτων ημερών; Πρέπει να δεχτείς την ηγεσία του Θεού του σήμερα και να εισέλθεις στο σημερινό έργο, διότι αυτό είναι το νέο έργο και κανείς δεν το έχει καταγράψει προηγουμένως στη Βίβλο. […] Το έργο του σήμερα είναι ένα μονοπάτι στο οποίο ο άνθρωπος δεν έχει πορευτεί ποτέ και μία οδός την οποία κανείς δεν έχει δει ποτέ. Είναι έργο που δεν έχει επιτελεστεί ποτέ πριν — είναι το πιο πρόσφατο έργο του Θεού επί γης. […] Ποιος θα μπορούσε να έχει καταγράψει κάθε παραμικρό μέρος του σημερινού έργου, χωρίς καμία παράλειψη, εκ των προτέρων; Ποιος θα μπορούσε να καταγράψει αυτό το ισχυρότερο, σοφότερο έργο που αψηφά τις συμβάσεις στο μουχλιασμένο παλιό βιβλίο; Το σημερινό έργο δεν αποτελεί ιστορία και ως εκ τούτου, αν θέλεις να πορευτείς στο νέο μονοπάτι του σήμερα, τότε πρέπει να απομακρυνθείς από τη Βίβλο, πρέπει να υπερβείς τα βιβλία των προφητειών ή της ιστορίας στη Βίβλο. Μόνο τότε θα μπορέσεις να πορευτείς σωστά στο νέο μονοπάτι και μόνο τότε θα μπορέσεις να εισέλθεις στη νέα σφαίρα και στο νέο έργο» (από «Σχετικά με τη Βίβλο (1)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Εν τέλει τι είναι μεγαλύτερο: ο Θεός ή η Βίβλος; Γιατί το έργο του Θεού πρέπει να επιτελείται σύμφωνα με τη Βίβλο; Μήπως γιατί ο Θεός δεν έχει δικαίωμα να υπερβεί τη Βίβλο; Δεν μπορεί ο Θεός να απομακρυνθεί από τη Βίβλο και να επιτελέσει άλλο έργο; Γιατί ο Ιησούς και οι μαθητές Του δεν τηρούσαν το Σάββατο; Αν έπρεπε να τηρήσει το Σάββατο και να πράττει σύμφωνα με τις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί ο Ιησούς δεν τηρούσε το Σάββατο μετά την έλευσή Του, αλλά αντ’ αυτού έπλενε πόδια, κάλυπτε το κεφάλι, έκανε αρτοκλασία κι έπινε κρασί; Δεν απουσιάζουν όλα αυτά από τις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης; Αν ο Ιησούς τιμούσε την Παλαιά Διαθήκη, γιατί αγνόησε αυτά τα δόγματα; Πρέπει να γνωρίζεις ποιος ήλθε πρώτος, ο Θεός ή η Βίβλος! Όντας ο Κύριος του Σαββάτου, δεν θα μπορούσε να είναι και ο Κύριος της Βίβλου;» (από «Σχετικά με τη Βίβλο (1)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Το γεγονός που εξηγώ σε αυτό το σημείο είναι το εξής: Αυτό που είναι και αυτό που έχει ο Θεός είναι για πάντα ανεξάντλητο και απεριόριστο. Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής και όλων των πραγμάτων. Ο Θεός δεν μπορεί να κατανοηθεί από οποιοδήποτε δημιουργημένο πλάσμα. Τέλος, πρέπει ακόμη να υπενθυμίσω σε όλους: Μην περιορίζετε τον Θεό σε βιβλία, λόγια ή σε παλιότερες ομιλίες Του ξανά. Υπάρχει μόνο μια λέξη που χαρακτηρίζει το έργο του Θεού — νέο. Δεν Του αρέσει να ακολουθεί παλιά μονοπάτια ή να επαναλαμβάνει το έργο Του και επιπροσθέτως δεν θέλει να Τον λατρεύουν οι άνθρωποι περιορίζοντάς Τον εντός ενός συγκεκριμένου πεδίου. Αυτή είναι η διάθεση του Θεού» (από τον Επίλογο του βιβλίου «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

από το βιβλίο «Κλασικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας»

Προηγούμενο: Ερώτηση 24: Γίνεστε μάρτυρες ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Θεός ενσαρκωμένος, ο οποίος, επί του παρόντος, επιτελεί το έργο της κρίσης Του κατά τις έσχατες ημέρες, αλλά οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι λένε ότι το έργο του Παντοδύναμου Θεού είναι, στην πραγματικότητα, το έργο ενός ανθρώπινου όντος, και επιπλέον ότι πολλοί άνθρωποι, που δεν πιστεύουν στον Κύριο Ιησού, λένε ότι ο ίδιος ο Χριστιανισμός αποτελεί απλώς πίστη σε έναν άνθρωπο. Εξακολουθούμε να μην μπορούμε να διακρίνουμε την ακριβή διαφορά μεταξύ του έργου του Θεού και του έργου του ανθρώπου, γι’ αυτό, σας παρακαλούμε συναναστραφείτε μ’ εμάς πάνω σ’ αυτό το θέμα.

Επόμενο: Ερώτηση 26: Οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι στηρίζονται στα λόγια του Παύλου στη Βίβλο: «Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος» (2Τιμ 3:16), πιστεύοντας ότι τα πάντα στη Βίβλο είναι λόγια του Θεού. Όμως, εσείς λέτε ότι η Βίβλος δεν αποτελείται εξολοκλήρου από τα λόγια του Θεού, οπότε τι σημαίνει αυτό;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger

Σχετικό περιεχόμενο

Ερώτηση 12: Καταθέτετε ότι ο Κύριος έχει επιστρέψει και επιτελεί το έργο της κρίσης Του, αρχίζοντας από τον οίκο του Θεού κατά τις έσχατες μέρες. Τούτο μοιάζει διαφορετικό από την κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου στο Βιβλίο της Αποκάλυψης. Οι περισσότεροι άνθρωποι στους θρησκευτικούς κύκλους πιστεύουν ότι η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου απευθύνεται στους άπιστους που ανήκουν στον διάβολο Σατανά. Όταν έρθει ο Κύριος, οι πιστοί θα αναληφθούν στους ουρανούς και, τότε, Εκείνος θα στείλει συμφορές, για να καταστρέψει τους άπιστους. Τούτη είναι η κρίση ενώπιον του μεγάλου λευκού θρόνου. Εσείς μαρτυρείτε την αρχή της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, αλλά δεν έχουμε δει τον Θεό να φέρνει οποιεσδήποτε συμφορές για να καταστρέψει τους άπιστους. Οπότε, πώς μπορεί να είναι η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου;

Απαντήση: Όποιος έχει διαβάσει καλά τη Βίβλο μπορεί να καταλάβει ότι η κρίση μπροστά στον μεγάλο λευκό θρόνο στην Αποκάλυψη είναι ένα...

Ερώτηση 29: Τα τελευταία δύο χιλιάδες χρόνια, η πίστη του ανθρώπου στον Κύριο στηρίχθηκε στη Βίβλο και η έλευση του Κυρίου Ιησού δεν αναίρεσε τη Βίβλο της Παλαιάς Διαθήκης. Αφού ο Παντοδύναμος Θεός επιτέλεσε το έργο της κρίσης Του κατά τις έσχατες ημέρες, όποιος αποδέχεται τον Παντοδύναμο Θεό θα επικεντρωθεί στην ανάγνωση των λόγων Του και σπανίως θα διαβάζει τη Βίβλο. Αυτό το οποίο θα ήθελα να αναζητήσω είναι: μετά την αποδοχή του έργου του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, ποια ακριβώς είναι η σωστή προσέγγιση της Βίβλου, που πρέπει να έχει κανείς, και πώς θα πρέπει να τη χρησιμοποιεί; Πού θα πρέπει να βασίζεται η πίστη ενός ανθρώπου στον Θεό, προκειμένου να βαδίσει στο μονοπάτι της πίστης και να επιτύχει τη σωτηρία του Θεού;

Απαντήση: Η Βίβλος αποτελεί μια αυθεντική καταγραφή των δύο πρώτων σταδίων του έργου του Θεού. Με άλλα λόγια, αποτελεί τη μαρτυρία των δύο...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο