Ερώτηση 11: Γίνεστε μάρτυρες ότι ο Παντοδύναμος Θεός εκφράζει την αλήθεια και επιτελεί το έργο Του της κρίσης των εσχάτων ημερών, αλλά εγώ πιστεύω ότι η πίστη μας στον Κύριο Ιησού και η αποδοχή του έργου του Αγίου Πνεύματος σημαίνουν ότι έχουμε ήδη υποβληθεί στο έργο της κρίσης του Θεού. Τούτα είναι τα λόγια του Κυρίου Ιησού που το αποδεικνύουν: «Διότι εάν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς· αλλ’ αφού απέλθω, θέλω πέμψει Αυτόν προς εσάς· και ελθών Εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως» (Ιωάν. 16:7-8). Πιστεύουμε ότι, αν και ο Κύριος Ιησούς επιτέλεσε το έργο της λύτρωσης, μετά την ανάληψή Του στους ουρανούς και κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, το Άγιο Πνεύμα κατήλθε και εργάστηκε στους ανθρώπους: «[…] θέλει ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως». Αυτό θα πρέπει να είναι το έργο της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, έτσι, εκείνο, το οποίο θα ήθελα να αναζητήσω, είναι το ποιες ακριβώς είναι οι διαφορές μεταξύ του έργου της κρίσης του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες και του έργου του Κυρίου Ιησού;

Απαντήση:

Εφόσον αναγνωρίζετε ότι το έργο Του ήταν αυτό της λύτρωσης, και ότι κήρυττε, «Μετανοείτε· διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. 4:17), τότε πού βασίζατε τις ιδέες σας ότι το Άγιο Πνεύμα ήρθε την Πεντηκοστή για να τελέσει το έργο της κρίσης τις έσχατες ημέρες; Μπορείτε να μου πείτε; Το βασίσατε μόνο στα λόγια του Κυρίου Ιησού, «Διότι εάν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς· αλλ’ αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς· και ελθών εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως» (Ιωάν. 16:7-8). Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το έργο του Αγίου Πνεύματος ήταν αυτό της κρίσης των εσχάτων ημερών. Πού το στηρίζετε σύμφωνα με τον λόγο του Θεού; Είπε ο Κύριος Ιησούς: «Ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που κάνει είναι να τελέσει το έργο της κρίσης τις έσχατες ημέρες;» O Κύριος Ιησούς δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο. Ο Κύριος Ιησούς είπε ρητά: «Και εάν τις ακούση τους λόγους μου και δεν πιστεύση, εγώ δεν κρίνω αυτόν· διότι δεν ήλθον διά να κρίνω τον κόσμον, αλλά διά να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα» (Ιωάν. 12:47-48). Ο Κύριος Ιησούς ξεκαθάρισε ότι δεν τέλεσε το έργο της κρίσης. Ο Κύριος Ιησούς θα εκφράσει μόνο την αλήθεια για την τέλεση του έργου της κρίσης, όταν επιστρέψει κατά τις έσχατες ημέρες. Ο Κύριος Ιησούς το είπε ξεκάθαρα. Να είστε σίγουροι, είναι λάθος μερικοί να αναφέρονται στο έργο του Αγίου Πνεύματος την Εποχή της Χάριτος ως το έργο της κρίσης του Θεού. Φυσικά, όταν εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας και μετανοούμε ενώπιον του Κυρίου, πρέπει να έχουμε την ώθηση και το έργο του Αγίου Πνεύματος, για να λάβουμε τη χάρη του Θεού, να απολαύσουμε ειρήνη και χαρά. Αλλά όταν κάποιος μετανοεί ενώπιον του Κυρίου και ξεσπά σε δάκρυα, σημαίνει ότι τον έχει αγγίξει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό σημαίνει πραγματικά. Έτσι, οδηγεί τον άνθρωπο να εξομολογηθεί, να μετανοήσει και να αξιωθεί να απολαύσει τη χάρη του Θεού. Διαφέρει από τα αποτελέσματα της κρίσης του Θεού τις έσχατες ημέρες· τον εξαγνισμό και την τελειοποίηση. Ας ακούσουμε άλλα δύο χωρία από τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού και έπειτα θα καταλάβουμε τι είναι η κρίση. Θα σας βάλω το βίντεο.

Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Όσον αφορά τη λέξη “κρίση”, θα αναλογιστείτε τα λόγια που πρόφερε παντού ο Ιεχωβά και τα λόγια επιπλήξεως που απηύθυνε ο Ιησούς στους Φαρισαίους. Παρ’ όλη τη δριμύτητά τους, αυτά τα λόγια δεν είναι η κρίση του Θεού για τον άνθρωπο, είναι μόνο λόγια που είπε ο Θεός σε διάφορα περιβάλλοντα, δηλαδή σε διαφορετικά σκηνικά· αυτά τα λόγια διαφέρουν από εκείνα που πρόφερε ο Χριστός καθώς κρίνει τον άνθρωπο τις έσχατες ημέρες. Τις έσχατες ημέρες, ο Χριστός χρησιμοποιεί μια ποικιλία από αλήθειες για να διδάξει τον άνθρωπο, να εκθέσει την ουσία του ανθρώπου και να αναλύσει τα λόγια και τις πράξεις του. Αυτά τα λόγια εμπεριέχουν διάφορες αλήθειες, όπως το καθήκον του ανθρώπου, πώς θα πρέπει να υπακούει τον Θεό, πώς θα πρέπει να είναι πιστός σ’ Εκείνον, πώς οφείλει να βιώνει την κανονική ανθρώπινη φύση, καθώς και τη σοφία και τη διάθεση του Θεού, και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα λόγια απευθύνονται στην ουσία του ανθρώπου και στη διεφθαρμένη διάθεσή του. Συγκεκριμένα, αυτά τα λόγια που εκθέτουν το πώς ο άνθρωπος αποστρέφεται τον Θεό, λέγονται σε σχέση με το πώς ο άνθρωπος αποτελεί ενσάρκωση του Σατανά και μια εχθρική δύναμη απέναντι στον Θεό. Αναλαμβάνοντας το έργο της κρίσης Του, ο Θεός δεν καθιστά απλώς σαφή τη φύση του ανθρώπου με λίγα μόνο λόγια· εκθέτει, αντιμετωπίζει και κλαδεύει μακροπρόθεσμα. Αυτές οι μέθοδοι έκθεσης, αντιμετώπισης και κλαδέματος δεν μπορούν να αντικατασταθούν με συνηθισμένα λόγια, αλλά με την αλήθεια, την οποία ο άνθρωπος δεν κατέχει καθόλου. Μονάχα τέτοιου είδους μέθοδοι θεωρούνται ως κρίση· μόνο μέσω μιας τέτοιας κρίσης μπορεί ο άνθρωπος να υποταχθεί και να πειστεί πλήρως να είναι υποταγμένος στον Θεό και, επιπλέον, να αποκτήσει αληθινή γνώση του Θεού. Αυτό που αποφέρει το έργο της κρίσης είναι η κατανόηση του ανθρώπου για το αληθινό πρόσωπο του Θεού και για την αλήθεια σχετικά με τη δική του παρακοή. Το έργο της κρίσης δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να κατανοήσει μεγάλο μέρος από το θέλημα του Θεού, τον σκοπό του έργου του Θεού, και τα μυστήρια που παραμένουν ακατανόητα γι’ αυτόν. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αναγνωρίσει και να μάθει τη διεφθαρμένη ουσία του και τις ρίζες της διαφθοράς του, καθώς επίσης και να ανακαλύψει την ασχήμια του. Αυτές οι επιδράσεις προκαλούνται από το έργο της κρίσης, διότι η ουσία αυτού του έργου είναι στην πραγματικότητα το έργο του ανοίγματος της αλήθειας, της οδού και της ζωής του Θεού σε όλους όσοι πιστεύουν σ’ Εκείνον. Αυτό το έργο είναι το έργο της κρίσης που επιτελεί ο Θεός» («Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Το έργο της κρίσης είναι το έργο του Θεού, και έτσι είναι φυσικό να γίνει από τον ίδιο τον Θεό· δεν γίνεται αντί Αυτού να το κάνει ο άνθρωπος. Επειδή η κρίση είναι η κατάκτηση της ανθρώπινης φυλής μέσω της αλήθειας, είναι αναμφισβήτητο πως ο Θεός εξακολουθεί να εμφανίζεται ως ενσαρκωμένη εικόνα, ώστε να επιτελέσει αυτό το έργο ανάμεσα στους ανθρώπους. Δηλαδή, τις έσχατες ημέρες, ο Χριστός θα χρησιμοποιήσει την αλήθεια για να διδάξει τους ανθρώπους σε όλη τη γη και να τους γνωστοποιήσει όλες τις αλήθειες. Αυτό είναι το έργο της κρίσης του Θεού» («Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Το έργο της κρίσης του Θεού είναι ένα μυστήριο. Χωρίς την αποκάλυψη του Θεού, κανείς δεν μπορεί να το κατανοήσει. Είναι αλήθεια; Ο Παντοδύναμος Θεός εξέθεσε πραγματικά τι είναι η κρίση και ποιες οι επιρροές του έργο της. Μόλις το ακούσαμε εδώ. Αφού ακούσατε τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού, κατανοήσατε μερικώς το έργο της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες; Το έργο της κρίσης του Θεού τις έσχατες ημέρες είναι ο πλήρης εξαγνισμός και σωτηρία της ανθρωπότητας. Δεν είναι απλά μερικές επιπλήξεις ή αναθεματισμοί. Ούτε μπορεί η ανάγνωση μερικών χωρίων να απελευθερώσει τους ανθρώπους από τα δεσμά της αμαρτίας, ώστε να εξαγνιστούν και να σωθούν από τον Θεό. Ο Θεός χρειάζεται να εκφράσει αρκετά λόγια για να εξηγήσει όλες τις πτυχές της αλήθειας, που η διεφθαρμένη ανθρωπότητα πρέπει να κατανοήσει για να λάβει τον εξαγνισμό και τη σωτηρία και να φανερώσει όλα τα μυστήρια του σχεδίου Του για τη διαχείριση της ανθρωπότητας. Αυτό είναι εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες φορές παραπάνω λόγια από αυτά που είπε ο Κύριος Ιησούς κατά το έργο Του την Εποχή της Χάριτος. Το έργο της κρίσης του Θεού τις έσχατες ημέρες εστιάζει στην έκφραση της αλήθειας και του λόγου της κρίσης, στο να κρίνει και να αποκαλύψει τη σατανική φύση του ανθρώπου, που εναντιώνεται και προδίδει το Θεό, και την αλήθεια της διαφθοράς του ανθρώπου από τον Σατανά, αποκαλύπτοντας πλήρως την άγια, δίκαιη και απρόσβλητη διάθεση του Θεού. Όλες οι πτυχές της αλήθειας για την πρόθεση και τις απαιτήσεις του Θεού από την ανθρωπότητα, το είδος της τιμωρίας ή σωτηρίας που θα λάβουν οι άνθρωποι, και άλλα πολλά φανερώνονται σε εμάς. Βιώνοντας το έργο της κρίσης του Θεού τις έσχατες ημέρες, καταλαβαίνουμε τον σκοπό του σχεδίου διαχείρισης του Θεού. Μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ θετικών και αρνητικών πραγμάτων, και να δούμε καθαρά το δαιμονικό πρόσωπο του Σατανά, που παράλογα αντιστέκεται στον Θεό. Βλέπουμε μέσα από τη βαθιά διαφθορά του ανθρώπου από τον Σατανά και αναγνωρίζουμε τη σατανική μας φύση, που αντιστέκεται και προδίδει τον Θεό. Ανήκοντας στη δίκαιη διάθεση του Θεού, στην παντοδυναμία Του, στη σοφία Του, και σε όλα αγαθά και τα όντα Του, αποκτάμε μερική αληθινή κατανόηση και θεοσεβούμενη καρδιά. Πέφτουμε κατά γης από ντροπή, αισθανόμενοι ότι δεν αξίζουμε να ζούμε ενώπιόν Του. Απεχθανόμαστε και απαρνούμαστε τους εαυτούς μας, σταδιακά απομακρυνόμαστε από τα δεσμά της αμαρτίας, βιώνοντας την ομοιότητα του πραγματικού ανθρώπου και γινόμαστε πραγματικά ευσεβείς και υπάκουοι στον Θεό. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του βιώματος του έργου της κρίσης του Θεού τις έσχατες ημέρες. Μόνο αυτό το έργο είναι το έργο της κρίσης του Θεού τις έσχατες ημέρες.

Ας δούμε λοιπόν την Εποχή της Χάριτος. Ο Κύριος Ιησούς τέλεσε μόνο το έργο της λύτρωσης και κήρυξε τον δρόμο της μετάνοιας, δείχνοντας μόνο την φιλεύσπλαχνη και στοργική πτυχή της διάθεση του Θεού προς τον άνθρωπο. Παρόλο που ο Κύριος Ιησούς είπε ορισμένα λόγια για να κρίνει τον άνθρωπο, να καταδικάσει και να καταραστεί τους Φαρισαίους, δεν ήταν αυτός ο σκοπός του έργου Του. Ο Κύριος Ιησούς τέλεσε μόνο το έργο της λύτρωσης που επικεντρωνόταν στην άφεση των αμαρτιών μας, στη διδασκαλία της μετάνοιας και στην παραχώρηση της χάριτος. Δεν επικεντρωνόταν στην κρίση και στον εξαγνισμό των αμαρτιών του ανθρώπου. Επομένως, το έργο του Κύριου Ιησού περιστρεφόταν γύρω από το έργο της λύτρωσης και είπε λίγα λόγια που δίδαξαν στον άνθρωπο πώς να μετανοεί και να εξομολογείται τις αμαρτίες του, πώς να είναι ταπεινός και υπομονετικός, πώς να βαπτίζεται, να κουβαλάει τον σταυρό, να υποφέρει, κ.ά. Πιστεύοντας στον Κύριο, πρέπει μόνο να ακολουθούμε τον λόγο Του, να εξομολογούμαστε και να μετανοούμε, και τότε οι αμαρτίες μας θα αφεθούν. Δε θα είμαστε καταδικασμένοι από τον νόμο σε θάνατο. Θα κριθούμε άξιοι να προσευχόμαστε στον Θεό και να απολαμβάνουμε τη χάρη και τις ευλογίες Του. Αυτά επιτεύχθηκαν κατά το έργο της λύτρωσης του Θεού την Εποχή της Χάριτος, τα οποία διαφέρουν απόλυτα από αυτά του έργου της κρίσης τις έσχατες ημέρες. Ωστόσο, ορισμένοι άνθρωποι πιστεύουν ότι βιώνοντας το έργο του Αγίου Πνεύματος την Εποχή της Χάριτος και λαμβάνοντας τη φώτιση, την επίπληξη και την τιμωρία του Αγίου Πνεύματος, προσευχόμενοι με δάκρυα στα μάτια, εξομολογούμενοι αμαρτίες και έχοντας καλή συμπεριφορά, βιώνουν την κρίση και τον εξαγνισμό του Θεού. Σας ρωτάω λοιπόν, ξέρουμε τις ρίζες των αμαρτιών μας; Ξέρουμε την ουσία της σατανικής μας φύσης που αντιστέκεται στο Θεό; Ξέρουμε την αλήθεια για τη βαθιά διαφθορά του ανθρώπου; Βλέπουμε πράγματι τη δαιμόνια ουσία του Σατανά; Γνωρίζουμε τη δίκαιη, μεγαλοπρεπή και απρόσβλητη διάθεση του Θεού; Είμαστε πραγματικά αποκομμένοι από τα δεσμά και τον έλεγχο των αμαρτιών; Έχει εξαγνιστεί η σατανική μας διάθεση; Έχουμε γίνει ευλαβείς και υπάκουοι στον Θεό; Αν δεν έχουμε πετύχει αυτά, πώς γίνεται να λέμε ότι έχουμε βιώσει την κρίση και τον εξαγνισμό του Θεού; Καταλαβαίνετε όλα όσα σας είπα; Το έργο του Κύριου Ιησού την Εποχή της Χάριτος δεν ήταν αυτό της κρίσης. Το έργο του Παντοδύναμου Θεού την Εποχή της Βασιλείας είναι το έργο της κρίσης του Θεού τις έσχατες ημέρες.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ουσιώδεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας»

Προηγούμενο: Ερώτηση 10: Είναι ξεκάθαρα γραμμένο στη Βίβλο ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και όλοι όσοι πιστεύουν στον Κύριο πιστεύουν επίσης ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Κι όμως, γίνεστε μάρτυρες ότι ο ενσαρκωμένος Χριστός είναι η εκδήλωση του Θεού, ότι είναι ο ίδιος ο Θεός. Συνεπώς, είναι ο ενσαρκωμένος Χριστός πραγματικά ο Υιός του Θεού ή είναι ο ίδιος ο Θεός;

Επόμενο: Ερώτηση 12: Καταθέτετε ότι ο Κύριος έχει επιστρέψει και επιτελεί το έργο της κρίσης Του, αρχίζοντας από τον οίκο του Θεού κατά τις έσχατες μέρες. Τούτο μοιάζει διαφορετικό από την κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου στο Βιβλίο της Αποκάλυψης. Οι περισσότεροι άνθρωποι στους θρησκευτικούς κύκλους πιστεύουν ότι η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου απευθύνεται στους άπιστους που ανήκουν στον διάβολο Σατανά. Όταν έρθει ο Κύριος, οι πιστοί θα αναληφθούν στους ουρανούς και, τότε, Εκείνος θα στείλει συμφορές, για να καταστρέψει τους άπιστους. Τούτη είναι η κρίση ενώπιον του μεγάλου λευκού θρόνου. Εσείς μαρτυρείτε την αρχή της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, αλλά δεν έχουμε δει τον Θεό να φέρνει οποιεσδήποτε συμφορές για να καταστρέψει τους άπιστους. Οπότε, πώς μπορεί να είναι η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

3. Ο θρησκευτικός κόσμος νομίζει πως πίστη στον Θεό σημαίνει πίστη στη Βίβλο, και πως η αναχώρηση από τη Βίβλο δεν είναι πίστη στον Θεό· αυτή η κατανόηση είναι λανθασμένη

Σχετικά λόγια του Θεού:Για πολλά χρόνια, το παραδοσιακό μέσο της πίστης των ανθρώπων (του χριστιανισμού, μίας εκ των τριών μεγάλων...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο