Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Μάρτυρες για τον Χριστό των Εσχάτων Ημερών

(Οι Είκοσι Αλήθειες που Μαρτυρούν τον Θεό)

  • 1
  • 2

Μέρος τρίτο

Ερωτήσεις και Απαντήσεις πάνω στην Αλήθεια για Νέους Πιστούς

1Τι σημαίνει κρίση;
2Γιατί ο Θεός πρέπει να κρίνει και να παιδεύει τους ανθρώπους;
3Πώς πρέπει οι άνθρωποι να βιώνουν την κρίση και το παίδεμα του Θεού, προκειμένου να σωθούν;
4Τι σημαίνει να προσεύχεται κάποιος πραγματικά;
5Ποια είναι η διαφορά μεταξύ σιταριού και βίκου;
6Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός καλού και ενός κακού υπηρέτη;
7Ποιο είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος; Πώς εκδηλώνεται το έργο του Αγίου Πνεύματος;
8Πώς μπορεί να αποκτήσει κανείς το έργο του Αγίου Πνεύματος;
9Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του έργου του Αγίου Πνεύματος και του έργου των κακών πνευμάτων;
10Ποιες είναι οι σοφές παρθένοι; Ποιες είναι οι μωρές παρθένοι;
11Ποια ανταμοιβή δίδεται στις σοφές παρθένους; Οι μωρές παρθένοι θα περιπέσουν σε καταστροφή;
12Τι σημαίνει αρπαγή πριν από την καταστροφή; Τι είναι ο νικητής, που ολοκληρώνεται πριν από την καταστροφή;
13Πάνω σε τι στηρίζει ο Θεός τα συμπεράσματά Του για το τέλος κάποιου ανθρώπου;
14Ποιες είναι οι υποσχέσεις του Θεού σε όσους έχουν σωθεί και τελειωθεί;
  • 1
  • 2