Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Μαρτυρίες για τον Χριστό των εσχάτων ημερών

(Οι είκοσι αλήθειες που καταθέτουν μαρτυρία για τον Θεό)

  • 1
  • 2
  • 3

Μέρος τρίτο

Ερωτήσεις και απαντήσεις πάνω στην αλήθεια για νέους πιστούς

1Τι σημαίνει κρίση;
2Γιατί ο Θεός πρέπει να κρίνει και να παιδεύει τους ανθρώπους;
3Πώς πρέπει οι άνθρωποι να βιώνουν την κρίση και το παίδεμα του Θεού, προκειμένου να σωθούν;
4Τι σημαίνει να προσεύχεται κάποιος πραγματικά;
5Πώς μπορεί να εδραιώσει κανείς μια κανονική σχέση με τον Θεό;
6Τι σημαίνει έντιμος άνθρωπος; Γιατί στον Θεό αρέσουν οι έντιμοι άνθρωποι;
7Τι σημαίνει δόλιος άνθρωπος; Γιατί οι δόλιοι άνθρωποι είναι αδύνατον να σωθούν;
8Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν έντιμο και έναν δόλιο άνθρωπο;
9Πώς πρέπει να ασκεί κανείς την είσοδο για να καταστεί έντιμος;
10Τι σημαίνει κάνω το καθήκον μου;
11Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του «πράττω το καθήκον μου» και του «παρέχω υπηρεσία»;
12Τι σημαίνει «αφήστε τα πάντα πίσω σας και ακολουθήστε τον Θεό»;
13Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κατανόησης της αλήθειας και κατανόησης ενός δόγματος;
14Τι σημαίνει συμμετοχή σε θρησκευτική τελετή;
15Γιατί οι εκκλησίες είναι ικανές να εκφυλιστούν σε θρησκεία;
16Τι σημαίνει αντίχριστος; Πώς μπορεί να διακρίνει κανείς έναν αντίχριστο;
17Τι είναι ο ψευδόχριστος; Πώς μπορεί να διακρίνει κανείς έναν ψευδόχριστο;
18Τι σημαίνει ψευδής ηγέτης ή ψευδής ποιμένας; Πώς μπορεί να διακρίνει κανείς έναν ψευδή ηγέτη ή έναν ψευδή ποιμένα;
19Τι σημαίνει υποκρισία;
20Τι σημαίνει άπιστος;
21Τι σημαίνει «ακολουθώ τον Θεόν»;
22Τι σημαίνει «ακολουθώ τον άνθρωπο»;
23Ποια είναι η διαφορά μεταξύ σιταριού και ζιζανίου;
24Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός καλού και ενός κακού υπηρέτη;
25Ποιο είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος; Πώς εκδηλώνεται το έργο του Αγίου Πνεύματος;
26Πώς μπορεί να αποκτήσει κανείς το έργο του Αγίου Πνεύματος;
27Ποιο είναι το έργο των κακών πνευμάτων; Πώς εκδηλώνεται το έργο των κακών πνευμάτων;
28Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του έργου του Αγίου Πνεύματος και του έργου των κακών πνευμάτων;
29Τι σημαίνει κατάληψη από δαίμονες; Πώς εκδηλώνεται η κατάληψη από δαίμονες;
30Γιατί ο Θεός δεν σώζει εκείνους, πάνω στους οποίους, εργάζονται τα κακά πνεύματα και εκείνους που έχουν καταληφθεί από δαίμονες;
31Ποιες είναι οι σοφές παρθένοι; Ποιες είναι οι μωρές παρθένοι;
32Ποια ανταμοιβή δίδεται στις σοφές παρθένους; Οι μωρές παρθένοι θα περιπέσουν σε καταστροφή;
33Τι σημαίνει αρπαγή πριν από την καταστροφή; Τι είναι ο νικητής, που ολοκληρώνεται πριν από την καταστροφή;
34Στ’ αλήθεια περιπίπτουν σε καταστροφή όλοι όσοι δεν αποδέχονται τον Παντοδύναμο Θεό;
35Γιατί ο Θεός θα τοποθετήσει στις καταστροφές όσους αρνούνται να αποδεχτούν τον Παντοδύναμο Θεό;
36Πόσοι θρησκευτικοί άνθρωποι θα επιστρέψουν στον Θεό κατά τις καταστροφές;
37Τι σημαίνει αλλαγή διάθεσης;
38Πώς εκδηλώνεται η αλλαγή διάθεσης;
39Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ αλλαγής διάθεσης και καλής συμπεριφοράς;
40Τι είναι οι καλές πράξεις; Ποιες είναι οι εκδηλώσεις των καλών πράξεων;
41Τι είναι οι κακές πράξεις; Ποιες είναι οι εκδηλώσεις των κακών πράξεων;
42Ποιους ανθρώπους σώζει ο Θεός; Ποιους ανθρώπους εξαλείφει Εκείνος;
43Πάνω σε τι στηρίζει ο Θεός τα συμπεράσματά Του για το τέλος κάποιου ανθρώπου;
44Τι είναι ο λαός του Θεού; Τι είναι οι πάροχοι υπηρεσιών;
45Ποιες είναι οι υποσχέσεις του Θεού σε όσους έχουν σωθεί και τελειωθεί;
  • 1
  • 2
  • 3