31. Ποιες είναι οι φρόνιμες παρθένες; Ποιες είναι οι μωρές παρθένες;

Σχετικά λόγια του Θεού:

Στο παρελθόν, ορισμένοι άνθρωποι είχαν κάνει προβλέψεις όπως «πέντε φρόνιμες παρθένες, πέντε μωρές παρθένες». Παρόλο που η πρόβλεψη δεν είναι ακριβής, δεν είναι εντελώς εσφαλμένη, οπότε μπορώ να σας δώσω κάποια εξήγηση. Οι πέντε φρόνιμες παρθένες και οι πέντε μωρές παρθένες σίγουρα δεν αντιπροσωπεύουν και τα δύο τον αριθμό των ανθρώπων, ούτε αντιπροσωπεύουν κάποιον τύπο ανθρώπων αντιστοίχως. Οι πέντε φρόνιμες παρθένες αντιστοιχούν στον αριθμό των ανθρώπων, οι πέντε μωρές παρθένες αντιστοιχούν σ’ έναν τύπο ανθρώπων, όμως κανένα από αυτά τα δύο δεν αναφέρεται στους πρωτότοκους υιούς, ενώ, αντιθέτως, αντιπροσωπεύουν τη δημιουργία. Αυτός είναι ο λόγος που τους ζητήθηκε να ετοιμάσουν λάδι κατά τις έσχατες ημέρες. (Η δημιουργία δεν κατέχει την ποιότητά Μου. Αν θέλουν να είναι φρόνιμες, θα πρέπει να ετοιμάσουν λάδι, οπότε θα πρέπει να είναι εξοπλισμένες με τα λόγια Μου.) Οι πέντε φρόνιμες παρθένες αντιπροσωπεύουν τους υιούς και τους ανθρώπους Μου, ανάμεσα στους ανθρώπους που δημιούργησα. Αποκαλούνται «παρθένες» επειδή έχουν αποκτηθεί από Μένα, παρόλο που γεννήθηκαν στη γη· κάποιος μπορεί να τους αποκαλέσει άγιους, γι’ αυτό αποκαλούνται «παρθένες». Το προαναφερθέν «πέντε» αντιπροσωπεύει τον αριθμό των υιών και των ανθρώπων Μου που έχω προκαθορίσει. Οι «πέντε μωρές παρθένες» αναφέρονται στους παρόχους υπηρεσιών. Μου παρέχουν υπηρεσίες χωρίς να δίνουν την παραμικρή σημασία στη ζωή, παρά μόνον επιδιώκουν εξωτερικά πράγματα (επειδή δεν έχουν την ποιότητά Μου, ανεξαρτήτως του ότι αυτό που κάνουν είναι ένα εξωτερικό πράγμα) και δεν μπορούν να είναι οι ικανοί βοηθοί Μου, οπότε αποκαλούνται «μωρές παρθένες». Το προαναφερθέν «πέντε» αντιπροσωπεύει τον Σατανά, και το γεγονός ότι αποκαλούνται «παρθένες» σημαίνει ότι έχουν κατακτηθεί από Μένα και μπορούν να Μου παρέχουν υπηρεσίες, όμως, αυτού του είδους τα άτομα δεν είναι άγιοι, οπότε αποκαλούνται πάροχοι υπηρεσιών.

Απόσπασμα από το «Κεφάλαιο 116» του «Ομιλίες του Χριστού στην αρχή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Σήμερα, όλοι όσοι ακολουθούν τα παρόντα λόγια του Θεού, βρίσκονται στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος· όσοι είναι ξένοι προς τα λόγια του Θεού σήμερα, είναι και έξω από το ρεύμα του Αγίου Πνεύματος, και τέτοιοι άνθρωποι δεν επιδοκιμάζονται από τον Θεό. […] «Ακολουθώ το έργο του Αγίου Πνεύματος» σημαίνει ότι κατανοώ το θέλημα του Θεού σήμερα, είμαι ικανός να ενεργώ σύμφωνα με τις παρούσες απαιτήσεις του Θεού, είναι ικανός να υπακούει και να ακολουθεί τον Θεό του σήμερα και εισέρχεται σε συμφωνία με τις νεότερες ομιλίες του Θεού. Μόνο αυτός είναι κάποιος που ακολουθεί το έργο του Αγίου Πνεύματος και βρίσκεται στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος. Τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι μόνο ικανοί να δέχονται τον έπαινο του Θεού και να Τον βλέπουν, αλλά μπορούν επίσης να γνωρίζουν τη διάθεση του Θεού μέσα από το τελευταίο έργο Του. Μέσα από το τελευταίο έργο Του, μπορούν ακόμα να γνωρίζουν τις αντιλήψεις και την ανυπακοή του ανθρώπου, καθώς και τη φύση και την ουσία του ανθρώπου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, είναι ικανοί να επιτύχουν σταδιακές αλλαγές στη διάθεσή τους. Μονάχα τέτοιοι άνθρωποι είναι ικανοί να αποκτήσουν τον Θεό και έχουν βρει πραγματικά την αληθινή οδό. Όσοι εξαλείφονται από το έργο του Αγίου Πνεύματος, είναι άνθρωποι ανίκανοι να ακολουθήσουν το τελευταίο έργο του Θεού, και που επαναστατούν εναντίον Του. Το ότι τέτοιοι άνθρωποι εναντιώνονται ανοιχτά στον Θεό, οφείλεται στο ότι ο Θεός έχει επιτελέσει νέο έργο, και στο ότι η εικόνα του Θεού δεν είναι η ίδια με αυτή των αντιλήψεών τους —ως αποτέλεσμα του οποίου εκείνοι εναντιώνονται ανοιχτά στον Θεό και Τον κρίνουν, οδηγώντας στην απέχθεια και την απόρριψή τους από τον Θεό. Η κατοχή της γνώσης του τελευταίου έργου του Θεού δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά εάν οι άνθρωποι έχουν στον νου τους να υπακούν στο έργο του Θεού και να το αναζητούν, τότε θα έχουν την ευκαιρία να δουν τον Θεό, και θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν τη νεότερη καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Όσοι εναντιώνονται εκούσια στο έργο του Θεού, δεν μπορούν να λάβουν τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος ή την καθοδήγηση του Θεού. Έτσι, το αν οι άνθρωποι μπορούν να λάβουν το τελευταίο έργο του Θεού, εξαρτάται από τη χάρη του Θεού, αλλά και από τη δική τους επιδίωξη και τις προθέσεις τους.

Όλοι όσοι είναι ικανοί να υπακούν στις παρούσες ομιλίες του Αγίου Πνεύματος, είναι ευλογημένοι. Δεν έχει σημασία πώς ήταν κάποτε ή με τι τρόπο εργαζόταν μέσα τους το Άγιο Πνεύμα —όσοι έχουν κερδίσει το τελευταίο έργο, είναι οι πιο ευλογημένοι, και όσοι είναι ανίκανοι να ακολουθήσουν το τελευταίο έργο σήμερα, εξαλείφονται. Ο Θεός επιθυμεί όσους είναι ικανοί να δεχτούν το νέο φως και όσους δέχονται και γνωρίζουν το τελευταίο έργο Του. Γιατί λέγεται ότι πρέπει να είσαι μια αγνή παρθένος; Μια αγνή παρθένος είναι ικανή να αναζητήσει το έργο του Αγίου Πνεύματος και να κατανοήσει τα νέα πράγματα και, επιπλέον, είναι ικανή να παραμερίσει παλιές αντιλήψεις και να υπακούσει στο έργο του Θεού σήμερα.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Γνώρισε το νεότερο έργο του Θεού και ακολούθησε τα βήματά Του» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Εκείνοι που ανήκουν στον Σατανά δεν κατανοούν τα λόγια του Θεού, ενώ όσοι ανήκουν στον Θεό μπορούν να ακούν τη φωνή Του. Όλοι όσοι συνειδητοποιούν και κατανοούν τα λόγια Μου, είναι αυτοί που θα σωθούν και θα γίνουν μάρτυρες του Θεού· όλοι όσοι δεν κατανοούν τα λόγια Μου, δεν μπορούν να γίνουν μάρτυρες του Θεού και είναι εκείνοι που θα εξαλειφθούν.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Η γνώση των τριών σταδίων του έργου του Θεού είναι το μονοπάτι για να γνωρίσεις τον Θεό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Ο σκοπός της εμφάνισης του Θεού, απαλλαγμένης από οποιονδήποτε περιορισμό οποιασδήποτε μορφής ή χώρας, είναι να μπορέσει Εκείνος να ολοκληρώσει το έργο του σχεδίου Του. Για παράδειγμα, όταν ο Θεός ενσαρκώθηκε στην Ιουδαία, ο στόχος Του ήταν να ολοκληρώσει το έργο της σταύρωσης για τη λύτρωση ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αλλά οι Εβραίοι πίστευαν ότι ήταν αδύνατον ο Θεός να το πράξει και θεωρούσαν ότι ήταν αδύνατον ο Θεός να ενσαρκωθεί και να λάβει τη μορφή του Κυρίου Ιησού. Η θεωρία τους περί «αδύνατου» έγινε η βάση πάνω στην οποία καταδίκασαν και αντιτάχθηκαν στον Θεό και, τελικά, οδήγησε στην καταστροφή του Ισραήλ. Στις μέρες μας, πολλοί άνθρωποι έχουν υποπέσει σε παρόμοιο λάθος. Διακηρύσσουν με όλη τους τη δύναμη την επερχόμενη εμφάνιση του Θεού, μα συνάμα την καταδικάζουν· αυτό που γι’ αυτούς είναι «αδύνατο», ακόμη μια φορά περιορίζει την εμφάνιση του Θεού μέσα στα όρια της φαντασίας τους. Κι έτσι έχω δει πολλούς ανθρώπους να ξεκαρδίζονται στα γέλια αφότου αντικρίσουν τα λόγια του Θεού. Δεν είναι αυτό το γέλιο ίδιο με την καταδίκη και τη βλασφημία των Εβραίων; Δεν είσαι ευλαβής όταν αντιμετωπίζεις την αλήθεια και ακόμη λιγότερο λαχταράς την αλήθεια. Απλώς μελετάς στα τυφλά και περιμένεις νωχελικά. Τι μπορείς να κερδίσεις από το να μελετάς και να περιμένεις έτσι; Μπορείς να λάβεις την προσωπική καθοδήγηση του Θεού; Αν δεν μπορείς να διακρίνεις τις ομιλίες του Θεού, πώς έχεις τα προσόντα να γίνεις μάρτυρας της εμφάνισής Του; Όπου εμφανίζεται ο Θεός, εκεί υπάρχει η έκφραση της αλήθειας κι εκεί υπάρχει η φωνή του Θεού. Μόνον όσοι μπορούν να δεχτούν την αλήθεια μπορούν να ακούσουν τη φωνή του Θεού, και μόνο αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα προσόντα να γίνουν μάρτυρες της εμφάνισης του Θεού.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Η εμφάνιση του Θεού έχει αναγγείλει μια νέα εποχή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Αποσπάσματα από κήρυγμα και συναναστροφή ως σημείο αναφοράς:

«Φρόνιμες παρθένες» είναι εκείνοι που μπορούν να γνωρίσουν τη φωνή του Θεού και να αναγνωρίσουν τη φωνή του «νυμφίου», κι έτσι μπορούν να δεχθούν τον Χριστό και να υποταχθούν σ’ Αυτόν, και ως εκ τούτου να υποδεχθούν την επιστροφή του Κυρίου και να παρευρεθούν στο γαμήλιο δείπνο του Αρνίου. Επειδή οι «μωρές παρθένες» δεν γνωρίζουν τη φωνή του «νυμφίου» και δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τη φωνή του Θεού, απορρίπτουν τον Χριστό και εξακολουθούν να αδημονούν για έναν ασαφή Θεό, μέχρι να εγκαταλειφθούν και να εξαλειφθούν από τον Θεό. Μπορούμε να δούμε ότι, μέσα από την πίστη μας στον Θεό, είναι πολύ δύσκολο να δεχθούμε τον Χριστό χωρίς αληθινή πίστη. Εκείνοι που αρνούνται να δεχθούν τον Χριστό θα χάσουν το «γαμήλιο δείπνο του Αγαπητού», δεν είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί από τον Κύριο στον οίκο της βασιλείας των ουρανών και δεν μπορούν να εισέλθουν στο μέρος που ο Θεός έχει ετοιμάσει για τον άνθρωπο. Οπότε, το αν οι άνθρωποι μπορούν να δεχθούν τον Χριστό των εσχάτων ημερών και να υποταχθούν στο έργο Του είναι ένας παράγοντας ζωτικής σημασίας όσον αφορά την απόφαση για το κατά πόσο επιτυγχάνουν ή αποτυγχάνουν στην πίστη τους στον Θεό.

Απόσπασμα από τη Συναναστροφή εκ του Άνωθεν

Ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε στη Βίβλο ότι κατά την επιστροφή Του θα υπήρχαν δύο τύποι ανθρώπων —χρησιμοποίησε τις φρόνιμες και τις μωρές παρθένες ως παραβολή για όλους τους πιστούς της Εποχής της Χάριτος: Όλοι όσοι ακούν τη φωνή του Θεού και είναι σε θέση να την αποδεχτούν και να την υπακούσουν είναι φρόνιμες παρθένες· όλοι όσοι δεν μπορούν να ακούσουν τη φωνή του Θεού, που ακούν αλλά δεν πιστεύουν και εξακολουθούν να την αρνούνται, είναι οι μωρές παρθένες. Μπορούν οι μωρές παρθένες να αρπαγούν; Όχι, δεν μπορούν. Πώς μπορούν, λοιπόν, να αποκαλυφθούν αυτές οι μωρές και φρόνιμες παρθένες; Αποκαλύπτονται μέσω του λόγου του Θεού και με τη στάση τους, αφού διαβάσουν τις ομιλίες του Θεού τις έσχατες ημέρες —«Ο Λόγος Ενσαρκώνεται». Αφού τις διαβάσουν, κάποιοι πιστοί λένε: «Τόσο βαθιά λόγια, αυτά τα λόγια περιέχουν την αλήθεια». Αφού τις ξαναδιαβάσουν προσεκτικά, λένε: «Αυτά τα λόγια δεν θα μπορούσαν να προέρχονται από έναν μέσο άνθρωπο. Φαίνεται ότι προέρχονται από τον Θεό». Στη συνέχεια, ρίχνουν μια πιο προσεκτική ματιά και λένε: «Αυτή είναι η φωνή του Θεού. Αυτά τα λόγια αποκλείεται να προέρχονται από έναν άνθρωπο!» Αυτοί οι άνθρωποι είναι ευλογημένοι. Είναι φρόνιμες παρθένες. Όσο για τις μωρές παρθένες, μερικοί είναι πάστορες, μερικοί είναι πρεσβύτεροι, μερικοί είναι ιεροκήρυκες και μερικοί είναι πιστοί σε σύγχυση που θέλουν μόνο να τρώνε μέχρι να χορτάσουν. Ποια είναι η στάση τους μετά την ανάγνωση του λόγου του Θεού; «Λοιπόν, αυτά τα λόγια δεν συμβαδίζουν με τις αντιλήψεις και τις φαντασιώσεις μου, δεν συμφωνώ». Και αφού τα ξαναδιαβάσουν προσεκτικά, λένε: «Μερικά από αυτά τα λόγια φαίνονται λογικά, αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν. Αυτά δεν θα μπορούσαν να είναι το έργο του Θεού». Έτσι, για άλλη μια φορά, δεν συμβαδίζουν με τις αντιλήψεις και τις φαντασιώσεις τους. Στο τέλος, όσο περισσότερο τα διαβάζουν, τόσο λιγότερο συμβαδίζουν με τις αντιλήψεις τους. Λένε: «Αυτά δεν είναι ο λόγος του Θεού, δεν μπορώ να τα αποδεχτώ. Αυτός είναι απατεώνας, ένας ψευδόχριστος που προσπαθεί να εξαπατήσει τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να το πιστέψω». Τι είδους άνθρωπος είναι αυτός; Είναι ένας Φαρισαίος, μια μωρή παρθένα. Όσοι είναι φρόνιμες παρθένες και όσοι είναι μωρές παρθένες φανερώνονται με τον λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού τις έσχατες ημέρες τούς ταξινομεί και τους διαχωρίζει στις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν, και τότε ο Θεός θα αρχίσει να ανταμείβει τους καλούς και να τιμωρεί τους κακούς.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Κηρύγματα και Συναναστροφή για την Είσοδο στη Ζωή»

Οι φρόνιμες παρθένες θα δώσουν προσοχή στη φωνή του Κυρίου, κυρίως επειδή είναι εκείνες που αγαπούν και αναζητούν την αλήθεια. Διψούν για την εμφάνιση του Θεού, γι’ αυτό είναι σε θέση να αναζητήσουν και να διερευνήσουν την έλευση του Κυρίου, και γι’ αυτό έχουν την ικανότητα να διακρίνουν τη φωνή του Κυρίου. Εφόσον οι μωρές παρθένες δεν αγαπούν την αλήθεια, δεν αναζητούν ούτε διερευνούν την έλευση του Κυρίου, και το μόνο που ξέρουν είναι να προσκολλώνται πεισματικά στους κανόνες. Κάποιες από αυτές επιμένουν ότι δεν θα δεχθούν ούτε θα διερευνήσουν κανέναν Κύριο που δεν έρχεται επάνω σ’ ένα σύννεφο. Άλλες υποτάσσονται πλήρως στη χειραγώγηση των παστόρων και των πρεσβυτέρων της θρησκείας. Θα ακούν και θα ακολουθούν όλα όσα λένε οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι. Πιστεύουν στον Κύριο κατ’ όνομα, όμως στην πραγματικότητα, ακολουθούν και υπακούν αυτούς τους πάστορες και τους πρεσβύτερους. Δεν διερευνούν την αληθινή οδό οι ίδιες και δεν μπορούν να διακρίνουν τη φωνή του Κυρίου. Κάποιες είναι ακόμα πιο μωρές. Καθώς υπάρχουν ψευδόχριστοι που εμφανίζονται κατά τις έσχατες ημέρες, δεν αναζητούν ούτε διερευνούν τον αληθινό Χριστό, και φτάνουν ακόμα και σε σημείο να Τον απαρνούνται και να Τον καταδικάζουν. Αυτό δεν είναι εντελώς αυτοκαταστροφικό; Είναι, επίσης, εκδήλωση μια μωρής παρθένας.

Απόσπασμα από το Απαντήσεις σε Ερωτήσεις για το σενάριο

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο