Ερώτηση 34: Οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι έχουν άριστη γνώση της Βίβλου. Συχνά ερμηνεύουν τις Γραφές στους άλλους και τους κάνουν να προσκολλώνται στη Βίβλο. Συνεπώς, η διεξοδική παρουσίαση και εξύψωση της Βίβλου γίνεται, πράγματι, μάρτυρας του Κυρίου και Τον εξυψώνει; Γιατί λέγεται ότι οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι είναι Φαρισαίοι υποκριτές; Εμείς αδυνατούμε ακόμα να το κατανοήσουμε, μπορείτε να μας το απαντήσετε εσείς;

Απαντήση:

Για τους ανθρώπους, η επεξήγηση της Βίβλου δεν είναι κάτι κακό, αλλά ενώ εκείνοι επεξηγούν τη Βίβλο, κάνουν πράξεις που αντιστέκονται στον Θεό. Τι άνθρωποι είναι αυτοί; Δεν είναι υποκριτές Φαρισαίοι; Δεν είναι αντίχριστοι που αντιστέκονται στον Θεό; Γιατί η επεξήγηση της Βίβλου αποτελεί αντίσταση στον Θεό; Γιατί αποτελεί καταδίκη του Θεού; Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν και πιστεύουν ακόμη ότι η επεξήγηση της Βίβλου αποτελεί εξύμνηση του Θεού και μαρτυρία για Αυτόν. Οι Εβραίοι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τότε ήταν όλοι μελετητές και ειδικοί στις γραφές και τις εξηγούσαν συχνά στον κόσμο. Αν η επεξήγηση της Βίβλου αποτελεί εξύμνηση του Θεού και μαρτυρία για Αυτόν, τότε γιατί όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε για να κηρύξει και να επιτελέσει το έργο Του, αυτοί Του αντιστάθηκαν μανιασμένα και Τον καταδίκασαν και στο τέλος συνωμότησαν με την κυβέρνηση και σταύρωσαν τον Κύριο Ιησού; Οι σύγχρονοι θρησκευτικοί πάστορες και οι πρεσβύτεροι είναι όλοι άνθρωποι εξοικειωμένοι με τη Βίβλο και την εξηγούν εδώ και πολλά χρόνια. Αν η επεξήγηση της Βίβλου αποτελεί εξύμνηση του Θεού και μαρτυρία για Αυτόν, τότε γιατί όταν ο Παντοδύναμος Θεός ήρθε να εκφράσει αλήθειες και να επιτελέσει το έργο της κρίσεώς Του, όχι μόνο δεν κατάφεραν να αναζητήσουν και να ερευνήσουν, αλλά αντιστάθηκαν και καταδίκασαν; Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ; Δεν είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να σκεφτούν όλοι οι πιστοί; Επιπλέον, αν η επεξήγηση της Βίβλου απ’ τους θρησκευτικούς ηγέτες αποτελεί εξύμνηση για τον Θεό και μαρτυρία για Αυτόν, τότε, την Εποχή της Χάριτος γιατί ο Κύριος Ιησούς δεν επιτέλεσε έργο στον ναό όταν ήρθε; Γιατί ο Παντοδύναμος Θεός των εσχάτων ημερών δεν επιτελεί έργο στην εκκλησία αφού ήρθε; Είναι επειδή οι θρησκευτικοί ηγέτες δεν υμνούν τον Θεό ούτε γίνονται μάρτυρες γι’ Αυτόν και είναι όλοι υποκριτές και αλαζόνες Φαρισαίοι. Είναι όλοι αντίχριστοι που ελέγχουν τη θρησκεία και αντιτίθενται στον Θεό! Πώς θα μπορούσαν να επιτρέψουν στον Θεό να υπάρξει ή στον θρησκευτικό κόσμο να έχει φωνές που γίνονται μάρτυρες για τον Θεό; Αν ο ενσαρκωμένος Χριστός ερχόταν στη θρησκεία και επιτελούσε έργο και κήρυττε στην εκκλησία, τότε σίγουρα θα Τον συλλάμβαναν και θα Τον παρέδιδαν στην κυβέρνηση για να σταυρωθεί. Αν οι άνθρωποι πήγαιναν σε θρησκευτικές εκκλησίες για να γίνονται μάρτυρες για τον Θεό, σίγουρα θα τους συλλάμβαναν και θα τους δίωκαν. Όπως είπε ο Κύριος Ιησούς: «Ιδού, εγώ σας αποστέλλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων» (Ματθ. 10:16). Ακόμη δεν το βλέπει ο κόσμος ξεκάθαρα αυτό το γεγονός; Αφού οι θρησκευτικοί Φαρισαίοι αντιστέκονται στον Θεό και Tον καταδικάζουν, θα έπρεπε να μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα αν η εξύμνηση της Βίβλου αποτελεί μαρτυρία για τον Θεό. Μπορούν πραγματικά οι άνθρωποι που εξυμνούν τον Θεό και γίνονται μάρτυρες για Αυτόν να Του αντιστέκονται; Πώς γίνεται να βλέπουν τον Θεό ως εχθρό τους; Επίσης, θα πρέπει όλοι μας να ξέρουμε ότι η Βίβλος δεν περιέχει μόνο τα λόγια του Θεού, αλλά και πολλά λόγια του ανθρώπου. Επομένως, η εξύμνηση της Βίβλου και η εξύμνηση του Θεού δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η τήρηση της Βίβλου και η τήρηση των εντολών του Κυρίου δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όταν οι θρησκευτικοί Φαρισαίοι εξηγούν τη Βίβλο, εστιάζουν μόνο στην επεξήγηση των λόγων του ανθρώπου σε αυτήν, εξηγώντας τη βιβλική γνώση και τη θεολογική θεωρία και κηρύττοντας και μαρτυρώντας τα λόγια του ανθρώπου, αλλά δεν διαδίδουν και δεν γίνονται μάρτυρες των λόγων του Θεού και της αλήθειας που εκφράζεται από τον Θεό στη Βίβλο. Μπορούμε να πούμε ότι έτσι εξυμνούν τον Θεό και γίνονται μάρτυρες για Αυτόν; Δεν αποτελεί αυτό αντίσταση και προδοσία του Θεού; Επομένως, όσοι πιστεύουν πως η επεξήγηση της Βίβλου αποτελεί εξύμνηση του Θεού και μαρτυρία για Αυτόν, δεν κατανοούν τα πνευματικά ζητήματα και δεν διακρίνουν την ουσία του προβλήματος. Είναι όλοι μπερδεμένοι άνθρωποι, άνθρωποι που λατρεύουν, πιστεύουν και ακολουθούν τυφλά τους θρησκευτικούς ηγέτες. Δεν είναι γεγονός αυτό;

Παλιά, αυτοί οι Εβραίοι Φαρισαίοι όχι μόνο εστίαζαν στην επεξήγηση της γνώσης και των δογμάτων της Βίβλου και συμμετείχαν σε διάφορες θρησκευτικές τελετές, τηρώντας θρησκευτικούς κανόνες και ανθρώπινες παραδόσεις, αλλά εγκατέλειψαν τις εντολές του Θεού και απομακρύνθηκαν από την οδό Του, τόσο πολύ, που όταν ήρθε ο Κύριος Ιησούς, αντιστάθηκαν με μανία και καταδίκασαν τον Κύριο Ιησού και Τον σταύρωσαν. Κατά συνέπεια, ο Θεός τούς τιμώρησε και τους αναθεμάτισε. Παρότι οι σημερινοί θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι εξηγούν συχνά τη Βίβλο και γίνονται μάρτυρες για τη Βίβλο στους ανθρώπους, δεν διαδίδουν τον λόγο του Θεού και δεν γίνονται μάρτυρες για αυτόν, ούτε δίνουν σημασία στο κήρυγμα του θελήματος του Κυρίου Ιησού και των απαιτήσεών Του από τον άνθρωπο, κι επίσης σπάνια μαρτυρούν τη θεία υπόσταση και το κάλλος του Κυρίου Ιησού. Δεν οδηγούν τους ανθρώπους να κάνουν πράξη τον λόγο του Κυρίου και να τον βιώνουν και επιπλέον δεν δίνουν σημασία στην τήρηση των εντολών του Κυρίου και την ακολούθηση του θελήματος του Θεού. Εστιάζουν μόνο στην επεξήγηση και την εξύμνηση των λόγων του ανθρώπου στη Βίβλο, ζητώντας από τον κόσμο να αντιμετωπίζει τα λόγια του ανθρώπου στη Βίβλο σαν να ήταν λόγια του Θεού και η αλήθεια, να τα κάνει πράξη και να τα τηρεί. Όταν λύνουν προβλήματα, αυτό επίσης βασίζεται κυρίως στα λόγια του ανθρώπου στη Βίβλο, αντί για τα λόγια του Θεού στη Βίβλο. Χρησιμοποιούν τα λόγια του ανθρώπου στη Βίβλο, για να απορρίψουν τα λόγια του Θεού και να τους αντισταθούν. Στο θέμα της εισόδου στη βασιλεία των ουρανών, για παράδειγμα, ο Κύριος Ιησούς είπε ξεκάθαρα στους ανθρώπους: «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ’ ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς» (Ματθ. 7:21). Όμως, οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι παραμέρισαν τα λόγια του Κυρίου Ιησού και αντιμετωπίζουν τα λόγια του ανθρώπου στη Βίβλο ως την αλήθεια και το πρότυπο για την είσοδο του ανθρώπου στη βασιλεία των ουρανών, διδάσκοντας τους ανθρώπους ότι αρκεί μόνο να μοχθούν και να εργάζονται για τον Κύριο, για να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών. Χρησιμοποιούν τα λόγια του ανθρώπου αντικαθιστώντας τα λόγια του Θεού και απορρίπτουν τα τελευταία κι έτσι παραπλανούν τον κόσμο. Αυτή είναι η πιο δόλια, κακόβουλη πτυχή της αντίστασης των παστόρων και των πρεσβύτερων στον Θεό! Ερμηνεύουν τη Βίβλο εκτός πλαισίου, χρησιμοποιώντας τα λόγια του ανθρώπου στη Βίβλο για να αντισταθούν στον Παντοδύναμο Θεό και να Τον καταδικάσουν και δεν σταματούν πουθενά προκειμένου να παραπλανούν, να δεσμεύουν και να ελέγχουν τους πιστούς, αλλά και να τους εμποδίζουν να ερευνούν και να αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών, θέτοντάς τους όλους υπό τον έλεγχό τους. Όπως λέει και ο Παντοδύναμος Θεός: «Απλά κοίτα τους επικεφαλής κάθε δόγματος: είναι όλοι αλαζόνες και αυτάρεσκοι, και ερμηνεύουν τη Βίβλο εκτός πλαισίου και σύμφωνα με τη δική τους φαντασία. Όλοι στηρίζονται στα χαρίσματα και στην πολυμάθεια για να κάνουν το έργο τους. Αν ήταν ανίκανοι να κηρύξουν οτιδήποτε, θα τους ακολουθούσαν εκείνοι οι άνθρωποι; Εν τέλει, κατέχουν πράγματι κάποιες γνώσεις και μπορούν να κηρύξουν για κάποιο δόγμα ή γνωρίζουν πώς να κερδίζουν τους άλλους και πώς να χρησιμοποιούν κάποια τεχνάσματα. Αυτά τα χρησιμοποιούν για να φέρουν τους ανθρώπους ενώπιόν τους και να τους εξαπατήσουν. Θεωρητικά, εκείνοι οι άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό, όμως στην πραγματικότητα ακολουθούν τους επικεφαλής τους. Εάν συναντήσουν κάποιον που κηρύττει την αληθινή οδό, κάποιοι από αυτούς θα πουν: “Πρέπει να συμβουλευτούμε τον επικεφαλής μας σχετικά με την πίστη μας”. Η πίστη τους πρέπει να διέλθει από κάποιο ανθρώπινο ον· δεν είναι αυτό ένα πρόβλημα; Σε τι έχουν μετατραπεί λοιπόν εκείνοι οι επικεφαλής; Δεν έχουν γίνει Φαρισαίοι, ψευδείς ποιμένες, αντίχριστοι που βάζουν εμπόδια στην αποδοχή της αληθινής οδού από τους ανθρώπους;» («Μόνο η επιδίωξη της αλήθειας είναι η αληθινή πίστη στον Θεό» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»). Σύμφωνα με αυτά, πώς μπορούμε να πούμε ότι οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι που εξηγούν τη Βίβλο εξυμνούν τον Θεό και γίνονται μάρτυρες για Αυτόν; Δεν εκμεταλλεύονται την ευκαιρία της επεξήγησης της Βίβλου για να την παρερμηνεύουν και να λένε πράγματα εκτός πλαισίου για να αντιστέκονται στον Θεό; Έχουν μετατραπεί από καιρό σε εμπόδια που δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους να δεχτούν την αληθινή οδό και να επιστρέψουν στον Θεό και είναι αυτοί ακριβώς οι αντίχριστοι που ξεσκεπάζονται από το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες. Ακόμη δεν το βλέπει ξεκάθαρα αυτό ο κόσμος;

Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των ανθρώπων, η επεξήγηση της Βίβλου ισοδυναμεί με την εξύμνηση του Θεού και τη μαρτυρία για Αυτόν, αλλά από την επεξήγηση της Βίβλου από τους Φαρισαίους και τους θρησκευτικούς ηγέτες, βλέπουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Οι θρησκευτικοί Φαρισαίοι εξυμνούν και γίνονται μάρτυρες για τη Βίβλο, όχι τον Θεό. Το κήρυγμά τους εξηγεί κυρίως τα λόγια του ανθρώπου στη Βίβλο, όχι τα λόγια του Θεού. Χρησιμοποιούν τα λόγια του ανθρώπου στη Βίβλο, για να αντικαταστήσουν τα λόγια του Θεού και να Του αντισταθούν, και τα θέτουν εκτός πλαισίου για να αντισταθούν στον Θεό και να βγάλουν συμπεράσματα για Αυτόν. Ο σκοπός της επεξήγησης της Βίβλου δεν είναι να εξυμνήσουν τον Θεό και να γίνουν μάρτυρες για Αυτόν, αλλά να εξαπατήσουν και να ελέγχουν τους ανθρώπους, για να πετύχουν τους άθλιους σκοπούς τους. Αυτή η επεξήγηση της Βίβλου αντιστέκεται στον Θεό και είναι κακή πράξη! Γι’ αυτό, όταν ο Θεός έρχεται να επιτελέσει το έργο Του, χρησιμοποιούν τη Βίβλο για να ελέγχουν τους ανθρώπους και να τους κάνουν να πιστεύουν τυφλά σε αυτήν και να την τηρούν, φέρνοντάς τους στην οδό της αντίστασης προς τον Θεό. Αυτό δείχνει ότι η επεξήγηση της Βίβλου από τους Φαρισαίους και τους θρησκευτικούς ηγέτες είναι ένα μέσο αντίστασης στον Θεό. Θέτουν εκτός πλαισίου τα λόγια του ανθρώπου στη Βίβλο, για να αντισταθούν στον Θεό και να Του αντιταχθούν, για να δημιουργήσουν τη δική τους ανεξάρτητη βασιλεία. Πώς μπορεί τότε κανείς να εξηγήσει τη Βίβλο, εξυμνώντας τον Θεό και γινόμενος μάρτυρας για Αυτόν; Η Βίβλος καταγράφει το έργο του Θεού και τις μαρτυρίες για Αυτόν. Η επεξήγηση της Βίβλου ισοδυναμεί με εξύμνηση του Θεού και μαρτυρία για Αυτόν, σύμφωνα με τα λόγια του Θεού στη Βίβλο και τις αλήθειες σε αυτή. Σκοπός είναι η διάδοση των λόγων του Θεού στη Βίβλο και η μαρτυρία για αυτά. Η επικοινωνία των προθέσεων του Θεού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα λόγια Του και η επικοινωνία της αλήθειας στα λόγια του Θεού. Σκοπός είναι να δοθούν μαρτυρίες στους ανθρώπους για το έργο και τη διάθεση του Θεού και μαρτυρίες για την ουσία και το κάλλος του Θεού. Να οδηγηθούν οι άνθρωποι να κάνουν πράξη τα λόγια του Θεού και να τα βιώνουν, για να εισέλθουν στην πραγματικότητα αυτών. Να εξυμνηθεί ο Κύριος Ιησούς και να γίνουν μαρτυρίες για Αυτόν σε όλα. Μόνο εξηγώντας τη Βίβλο μ’ αυτούς τους τρόπους, εξυμνούμε τον Θεό και γινόμαστε μάρτυρες για Αυτόν, ακολουθούμε την καρδιά του Θεού και υπηρετούμε αυθεντικά τον Θεό. Τα λόγια του ανθρώπου στη Βίβλο μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο ως αναφορά και συμπληρωματικά και δεν μπορεί ποτέ να συγκρίνονται με τα λόγια του Θεού. Ωστόσο, οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι θέλουν μόνο να εξηγούν τα λόγια του ανθρώπου στη Βίβλο. Αντιμετωπίζουν τα λόγια του ανθρώπου στη Βίβλο σαν να είναι τα λόγια του Θεού, σαν να είναι η αλήθεια, χρησιμοποιώντας τα ως οδηγό για τη συμπεριφορά τους, ως βάση για τον χειρισμό προβλημάτων. Αλλά σπάνια αναφέρουν τα λόγια του Θεού και αντικαθιστούν τα λόγια του Θεού στη Βίβλο με τα λόγια του ανθρώπου, παραμερίζοντας τα λόγια του Θεού. Αυτή η επεξήγηση της Βίβλου αποτελεί εξύμνηση του Θεού και μαρτυρία για Αυτόν; Δεν είναι μόνο εξύμνηση του ανθρώπου και μαρτυρία για εκείνον; Επίσης, όταν εξηγούν τη Βίβλο, εστιάζουν μόνο στην επεξήγηση της θεολογικής θεωρίας, επεξηγώντας χαρακτήρες, τοποθεσίες και ιστορικό πλαίσιο στη Βίβλο για να κάνουν επίδειξη. Έτσι δεν εξαπατούν και δεν παγιδεύουν τους ανθρώπους; Έτσι δεν κάνουν τους ανθρώπους να τους λατρεύουν και να τους ακολουθούν; Τότε, αυτοί οι υποκριτές Φαρισαίοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία επεξήγησης της Βίβλου για να την παρερμηνεύσουν, ώστε να εξαπατήσουν και να ελέγξουν τους ανθρώπους και στο τέλος έφεραν τους πιστούς στην οδό που ακολουθεί τον άνθρωπο και αντιστέκεται στον Θεό και μετέτρεψαν τον Ιουδαϊσμό σε ανεξάρτητη βασιλεία που αντιτίθεται στον Θεό. Τις έσχατες ημέρες, οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι εκμεταλλεύονται επίσης την επεξήγηση της Βίβλου για να κάνουν τους ανθρώπους να πιστεύουν τυφλά στη Βίβλο και να τη λατρεύουν και χρησιμοποιούν τη Βίβλο για να πάρει τη θέση του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων, βάζοντας τους πιστούς ακούσια στην οδό προδοσίας του λόγου του Κυρίου και αντίστασης στον Θεό, μετατρέποντας τον θρησκευτικό κόσμο σε μια ανεξάρτητη βασιλεία που αντιτίθεται στον Θεό, ένα ένθερμο προπύργιο αντίστασης στο έργο του Θεού. Αυτή η επεξήγηση της Βίβλου δεν αντιστέκεται στον Θεό και δεν Τον βλασφημεί; Αυτή ακριβώς δεν είναι η εξαπάτηση των αντίχριστων Φαρισαίων στην αντίσταση κατά του Θεού και τη δημιουργία της δικής τους ανεξάρτητης βασιλείας; Πώς μπορεί να ειπωθεί ότι αποτελεί εξύμνηση του Θεού και μαρτυρία για Αυτόν; Η πονηριά των θρησκευτικών Φαρισαίων στην αντίσταση κατά του Θεού έγκειται στο ότι χρησιμοποιούν την επεξήγηση της Βίβλου για να την παρερμηνεύσουν, να εξαπατήσουν και να ελέγξουν τους ανθρώπους. Η Βίβλος ήταν αρχικά μια μαρτυρία για τον Θεό. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις του ανθρώπου, γίνονται πάντα μάρτυρες για τον Θεό, άσχετα από το πώς εξηγούν τη Βίβλο όμως οι υποκριτές Φαρισαίοι εκμεταλλεύτηκαν αυτήν την αντίληψη του ανθρώπου και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να υμνούν και να γίνονται μάρτυρες στη Βίβλο. Αντικαθιστούν τον Θεό με τη Βίβλο και τη χρησιμοποιούν για να αντιστέκονται στον Θεό και να εξαπατούν τους ανθρώπους Αυτό κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν τυφλά στη Βίβλο και να τη λατρεύουν και να λατρεύουν και να ακολουθούν μελετητές της Βίβλου όπως αυτοί, προδίδοντας έτσι τον Θεό. Αυτή είναι η πιο δόλια, πονηρή εξαπάτηση του Σατανά για την αντίσταση κατά του Θεού και την εξαπάτηση των ανθρώπων και η πτυχή που διακρίνουν δυσκολότερα οι άνθρωποι και με την οποία εξαπατώνται ευκολότερα.

Ας διαβάσουμε άλλα δύο αποσπάσματα από τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού: «Εκείνοι που διαβάζουν τη Βίβλο σε μεγαλόσχημες εκκλησίες και απαγγέλουν τη Βίβλο κάθε μέρα, και εντούτοις κανένας τους δεν αντιλαμβάνεται τον σκοπό του έργου του Θεού. Κανένας τους δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό˙ επιπλέον, κανένας δεν είναι κοντά στην καρδιά του Θεού. Είναι όλοι άχρηστοι, ποταποί άνθρωποι, ο καθείς στεκούμενος ψηλά για να διδάξει τον Θεό. Παρότι κραδαίνουν το όνομα του Θεού, εκουσίως Τον καταπολεμούν. Παρότι φορούν την ετικέτα των πιστών του Θεού, είναι εκείνοι που τρώγουν τη σάρκα και πίνουν το αίμα του ανθρώπου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι διάβολοι που καταβροχθίζουν την ψυχή του ανθρώπου, αρχιδαίμονες που παρεμποδίζουν σκόπιμα εκείνους που προσπαθούν να πάρουν το σωστό μονοπάτι και προσκόμματα που παρακωλύουν εκείνους που αναζητούν τον Θεό. Παρότι έχουν “ρωμαλέα” εμφάνιση, πώς οι ακόλουθοί τους μπορούν να καταλάβουν ότι αυτοί είναι αντίχριστοι που οδηγούν τους ανθρώπους στην αντίθεση με τον Θεό; Πώς να ξέρουν ότι είναι ζωντανοί διάβολοι που ιδιαιτέρως αναζητούν ψυχές για να τις καταβροχθίσουν;» («Όλοι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό είναι άνθρωποι που αντιμάχονται τον Θεό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). «Αν πιστεύεις στον Θεό εδώ και πολλά χρόνια και, παρόλα αυτά, ποτέ δεν Τον έχεις υπακούσει ή δεχθεί τα λόγια Του καθ’ ολοκληρίαν, αλλά, αντ’ αυτού, ζήτησες από τον Θεό να υποταχθεί Εκείνος σε εσένα και να ενεργήσει σύμφωνα με τις δικές σου έννοιες, τότε είσαι ο πλέον ανυπότακτος των ανθρώπων και είσαι άπιστος. Πώς ένα τέτοιο άτομο είναι ικανό να υπακούσει στο έργο και τα λόγια του Θεού που δεν συμμορφώνονται με τις έννοιες του ανθρώπου; Ο πιο ανυπότακτος άνθρωπος είναι αυτός που σκοπίμως αψηφά τον Θεό και Του αντιστέκεται. Είναι εχθρός του Θεού και ο αντίχριστος. Ένας τέτοιος άνθρωπος διατηρεί μονίμως εχθρική στάση απέναντι στο νέο έργο του Θεού, δεν έχει επιδείξει ποτέ την παραμικρή πρόθεση υποταγής, ούτε ποτέ επέδειξε ευχαρίστως υποταγή ή ταπεινότητα. Εξυψώνει εαυτόν ενώπιον των άλλων και ποτέ δεν δείχνει υποταγή σε κανέναν. Ενώπιον του Θεού, θεωρεί εαυτόν ως τον πλέον ειδήμονα στην κήρυξη του λόγου, καθώς και τον πλέον επιδέξιο στο να εργάζεται πάνω σε άλλους. Ποτέ δεν απορρίπτει τους “θησαυρούς” που ήδη κατέχει, αλλά τους αντιμετωπίζει ως οικογενειακά κειμήλια για λατρεία και κήρυγμα προς άλλους, ενώ τους χρησιμοποιεί για να κατηχεί στους ανόητους εκείνους που τον θαυμάζουν. Πράγματι, υπάρχουν ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι στους κόλπους της εκκλησίας. Δύναται να λεχθεί ότι πρόκειται για “ακατάβλητους ήρωες” που, γενιά τη γενιά, παραμένουν στον οίκο του Θεού. Εκλαμβάνουν την κήρυξη του λόγου (δόγμα) ως το υψηλότερο καθήκον τους. Χρόνο με το χρόνο και γενιά με τη γενιά, τριγυρνούν εδώ κι εκεί, υποστηρίζοντας σθεναρά το “ιερό και απαραβίαστο” καθήκον τους. Κανείς δεν τολμά να τους αγγίξει και ούτε ένας δεν τολμά να τους κατηγορήσει ανοιχτά. Με την πάροδο των ετών, γίνονται “βασιλείς” μέσα στον οίκο του Θεού, επιβάλλοντας ανεξέλεγκτα την τυραννία τους πάνω σε άλλους κάθε εποχή. Η συμμορία αυτή των δαιμόνων επιδιώκει να ενωθεί μαζί και να γκρεμίσει το έργο Μου∙ πώς μπορώ να επιτρέψω σε αυτούς τους ζωντανούς διαβόλους να υπάρχουν ενώπιόν Μου;» («Εκείνοι που υπακούουν στον Θεό με ειλικρινή καρδιά θα κερδηθούν σίγουρα από τον Θεό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). Όπως φαίνεται, παρότι οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι εξηγούν συχνά τη Βίβλο, δεν είναι άνθρωποι που καταλαβαίνουν την αλήθεια και γνωρίζουν τον Θεό. Είναι αυτοί ακριβώς οι υποκριτές Φαρισαίοι. Είναι ψευδοποιμένες και ψευδεργάτες που εξαπατούν, ελέγχουν, δεσμεύουν και βλάπτουν τους ανθρώπους. Κάνουν τους ανθρώπους να απαρνιούνται τον Χριστό, να Τον καταδικάζουν, στον βαθμό που αντιστέκονται στον Θεό και Του αντιτίθενται, κάνοντάς τους όλους συνεργούς και μαριονέτες του Σατανά. Όποιος έχει μάτια, το βλέπει αυτό.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ουσιώδεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας»

Tο να γίνονται μάρτυρες για τον Κύριο και να Τον υψώνουν δεν έχει σχέση με την ερμηνεία της Βίβλου. Το κλειδί είναι να κάνουν πράξη τον λόγο του Θεού και να βιώνουν το έργο Του. Αν οι άνθρωποι αγαπούν την αλήθεια, θα αποκτήσουν τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος και αληθινή εμπειρία και γνώση του λόγου του Θεού. Αυτή η γνώση δημιουργείται κάνοντας πράξη και βιώνοντας τα λόγια του Θεού. Αυτό σημαίνει να γνωρίζεις πραγματικά τον Θεό. Η επικοινωνία πάνω σ’ αυτές τις αληθινές εμπειρίες και μαρτυρίες σημαίνει πραγματικά να υψώνεις τον Θεό και να γίνεσαι μάρτυρας γι’ Αυτόν! Η αληθινή γνώση του Θεού για την οποία μιλούν όσοι Τον υψώνουν και γίνονται μάρτυρές Του δεν έρχεται από δικές τους αντιλήψεις, φαντασία ή λογική. Σίγουρα δεν έρχεται από την κυριολεκτική ερμηνεία των λόγων του Θεού. Όσοι υψώνουν τον Θεό και γίνονται μάρτυρές Του επικοινωνούν τα λόγια του Θεού στη Βίβλο, το θέλημά Του, τις απαιτήσεις Του από τους ανθρώπους, τη διάθεσή Του και αυτό που έχει και είναι Αυτός, κάνοντας τους ανθρώπους να καταλάβουν το θέλημα και τη διάθεση του Θεού και να Τον γνωρίσουν πραγματικά. Έτσι οι άνθρωποι μπορούν να έχουν φόβο Θεού και να Τον υπακούν. Με τέτοιες βιβλικές ερμηνείες και επικοινωνίες για τα λόγια του Θεού οι άνθρωποι μπορούν να υψώσουν τον Θεό και να γίνουν μάρτυρες για Αυτόν. Όμως, όταν οι πάστορες κι οι πρεσβύτεροι ερμηνεύουν τη Βίβλο, μπορούν όντως να επικοινωνήσουν την ουσία της αλήθειας των λόγων του Θεού; Μπορούν να επικοινωνήσουν το θέλημα του Θεού; Μπορούν να γίνουν μάρτυρες της διάθεσης του Θεού; Μπορούν να κάνουν τους άλλους να γνωρίσουν και να υπακούσουν τον Θεό και να έχουν φόβο Θεού; Τα γεγονότα μάς έχουν δείξει πως οι περισσότεροι πάστορες και πρεσβύτεροι στη θρησκευτική κοινότητα μισούν την αλήθεια και αντιστέκονται στον Θεό. Αυτή είναι η αληθινή τους φύση. Δεν κάνουν πράξη τα λόγια του Θεού ούτε βιώνουν το έργο Του. Δεν καταλαβαίνουν το θέλημά Του ούτε τις απαιτήσεις Του, και ασφαλώς δεν καταλαβαίνουν τη διάθεσή Του, αυτό που έχει και είναι Αυτός. Επομένως, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν καμία αληθινή γνώση του Θεού ούτε να γίνουν μάρτυρες της θεϊκής ουσίας ή των αξιαγάπητων ιδιοτήτων του Κυρίου Ιησού. Ερμηνεύουν μόνο βιβλικές γνώσεις και θεολογικές θεωρίες ή κάποιες ιστορίες χαρακτήρων της Βίβλου με το ιστορικό τους πλαίσιο, για να κάνουν τον κόσμο να τους θαυμάζει και να τους εκτιμάει. Δεν υψώνουν τον Θεό ούτε γίνονται μάρτυρες για Αυτόν.

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά συνήθως οι πάστορες κι οι πρεσβύτεροι ερμηνεύουν λόγια ανθρώπων στη Βίβλο, όπως ο Παύλος. Σύμφωνα με τον Παύλο: «Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος» (2Τιμ. 3:16). Αντιμετωπίζουν τα λόγια της Βίβλου σαν λόγια του Θεού. Αυτό έχει κάνει όλη τη θρησκευτική κοινότητα να αντιμετωπίζει τα λόγια των αποστόλων ως λόγια του Θεού και να λέει στους πιστούς να τα κάνουν πράξη και να τα ακολουθούν. Παραθέτουν τα λόγια των αποστόλων όλο και συχνότερα στα κηρύγματα, τις επικοινωνίες και τις μαρτυρίες τους. Όμως, παραθέτουν τα λόγια του Θεού και του Κυρίου Ιησού όλο και λιγότερο. Το αποτέλεσμα είναι πως τα λόγια του Θεού και του Κυρίου Ιησού έχουν αντικατασταθεί και ακυρωθεί. Η θέση του Κυρίου Ιησού στην καρδιά των ανθρώπων ολοένα και μειώνεται, ενώ η θέση του Παύλου και άλλων συνεχώς αυξάνεται. Έτσι τα λόγια του Παύλου και άλλων ανθρώπων στη Βίβλο έχουν καταλάβει τις καρδιές των ανθρώπων. Οι άνθρωποι πιστεύουν στον Κύριο Ιησού κατ’ όνομα, μα στην πραγματικότητα ενεργούν σύμφωνα με τα λόγια ανθρώπων, όπως ο Παύλος, στη Βίβλο. Βαδίζουν στο δικό τους μονοπάτι πίστης στον Θεό. Πώς μπορούν άνθρωποι που πιστεύουν έτσι στον Θεό να μην ξεστρατίσουν από την οδό του Κυρίου; Πώς μπορεί μια τέτοια υπηρεσία να συμβαδίζει με το θέλημα του Θεού; Για παράδειγμα, ο Κύριος Ιησούς κάποτε είπε το εξής για την είσοδο στη βασιλεία των ουρανών: «αλλ’ ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς» (Ματθ. 7:21). Όμως, αντ’ αυτού, οι πάστορες κι οι πρεσβύτεροι χρησιμοποιούν πάντοτε τα λόγια του Παύλου: «Τον αγώνα τον καλόν ηγωνίσθην, τον δρόμον ετελείωσα, την πίστιν διετήρησα· του λοιπού μένει εις εμέ ο της δικαιοσύνης στέφανος» (2Τιμ. 4:7-8). Αυτοί διδάσκουν τους άλλους πως, αν μοχθούν για τον Κύριο όπως ο Παύλος και υποφέρουν, μπορούν να εισέλθουν στην ουράνια βασιλεία. Αυτό είναι πλήρης προδοσία των λόγων του Κυρίου Ιησού. Με αποτέλεσμα, οι περισσότεροι πιστοί να μην ξέρουν πώς να ακολουθήσουν το θέλημα του Θεού. Ακόμα λιγότερο ξεκάθαροι είναι για το τι είδους άνθρωποι εισέρχονται στη βασιλεία των ουρανών. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα λόγια του Παύλου ως σύνθημά τους. Οι πάστορες κι οι πρεσβύτεροι αντικαθιστούν τα λόγια του Θεού με λόγια ανθρώπων. Αποκλείουν τα λόγια του Θεού. Το αποτέλεσμα είναι πως αποπροσανατολίζουν τους ανθρώπους. Όταν ερμηνεύουν τη Βίβλο έτσι, υψώνουν τον Θεό ή γίνονται μάρτυρές Του; Νομίζω πως έρχονται σε άμεση αντίθεση με τον Θεό! Αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό! Οι πάστορες κι οι πρεσβύτεροι συχνά αντικαθιστούν τα λόγια του Θεού με λόγια ανθρώπων στη Βίβλο. Θα πρέπει πλέον να γνωρίζουμε τις συνέπειες αυτού, σωστά; Πώς μπορούν πολλοί να πιστεύουν χρόνια στον Κύριο κι ωστόσο να μην Τον γνωρίζουν; Γιατί ποτέ δεν βιώνουν τα λόγια του Κυρίου; Πώς μπορούν αυτοί που πιστεύουν έτσι στον Κύριο να αποκτήσουν την αλήθεια ή τη ζωή; Μήπως επειδή οι πάστορες κι οι πρεσβύτεροι διαρκώς ερμηνεύουν και καταθέτουν λόγια ανθρώπων από τη Βίβλο και παρακινούν τους ακόλουθούς τους να τα φυλάσσουν;

Το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες ξεσκέπασε τους πάστορες και τους πρεσβύτερους, αυτούς τους αντίχριστους δαίμονες της θρησκευτικής κοινότητας. Αλλιώς, κανείς δεν θα έβλεπε ότι το να υψώνουν και να ερμηνεύουν τη Βίβλο είναι τελικά ο ύπουλος τρόπος τους για να εξαπατήσουν και να ελέγξουν τους ανθρώπους. Ούτε θα έβλεπε κανείς την αλήθεια: Ιδρύουν τη δική τους ανεξάρτητη βασιλεία ως εχθροί του Θεού. Τότε, οι Φαρισαίοι εξύψωναν τη Βίβλο και έγιναν μάρτυρές της. Περιόρισαν τον Θεό μέσα στη Βίβλο. Ποτέ δεν αναζήτησαν την αλήθεια ούτε ακολούθησαν τα ίχνη του Θεού. Το αποτέλεσμα ήταν πως σταύρωσαν τον Κύριο Ιησού, με δικαιολογία την άρνησή Του να ακολουθήσει την Παλαιά Διαθήκη. Οι πάστορες κι οι πρεσβύτεροι τις έσχατες ημέρες είναι σαν τους Φαρισαίους. Υψώνουν τη Βίβλο και γίνονται μάρτυρές της. Ορίζουν τον Θεό στη Βίβλο. Διαδίδουν πλάνες λέγοντας: «Ο λόγος και το έργο του Θεού δεν υπάρχουν εκτός Βίβλου», «Η πίστη στη Βίβλο είναι πίστη στον Θεό. Αφήνοντας τη Βίβλο, δεν πιστεύεις πλέον στον Θεό». Χρησιμοποιούν ρητά για να παραπλανήσουν τους ανθρώπους να πιστεύουν και να λατρεύουν τη Βίβλο. Οι πάστορες κι οι πρεσβύτεροι χρησιμοποιούν αυτές τις μυστικές μεθόδους για να κλέβουν ανθρώπους απ’ τον Θεό και να τους οδηγούν ενώπιον της Βίβλου. Έτσι, οι άνθρωποι χάνουν υποσυνείδητα τη σχέση τους με τον Θεό. Όσοι κάποτε πίστευαν στον Θεό τώρα πιστεύουν μόνο στη Βίβλο. Η Βίβλος γίνεται ο Κύριος στην καρδιά τους, ο Θεός στην καρδιά τους. Έτσι, η τυφλή τους πίστη και λατρεία στη Βίβλο τους κάνει να λατρεύουν και να ασπάζονται τους βιβλικούς μελετητές: τους πάστορες και τους πρεσβύτερους. Όσο για τους πάστορες και τους πρεσβύτερους, κάνουν τη Βίβλο εργαλείο για να ελέγξουν τη θρησκευτική κοινότητα και να εκπληρώσουν τις φιλοδοξίες τους. Υψώνουν τη Βίβλο και την ερμηνεύουν εκτός πλαισίου για να εξαπατήσουν, να παγιδεύσουν και να ελέγξουν. Οδηγούν τους ανθρώπους υποσυνείδητα να λατρεύουν και να ακολουθούν ανθρώπους, να αντιστέκονται στον Θεό και να γίνονται εχθροί του Θεού. Παραπλανούν τους ανθρώπους να νομίσουν πως η λατρεία και η τήρηση της Βίβλου είναι πίστη στον Θεό και παρουσία του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν αναζητούν και δεν μελετούν το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες χάνοντας την τελευταία ευκαιρία τους για σωτηρία. Αυτό είναι το πιο ύπουλο, πονηρό σχέδιο του Σατανά. Άρα, μπορούμε να δούμε πως οι πάστορες κι οι πρεσβύτεροι της θρησκευτικής κοινότητας είναι μια ομάδα γνήσιων Φαρισαίων και απατεώνων. Είναι ψευδοποιμένες και αντίχριστοι που παραπλανούν και ελέγχουν τους εκλεκτούς του Θεού! Η θρησκευτική κοινότητα ελέγχεται από μια ομάδα Φαρισαίων και αντίχριστων δαιμόνων που αντιστέκονται στον Θεό. Δεν είναι πλέον το μέρος που ο Θεός μπορούσε καιρό πριν να επιτελέσει το έργο Του. Έχει γίνει ένα σατανικό στρατόπεδο που εχθρεύεται τον Θεό. Έγινε από καιρό η μεγάλη Βαβυλών! Πώς μπορεί η θρησκευτική Βαβυλώνα να μην πέσει υπό την οργή του Θεού;

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ουσιώδεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας»

Προηγούμενο: Ερώτηση 33: Όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε για να επιτελέσει το έργο Του, οι Ιουδαίοι Φαρισαίοι Τον αψήφησαν άγρια και Τον καταδίκασαν, και Τον σταύρωσαν. Τώρα που ο Παντοδύναμος Θεός των εσχάτων ημερών έχει έλθει για να επιτελέσει το έργο Του, οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι Τον αψηφούν, κι αυτοί, άγρια και Τον καταδικάζουν, σταυρώνοντας τον Θεό εκ νέου. Γιατί οι Ιουδαίοι Φαρισαίοι και οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι μισούν τόσο την αλήθεια, καθιστώντας, έτσι, εαυτούς εχθρούς του Χριστού; Ποια ακριβώς είναι η φύση και η ουσία τους;

Επόμενο: Ερώτηση 35: Οι περισσότεροι άνθρωποι εντός του θρησκευτικού κόσμου πιστεύουν ότι οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι έχουν επιλεγεί και οριστεί από τον Κύριο, και ότι όλοι τους είναι άνθρωποι που υπηρετούν τον Κύριο στις εκκλησίες· αν ακολουθούμε και υπακούμε αυτούς τους πάστορες και τους πρεσβυτέρους, στην πραγματικότητα υπακούμε και ακολουθούμε τον Κύριο. Όσο για το τι ακριβώς σημαίνει υπακούω και ακολουθώ τον άνθρωπο και το τι ακριβώς σημαίνει υπακούω και ακολουθώ τον Θεό, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κατανοούν αυτήν την πτυχή της αλήθειας. Σας παρακαλούμε να συναναστραφείτε πάνω σ’ αυτό το θέμα.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο