Ερώτηση 1: Πιστεύουμε ότι η επιστροφή του Κυρίου σημαίνει ότι οι πιστοί θα ανυψωθούν απευθείας στη Βασιλεία των Ουρανών, διότι έτσι καταγράφεται στη Βίβλο: «Έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου» (1Θεσ. 4:17). Καταθέτετε ότι ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει —τότε γιατί βρισκόμαστε ακόμα πάνω στη γη και δεν έχουμε αρπαχθεί;

Απαντήση:

Πρέπει να προσμένουμε τον Κύριο σύμφωνα με τις δικές Του προφητείες. Έτσι πρέπει να περιμένουμε την επιστροφή Του. Εσείς ποιανού τα λόγια παραθέτετε; Λόγια του Κυρίου ή λόγια ανθρώπων; «Έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα». Ποιος το είπε αυτό; Είναι λόγια του Κυρίου Ιησού; Ο Κύριος Ιησούς δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο. Ούτε το Άγιο Πνεύμα. Τα λόγια αυτά είναι του Παύλου. Τα λόγια του εκπροσωπούν τα λόγια του Κυρίου Ιησού; Εκπροσωπούν τον Θεό; Μόνο ο Θεός έχει την απάντηση αυτού του μυστηρίου. Αν εμείς, οι διεφθαρμένοι, προβαίνουμε σε τέτοιες τυφλές ερμηνείες, το πρόβλημα είναι σοβαρό. Ο Παύλος δεν ήταν ο Χριστός. Ήταν ένας κανονικός, διεφθαρμένος άνθρωπος. Τα γραπτά του αποτελούν ανθρώπινες ιδέες και δοξασίες. Τα λόγια του δεν είναι η αλήθεια και δεν αποτελούν απόδειξη. Απόδειξη αποτελούν μόνο τα λόγια του Θεού στη Βίβλο. Αυτό είναι συμβατό με την αλήθεια. Κακώς ερευνούμε την αρπαγή και τη είσοδο στη βασιλεία των ουρανών βασιζόμενοι σε λόγια ανθρώπων όπως ο Παύλος και όχι στα λόγια του Κυρίου Ιησού. Μόνο τα λόγια του Κυρίου Ιησού είναι η αλήθεια και έχουν εξουσία. Μόνο ο Κύριος Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Κυβερνήτης της βασιλείας των ουρανών. Γιατί δεν αναζητάτε την αλήθεια και το θέλημα του Θεού στα λόγια του Κυρίου Ιησού; Γιατί βασίζεται την έρευνά σας σε λόγια ανθρώπων; Είναι αυτό σύμφωνο με το θέλημα του Κυρίου; Έτσι παρασύρεστε. Ακολουθείτε ανθρώπους και τον δικό σας δρόμο. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο στη γη, από χώμα. Του ανέθεσε να τελεί το καθήκον του στη γη, δηλαδή να διαχειρίζεται τις λοιπές, επίγειες δημιουργίες Του. Να Τον υπακούει, να Τον λατρεύει και να Τον τιμά επί της γης και όρισε πως ο προορισμός του είναι στη γη, όχι στον ουρανό. Πριν από πολύ καιρό, ο Θεός είπε ότι θα εγκαθιδρύσει τη βασιλεία Του στη γη. Θα κατοικήσει ανάμεσά μας, και οι βασιλείες της γης θα γίνουν βασιλείες του Χριστού. Άρα, η βασιλεία του Θεού θα εγκαθιδρυθεί στη γη, όχι στον ουρανό. Πολλοί επιζητούν να ανέλθουν στον ουρανό. Είναι η δική τους αντίληψη, δοξασία και φαντασιόπληκτη επιθυμία. Δεν είναι σύμφωνη με την αλήθεια ή την πραγματικότητα του έργου του Θεού.

Ας δούμε τι είπε ο Κύριος Ιησούς: «Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς· αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής» (Ματθ. 6:9-10). Ο Κύριος Ιησούς είπε ξεκάθαρα ότι η βασιλεία του Θεού είναι στη γη, όχι στους ουρανούς. Το θέλημα του Θεού θα γίνει· όπως στον ουρανό, έτσι και πάνω στη γη. Ας διαβάσουμε την Αποκάλυψη 21:2-3: «Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλιν την αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού. […] Ιδού, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετ’ αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ’ αυτών Θεός αυτών». Ας γυρίσουμε στην Αποκάλυψη, 11:15: «Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων». Στις προφητείες αυτές αναφέρεται: «η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων», «[…] νέα Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού», «Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού». Αποδεικνύεται πως στη γη θα χτίσει ο Θεός τη βασιλεία Του και εκεί θα κατοικήσει, ανάμεσά μας. Οι απανταχού βασιλείες θα γίνουν βασιλείες του Χριστού και θα είναι παντοτινές. Αν πιστεύουμε πως η βασιλεία του Θεού είναι στον ουρανό βάσει δικών μας δοξασιών και αντιλήψεων και πως όταν έρθει ο Θεός, θα μας ανεβάσει στους ουρανούς, δεν ακυρώνουμε τα λόγια Του; Ο απώτερος σκοπός του σχεδίου διαχείρισης του Θεού να σώσει την ανθρωπότητα είναι η εγκαθίδρυση της βασιλείας του Θεού στη γη. Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, κρίνει και καθαίρει την ανθρωπότητα, για να δημιουργήσει μια ομάδα νικητών στη γη. Κερδίζουν τη σωτηρία του Θεού, τελειώνονται και γίνονται νικητές όσοι κάνουν πράξη τα λόγια Του και ακολουθούν την οδό Του στη γη. Είναι ο λαός της βασιλείας Του. Όταν δημιουργηθεί η ομάδα νικητών, το θέλημα του Θεού στη γη θα έχει εκπληρωθεί. Η βασιλεία του Χριστού στη γη θα έχει εγκαθιδρυθεί και ο Θεός θα έχει απόλυτη δόξα. Στο τέλος, ο Θεός θα εκπληρώσει τις προφητείες του Βιβλίου της Αποκάλυψης. Είναι τώρα σαφή αυτά τα ζητήματα; Ποιον τόπο έχει ετοιμάσει για εμάς ο Κύριος Ιησούς; Προκαθόρισε ότι θα γεννηθούμε τις έσχατες ημέρες, θα υποδεχτούμε την επιστροφή Του στη γη, θα καθαρθούμε, θα τελειωθούμε και θα γίνουμε νικητές, για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και πως οι επίγειες βασιλείες θα γίνουν βασιλείες του Χριστού. Να το θέλημα του Θεού. Ο Θεός έρχεται στη γη, κι εμείς προσπαθούμε να πάμε στους ουρανούς. Αν μας ανυψώσει στους αιθέρες, όπου δεν υπάρχει τροφή ούτε στέγη για να ζήσουμε, πώς θα επιβιώσουμε; Αυτά είναι δικές μας δοξασίες και αντιλήψεις. Θα έκανε τέτοιο πράγμα ο Κύριος; Σκεφτόμαστε ανώριμα. Λες και πετάμε στα σύννεφα!

Η βασιλεία του Θεού θα χτιστεί στη γη τις έσχατες ημέρες. Ο τελικός προορισμός της ανθρωπότητας είναι στη γη, όχι στον ουρανό. Αυτό όρισε ο Θεός. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Όταν ο Θεός και ο άνθρωπος εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί, αυτό θα σημαίνει ότι η ανθρωπότητα έχει σωθεί και ότι ο Σατανάς έχει καταστραφεί, ότι το έργο του Θεού μέσα στον άνθρωπο έχει ολοκληρωθεί εντελώς. Ο Θεός δεν θα συνεχίσει να εργάζεται μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος δεν θα ζει πλέον υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά. Ως εκ τούτου, ο Θεός δεν θα είναι πλέον απασχολημένος και ο άνθρωπος δεν θα τρέχει πλέον. Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση ταυτόχρονα. Ο Θεός θα επιστρέψει στην αρχική Του θέση και κάθε άτομο θα επιστρέψει στην αντίστοιχη θέση του. Αυτοί είναι οι προορισμοί που ο Θεός και ο άνθρωπος θα διαμείνουν αντίστοιχα μετά το τέλος ολόκληρης της διαχείρισης του Θεού. Ο Θεός έχει τον προορισμό του Θεού και ο άνθρωπος έχει τον προορισμό του ανθρώπου. Ενώ αναπαύεται, ο Θεός θα συνεχίσει να καθοδηγεί όλη την ανθρωπότητα στη ζωή τους πάνω στη γη. Ενώ βρίσκεται υπό το φως του Θεού, ο άνθρωπος θα λατρεύει τον έναν αληθινό Θεό στον ουρανό. Ο Θεός δεν θα ζει πλέον ανάμεσα στην ανθρωπότητα και ο άνθρωπος δεν θα είναι σε θέση να ζήσει μαζί με τον Θεό στον προορισμό του Θεού. Ο Θεός και ο άνθρωπος δεν θα μπορούν να ζήσουν μέσα στο ίδιο βασίλειο· αντίθετα, και οι δύο θα έχουν το δικό τους αντίστοιχο τρόπο ζωής. Ο Θεός είναι Αυτός που καθοδηγεί όλη την ανθρωπότητα, ενώ όλη η ανθρωπότητα είναι η αποκρυστάλλωση του έργου διαχείρισης του Θεού. Είναι η ανθρωπότητα που οδηγείται. Όσον αφορά την ουσία, η ανθρωπότητα δεν είναι παρόμοια με τον Θεό. Για να αναπαυθείς, θα πρέπει να επιστρέψεις στην αρχική σου θέση. Επομένως, όταν ο Θεός εισέρχεται στην ανάπαυση, σημαίνει ότι ο Θεός επιστρέφει στην αρχική Του θέση. Ο Θεός δεν θα ζει πλέον πάνω στη γη, ούτε θα μοιράζεται τη χαρά και την ταλαιπωρία της ανθρωπότητας σαν να βρίσκεται ανάμεσα στην ανθρωπότητα. Όταν η ανθρωπότητα εισέρχεται στην ανάπαυση, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει γίνει μια πραγματική δημιουργία· η ανθρωπότητα θα λατρεύει τον Θεό από τη γη και θα έχει φυσιολογική ανθρώπινη ζωή. Οι άνθρωποι δεν θα είναι πλέον ανυπάκουοι στον Θεό ούτε θα αντιστέκονται στον Θεό· θα επιστρέψουν στην αρχική ζωή του Αδάμ και της Εύας. Αυτές είναι οι αντίστοιχες ζωές και οι προορισμοί του Θεού και της ανθρωπότητας μετά την είσοδό τους στην ανάπαυση. Η ήττα του Σατανά είναι μια αναπόφευκτη εξέλιξη στον πόλεμο μεταξύ του Θεού και του Σατανά. Με αυτόν τον τρόπο, η είσοδος του Θεού στην ανάπαυση μετά την ολοκλήρωση του έργου διαχείρισής Του και η πλήρης σωτηρία και η είσοδος του ανθρώπου στην ανάπαυση, θα γίνουν αναπόφευκτη εξέλιξη. Ο τόπος ανάπαυσης του ανθρώπου είναι στη γη και ο τόπος ανάπαυσης του Θεού είναι στον ουρανό. Ενώ ο άνθρωπος λατρεύει τον Θεό στην ανάπαυση, θα ζήσει επί της γης, κι ενώ ο Θεός καθοδηγεί το υπόλοιπο τμήμα της ανθρωπότητας στην ανάπαυση, θα τους καθοδηγήσει από τον ουρανό, όχι από τη γη» («Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). Ο Παντοδύναμος Θεός μάς λέει ξεκάθαρα πως, όταν ολοκληρωθεί το έργο διαχείρισης, ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση. Ο Θεός θα αναπαυθεί στον ουρανό, ενώ οι άνθρωποι στη γη. Αυτός είναι ο υπέροχος προορισμός που ετοίμασε ο Θεός για εμάς και η εκπλήρωση της βασιλείας Του στη γη. Αν πιστεύουμε πολλά χρόνια στον Θεό, μα δεν το κατανοούμε αυτό, τότε δεν κατανοούμε την αλήθεια των λόγων του Θεού.

Τι είναι, αλήθεια, η αρπαγή; Οι περισσότεροι δεν την κατανοούν. Το μυστήριο της αρπαγής των αγίων αποκαλύφθηκε όταν κατέφτασε ο Παντοδύναμος Θεός. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «“Θα αρπαγούν” δεν σημαίνει ότι θα ανυψωθούν από χαμηλά στα ψηλά, όπως φαντάζονται οι άνθρωποι. Αυτό συνιστά μέγα σφάλμα. Η φράση “θα αρπαγούν” αναφέρεται στον προκαθορισμό και εν συνεχεία, στην επιλογή Μου. Απευθύνεται σε όλους αυτούς που έχω προκαθορίσει και επιλέξει. Εκείνοι που έχουν κερδίσει την ιδιότητα του πρωτότοκου υιού, την ιδιότητα των υιών ή των ανθρώπων, είναι όλοι εκείνοι που έχουν αρπαγεί. Αυτό είναι εντελώς ασύμβατο με τις ανθρώπινες αντιλήψεις. Όσοι συμμετέχουν στον οίκο Μου στο μέλλον είναι όλοι τους άνθρωποι που έχουν αρπαγεί ενώπιόν Μου. Αυτό ισχύει απόλυτα, είναι απαράλλαχτο και δεν μπορεί να διαψευσθεί από κανέναν. Αυτή είναι η αντεπίθεση κατά του Σατανά. Όποιοι έχουν προκαθοριστεί από Μένα, θα αρπαγούν ενώπιόν Μου» («Κεφάλαιο 104» του «Ομιλίες του Χριστού στην αρχή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). Τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού είναι ολοκάθαρα. Η «αναρπαγή» δεν είναι η ανύψωσή μας από τη γη στον αέρα και το αντάμωμα του Κυρίου στα σύννεφα. Ούτε η ανύψωσή μας στον ουρανό. Σημαίνει πως όταν ο Θεός επιστρέψει στη γη για να μιλήσει και να εργαστεί θα ακούσουμε τη φωνή Του, θα Τον ακολουθήσουμε και θα υπακούσουμε στο έργο Του των εσχάτων ημερών. Αυτή είναι η έννοια της αρπαγής ενώπιον του θρόνου του Θεού. Όσοι διακρίνουν τη φωνή του Κυρίου και την αλήθεια στα λόγια του Παντοδύναμου Θεού κι ύστερα επιστρέφουν στον Παντοδύναμο Θεό είναι οι φρόνιμοι παρθένοι. Είναι το χρυσάφι, το ασήμι και τα πολύτιμα πετράδια που «έκλεψε» ο Κύριος και επέστρεψε στον οίκο Του, γιατί το ποιόν τους είναι αγνό. Κατανοούν και αποδέχονται την αλήθεια και τη φωνή του Θεού. Είναι εκείνοι που έλαβαν την αρπαγή, οι νικητές που θα δημιουργηθούν όταν ο Θεός τελέσει το έργο Του καθώς θα κατέρχεται κρυφά στη γη τις έσχατες ημέρες. Από τότε που ο Παντοδύναμος Θεός ξεκίνησε το έργο των εσχάτων ημερών, όλο και περισσότεροι διψούν για την εμφάνιση του Θεού και διακρίνουν τη φωνή Του στα λόγια του Παντοδύναμου Θεού. Ο ένας μετά τον άλλον, αποδέχονται το έργο της κρίσεως του Θεού τις έσχατες ημέρες. Έχουν αρπαγεί ενώπιον του θρόνου Του για να Τον συναντήσουν και έχουν αποδεχτεί το πότισμα και τη θρέψη των λόγων Του. Έχουν γνωρίσει αληθινά τον Θεό. Η διεφθαρμένη διάθεσή τους έχει καθαρθεί και βίωσαν την πραγματικότητα της αλήθειας στα λόγια του Θεού. Έχουν ήδη κερδίσει τη σωτηρία του Θεού. Έχουν γίνει νικητές προτού έρθουν οι μεγάλες καταστροφές. Έχουν κερδηθεί από τον Θεό, είναι οι πρώτοι καρποί. Όσοι διατηρούν τις δικές τους αντιλήψεις και δοξασίες προσμένουν τον Κύριο να τους ανυψώσει στον ουρανό κι απορρίπτουν το έργο της κρίσεως του Θεού τις έσχατες ημέρες είναι άμυαλοι παρθένοι. Ο Θεός θα τους εγκαταλείψει. Στις καταστροφές θα υποφέρουν, θα κλαίνε και θα οδύρονται. Είναι βέβαιο.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ουσιώδεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας»

Πώς πρέπει να κατανοούμε την αρπαγή; Χρησιμοποιούμε την αρπαγή για να εξηγήσουμε το πώς ο Θεός σώζει τον άνθρωπο από το τάδε βασίλειο και υπό την τάδε σφαίρα επιρροής και τον τοποθετεί στο δείνα βασίλειο και υπό τη δείνα σφαίρα επιρροής. Ωστόσο, όποτε οι άνθρωποι σκέφτονται την αρπαγή, τη φαντάζονται σαν μεταφορά στον αέρα. Αυτό δεν είναι λανθασμένο; Αν, για παράδειγμα, είχατε γεννηθεί σε ένα υπανάπτυκτο, απομακρυσμένο χωριό και, εν συνεχεία, σας ανατίθετο να εργαστείτε σε κάποια μεγάλη πόλη, στη γλώσσα της ανθρωπότητας θα το περιγράφαμε ως ανύψωσή σας από ένα απομακρυσμένο χωριό για να εργαστείτε και να ζήσετε σε μια μεγάλη πόλη. Τούτο δεν είναι το νόημα της ανύψωσης; Αυτή η ανύψωση είναι διαφορετική από το σήκωμα στον αέρα που φαντάζεται ο άνθρωπος; Ποιο από αυτά αποτελεί πραγματικότητα; H αρπαγή αναφέρεται στην εξύψωση από ένα είδος βασιλείου σε ένα άλλο —αυτό σημαίνει ανύψωση! Η εν λόγω ανύψωση δεν είναι εξύψωση ψηλά πάνω από το έδαφος, ούτε εξύψωση από το έδαφος στο διάστημα· δεν σημαίνει αυτό. Αναφέρεται, αντιθέτως, στην εξύψωση σε ένα ακόμη υψηλότερο επίπεδο, σε μια ακόμη υψηλότερη θέση, σε ένα ακόμα πιο υψηλής τάξης πόστο. Αυτό σημαίνει ανύψωση. Για παράδειγμα, αρχικά ήμαστε χωρικοί και εργάτες από το χαμηλότερο επίπεδο της διεφθαρμένης ανθρωπότητας, χωρίς κοινωνική θέση, περιφρονημένοι από τους άλλους, υπομένοντας καταστολές και εκμετάλλευση, χωρίς δικαίωμα να μιλάμε, και τώρα, μέσα σε μια στιγμή, εγερθήκαμε ως άνθρωποι της Εποχής της Βασιλείας —δεν είναι ανυψωμένη η θέση μας; Αρχικά, ήμαστε διεφθαρμένη ανθρωπότητα, το χαμηλότερο επίπεδο του ανθρώπινου γένους στον σκοτεινό, κακό κόσμο, και τώρα, ξαφνικά, έχουμε εξυψωθεί μέσα από αρπαγή, προκειμένου να καταστούμε ο λαός της βασιλείας του Θεού, άνθρωποι που είναι πολίτες της Εποχής της Βασιλείας. Αν έχουμε εξυψωθεί για να καταστούμε ο λαός της Εποχής της Βασιλείας, αυτό δεν είναι αρπαγή; Αυτό είναι πραγματική αρπαγή. Λοιπόν, κάποιοι λένε: «Ακόμα εκεί δεν ζω; Και δεν κάνω ακόμα την ίδια δουλειά; Κι ακόμα και το φαγητό και τα ρούχα μου δεν έχουν παραμείνει ακριβώς τα ίδια; Γιατί δεν νοιώθω ότι βρίσκομαι ψηλά;» Το αν έχετε αρπαγεί ή όχι δεν μπορεί να καθοριστεί από το πόσο ψηλά ή χαμηλά αισθάνεστε. Όταν έρθει η ημέρα που θα αποκαλυφθεί το γεγονός αυτό, εκείνοι που πιστεύετε ότι βρίσκονται ψηλά θα καταστραφούν και, παρ’ όλο που μπορεί να νομίζετε ότι δεν έχετε αποκτήσει τίποτα, εσείς θα είστε κάποιος που παραμένει· πώς θα το εξηγήσετε αυτό; Η έννοια του λαού της βασιλείας είναι αληθινή. Θα έρθει μια μέρα που το γεγονός αυτό θα επικυρωθεί. Εκείνη τη στιγμή, θα πείτε: «Α, έχω πραγματικά αρπαγεί, αλλά δεν το είχα καταλάβει, το έργο του Θεού είναι αλήθεια υπέροχο». Χωρίς την αλήθεια, οι άνθρωποι δεν πρόκειται να αντιληφθούν την αρπαγή αυτή, θα ζουν μέσα στις ευλογίες χωρίς να γνωρίζουν πόσο ευλογημένοι είναι. Όταν έλθουν οι μεγάλες καταστροφές, ο Θεός σάς προστατεύει και καμία καταστροφή δεν πρόκειται να σας συμβεί· δεν εξηγεί αυτό ότι τώρα πια έχετε ήδη εξυψωθεί μέσα από αρπαγή, ότι είστε ο εκλεκτός λαός του Θεού, ο λαός της Εποχής της Βασιλείας; Τούτο δεν εξηγεί αυτό το ζήτημα; Μια μέρα θα παραδεχτείτε: «Είναι γεγονός, το κύρος μου είναι σίγουρα διαφορετικό. Παρ’ όλο που οι άνθρωποι του κόσμου εξακολουθούν να με θεωρούν εργάτη ή χωρικό, στα μάτια του Θεού είμαι άνθρωπος της Εποχής της Βασιλείας· άρα, έχω πραγματικά αρπαγεί και απολαμβάνω ήδη τη χάρι της αρπαγής». Τούτο είναι το πρακτικό νόημα της αρπαγής. Αν δεν κατανοείτε αυτό που ονομάζεται αρπαγή και, στηριζόμενοι στη δική σας φαντασία, πιστεύετε ότι η αρπαγή σημαίνει ανύψωση στον αέρα, τότε τι να πω —περιμένετε να σηκωθείτε στον αέρα.

Απόσπασμα από τη Συναναστροφή εκ του Άνωθεν

Προηγούμενο: 2. Πώς μοιάζει ο υπέροχος προορισμός της ανθρωπότητας;

Επόμενο: Ερώτηση 2: Γίνεστε μάρτυρες ότι ο Θεός ενσαρκώθηκε ως ο Υιός του ανθρώπου, για να επιτελέσει το έργο της κρίσης κατά τις έσχατες ημέρες, κι όμως, η πλειονότητα των θρησκευτικών παστόρων και πρεσβυτέρων ισχυρίζονται ότι ο Κύριος θα επιστρέψει ερχόμενος μετά νεφελών. Αυτό το στηρίζουν κυρίως στους Βιβλικούς στίχους: «Ούτος ο Ιησούς […] θέλει ελθεί ούτω καθ’ ον τρόπον είδετε Αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν» (Πραξ. 1:11). «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί Αυτόν πας οφθαλμός» (Αποκ. 1:7). Και επιπλέον, οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι μάς διδάσκουν επίσης ότι όποιος Κύριος Ιησούς δεν έρχεται μετά νεφελών είναι ψευδής και πρέπει να απορριφθεί. Επομένως, δεν είμαστε σίγουροι αν αυτή η άποψη συνάδει ή όχι με τη Βίβλο· είναι ορθή αυτή του είδους η κατανόηση ή όχι;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

1. Η Βίβλος είναι μόνο ένα αρχείο των δύο σταδίων του έργου του Θεού, τα οποία ήταν η Εποχή του Νόμου και η Εποχή της Χάριτος· δεν αποτελεί αρχείο του συνολικού έργου του Θεού

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή:«Είναι δε και άλλα πολλά όσα έκαμεν ο Ιησούς, τα οποία εάν γραφθώσι καθ’ εν, ουδ’ αυτός ο κόσμος νομίζω...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο