29. Τι σημαίνει κατάληψη από δαίμονες; Πώς εκδηλώνεται η κατάληψη από δαίμονες;

Σχετικά λόγια του Θεού:

Αν, κατά τη σημερινή εποχή, εμφανιστεί κάποιος που μπορεί να επιδεικνύει σημεία και θαύματα, να εκβάλλει δαίμονες, να θεραπεύει τους αρρώστους και να εκτελεί θαύματα, και εάν αυτός ισχυρίζεται ότι είναι ο Ιησούς που έχει έρθει, τότε τούτο θα αποτελεί παραποίηση και μίμηση του Ιησού από τα κακά πνεύματα. Να το θυμάσαι! Ο Θεός δεν επαναλαμβάνει το ίδιο έργο. Το στάδιο του έργου του Ιησού έχει ήδη ολοκληρωθεί και ο Θεός δεν θα καταπιαστεί ποτέ ξανά με το συγκεκριμένο στάδιο. […] Αν, κατά τις έσχατες μέρες, ο Θεός εξακολουθούσε να επιδεικνύει σημεία και θαύματα, να εκβάλλει δαίμονες και να θεραπεύει τους αρρώστους – αν έπραττε ακριβώς τα ίδια με τον Ιησού – τότε θα επαναλάμβανε το ίδιο έργο και το έργο του Ιησού θα ήταν άνευ σημασίας ή αξίας. Έτσι, ο Θεός εκτελεί μόνο ένα στάδιο του έργου σε κάθε εποχή. Μόλις ολοκληρώνεται κάθε στάδιο του έργου Του, σύντομα έρχεται η μίμηση από τα κακά πνεύματα και μόλις ο Σατανάς αρχίζει να ακολουθεί κατά πόδας τον Θεό, Εκείνος αλλάζει μέθοδο. Όταν ο Θεός ολοκληρώνει ένα στάδιο του έργου Του, αυτό γίνεται αντικείμενο μίμησης από τα κακά πνεύματα. Πρέπει να έχετε ξεκάθαρη εικόνα γι’ αυτό.

από «Γνωρίζοντας το έργο του Θεού σήμερα» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Υπάρχουν κάποιοι που διακατέχονται από σατανικά πνεύματα και φωνάζουν επίμονα: «Είμαι ο Θεός!» Εντούτοις, στο τέλος, αποκαλύπτονται, επειδή κάνουν λάθος σε αυτό που αντιπροσωπεύουν. Εκπροσωπούν τον Σατανά και το Άγιο Πνεύμα δεν τους δίνει καμία προσοχή. Όσο κι αν εξυμνείς τον εαυτό σου ή όσο δυνατά κι αν φωνάζεις, παραμένεις ένα δημιουργημένο ον που ανήκει στον Σατανά. […] Δεν μπορείς να ανοίξεις την οδό για μια νέα εποχή και δεν μπορείς να ολοκληρώσεις την παλαιά και δεν μπορείς να αναγγείλεις μια νέα εποχή ή να επιτελέσεις νέο έργο. Επομένως, δεν μπορείς να αποκαλείσαι Θεός!

από «Το μυστήριο της ενσάρκωσης (1)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Αποσπάσματα από κήρυγμα και συναναστροφή ως σημείο αναφοράς:

Οι άνθρωποι που έχουν κυριευτεί από δαίμονες είναι αυτοί που έχουν δεχθεί εισβολή από κακά πνεύματα και ελέγχονται από αυτά. Οι κύριες εκδηλώσεις είναι ψυχολογική διαταραχή ή να μην έχουν κατά καιρούς σώας τας φρένας, να έχουν χάσει εντελώς την κοινή λογική. Πιστεύουν στον Θεό, αλλά δεν είναι ικανοί να δεχθούν την αλήθεια και το μόνο που μπορούν είναι να παίζουν έναν ρόλο που προκαλεί αναστάτωση. Γι’ αυτό, παρόλο που πιστεύουν στον Θεό, δεν μπορούν να σωθούν και πρέπει να αποβληθούν. Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν κυριευθεί από κακά πνεύματα ενεργούν ως λακέδες του Σατανά και διαταράσσουν το έργο του Θεού. Υπάρχουν δέκα κύριες εκδηλώσεις, οι οποίες είναι οι εξής:

1. Όλοι εκείνοι που παριστάνουν τον Θεό ή τον Χριστό είναι κυριευμένοι από κακά πνεύματα.

2. Όλοι εκείνοι που προσποιούνται ότι έχουν πνεύματα αγγέλων είναι κυριευμένοι από κακά πνεύματα.

3. Όλοι εκείνοι που παριστάνουν τον ενσαρκωμένο Θεό είναι κυριευμένοι από κακά πνεύματα.

4. Όλοι εκείνοι που λένε ότι τα λόγια του Θεού είναι δικά τους ή βάζουν άλλους να αντιμετωπίζουν τα λόγια τους ως τα λόγια του Θεού είναι κυριευμένοι από κακά πνεύματα.

5. Όλοι εκείνοι που προσποιούνται ότι τους χρησιμοποιεί το Άγιο Πνεύμα, προκειμένου να κάνουν τους άλλους να τους ακολουθούν και να τους υπακούν, είναι κυριευμένοι από κακά πνεύματα.

6. Όλοι εκείνοι που εμφανίζουν συχνά γλωσσολαλιά, που ερμηνεύουν γλώσσες και βλέπουν κάθε είδους υπερφυσικά οράματα, ή συχνά επισημαίνουν τις αμαρτίες των άλλων, είναι κυριευμένοι από κακά πνεύματα.

7. Όλοι εκείνοι που ακούνε συχνά υπερφυσικές φωνές πνευμάτων ή ήχους πνευμάτων ή βλέπουν συχνά φαντάσματα, καθώς και όλοι εκείνοι που ξεκάθαρα δεν τα έχουν ακριβώς τετρακόσια, έχουν κυριευτεί από κακά πνεύματα.

8. Όλοι εκείνοι που έχουν χάσει την κανονική ανθρώπινη λογική, μιλάνε συχνά με παρανοϊκό τρόπο, μιλάνε συχνά μόνοι τους, λένε ανοησίες ή λένε συχνά ότι τους έχει δώσει οδηγίες ο Θεός και ότι τους έχει αγγίξει το Άγιο Πνεύμα, έχουν επίσης κυριευτεί από κακά πνεύματα.

9. Όλοι εκείνοι που έχουν επεισόδια αφύσικης συμπεριφοράς, κάνουν χαζομάρες, φέρονται μερικές φορές τρελά και δεν μπορούν να συζητήσουν κανονικά με τους άλλους, είναι άνθρωποι που έχουν κυριευτεί από κακά πνεύματα. Όλοι εκείνοι που έχουν ταξινομηθεί ως ομοφυλόφιλοι είναι ένα είδος ανθρώπων που έχουν κυριευτεί από δαίμονες και ανήκουν σ’ εκείνους που πρόκειται να αποβληθούν.

10. Ορισμένοι άνθρωποι είναι συνήθως αρκετά φυσιολογικοί, αλλά, μπορεί, με το πέρας μερικών μηνών ή ενός ή δύο ετών, να προκληθούν και να αναπτύξουν κάποια διανοητική διαταραχή. Τη στιγμή της διαταραχής είναι απλώς ίδιοι με εκείνους που έχουν κυριευτεί από δαίμονες. Παρόλο που αυτοί οι άνθρωποι είναι κατά καιρούς φυσιολογικοί, έχουν επίσης ταξινομηθεί ως κυριευμένοι από κακά πνεύματα. (Αν κάποιος είχε κάποια διανοητική διαταραχή πριν από πολλά χρόνια, αλλά ήταν καλά για πολλά χρόνια έπειτα, θα μπορούσε να καταλάβει και να δεχτεί την αλήθεια στην πίστη του και να έχει υποστεί κάποιες αλλαγές, δεν θα είχε ταξινομηθεί ως κυριευμένος από κακά πνεύματα.)

Κάποιος που είναι κυριευμένος από κακά πνεύματα είναι πλήρως υπό την κατοχή και τον έλεγχο του Σατανά, ανήκει στον Σατανά και είναι καταραμένος.

από «Για την καλή εκτέλεση του έργου της εκκλησίας απαιτείται διάκριση των διαφόρων ειδών ανθρώπων» στο βιβλίο «Ανθολογία των Χρονικών των Σχεδίων του Έργου της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού»

Υπάρχουν μόνο δύο ειδών καταστάσεις κατά τις οποίες τα κακά πνεύματα εξαπατούν τον άνθρωπο: Το ένα είδος είναι το υπερφυσικό έργο των κακών πνευμάτων και το άλλο είδος είναι η μετενσάρκωση των κακών πνευμάτων ως άνθρωποι. Εκείνοι που αντιτίθενται στον Θεό και στην αλήθεια, όπως ο δαίμονας, ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας, είναι επίσης κακά πνεύματα, και είναι πιο ύπουλα, πιο κακόβουλα. Κάποια κακά πνεύματα κυριεύουν το σώμα των ανθρώπων κάποια στιγμή στη ζωή τους· κάποια κακά πνεύματα είναι η μετενσάρκωση των δαιμόνων. Παρόλο που, εξωτερικά, δεν υπάρχει καθόλου υπερφυσικό έργο των κακών πνευμάτων και δεν μπορείς να δεις τα ίχνη της κυρίευσης από τους διαβόλους, αντιστέκονται μανιωδώς στην αλήθεια· αντιτίθενται και αντιστέκονται σφοδρά στον Θεό. Οι μετενσαρκωμένοι δαίμονες είναι κανονικοί και όχι υπερφυσικοί. Όμως, είναι αρκετά εμφανές ότι είναι εχθρικοί προς την αλήθεια. Ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας ανήκει στην κατηγορία των ενσαρκωμένων δαιμόνων και όλοι οι πολιτικοί και οι επικεφαλής του κράτους που αντιστέκονται στον Θεό, είναι επίσης ξαναγεννημένοι δαίμονες. Αν λες πως μόνο αυτοί που έχουν το έργο των κακών πνευμάτων είναι κυριευμένοι από δαίμονες και είναι και οι ίδιοι κακά πνεύματα, αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μερικά κακά πνεύματα μεταμφιέζονται βαθύτερα και δεν μπορείς να τα διακρίνεις· ανήκουν στην κατηγορία των μετενσαρκωμένων δαιμόνων.

από το βιβλίο «Κηρύγματα και Συναναστροφή για την Είσοδο στη Ζωή»

Προηγούμενο: 28. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του έργου του Αγίου Πνεύματος και του έργου των κακών πνευμάτων;

Επόμενο: 30. Γιατί ο Θεός δεν σώζει εκείνους που έχουν μέσα τους το έργο των κακών πνευμάτων ή εκείνους που έχουν καταληφθεί από δαίμονες;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger

Σχετικό περιεχόμενο

Ερώτηση 20: Μια πτυχή του έργου της λύτρωσης του Κυρίου Ιησού ήταν να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και να μας απαλλάξει από αυτές, ενώ η άλλη πτυχή ήταν να μας χαρίσει ειρήνη, χαρά και άφθονη χάρι. Τούτο μας φανερώνει ότι ο Θεός είναι ένας ελεήμων και στοργικός Θεός. Εντούτοις, γίνεστε μάρτυρες ότι ο Παντοδύναμος Θεός επιτελεί το έργο της κρίσης κατά τις έσχατες μέρες, ότι εκφράζει την αλήθεια και κρίνει και παιδεύει τον άνθρωπο, κλαδεύει και αντιμετωπίζει τον άνθρωπο, ότι τον εκθέτει και απορρίπτει όλα τα είδη των κακών ανθρώπων, των κακών πνευμάτων και των αντίχριστων, επιτρέποντας στους ανθρώπους να δουν ότι η δίκαιη διάθεση του Θεού δεν ανέχεται καμία ύβρι. Γιατί η διάθεση που αποκαλύπτεται στο έργο του Κυρίου Ιησού είναι εντελώς διαφορετική από τη διάθεση που αποκαλύπτεται στο έργο του Παντοδύναμου Θεού; Πώς ακριβώς πρέπει να κατανοήσουμε τη διάθεση του Θεού;

Απαντήση: Από τότε που ο Κύριος Ιησούς έφερε εις πέρας το έργο της λύτρωσης κατά την Εποχή της Χάριτος, είδαμε ότι είναι γεμάτος...

9. Πώς η ενσάρκωση του Θεού, για να επιτελέσει το έργο της κρίσης, φέρνει τέλος στην εποχή της πίστης της ανθρωπότητας στον ασαφή Θεό και στη σκοτεινή εποχή της σφαίρας επιρροής του Σατανά;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Εν ταις εσχάταις ημέραις το όρος του οίκου του Ιεχωβά θέλει στηριχθή επί της κορυφής των ορέων και υψωθή...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο