37. Τι σημαίνει αλλαγή διάθεσης;

Σχετικά λόγια του Θεού:

Τι σημαίνει μια μεταβολή στη διάθεση; Λαμβάνει χώρα όταν ένας λάτρης της αλήθειας δέχεται την κρίση και το παίδεμα των λόγων του Θεού, ενώ βιώνει το έργο Του, και υποβάλλεται σε κάθε είδους βάσανα και εξευγενισμό. Ένας τέτοιος άνθρωπος καθαίρεται από τα σατανικά δηλητήρια που βρίσκονται μέσα του, και απαλλάσσεται εξ ολοκλήρου από τις διεφθαρμένες διαθέσεις του, έτσι ώστε να μπορεί να υποταχθεί στα λόγια του Θεού και σε όλες τις ενορχηστρώσεις και διευθετήσεις Του, δίχως να επαναστατήσει ποτέ ξανά εναντίον Του ή να Του αντισταθεί. Αυτή είναι μεταβολή της διάθεσης. […] Μεταβολή της διάθεσης σημαίνει ότι κάποιος, επειδή αγαπά και μπορεί να αποδεχτεί την αλήθεια, τελικά φτάνει να γνωρίσει την ανυπάκουη φύση του που έρχεται σε αντίθεση με τον Θεό· κατανοεί ότι ο άνθρωπος έχει διαφθαρεί υπερβολικά βαθιά, αναγνωρίζει τον παραλογισμό και τη δολιότητα του ανθρώπου, αναγνωρίζει την πενία και την οικτρότητα του ανθρώπου και, τελικά, καταφέρνει να κατανοήσει τη φύση και την ουσία του ανθρώπου. Γνωρίζοντας όλα αυτά, θα είναι σε θέση να απαρνηθεί και να εγκαταλείψει πλήρως τον εαυτό του, να ζει με τον λόγο του Θεού και να κάνει πράξη την αλήθεια στα πάντα. Αυτός ο άνθρωπος είναι κάποιος που γνωρίζει τον Θεό· είναι κάποιος, του οποίου η διάθεσή έχει μεταμορφωθεί.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Πώς να γνωρίσουμε τη φύση του ανθρώπου» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

Η μεταμόρφωση στη διάθεση αναφέρεται κυρίως στη μεταμόρφωση της φύσης ενός ανθρώπου. Τα συστατικά της φύσης κάποιου δεν μπορούν να διαφανούν από εξωτερικές συμπεριφορές· σχετίζονται άμεσα με την αξία και τη σημασία της ύπαρξής του. Τουτέστιν, αφορούν άμεσα τη στάση κάποιου για τη ζωή και τις αξίες του, τα πράγματα στα βάθη της ψυχής του, καθώς και την ουσία του. Αν κάποιος αδυνατεί να αποδεχθεί την αλήθεια, δεν θα υποστεί καμία μεταμόρφωση σε αυτές τις πτυχές. Μόνο με το να βιώσει κάποιος το έργο του Θεού, να εισέλθει πλήρως στην αλήθεια, να αλλάξει τις αξίες και τη στάση του για την ύπαρξη και τη ζωή, να εναρμονίσει τις απόψεις του με αυτές του Θεού, και να γίνει ικανός να υποταχθεί πλήρως και να αφιερωθεί στον Θεό, μπορεί να ειπωθεί πως έχει μεταμορφωθεί η διάθεση κάποιου.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Τι θα πρέπει να γνωρίζει κανείς για τη μεταμόρφωση της διάθεσής του» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

Μια αλλαγή διάθεσης δεν σημαίνει πως έχει κανείς ώριμη και έμπειρη ανθρώπινη φύση. Αναφέρεται κυρίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αλλάζουν κάποια από τα σατανικά δηλητήρια μέσα στη φύση των ανθρώπων ως αποτέλεσμα της απόκτησης γνώσης του Θεού και της κατανόησης της αλήθειας. Δηλαδή, τα σατανικά αυτά δηλητήρια καθαίρονται, και η αλήθεια που εκφράζεται από τον Θεό ριζώνει μέσα στους ανθρώπους αυτούς, γίνεται η ζωή τους και γίνεται το θεμέλιο της ύπαρξής τους. Μόνο τότε γίνονται νέοι άνθρωποι και, ως εκ τούτου, αλλάζει η διάθεσή τους. Μια αλλαγή στη διάθεση δεν σημαίνει πως η εξωτερική διάθεση των ανθρώπων είναι ταπεινότερη από πριν, πως ήταν αλαζόνες αλλά τώρα μιλούν λογικά ή πως δεν άκουγαν κανέναν αλλά τώρα είναι σε θέση να ακούν τους άλλους —τέτοιες εξωτερικές αλλαγές δεν μπορεί να χαρακτηριστούν μεταμορφώσεις της διάθεσης. Φυσικά, οι αλλαγές στη διάθεση όντως περιλαμβάνουν αυτές τις καταστάσεις και εκφράσεις, αλλά το κυριότερο είναι πως έχει αλλάξει εσωτερικά η ζωή τους. Η αλήθεια που εκφράζεται από τον Θεό γίνεται η ίδια τους η ζωή, τα σατανικά δηλητήρια μέσα τους εξαλείφονται, οι απόψεις τους έχουν αλλάξει εντελώς και καμιά τους δεν βρίσκεται σε αρμονία με αυτές του κόσμου. Βλέπουν τις μηχανορραφίες και τα δηλητήρια του μεγάλου κόκκινου δράκοντα ξεκάθαρα· έχουν κατανοήσει την πραγματική ουσία της ζωής. Έτσι οι αξίες της ζωής τους έχουν αλλάξει —αυτή είναι και η πιο θεμελιώδης αλλαγή και η ουσία μιας αλλαγής στη διάθεση.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Η διαφορά μεταξύ των εξωτερικών αλλαγών και των αλλαγών στη διάθεση» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

Τι είναι η φύση; Είναι η υπόσταση του ανθρώπου. Η διάθεση κάποιου είναι τα πράγματα που αποκαλύπτονται στη φύση του, και μια αλλαγμένη διάθεση σημαίνει ότι τα διεφθαρμένα στοιχεία που βρίσκονταν αρχικά μέσα σου δεν θα εμφανιστούν ξανά και έχουν αντικατασταθεί από την αλήθεια. Δεν είναι τα στοιχεία στην ουσία της φύσης κάποιου που έχουν αλλάξει, αλλά είναι τα διεφθαρμένα στοιχεία που έχουν αποκαλυφθεί αυτά που έχουν αλλάξει, και έχουν αλλάξει τα στοιχεία αναφορικά με τη διάθεση κάποιου, τα οποία αποκαλύπτονται στη φύση του. Ο Σατανάς διαφθείρει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος έχει γίνει η ενσωμάτωση του Σατανά, έχει γίνει κάτι που εναντιώνεται στον Θεό και ο άνθρωπος είναι πλήρως ικανός να προδώσει τον Θεό. Γιατί είναι απαραίτητο να αλλάξει η διάθεση των ανθρώπων; Στους ανθρώπους που έχουν τελικά τελειωθεί, έχει προστεθεί μεγάλο μέρος από τη γνώση του Θεού και πολλά που αντιστοιχούν στο θέλημα του Θεού. Κατά το παρελθόν, όταν οι άνθρωπο είχαν μια διεφθαρμένη διάθεση, ό,τι έκαναν ήταν λανθασμένο και ό,τι έκαναν εναντιωνόταν στον Θεό. Τώρα που έχουν την αλήθεια, μπορούν να κάνουν πολλά που αντιστοιχούν στο θέλημα του Θεού. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προδίδουν τον Θεό. Είναι ακόμα ικανοί να προδώσουν τον Θεό. Υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει κάποιο μέρος από αυτό που αποκαλύπτει η ανθρώπινη φύση, και αυτό το μέρος που αλλάζει είναι αυτό το μέρος μέσα σας που έχει την ικανότητα να πράττει σύμφωνα με την αλήθεια. Όμως, το να είσαι ικανός σήμερα να κάνεις πράξη την αλήθεια δεν σημαίνει ότι η φύση σου έχει αλλάξει. […] Οπότε, τι σημαίνει αυτή η «αλλαγή»; Σημαίνει ότι, όταν καταλάβεις το θέλημα του Θεού, θα μπορέσεις να υπακούσεις. Αν δεν καταλάβεις το θέλημα του Θεού, θα εξακολουθείς να ενεργείς σύμφωνα με τις επιθυμίες σου και θα εξακολουθείς να πιστεύεις ότι οι πράξεις σου συνάδουν με το θέλημα του Θεού. Αυτό αποτελεί προδοσία και είναι κάτι έμφυτο στη φύση σου. Δεν υπάρχουν, φυσικά, όρια στις αλλαγές της διάθεσης. Όσες περισσότερες αλήθειες έχεις αποκτήσει —δηλαδή, όσο πιο βαθιά είναι η γνώση σου για τον Θεό— τόσο λιγότερο θα εναντιώνεσαι στον Θεό και θα Τον προδίδεις. Η επιδίωξη των αλλαγών στη διάθεση επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της επιδίωξης της αλήθειας. Η γνώση της ουσίας της ανθρώπινης φύσης επιτυγχάνεται, επίσης, μέσω της κατανόησης της αλήθειας. Όλα τα προβλήματα επιλύονται όταν οι άνθρωποι αποκτούν ειλικρινά της αλήθεια.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλές απαιτήσεις από τον Θεό» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

Αποσπάσματα από κήρυγμα και συναναστροφή ως σημείο αναφοράς:

Συνοψίζοντας, αλλαγή στη διάθεση της ζωής είναι μια διαδικασία που ξεκινάει από το να αντιστέκεται και να προδίδει κανείς τον Θεό μέχρι να γίνεται, εν τέλει, υπάκουος και πιστός στον Θεό, και να λατρεύει τον Θεό. Όταν οι άνθρωποι φτάνουν στο σημείο να γίνουν ικανοί να είναι υπάκουοι και να λατρεύουν τον Θεό, τότε έχουν αλήθεια κι ανθρώπινη φύση. Τέτοιου είδους άνθρωπος είναι κάποιος που έχει αλλάξει τη διάθεση της ζωής του. Ως εκ τούτου, η διαδικασία της αλλαγής στη διάθεση της ζωής είναι η διαδικασία της εισόδου στην αλήθεια, της απόκτησης της αλήθειας, η διαδικασία της αποδοχής της αλήθειας ως ζωή, όπως και η διαδικασία κατά την οποία ο άνθρωπος γνωρίζει τον Θεό. Ένας άνθρωπος με πραγματική γνώση του Θεού, του οποίου την καρδιά κρατά εξ ολοκλήρου ο λόγος του Θεού, ο οποίος μπορεί να αγαπά και να είναι πιστός στον Θεό, που κάνει τα πάντα για να ικανοποιήσει τον Θεό και μπορεί να είναι σε σύμπνοια με τον Θεό, είναι το είδος ανθρώπου που αποκτάται από τον Θεό. Τώρα, αν η καρδιά κάποιου δεν μπορεί να αγαπήσει και να υπακούσει τον Θεό, αποδεικνύει πως ο Σατανάς εξακολουθεί να κρατά την καρδιά του και πως η καρδιά του εξακολουθεί να ελέγχεται από το δηλητήριο και τη φιλοσοφία του Σατανά. Όταν κάποιος έχει αποκτήσει όλη την αλήθεια που θα πρέπει να κατέχει και την έχει δεχθεί όλη στην καρδιά του, θα αποκτήσει νέα ζωή. Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει νέα ζωή, θα ακολουθήσουν η υπακοή στον Θεό, η αγάπη για τον Θεό και η λατρεία του Θεού· τότε, η διάθεση της ζωής του ανθρώπου θα έχει αλλάξει ολοκληρωτικά. Η διαδικασία της αλλαγής στη διάθεση της ζωής κάποιου είναι επίσης η διαδικασία της ανανέωσής της. Αρχικά, η καρδιά αυτού του ανθρώπου ελεγχόταν από τον Σατανά, και η ζωή και τα δηλητήρια του Σατανά έγιναν η φύση του. τώρα, αυτά τα πράγματα καταρρέουν απ’ όλη την αλήθεια που έχει δεχθεί ο άνθρωπος. Η καρδιά του καταλαμβάνεται από την αλήθεια, η αλήθεια έχει γίνει ο κύριος της καρδιάς του, οπότε αλλάζει η διάθεσή του όπως εκφράζεται στη ζωή του ανθρώπου· έτσι είναι η αλλαγή στη διάθεση της ζωής. Στην αρχή, όταν ο Σατανάς είχε δύναμη μέσα σου, ήσουν υπάκουος στον Σατανά και τον ικανοποιούσες στα πάντα και τα πάντα γίνονταν σύμφωνα με τον Σατανά. Σήμερα, η αλήθεια έχει δύναμη μέσα σου· συμμορφώνεσαι μόνο με την αλήθεια και ικανοποιείς τον Θεό. Η διαδικασία για να αποκτήσει ο Θεός έναν άνθρωπο έχει ως εξής: Αρχικά, σου ήταν πολύ εύκολο να αγαπάς τον Σατανά, αλλά δύσκολο το να αγαπάς τον Θεό· τώρα όμως, μέσα σου υπάρχει η αλήθεια και αγαπάς την αλήθεια, οπότε το να αγαπάς τον Θεό είναι πλέον εύκολο, και όταν σου ζητούν να αγαπήσεις τον Σατανά, ό,τι κι αν ειπωθεί για να πειστείς, δεν θα το κάνεις. Έτσι, μόλις η αλήθεια ριζώσει μέσα στον άνθρωπο, ο άνθρωπος αλλάζει ριζικά και γίνεται ένας νέος άνθρωπος. Επομένως, μπορεί να ειπωθεί πως η διάθεση της ζωής ενός ανθρώπου αλλάζει κυρίως επιδιώκοντας και αποκτώντας την αλήθεια.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Κηρύγματα και Συναναστροφή για την Είσοδο στη Ζωή»

Προηγούμενο: 36. Πόσοι άνθρωποι εντός της θρησκείας θα επιστρέψουν στον Θεό κατά τις καταστροφές;

Επόμενο: 38. Πώς εκδηλώνεται η αλλαγή διάθεσης;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο