17. Τι είναι ο ψευδόχριστος; Πώς μπορεί να διακρίνει κανείς έναν ψευδόχριστο;

Σχετικά λόγια του Θεού:

Αυτός που είναι η ενσάρκωση του Θεού θα κατέχει την ουσία του Θεού, κι αυτός που είναι η ενσάρκωση του Θεού θα κατέχει την έκφραση του Θεού. Εφόσον ο Θεός ενσαρκώνεται, φέρει το έ ργο που πρέπει να επιτελέσει. Εφόσον ο Θεός ενσαρκώνεται, θα εκφράζει αυτό που είναι και θα έχει την ικανότητα να μεταδώσει την αλήθεια στον άνθρωπο, να του εμφυσήσει τη ζωή και να του δείξει την οδό. Η σάρκα που δεν περιέχει την ουσία του Θεού είναι σίγουρο ότι δεν είναι η ενσάρκωση του Θεού. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Για να διερευνήσει ο άνθρωπος αν πρόκειται για την ενσάρκωση του Θεού, πρέπει να το προσδιορίσει από τη διάθεση που Αυτός εκφράζει και τον λόγο που Αυτός εκφέρει. Δηλαδή, πρέπει να κριθεί από την ουσία του Θεού κατά πόσο είναι ή όχι η ενσάρκωσή Του και κατά πόσο είναι ή όχι ο αληθινός δρόμος. Και συνεπώς, προκειμένου να προσδιοριστεί[α] αν πρόκειται για την ενσάρκωση του Θεού, το σημαντικότερο είναι να δίνουμε προσοχή στην ουσία Του (στο έργο Του, τον λόγο Του, τη διάθεσή Του και πολλά άλλα), παρά στην εξωτερική εμφάνιση.

από τον Πρόλογο του βιβλίου «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Ο Θεός που ενσαρκώθηκε, ονομάζεται Χριστός, κι έτσι, ο Χριστός που μπορεί να δώσει στους ανθρώπους την αλήθεια, ονομάζεται Θεός. Δεν υπάρχει τίποτε το υπερβολικό σ’ αυτό, γιατί Εκείνος κατέχει την ουσία του Θεού, κατέχει την διάθεση του Θεού και τη σοφία στο έργο Του, τα οποία είναι άφταστα για τον άνθρωπο. Εκείνοι που ισχυρίζονται ότι είναι ο Χριστός, αλλά δεν μπορούν να κάνουν το έργο του Θεού, είναι απατεώνες. Ο Χριστός δεν είναι μόνο η εκδήλωση του Θεού πάνω στη γη, αλλά και η ιδιαίτερη ενσάρκωση του Θεού, καθώς πραγματοποιεί και ολοκληρώνει το έργο Του ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτή η ενσάρκωση δεν μπορεί απλώς να αντικατασταθεί από οποιονδήποτε άνθρωπο, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να φέρει επαρκώς εις πέρας το έργο του Θεού στη γη, να εκφράζει την διάθεση του Θεού, να αντιπροσωπεύει επαρκώς τον Θεό και να παρέχει ζωή στον άνθρωπο. Αργά η γρήγορα, θα ακολουθήσει η πτώση όλων εκείνων που παριστάνουν τον Χριστό, διότι, παρότι ισχυρίζονται ότι είναι ο Χριστός, δεν κατέχουν την ουσία του Χριστού. Κι έτσι, λέω ότι η αυθεντικότητα του Χριστού δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τον άνθρωπο, αλλά απαντάται και αποφασίζεται από τον ίδιο τον Θεό.

από «Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Παρόλο που ο Χριστός στη γη μπορεί να εργάζεται εκ μέρους του Θεού του ίδιου, δεν έχει την πρόθεση να δείξει σε όλους τους ανθρώπους την εικόνα Του στη σάρκα. Δεν έρχεται για να Τον δουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά για να επιτρέψει στον άνθρωπο να οδηγηθεί από τη χείρα Του κι έτσι να εισέλθει σε μια νέα εποχή. Η σάρκα του Χριστού εξυπηρετεί το έργο του ίδιου του Θεού, δηλαδή το έργο του Θεού στη σάρκα και δεν έχει σαν σκοπό να διευκολύνει τον άνθρωπο να κατανοήσει πλήρως την υπόσταση της σάρκας Του. Ανεξαρτήτως από το πώς Αυτός εργάζεται, δεν υπερβαίνει αυτά που είναι επιτεύξιμα από τη σάρκα. Ανεξαρτήτως από το πώς Αυτός εργάζεται, το κάνει στη σάρκα, με κανονική ανθρώπινη φύση και δεν αποκαλύπτει πλήρως στον άνθρωπο την πραγματική όψη του Θεού. Επιπλέον, το έργο Του στη σάρκα δεν είναι ποτέ υπερφυσικό ή ανυπολόγιστο όπως φαντάζεται ο άνθρωπος. Παρόλο που ο Χριστός αντιπροσωπεύει τον Θεό τον ίδιο στη σάρκα και εκτελεί προσωπικά το έργο που ο Θεός ο ίδιος οφείλει να εκτελεί, δεν αρνείται την ύπαρξη του Θεού στον ουρανό, ούτε και προβάλλει ασυγκράτητα τις δικές Του πράξεις. Αντιθέτως, παραμένει ταπεινά κρυμμένος μέσα στη σάρκα Του. Εκτός του Χριστού, όσοι αναληθώς ισχυρίζονται πως είναι ο Χριστός δεν κατέχουν τις ιδιότητές Του. Όταν παραταχθεί απέναντι από την αλαζονική και ματαιόδοξη διάθεση αυτών των ψευδόχριστων, γίνεται εμφανές ποιο είδος της σάρκας είναι πραγματικά ο Χριστός. Όσο πιο ψευδείς είναι αυτοί οι ψευδόχριστοι, τόσο περισσότερο επιδεικνύονται και τόσο πιο ικανοί είναι για σημεία και τέρατα για να παραπλανήσουν τον άνθρωπο. Οι ψευδόχριστοι δεν κατέχουν τις ιδιότητες του Θεού. Ο Χριστός δεν έχει κηλιδωθεί από οποιοδήποτε στοιχείο που ανήκει στους ψευδόχριστους.

από «Η υπόσταση του Χριστού είναι η υποταγή στο θέλημα του Επουράνιου Πατέρα» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Υπάρχουν κάποιοι που διακατέχονται από σατανικά πνεύματα και φωνάζουν επίμονα: «Είμαι ο Θεός!» Εντούτοις, στο τέλος, αποκαλύπτονται, επειδή κάνουν λάθος σε αυτό που αντιπροσωπεύουν. Εκπροσωπούν τον Σατανά και το Άγιο Πνεύμα δεν τους δίνει καμία προσοχή. Όσο κι αν εξυμνείς τον εαυτό σου ή όσο δυνατά κι αν φωνάζεις, παραμένεις ένα δημιουργημένο ον που ανήκει στον Σατανά. Εγώ δεν φωνάζω ποτέ: «Εγώ είμαι ο Θεός, Εγώ είμαι ο αγαπημένος Υιός του Θεού!» Ωστόσο, το έργο που επιτελώ είναι το έργο του Θεού. Χρειάζεται να φωνάζω; Δεν χρειάζεται εξύμνηση. Ο Θεός επιτελεί ο ίδιος το έργο Του και δεν έχει ανάγκη ο άνθρωπος να Του αποδίδει κύρος ή τιμητικό τίτλο και το έργο Του αρκεί για να εκπροσωπεί την ταυτότητα και το κύρος Του. Πριν από τη βάπτισή Του, δεν ήταν ο Ιησούς ο ίδιος ο Θεός; Δεν ήταν ο ενσαρκωμένος Θεός; Σίγουρα δεν μπορεί να ειπωθεί ότι έγινε ο μονογενής Υιός του Θεού μόλις κατατέθηκε η μαρτυρία Του; Δεν υπήρχε κάποιος με το όνομα Ιησούς πολύ πριν ξεκινήσει το έργο Του; Δεν μπορείς να δημιουργείς νέα μονοπάτια ή να εκπροσωπείς το Πνεύμα. Δεν μπορείς να εκφράζεις το έργο του Πνεύματος ή τον λόγο που εκφράζει. Δεν μπορείς να επιτελείς το έργο του ίδιου του Θεού ή το έργο του Πνεύματος. Δεν μπορείς να εκφράζεις τη σοφία, το θαύμα και την απειρότητα του Θεού ή όλη τη διάθεση με την οποία ο Θεός παιδεύει τον άνθρωπο. Έτσι, οι επανειλημμένοι ισχυρισμοί σου ότι είσαι ο Θεός δεν έχουν σημασία. Έχεις μόνο το όνομα και καθόλου ουσία. Ο Θεός ο ίδιος έχει έλθει, αλλά κανείς δεν Τον αναγνωρίζει, ωστόσο συνεχίζει το έργο Του και το πράττει εκπροσωπώντας το Πνεύμα. Είτε Τον αποκαλείς άνθρωπο ή Θεό, Κύριο ή Χριστό ή Την αποκαλείς αδελφή, δεν έχει σημασία. Εντούτοις, το έργο που επιτελεί είναι αυτό του Πνεύματος και εκπροσωπεί το έργο του ίδιου του Θεού. Δεν ενδιαφέρεται για το όνομα με το οποίο τον αποκαλεί ο άνθρωπος. Μπορεί αυτό το όνομα να καθορίσει το έργο Του; Ανεξάρτητα από το πώς Τον αποκαλείς, από την οπτική γωνία του Θεού, Αυτός είναι η ενσάρκωση του Πνεύματος του Θεού. Εκπροσωπεί το Πνεύμα και είναι εγκεκριμένος από Αυτόν. Δεν μπορείς να ανοίξεις την οδό για μια νέα εποχή και δεν μπορείς να ολοκληρώσεις την παλαιά και δεν μπορείς να αναγγείλεις μια νέα εποχή ή να επιτελέσεις νέο έργο. Επομένως, δεν μπορείς να αποκαλείσαι Θεός!

από «Το μυστήριο της ενσάρκωσης (1)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Αν, κατά τη σημερινή εποχή, εμφανιστεί κάποιος που μπορεί να επιδεικνύει σημεία και θαύματα, να εκβάλλει δαίμονες, να θεραπεύει τους αρρώστους και να εκτελεί θαύματα, και εάν αυτός ισχυρίζεται ότι είναι ο Ιησούς που έχει έρθει, τότε τούτο θα αποτελεί παραποίηση και μίμηση του Ιησού από τα κακά πνεύματα. Να το θυμάσαι! Ο Θεός δεν επαναλαμβάνει το ίδιο έργο. Το στάδιο του έργου του Ιησού έχει ήδη ολοκληρωθεί και ο Θεός δεν θα καταπιαστεί ποτέ ξανά με το συγκεκριμένο στάδιο. Το έργο του Θεού είναι ασυμβίβαστο με τις αντιλήψεις του ανθρώπου· για παράδειγμα, η Παλαιά Διαθήκη προείπε την έλευση ενός Μεσσία, αλλά αφού αποδείχθηκε ότι ο Ιησούς ήρθε, θα ήταν λάθος να εμφανιστεί ξανά ένας άλλος Μεσσίας. Ο Ιησούς ήρθε ήδη μία φορά, και θα ήταν λάθος να έρθει ξανά σήμερα. Υπάρχει μόνο ένα όνομα για κάθε εποχή, και κάθε όνομα χαρακτηρίζεται από την εποχή. Στις αντιλήψεις του ανθρώπου, ο Θεός πρέπει πάντα να επιδεικνύει σημεία και θαύματα, να θεραπεύει τους αρρώστους, να εκβάλλει δαίμονες και να είναι ακριβώς όπως ο Ιησούς, όμως αυτή τη φορά ο Θεός δεν είναι καθόλου έτσι. Αν, κατά τις έσχατες μέρες, ο Θεός εξακολουθούσε να επιδεικνύει σημεία και θαύματα, να εκβάλλει δαίμονες και να θεραπεύει τους αρρώστους – αν έπραττε ακριβώς τα ίδια με τον Ιησού – τότε θα επαναλάμβανε το ίδιο έργο και το έργο του Ιησού θα ήταν άνευ σημασίας ή αξίας. Έτσι, ο Θεός εκτελεί μόνο ένα στάδιο του έργου σε κάθε εποχή. Μόλις ολοκληρώνεται κάθε στάδιο του έργου Του, σύντομα έρχεται η μίμηση από τα κακά πνεύματα και μόλις ο Σατανάς αρχίζει να ακολουθεί κατά πόδας τον Θεό, Εκείνος αλλάζει μέθοδο. Όταν ο Θεός ολοκληρώνει ένα στάδιο του έργου Του, αυτό γίνεται αντικείμενο μίμησης από τα κακά πνεύματα. Πρέπει να έχετε ξεκάθαρη εικόνα γι’ αυτό.

από «Γνωρίζοντας το έργο του Θεού σήμερα» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Αποσπάσματα από κήρυγμα και συναναστροφή ως σημείο αναφοράς:

Όποιος υποδύεται τον Χριστό για να μιλά και να εξαπατά τους ανθρώπους είναι ψευδόχριστος. Όλοι οι ψευδόχριστοι είναι κυριευμένοι από κακά πνεύματα και είναι απατεώνες. Πώς μπορείτε να διακρίνετε έναν ψευδόχριστο που μιλάει συνεχώς προκειμένου να εξαπατά τους ανθρώπους; Αν κοιτάτε απλώς κάποια από τα λόγια ενός ψευδόχριστου, θα απορείτε και δεν θα μπορείτε να διακρίνετε ποιες είναι πραγματικά οι προθέσεις του κακού πνεύματος. Αν συνεχίσετε να παρακολουθείτε αυτό το κακό πνεύμα και λαμβάνετε υπόψη σας όλα όσα έχει πει, είναι πολύ εύκολο να δείτε τι είδους πράγμα είναι πραγματικά, τι κάνει, τι λέει στην πραγματικότητα, τι σκαρώνει εις βάρος των ανθρώπων και τι μονοπάτι προσφέρει στους ανθρώπους –έτσι η διάκριση γίνεται εύκολη. Μπορούμε να δούμε ότι ουσιαστικά τα ίδια χαρακτηριστικά υπάρχουν στα λόγια πολλών κακών πνευμάτων. Μπορούν μόνο να μιμούνται τα λόγια του Θεού, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συλλάβουν την ουσία των λόγων του Θεού. Τα λόγια του Θεού έχουν πλαίσιο και σκοπό. Ο υπέρτατος σκοπός και η επίδραση των ομιλιών του Θεού είναι πολύ ξεκάθαρα και μπορείτε να δείτε ότι τα λόγια Του κατέχουν εξουσία και δύναμη, ότι μπορούν να αγγίξουν την καρδιά κάποιου και να συγκινήσουν την ψυχή του. Όμως τα λόγια των κακών πνευμάτων και του Σατανά δεν έχουν ούτε πλαίσιο ούτε επίδραση, είναι σαν μια λίμνη με στάσιμα νερά και οι άνθρωποι νιώθουν θολούρα μέσα τους αφού τα διαβάσουν. Δεν κερδίζουν τίποτα από αυτά. Επομένως, τα κάθε είδους κακά πνεύματα στερούνται παντελώς την αλήθεια και είναι ασφαλώς θολά και σκοτεινά μέσα τους. Τα λόγια τους δεν μπορούν να δώσουν φως στους ανθρώπους και δεν μπορούν να τους δείξουν το μονοπάτι που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Τα κακά πνεύματα δεν δηλώνουν ξεκάθαρα τον στόχο τους ούτε τι προσπαθούν να πετύχουν· δεν γίνεται καμία αναφορά σε οτιδήποτε που να σχετίζεται με την ουσία της αλήθειας ή με τη ρίζα. Ούτε κατ’ ελάχιστον. Στα λόγια των κακών πνευμάτων δεν μπορεί να βρεθεί τίποτα που θα πρέπει να καταλάβουν ή να κερδίσουν οι άνθρωποι. Συνεπώς, τα λόγια των κακών πνευμάτων μπορούν μόνο να μπερδεύουν τους ανθρώπους και να τους επιφέρουν εσωτερική θολότητα και σκοτάδι. Δεν μπορούν να παρέχουν καμία απολύτως θρέψη στους ανθρώπους. Από αυτό μπορούμε να δούμε ότι η εγγενής φύση και ουσία των κακών πνευμάτων είναι φτιαγμένες από κακία και σκοτάδι. Τους λείπει ζωτικότητα και, αντιθέτως, ζέχνουν θάνατο. Είναι πραγματικά αρνητικά πράγματα που θα πρέπει να είναι καταραμένα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αλήθεια στον λόγο τους, είναι μόνο ανοησίες που προκαλούν ναυτία, αηδία και εμετό, σαν να έχει μόλις φάει κανείς μια νεκρή μύγα.

από «Πώς να διακρίνει κανείς τα δαιμονικά λόγια και τις πλάνες των σατανικών πνευμάτων, των ψευδόχριστων και των αντίχριστων» στο βιβλίο «Ανθολογία των Χρονικών των Σχεδίων του Έργου της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού»

Αν κάποιος δημιουργεί σύγχυση στον εκλεκτό λαό του Θεού και λέει ότι είναι ο Χριστός, η σάρκα του Θεού ενσαρκωμένου, τότε πρέπει να εξετάσουμε την ουσία και την έκφρασή του, το έργο και τα λόγια του, καθώς και την αποκαλυφθείσα διάθεσή του, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν είναι ο Χριστός. Για να εξετάσουμε την ουσία του από τις μείζονες αυτές πτυχές, μπορούμε να βεβαιωθούμε αν είναι ο Θεός ενσαρκωμένος. Πρώτον, από πλευράς έργου, θα πρέπει να δούμε ότι, αν το έργο Του είναι έργο Θεού, θα είναι ικανός να εκφέρει τον λόγο του Θεού, αυτό που έχει και είναι ο Θεός, και τη δίκαιη διάθεσή Του. Αν είναι το έργο ανθρώπου, μπορεί να μιλά μόνο γι’ αυτό που έχει και είναι ο άνθρωπος, την εμπειρία και την κατανόηση του ανθρώπου. Είναι ανίκανος να μιλά για όλα όσα έχει και είναι ο Θεός, το έργο, τις απαιτήσεις και τη διάθεση του Θεού, πόσο δε μάλλον για το σχέδιο διαχείρισης και το μυστήριο του Θεού. Δεύτερον, από πλευράς λόγου, υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στον λόγο του Θεού και τον ανθρώπινο λόγο. Ο λόγος του Θεού αντιπροσωπεύει όλα όσα έχει και είναι ο Θεός, και ο λόγος του ανθρώπου αντιπροσωπεύει όλα όσα έχει και είναι ο άνθρωπος. Ο λόγος του Θεού αντιπροσωπεύει τη διάθεση του Θεού. Ο λόγος του ανθρώπου αντιπροσωπεύει την ανθρώπινη φύση του ανθρώπου. Ο λόγος του Θεού είναι η αλήθεια. Ο λόγος του ανθρώπου δεν είναι η αλήθεια. Δεν ανήκει στην αλήθεια. Τρίτον, από πλευράς διάθεσης, το έργο του Θεού μπορεί να εκφράσει τη διάθεση του Θεού. Το έργο του ανθρώπου δεν μπορεί να εκφράσει τη διάθεση του Θεού· μπορεί μόνο να εκφράσει την προσωπικότητα του ανθρώπου. Τι διαθέτει η προσωπικότητα του ανθρώπου; Διαθέτει καθόλου δικαιοσύνη, μεγαλοπρέπεια, οργή ή την αλήθεια; Η προσωπικότητα του ανθρώπου δεν έχει τίποτα από όσα έχει και είναι ο Θεός. Άρα, το έργο του ανθρώπου δεν περιλαμβάνει ούτε ίχνος από τη διάθεση του Θεού. Μέσα από τις πτυχές αυτές, είναι πολύ εύκολο να κρίνουμε αν πρόκειται για τον λόγο του Θεού ή τον λόγο του ανθρώπου, για το έργο του Θεού ή το έργο του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος αδυνατεί να διακρίνει τη διαφορά μέσα από αυτές τις πτυχές, είναι εύκολο να μπερδευτεί από ψευδόχριστους και αντίχριστους. Αν, μέσα από τις τρεις αυτές πτυχές, μπορείτε να διακρίνετε τη διαφορά, θα είστε ικανοί να προσδιορίσετε ποιος είναι ο Θεός ενσαρκωμένος και ποιος όχι. Το έργο, τα λόγια και η διάθεση – είναι πιο ακριβές να διακρίνει κανείς τη διαφορά από αυτές τις τρεις πτυχές, , και όχι να κρίνει από την εξωτερική εμφάνιση.

από το βιβλίο «Κηρύγματα και Συναναστροφή για την Είσοδο στη Ζωή»

Υποσημειώσεις:

α. Το πρωτότυπο κείμενο γράφει «όσον αφορά».

Προηγούμενο: 16. Τι σημαίνει αντίχριστος; Πώς μπορεί να διακρίνει κανείς έναν αντίχριστο;

Επόμενο: 18. Τι σημαίνει ψευδής ηγέτης ή ψευδής ποιμένας; Πώς μπορεί να διακρίνει κανείς έναν ψευδή ηγέτη ή έναν ψευδή ποιμένα;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger

Σχετικό περιεχόμενο

1. Πώς θα πρέπει να διακρίνει κανείς τη φωνή του Θεού; Πώς μπορεί να βεβαιώσει κάποιος ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι όντως ο επιστρέψας Κύριος Ιησούς;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι» (Ιωάν. 10:27). «Έτι...

2. Τι είναι αληθινή αρπαγή;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού. Τότε...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο