Ερώτηση 35: Οι περισσότεροι άνθρωποι εντός του θρησκευτικού κόσμου πιστεύουν ότι οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι έχουν επιλεγεί και οριστεί από τον Κύριο, και ότι όλοι τους είναι άνθρωποι που υπηρετούν τον Κύριο στις εκκλησίες· αν ακολουθούμε και υπακούμε αυτούς τους πάστορες και τους πρεσβυτέρους, στην πραγματικότητα υπακούμε και ακολουθούμε τον Κύριο. Όσο για το τι ακριβώς σημαίνει υπακούω και ακολουθώ τον άνθρωπο και το τι ακριβώς σημαίνει υπακούω και ακολουθώ τον Θεό, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κατανοούν αυτήν την πτυχή της αλήθειας. Σας παρακαλούμε να συναναστραφείτε πάνω σ’ αυτό το θέμα.

Απαντήση:

Στη θρησκεία, κάποιοι νομίζουν ότι οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι επιλέγονται και χρίζονται από τον Κύριο. Επομένως, οι άνθρωποι πρέπει να τους υπακούν. Βασίζεται στη Βίβλο αυτή η άποψη; Τεκμηριώνεται από τον λόγο του Κυρίου; Έχει τη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος και την επικύρωση από το έργο του Αγίου Πνεύματος; Αν απαντάτε σε όλα όχι, τότε, η κυρίαρχη άποψη πως οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι επιλέγονται και χρίζονται από τον Κύριο, πηγάζει από ανθρώπινες αντιλήψεις και δοξασίες. Σωστά; Ας το συλλογιστούμε. Την Εποχή του Νόμου, ο Μωυσής επιλέχθηκε και χρίστηκε από τον Θεό. Σημαίνει αυτό πως όλοι οι Εβραίοι ηγέτες της Εποχής του Νόμου επελέγησαν και χρίστηκαν από τον Θεό; Την Εποχή της Χάριτος, οι 12 Απόστολοι του Κυρίου Ιησού επελέγησαν και χρίστηκαν από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού. Σημαίνει αυτό πως όλοι οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι της Εποχής της Χάριτος επελέγησαν και χρίστηκαν από τον Κύριο; Πολλοί άνθρωποι αρέσκονται να ακολουθούν κανόνες και δεν προσεγγίζουν τα πράγματα σύμφωνα με τα τεκμήρια. Ως αποτέλεσμα, λατρεύουν τυφλά και ακολουθούν ανθρώπους. Πού είναι το πρόβλημα εδώ; Γιατί οι άνθρωποι δεν διαχωρίζουν αυτά τα δύο; Γιατί δεν μπορούν να αναζητήσουν την αλήθεια;

Απ’ όσα καταγράφει η Βίβλος, βλέπουμε πως σε κάθε εποχή του έργου Του, ο Θεός επιλέγει και χρίζει κάποιους ανθρώπους για να συντονιστούν με το έργο Του. Εκείνοι που ο Θεός χρίζει και χρησιμοποιεί, επιβεβαιώνονται από τον λόγο Του. Αν όχι, έχουν τουλάχιστον την επιβεβαίωση διά του έργου του Αγίου Πνεύματος. Για παράδειγμα, στην Εποχή του Νόμου, ο Θεός έχρισε τον Μωυσή να οδηγήσει τους Ισραηλίτες. Αυτό αποδεικνύεται από τα λόγια του Θεού. Ο Ιεχωβά Θεός είπε: «Και τώρα ιδού, η κραυγή των υιών Ισραήλ ήλθεν εις εμέ· και είδον έτι την κατάθλιψιν, με την οποίαν οι Αιγύπτιοι καταθλίβουσιν αυτούς· ελθέ λοιπόν τώρα και θέλω σε αποστείλει προς τον Φαραώ, και θέλεις εξαγάγει τον λαόν μου τους υιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου» (Έξ. 3:9-10). Στην Εποχή της Χάριτος, ο Κύριος Ιησούς έχρισε τους 12 Αποστόλους να καθοδηγούν τις εκκλησίες. Αυτό αποδεικνύεται από τα λόγια του Κυρίου. Όπως είπε ο Κύριος Ιησούς όταν έχρισε τον Πέτρο: «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με;» «Βόσκε τα πρόβατά μου» (Ιωάν. 21:17). «Και θέλω σοι δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών, και ό,τι εάν δέσης επί της γης, θέλει είσθαι δεδεμένον εν τοις ουρανοίς, και ό,τι εάν λύσης επί της γης, θέλει είσθαι λελυμένον εν τοις ουρανοίς» (Ματθ. 16:19). Βλέπουμε πως όσοι χρίζονται και χρησιμοποιούνται από τον Θεό, επιβεβαιώνονται από τον λόγο Του. Αν δεν προκύπτει απόδειξη από τον λόγο του Θεού, πρέπει τουλάχιστον να επιβεβαιώνονται από το έργο του Αγίου Πνεύματος. Το έργο τους υποστηρίζεται από τον Θεό. Υπακοή στο έργο και την ηγεσία τους είναι υπακοή στον Θεό. Όποιος από εμάς αντιστέκεται σε άνθρωπο που ο Θεός έχρισε και χρησιμοποιεί, αντιστέκεται στον Θεό και θα λάβει την κατάρα και την τιμωρία Του. Όπως στην Εποχή του Νόμου, όταν ο Κορέ, ο Δαθάν κι οι άνθρωποί τους αντιστάθηκαν στον Μωυσή. Τι συνέβη τελικά; Τους τιμώρησε άμεσα ο Θεός. Ο Θεός έκανε τη γη να ανοίξει και να τους καταπιεί όλους. Κανείς δεν αμφισβητεί το γεγονός αυτό. Στην Εποχή της Χάριτος, οι Απόστολοι που έχρισε ο Κύριος Ιησούς έχουν όλοι την επιβεβαίωση του λόγου του Κυρίου. Οι σημερινοί πάστορες και πρεσβύτεροι χρίζονται από τον Κύριο; Τεκμηριώνεται αυτό από τον λόγο Του; Οι περισσότεροι γαλουχήθηκαν σε θεολογικές σχολές και έχουν πτυχία θεολογίας. Χάρη σε αυτά έγιναν πάστορες, κι όχι επειδή το Άγιο Πνεύμα έγινε μάρτυρας για αυτούς και τους χρησιμοποίησε. Δεν αληθεύει αυτό; Ποιος από εμάς έχει δει το Άγιο Πνεύμα να γίνεται μάρτυρας ή να χρίζει κάποιον πάστορα; Δεν συμβαίνει ποτέ! Αν πράγματι τους χρίζει ο Κύριος, τότε θα υπήρχε η αληθινή μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος και πολλοί πιστοί ως μάρτυρες. Επομένως, οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι δεν έχουν πάρει όλοι το χρίσμα από τον Κύριο. Αυτό είναι σίγουρο! Έχουμε ακούσει πως ορισμένοι πάστορες δεν πιστεύουν ότι η σύλληψη του Κυρίου Ιησού έγινε από το Άγιο Πνεύμα. Δεν πιστεύουν πως «η σύλληψη εκ του Αγίου Πνεύματος» είναι βάσιμη ή συμβατή με την επιστήμη. Είναι ακόμα πιο απίθανο αυτοί οι άνθρωποι να θεωρούν τον Χριστό ως την έκφανση του Θεού. Αν τέτοιοι πάστορες ζούσαν την εποχή κατά την οποία εργαζόταν ο Κύριος Ιησούς, αποκλείεται να Τον είχαν αποδεχτεί. Πώς, λοιπόν, θα αντιμετώπιζαν την εμφάνιση και το έργο του ενσαρκωμένου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες; Θα έπρατταν σαν τους Εβραίους αρχιερείς, τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, θα καταδίκαζαν με μένος τον Κύριο Ιησού και θα Του εναντιώνονταν. Άρα, αυτοί οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι υπακούν γνήσια στον Θεό; Δεν πιστεύουν καν στον ενσαρκωμένο Θεό, κι επιπλέον, δεν αναγνωρίζουν τις αλήθειες που Αυτός εξέφρασε. Δεν είναι αντίχριστοι αυτοί οι άνθρωποι; Άρα, η άποψη πως «Οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι χρίζονται και χρησιμοποιούνται όλοι από τον Κύριο» είναι βάσιμη; Αν επιμένουμε ότι αυτοί οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι χρίζονται και χρησιμοποιούνται από τον Θεό, δεν συκοφαντούμε και βλαστημάμε έτσι τον Θεό; Θα έχριζε και θα χρησιμοποιούσε τέτοιους άπιστους και αντίχριστους ο Θεός για να οδηγήσουν τον εκλεκτό λαό Του; Δεν είναι εντελώς παράλογη και εσφαλμένη αυτή η άποψη; Δεν διαστρεβλώνει τα γεγονότα και κάνει το άσπρο μαύρο;

Με αυτή την επικοινωνία, ξεκαθάρισαν πια όλα. Εκείνοι που ο Θεός χρίζει και χρησιμοποιεί, έχουν την προσωπική Του μαρτυρία, ή τουλάχιστον την επιβεβαίωση και την επίδραση του έργου του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί μπορούν να βοηθήσουν τον εκλεκτό λαό του Θεού να επιτύχει παροχή ζωής και αληθινή καθοδήγηση. Επειδή ο Θεός είναι δίκαιος και άγιος, όσοι ο Θεός χρίζει και χρησιμοποιεί σίγουρα συντάσσονται με το θέλημά Του. Δεν θα είναι υποκριτές Φαρισαίοι ούτε αντίχριστοι που μισούν την αλήθεια και εναντιώνονται στον Θεό. Ας δούμε, λοιπόν, τους σημερινούς θρησκευτικούς πάστορες και ηγέτες. Οι περισσότεροι γαλουχήθηκαν σε θεολογικές σχολές. Δεν χρίστηκαν ούτε χρησιμοποιήθηκαν από τον ίδιο τον Θεό. Απλώς μελετούν τη θεολογία και τη Βίβλο. Το έργο και το κήρυγμα τους αφορούν μόνο τη βιβλική γνώση, τη θεολογία, ή ήρωες και ιστορίες από τη Βίβλο, ιστορικά πλαίσια και ούτω καθεξής. Απλώς διδάσκουν τους ανθρώπους να κάνουν θρησκευτικές τελετές και να ακολουθούν κανόνες. Ποτέ δεν φροντίζουν να επικοινωνούν την αλήθεια στα λόγια του Θεού, ούτε καθοδηγούν τους ανθρώπους να κάνουν πράξη και να βιώνουν τα λόγια Του ή να τηρούν τις εντολές Του. Ποτέ δεν μιλούν για την αυτογνωσία και τα αληθινά βιώματα κατά την είσοδο στη ζωή, ούτε για την αληθινή γνώση του Θεού. Μπορεί τέτοιο έργο και τέτοιο κήρυγμα να επιτελέσει το έργο του Αγίου Πνεύματος; Μπορεί τέτοιο λειτούργημα να ικανοποιήσει τις προθέσεις του Θεού; Μπορεί να μας οδηγήσει να κάνουμε πράξη την αλήθεια και να εισέλθουμε στον σωστό δρόμο της πίστης στον Θεό; Έτσι όπως εξηγούν τη Βίβλο, μήπως πορεύονται στον δικό τους δρόμο και αντιστέκονται στον Θεό; Ειδικά τις έσχατες ημέρες, όταν ο Παντοδύναμος Θεός εκφράζει αλήθειες και τελεί το έργο της κρίσεως, κι ενώ οι θρησκευτικοί ηγέτες ξέρουν ότι τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού είναι η αλήθεια που εξαγνίζει και σώζει, παρ’ όλα αυτά δεν αναζητούν και δεν ασπάζονται. Το χειρότερο είναι ότι δεν επιτρέπουν στους πιστούς να διαβάσουν τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού ή να ακούσουν τη φωνή Του. Προκειμένου να διαφυλάξουν το κύρος και τις περιουσίες τους, συκοφαντούν με μένος και καταδικάζουν τον Παντοδύναμο Θεό, και συμπράττουν με την κομμουνιστική κυβέρνηση, το σατανικό αυτό καθεστώς, στις διώξεις και τις συλλήψεις ευαγγελιστών. Σε τι διαφέρουν αυτές οι πράξεις και οι συμπεριφορές των παστόρων και των πρεσβύτερων από εκείνες των Φαρισαίων που τα χρόνια εκείνα αντιστάθηκαν στον Κύριο Ιησού; Δεν μας εμποδίζουν να αποδεχτούμε την αληθινή οδό; Γίνεται τέτοιοι άνθρωποι που μισούν την αλήθεια και εναντιώνονται στον Θεό να διορίζονται και να χρησιμοποιούνται από τον Θεό; Θα ανέθετε ο Θεός σε ανθρώπους που μισούν την αλήθεια και παρεμποδίζουν το θέλημά Του να οδηγήσουν τον εκλεκτό λαό Του; Σε καμία περίπτωση. Αυτή είναι η αλήθεια!

Κάποιοι παράλογοι άνθρωποι σε θρησκευτικούς κύκλους κάνουν κατάχρηση χωρίων της Βίβλου για να επινοούν κανόνες. Διατείνονται πως οι υποκριτές Φαρισαίοι και οι θρησκευτικοί πάστορες χρίζονται και χρησιμοποιούνται όλοι από τον Θεό. Αυτό δεν είναι ακραία αντίσταση και βλασφημία προς τον Θεό; Πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να διαχωρίζουν. Πιστεύουν στον Κύριο, μα δεν Τον εξυψώνουν, αντίθετα προωθούν τα χαρίσματα, το κύρος, τη δύναμη, τη λατρεία και την τυφλή πίστη σε πάστορες και πρεσβύτερους. Δεν μπορούν να διακρίνουν αν κάποιος έχει το έργο του Αγίου Πνεύματος και την πραγματικότητα της αλήθειας. Νομίζουν πως αν κάποιος διαθέτει δίπλωμα πάστορα και χαρίσματα και μπορεί να αναλύει τη Βίβλο, τότε τον έχει χρίσει ο Θεός κι έχει την έγκρισή Του, άρα πρέπει να τον υπακούν. Κάποιοι, ακόμα πιο παράλογοι, νομίζουν πως υπακούοντας σε πάστορες και πρεσβύτερους υπακούν στον Θεό, κι ότι αν αντιστέκονται σε αυτούς, αντιστέκονται στον Θεό. Αν υιοθετήσουμε μια τέτοια αντίληψη, τότε οι Εβραίοι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι Φαρισσαίοι που ήταν γνώστες της Βίβλου και συχνά την επεξηγούσαν σε άλλους, μα αντιστάθηκαν στον Κύριο Ιησού, Τον καταδίκασαν όταν εμφανίστηκε και εργάστηκε, και Τον σταύρωσαν ακόμα, ήταν χρισμένοι και χρησιμοποιούνταν από τον Θεό; Αν κάποιος ακολουθούσε τους Εβραίους ηγέτες, αντιστεκόταν κι αυτός στον Κύριο Ιησού και Τον καταδίκαζε, θα λέγαμε ότι υπάκουε στον Θεό; Θα λέγατε ότι εκείνοι που απέρριψαν τους Εβραίους ηγέτες και ακολούθησαν τον Κύριο Ιησού, έτσι αντιστέκονταν στον Θεό; Άρα, η άποψη πως «Η υπακοή σε πάστορες και πρεσβύτερους είναι υπακοή στον Θεό, και η αντίσταση σε αυτούς είναι αντίσταση στον Θεό» είναι εντελώς παράλογη και εσφαλμένη! Εμείς, οι πιστοί του Θεού, πρέπει να γνωρίζουμε πως, αν οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι αντιστέκονται στον Θεό, και ο δρόμος που υποδεικνύουν προδίδει την αλήθεια και εναντιώνεται στον Θεό, τότε πρέπει να σταθούμε στο πλευρό του Θεού, να τους ξεσκεπάσουμε και να τους απορρίψουμε. Αυτή είναι αληθινή υπακοή στον Θεό. Αυτή είναι η νίκη του φωτός επί του σκότους και η ικανοποίηση των προθέσεων του Θεού. Συνεπώς, η στάση μας απέναντι στους πάστορες και τους πρεσβύτερους είναι να αναζητούμε την αλήθεια και να κατανοούμε τις προθέσεις του Θεού. Αν οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι αγαπούν και αναζητούν την αλήθεια, τότε σίγουρα διαθέτουν το έργο του Αγίου Πνεύματος και μπορούν να μας καθοδηγήσουν να κάνουμε πράξη και να βιώνουμε τα λόγια του Θεού, να Τον σεβόμαστε και να αποφεύγουμε το κακό. Είναι σύμφωνο με τις προθέσεις του Θεού να σεβόμαστε και να ακολουθούμε τέτοιους ανθρώπους! Αν δεν αγαπούν την αλήθεια, αν νοιάζονται μόνο να εξηγούν τη Βίβλο και τη θεολογία για να επιδεικνύονται, να περηφανεύονται και να μας πείσουν να λατρεύουμε και να υπακούμε εκείνους, μα δεν εξυμνούν τον Θεό, δεν γίνονται μάρτυρές Του και δεν μας καθοδηγούν να κάνουμε πράξη και να βιώνουμε τα λόγια Του, τότε αυτούς ο Θεός τους έχει καταδικάσει και καταραστεί Κι αν εξακολουθούμε να τους λατρεύουμε, να τους ακολουθούμε και να τους υπακούμε, θα αντιστεκόμαστε στον Θεό. Αυτό είναι εντελώς αντίθετο με τις προθέσεις του Θεού.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ουσιώδεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας»

Τι ακριβώς σημαίνει να υπακούει και να ακολουθεί κανείς τον Θεό; Αναφορικά μ’ αυτή την πτυχή της αλήθειας, ας διαβάσουμε πρώτα ένα απόσπασμα από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού: «Όταν ακολουθείς τον Θεό, κύρια σημασία έχει το ότι όλα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα λόγια του Θεού σήμερα: Είτε επιδιώκεις την είσοδο στη ζωή είτε την εκπλήρωση του θελήματος του Θεού, τα πάντα πρέπει να επικεντρώνονται γύρω από τα λόγια του Θεού σήμερα. Αν αυτά που επικοινωνείς και επιδιώκεις δεν επικεντρώνονται γύρω από τα λόγια του Θεού σήμερα, τότε είσαι ξένος στα λόγια του Θεού και στερείσαι απόλυτα του έργου του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που επιθυμεί ο Θεός είναι άνθρωποι που ακολουθούν τα βήματά Του. Ανεξάρτητα από το πόσο θαυμαστά και αγνά είναι όσα κατανόησες προηγουμένως, ο Θεός δεν τα επιθυμεί, και αν είσαι ανίκανος να τα παραμερίσεις, τότε θα αποτελέσουν τεράστιο εμπόδιο στην είσοδό σου στο μέλλον. Όλοι όσοι είναι ικανοί να ακολουθούν το παρόν φως του Αγίου Πνεύματος, είναι ευλογημένοι. Ο λαός των προηγούμενων εποχών ακολούθησε κι εκείνος τα βήματα του Θεού, αλλά δεν μπορούσε να ακολουθήσει μέχρι σήμερα· τούτη είναι η ευλογία του λαού των έσχατων ημερών. Όσοι μπορούν να ακολουθούν το παρόν έργο του Αγίου Πνεύματος και μπορούν να ακολουθούν τα βήματα του Θεού, έτσι ώστε να ακολουθούν τον Θεό οπουδήποτε τους καθοδηγεί, αυτοί είναι άνθρωποι ευλογημένοι από τον Θεό. Όσοι δεν ακολουθούν το παρόν έργο του Αγίου Πνεύματος, δεν έχουν εισέλθει στο έργο των λόγων του Θεού και, ανεξάρτητα από το πόσο πολύ εργάζονται, πόσο μεγάλα είναι τα δεινά τους ή πόσο πολύ τρέχουν, τίποτα από αυτά δεν σημαίνει κάτι για τον Θεό και δεν πρόκειται να τους επιδοκιμάσει. […] “Ακολουθώ το έργο του Αγίου Πνεύματος” σημαίνει ότι κατανοώ το θέλημα του Θεού σήμερα, είμαι ικανός να ενεργώ σύμφωνα με τις παρούσες απαιτήσεις του Θεού, είναι ικανός να υπακούει και να ακολουθεί τον Θεό του σήμερα και εισέρχεται σε συμφωνία με τις νεότερες ομιλίες του Θεού. Μόνο αυτός είναι κάποιος που ακολουθεί το έργο του Αγίου Πνεύματος και βρίσκεται στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος. Τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι μόνο ικανοί να δέχονται τον έπαινο του Θεού και να Τον βλέπουν, αλλά μπορούν επίσης να γνωρίζουν τη διάθεση του Θεού μέσα από το τελευταίο έργο Του. Μέσα από το τελευταίο έργο Του, μπορούν ακόμα να γνωρίζουν τις αντιλήψεις και την ανυπακοή του ανθρώπου, καθώς και τη φύση και την ουσία του ανθρώπου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, είναι ικανοί να επιτύχουν σταδιακές αλλαγές στη διάθεσή τους. Μονάχα τέτοιοι άνθρωποι είναι ικανοί να αποκτήσουν τον Θεό και έχουν βρει πραγματικά την αληθινή οδό» («Γνώρισε το νεότερο έργο του Θεού και ακολούθησε τα βήματά Του» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). Το να ακολουθεί κανείς τον Θεό αναφέρεται πρωταρχικά στο να ακολουθεί το σημερινό έργο Του, να υποτάσσεται στα σημερινά λόγια του Θεού και να τα κάνει πράξη, να μπορεί να τηρεί τις εντολές του Θεού, να αναζητά το θέλημα του Θεού σε όλα τα ζητήματα, να κάνει πράξη σύμφωνα με τον λόγο του Θεού και να υποτάσσεται απολύτως στο έργο και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Τέλος, αναφέρεται στο να γίνει κανείς ένα άτομο που κάνει πράξη την αλήθεια και ακολουθεί το θέλημα του Θεού. Μόνο ένα τέτοιου είδους άτομο είναι ακόλουθος του Θεού, κάποιος που κερδίζει τη σωτηρία του Θεού. Αν στην πίστη μας εξωτερικά βασιζόμαστε και εξυμνούμε τη Βίβλο, ενώ στην πραγματικότητα η άσκηση και η εμπειρία μας είναι σύμφωνα με τα λόγια και τις διδαχές των ανθρώπων στη Βίβλο, αντί να υποτασσόμαστε στον λόγο του Θεού από τη Βίβλο και να τον κάνουμε πράξη, και αν δεν αντιλαμβανόμαστε τις προθέσεις του Θεού, παρά μόνο μένουμε προσκολλημένοι σε θρησκευτικές τελετές και κανόνες, τότε αυτό σημαίνει ότι ακολουθούμε τον άνθρωπο. Αν ακολουθούμε και κάνουμε πράξη τα λόγια των ανθρώπων από τη Βίβλο σαν να ήταν τα λόγια του Θεού, αλλά θεωρούμε ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν απλώς ένα ανδρείκελο, αγνοούμε τα λόγια Του και δεν κάνουμε τίποτα για να ακολουθήσουμε τις εντολές Του, τότε σίγουρα ο Κύριος Ιησούς θα μας απορρίψει και θα μας καταραστεί, ακριβώς όπως τους υποκριτές Φαρισαίους. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν στον Κύριο, κι όμως, λατρεύουν τυφλά διάσημους πνευματικούς ανθρώπους ή πάστορες και πρεσβύτερους —σέβονται τους υποκριτές Φαρισαίους. Ό,τι και να τους τύχει, τρέχουν στους πάστορες και τους πρεσβύτερους για καθοδήγηση, και κάνουν το ίδιο όταν πρόκειται για τη διερεύνηση της αληθινής οδού. Ως εκ τούτου, οι υποκριτές Φαρισαίοι και οι θρησκευτικοί ηγέτες τούς εξαπατούν και τους παραπλανούν και αρχίζουν να παίρνουν το μονοπάτι της αντίστασης στον Θεό. Αυτές είναι οι συνέπειες και η κατάληξη, αν κάποιος ακολουθεί τον άνθρωπο και όχι τον Θεό. Ο μόνος τρόπος για να ακολουθήσει κανείς αληθινά τον Θεό είναι βασίσει την πίστη του αποκλειστικά στο να ακολουθεί το έργο του Αγίου Πνεύματος, να ακολουθεί τα σημερινά λόγια του Θεού, να ακολουθεί τα βήματα του έργου του Αγίου Πνεύματος και να δίνει όλον του τον εαυτό για να εκπληρώνει τα καθήκοντά του. Ειδικά καθώς ο Θεός πραγματοποιεί το έργο Του της κρίσεως κατά τις έσχατες ημέρες, ο κόσμος της θρησκείας έχει χάσει το έργο του Αγίου Πνεύματος και έχει ερημώσει. Όταν υποχρεούμεθα να αναζητούμε την αληθινή οδό, πρέπει να στρέφουμε την προσοχή μας ακόμα περισσότερο προς την αναζήτηση των λόγων του Αγίου Πνεύματος όσον αφορά τις εκκλησίες, πρέπει να αναζητούμε τα λόγια και τις ομιλίες του Θεού, καθώς και το έργο του Αγίου Πνεύματος. Αν δεν αναζητούμε τα λόγια και το έργο του Αγίου Πνεύματος, αν δεν μπορούμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, αν δεν μπορούμε να κερδίσουμε τη θρέψη από τα σημερινά λόγια του Θεού, τότε, κατά το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες θα εξαλειφθούμε, θα πεταχτούμε στην άκρη, θα κατρακυλήσουμε στο σκοτάδι, κλαίγοντας και τρίζοντας τα δόντια μας. Ο Θεός δεν θα εγκαταλείψει ποτέ εκείνους που Τον ακολουθούν και Του υποτάσσονται πραγματικά. Εκείνοι που λατρεύουν τους πάστορες και τους πρεσβύτερους της θρησκείας υποτάσσονται στον άνθρωπο και είναι ακόλουθοι του ανθρώπου. Αυτούς θα τους αποκαλύψει τελικά το έργο του Θεού —θα εξαλειφθούν και θα πεταχτούν στην άκρη.

Παρόλο που με το στόμα μας αναφωνούμε ότι πιστεύουμε στον Θεό και ότι οφείλουμε μόνο να ακολουθούμε τον Θεό και να Του υποτασσόμαστε, αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι διαφορετικό. Μπορούμε να το δούμε αυτό ξεκάθαρα από τον τρόπο που φέρθηκαν στον Κύριο Ιησού εκείνοι της ιουδαϊκής πίστης κατά την Εποχή της Χάριτος, σε αντίθεση με το πώς Του φέρθηκαν ο Πέτρος, ο Ιωάννης και άλλοι. Ο Κύριος Ιησούς πραγματοποίησε το νέο Του έργο, διακήρυξε την αλήθεια και έφερε την οδό της μετάνοιας, όμως οι περισσότεροι Ιουδαίοι εκείνον τον καιρό άκουγαν μόνο τις διδαχές των αρχιερέων και των Φαρισαίων. Δεν αποδέχονταν το έργο και τα λόγια του Κυρίου Ιησού, και εξ αυτού έχασαν τη σωτηρία του Κυρίου Ιησού. Θεωρητικά πίστευαν στον Θεό, όμως στην πραγματικότητα πίστευαν στους αρχιερείς, τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Ωστόσο, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ματθαίος, ο Φίλιππος και οι άλλοι είδαν ότι τα λόγια και το έργο του Κυρίου Ιησού είχε εξουσία και δύναμη, και ότι ήταν η αλήθεια. Είδαν ότι τα λόγια και το έργο του Κυρίου Ιησού προέρχονταν από τον Θεό, κι έτσι Τον ακολουθούσαν από κοντά. Δεν υπάγονταν καθόλου στον έλεγχο των Φαρισαίων και ήταν εκείνοι που ακολουθούσαν και υπάκουαν πραγματικά τον Θεό. Κατά τις έσχατες ημέρες, ο μόνος τρόπος για να ακολουθήσει κανείς τον Θεό και να Του υποταχθεί πραγματικά είναι να αποδεχθεί το έργο της κρίσεως του Παντοδύναμου Θεού και να του υποταχθεί, κι έτσι θα εκπληρωθεί η προφητεία που αναφέρεται στο Βιβλίο της Αποκάλυψης: «Ούτοι είναι οι ακολουθούντες το Αρνίον όπου αν υπάγη» (Αποκ. 14:4). Επί του παρόντος, οι ηγέτες του κόσμου της θρησκείας παίζουν τον ρόλο των Ιουδαίων Φαρισαίων, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια να εξυμνήσουν τα λόγια του ανθρώπου στη Βίβλο, όμως προδίδοντας τα λόγια του Κυρίου Ιησού. Ακόμα πιο παράλογο είναι το ότι εκμεταλλεύονται τη Βίβλο, επικαλούμενοι στίχους εκτός πλαισίου, προκειμένου να καταδικάσουν το έργο που κάνει ο Θεός κατά τις έσχατες ημέρες. Αυτό το κάνουν για να εξαπατήσουν, να δεσμεύσουν και να ελέγξουν τους πιστούς. Για παράδειγμα, ο Κύριος Ιησούς είπε ξεκάθαρα ότι «ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς» (Ματθ. 7:21) θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Ωστόσο, οι ηγέτες του κόσμου της θρησκείας λένε ότι το μόνο που χρειάζεται κάποιος να κάνει στην πίστη του είναι να εργάζεται σκληρά, και έτσι θα μπορέσει να μπει στη βασιλεία των ουρανών, και ότι η βασιλεία των ουρανών είναι κάτι που μπορεί να παρθεί με τη βία. Ο Κύριος Ιησούς απαιτεί από εμάς: «Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει» (Ματθ. 4:10), όμως κάποιοι που υποτίθεται ότι είναι διάσημοι πνευματικοί άνθρωποι κάνουν τους πιστούς να αναζητούν πώς θα γίνουν Θεός ή να αναζητούν πώς θα γίνουν βασιλιάδες και να ασκήσουν εξουσία σε όλα τα έθνη και τους λαούς, κάτι που είναι απολύτως εξωφρενικό. Οι ηγέτες του κόσμου της θρησκείας θεωρητικά εργάζονται για τον Κύριο και κάνουν κηρύγματα, όμως στην πραγματικότητα απλώς διαδίδουν τις διδαχές του ανθρώπου, προωθώντας τις δικές τους ιδέες ως την αλήθεια με την οποία πρέπει εμείς να συμμορφωθούμε. Είναι ακριβώς όπως οι υποκριτές Φαρισαίοι και είναι οι τυφλοί που προσπαθούν να δείξουν τον δρόμο. Αντιστέκονται στον Χριστό, προσπαθούν να Του αντιταχθούν επί ίσοις όροις· είναι αντίχριστοι που εργάζονται για να δημιουργήσουν ξεχωριστά, αυτόνομα βασίλεια. Μόλις εμείς οι πιστοί ξεκινούμε να ακολουθούμε τους ηγέτες και τις διασημότητες του κόσμου της θρησκείας, ξεκινάμε να πορευόμαστε στο δικό μας μονοπάτι και να παρεκκλίνουμε από την οδό του Κυρίου. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή περίπτωση αντίστασης και προδοσίας απέναντι στον Θεό. Αν δεν μετανοήσουμε, είναι σίγουρο ότι θα παραμεριστούμε και θα εξαλειφθούμε από τον Θεό.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ουσιώδεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας»

Προηγούμενο: Ερώτηση 34: Οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι έχουν άριστη γνώση της Βίβλου. Συχνά ερμηνεύουν τις Γραφές στους άλλους και τους κάνουν να προσκολλώνται στη Βίβλο. Συνεπώς, η διεξοδική παρουσίαση και εξύψωση της Βίβλου γίνεται, πράγματι, μάρτυρας του Κυρίου και Τον εξυψώνει; Γιατί λέγεται ότι οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι είναι Φαρισαίοι υποκριτές; Εμείς αδυνατούμε ακόμα να το κατανοήσουμε, μπορείτε να μας το απαντήσετε εσείς;

Επόμενο: Ερώτηση 36: Οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι κατέχουν τη δύναμη στον θρησκευτικό κόσμο και οι περισσότεροι άνθρωποι υπακούν σε αυτούς και τους ακολουθούν —είναι γεγονός. Λέτε ότι οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι δεν αναγνωρίζουν το γεγονός της ενσάρκωσης του Θεού, ότι δεν πιστεύουν στην αλήθεια που εξέφρασε ο Θεός ενσαρκωμένος και ότι βαδίζουν στο μονοπάτι των Φαρισαίων· και εμείς συμφωνούμε επ’ αυτού του σημείου. Γιατί, όμως, λέτε ότι όλοι οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι είναι Φαρισαίοι υποκριτές, όλοι αντίχριστοι, που εκτέθηκαν από το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες και ότι το απώτερο τέλος τους θα είναι να βυθιστούν στην καταστροφή και να χαθούν; Προς το παρόν, δεν είμαστε σε θέση να δεχθούμε κάτι τέτοιο. Παρακαλούμε, συναναστραφείτε το πού στηρίζετε τον ισχυρισμό αυτόν, ότι οι εν λόγω άνθρωποι δεν μπορούν να σωθούν και ότι όλοι θα βυθιστούν στην καταστροφή και θα χαθούν.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ερώτηση 36: Οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι κατέχουν τη δύναμη στον θρησκευτικό κόσμο και οι περισσότεροι άνθρωποι υπακούν σε αυτούς και τους ακολουθούν —είναι γεγονός. Λέτε ότι οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι δεν αναγνωρίζουν το γεγονός της ενσάρκωσης του Θεού, ότι δεν πιστεύουν στην αλήθεια που εξέφρασε ο Θεός ενσαρκωμένος και ότι βαδίζουν στο μονοπάτι των Φαρισαίων· και εμείς συμφωνούμε επ’ αυτού του σημείου. Γιατί, όμως, λέτε ότι όλοι οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι είναι Φαρισαίοι υποκριτές, όλοι αντίχριστοι, που εκτέθηκαν από το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες και ότι το απώτερο τέλος τους θα είναι να βυθιστούν στην καταστροφή και να χαθούν; Προς το παρόν, δεν είμαστε σε θέση να δεχθούμε κάτι τέτοιο. Παρακαλούμε, συναναστραφείτε το πού στηρίζετε τον ισχυρισμό αυτόν, ότι οι εν λόγω άνθρωποι δεν μπορούν να σωθούν και ότι όλοι θα βυθιστούν στην καταστροφή και θα χαθούν.

Απαντήση:Η ουσία του πώς όσοι βρίσκονται στους θρησκευτικούς κύκλους αψηφούν τον Θεό μπορεί να αποκαλυφθεί και να αναλυθεί μόνο μετά την...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο