44. Τι είναι ο λαός του Θεού; Τι είναι οι πάροχοι υπηρεσιών;

Σχετικά λόγια του Θεού:

Οι πέντε φρόνιμες παρθένες αντιπροσωπεύουν τους υιούς και τους ανθρώπους Μου, ανάμεσα στους ανθρώπους που δημιούργησα. Αποκαλούνται «παρθένες» επειδή έχουν αποκτηθεί από Μένα, παρόλο που γεννήθηκαν στη γη· κάποιος μπορεί να τους αποκαλέσει άγιους, γι’ αυτό αποκαλούνται «παρθένες». Το προαναφερθέν «πέντε» αντιπροσωπεύει τον αριθμό των υιών και των ανθρώπων Μου που έχω προκαθορίσει. Οι «πέντε μωρές παρθένες» αναφέρονται στους παρόχους υπηρεσιών. Μου παρέχουν υπηρεσίες χωρίς να δίνουν την παραμικρή σημασία στη ζωή, παρά μόνον επιδιώκουν εξωτερικά πράγματα (επειδή δεν έχουν την ποιότητά Μου, ανεξαρτήτως του ότι αυτό που κάνουν είναι ένα εξωτερικό πράγμα) και δεν μπορούν να είναι οι ικανοί βοηθοί Μου, οπότε αποκαλούνται «μωρές παρθένες». Το προαναφερθέν «πέντε» αντιπροσωπεύει τον Σατανά, και το γεγονός ότι αποκαλούνται «παρθένες» σημαίνει ότι έχουν κατακτηθεί από Μένα και μπορούν να Μου παρέχουν υπηρεσίες, όμως, αυτού του είδους τα άτομα δεν είναι άγιοι, οπότε αποκαλούνται πάροχοι υπηρεσιών.

Απόσπασμα από το «Κεφάλαιο 116» του «Ομιλίες του Χριστού στην αρχή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Ως εκ τούτου, η προσέγγιση θα είναι νέα: Όσοι διαβάζουν τον λόγο Μου και τον αποδέχονται ως την ίδια τους τη ζωή, είναι ο λαός της Βασιλείας Μου. Εφόσον είναι στη Βασιλεία Μου, είναι ο λαός Μου στη Βασιλεία. Επειδή καθοδηγούνται από τον λόγο Μου, παρόλο που αναφέρονται ως λαός Μου, αυτός ο τίτλος δεν είναι διόλου κατώτερος από το να αποκαλούνταν «υιοί» Μου. Ως λαός Μου, όλοι πρέπει να είναι πιστοί στη βασιλεία Μου και να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους, και όσοι υβρίζουν τα διοικητικά διατάγματά Μου, πρέπει να λαμβάνουν την τιμωρία Μου. Αυτή είναι η προειδοποίησή Μου προς όλους.

Απόσπασμα από το «Κεφάλαιο 1» του «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Μόνο όσοι είναι γαλήνιοι ενώπιον του Θεού εκτιμούν τη ζωή, εκτιμούν τη συναναστροφή εν πνεύματι, διψούν για τα λόγια του Θεού και επιδιώκουν την αλήθεια. Όποιος δεν εκτιμά το να γαληνεύει ενώπιον του Θεού και δεν κάνει πράξη το να γαληνεύει ενώπιον του Θεού είναι ματαιόδοξος και επιφανειακός, προσκολλημένος στον κόσμο και δεν έχει ζωή· ακόμα κι αν λέει ότι πιστεύει στον Θεό, είναι μόνο λόγια. Όσοι τελικά οδηγούνται στην τελείωση και ολοκληρώνονται από τον Θεό είναι άνθρωποι που μπορούν να είναι γαλήνιοι υπό την παρουσία Του. Ως εκ τούτου, όσοι είναι γαλήνιοι ενώπιον του Θεού χαίρουν μεγάλων ευλογιών. Οι άνθρωποι που κατά τη διάρκεια της ημέρας μετά βίας βρίσκουν λίγο χρόνο για να φάνε και να πιούν τα λόγια του Θεού, που είναι εντελώς απασχολημένοι με τις εξωτερικές υποθέσεις και δίνουν ελάχιστη αξία στην είσοδο στη ζωή —αυτοί είναι όλοι τους υποκριτές που δεν έχουν καμία προοπτική ανάπτυξης στο μέλλον. Εκείνοι που μπορούν να είναι γαλήνιοι ενώπιον του Θεού και να επικοινωνούν αληθινά με τον Θεό είναι ο λαός του Θεού.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Γαληνεύοντας την καρδιά σου ενώπιον του Θεού» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Τώρα οι περισσότεροι άνθρωποι (δηλαδή όλοι οι άνθρωποι εκτός από τους πρωτότοκους υιούς) βρίσκονται σ’ αυτή την κατάσταση. Έχω επισημάνει αυτά τα πράγματα τόσο ξεκάθαρα, κι όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν αντιδρούν καθόλου και εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για τις σαρκικές απολαύσεις τους. Τρώνε και κατόπιν κοιμούνται· κοιμούνται και κατόπιν τρώνε, και δεν συλλογίζονται τα λόγια Μου. Ακόμα κι αν δραστηριοποιηθούν, θα είναι μόνο για λίγο, και μετά παραμένουν ίδιοι όπως ήταν, εντελώς απαράλλαχτοι, σαν να μη Με άκουσαν καθόλου. Αυτοί είναι οι κλασικοί άχρηστοι άνθρωποι που δεν έχουν φορτίο —οι πιο προφανείς χαραμοφάηδες. Αργότερα, θα τους απαρνηθώ έναν-έναν. Μην ανησυχείτε! Έναν-έναν θα τους στείλω πίσω στο πηγάδι της αβύσσου. Το Άγιο Πνεύμα δεν έχει εργαστεί ποτέ πάνω σε τέτοιους ανθρώπους, και όλα όσα κάνουν απορρέουν από τα δώρα που έχουν λάβει. Όταν μιλώ γι’ αυτό το δώρο, εννοώ ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο χωρίς ζωή, ο οποίος είναι δικός Μου πάροχος υπηρεσιών. Δεν θέλω κανέναν τους και θα τους εξαλείψω (αλλά προς στιγμήν χρησιμεύουν ακόμα λίγο).

Απόσπασμα από το «Κεφάλαιο 102» του «Ομιλίες του Χριστού στην αρχή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Και ποιος είναι ο ρόλος αυτών των παρόχων υπηρεσιών; Να υπηρετούν τον εκλεκτό λαό του Θεού. Κατά κύριο λόγο, ο ρόλος τους είναι να υπηρετούν το έργο του Θεού, να συνεργάζονται με το έργο του Θεού και να συνεργάζονται ως προς την ολοκλήρωση του εκλεκτού λαού του Θεού. […] Η ταυτότητα ενός παρόχου υπηρεσιών είναι πάροχος υπηρεσιών, αλλά για τον Θεό, είναι ένα από όλα όσα δημιούργησε —απλώς ο ρόλος του είναι εκείνος του παρόχου υπηρεσιών. Ως ένα από τα πλάσματα του Θεού, υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε έναν πάροχο υπηρεσιών και στον εκλεκτό λαό του Θεού; Στην ουσία, δεν υπάρχει. Θεωρητικά μιλώντας, υπάρχει διαφορά, στην ουσία υπάρχει διαφορά, όσον αφορά τον ρόλο που παίζουν υπάρχει διαφορά, αλλά ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις εις βάρος αυτών των ανθρώπων. Γιατί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι ορίζονται ως πάροχοι υπηρεσιών; Θα πρέπει να το κατανοήσετε αυτό. Οι πάροχοι υπηρεσιών προέρχονται από τους άπιστους. Όταν γίνεται αναφορά στους άπιστους καταλαβαίνουμε ότι το παρελθόν τους είναι κακό: Όλοι είναι αθεϊστές, στο παρελθόν τους υπήρξαν αθεϊστές, δεν πίστευαν στον Θεό και ήταν εχθρικοί προς τον Θεό, την αλήθεια και τα θετικά πράγματα. Δεν πίστευαν στον Θεό και δεν πίστευαν ότι υπάρχει Θεός, άραγε είναι ικανοί να κατανοήσουν τα λόγια του Θεού; Δικαίως θα λέγαμε ότι, σε μεγάλο βαθμό, δεν είναι. Ακριβώς όπως τα ζώα είναι ανίκανα να κατανοήσουν τις ανθρώπινες λέξεις, οι πάροχοι υπηρεσιών δεν καταλαβαίνουν τι λέει ο Θεός, τι απαιτεί, γιατί θέτει αυτές τις απαιτήσεις —δεν καταλαβαίνουν, αυτά τα πράγματα είναι ακατανόητα γι’ αυτούς, παραμένουν χωρίς διαφώτιση. Και για τον λόγο αυτόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν κατέχουν τη ζωή για την οποία μιλήσαμε. Χωρίς ζωή, μπορούν οι άνθρωποι να κατανοήσουν την αλήθεια; Κατέχουν την αλήθεια; Διαθέτουν την εμπειρία και τη γνώση των λόγων του Θεού; (Όχι.) Αυτές είναι οι καταβολές των παρόχων υπηρεσιών. Εντούτοις, από τη στιγμή που ο Θεός κάνει αυτούς τους ανθρώπους παρόχους υπηρεσιών, εξακολουθούν να υπάρχουν προδιαγραφές στις απαιτήσεις Του από αυτούς. Δεν τους υποτιμά, και δεν είναι διεκπεραιωτικός απέναντί τους. Παρόλο που δεν κατανοούν τα λόγια Του και δεν έχουν ζωή, ο Θεός εξακολουθεί να τους φέρεται με καλοσύνη, και εξακολουθούν να υπάρχουν προδιαγραφές στις απαιτήσεις Του από αυτούς. Μόλις μιλήσατε γι’ αυτές τις προδιαγραφές: να είστε πιστοί στον Θεό και να κάνετε αυτό που λέει. Στη δική σου υπηρεσία πρέπει να υπηρετείς όπου χρειάζεται και πρέπει να υπηρετείς μέχρι τέλους. Εάν μπορείς να είσαι πιστός πάροχος υπηρεσιών, αν είσαι σε θέση να υπηρετήσεις μέχρι τέλους και μπορείς να εκπληρώσεις την αποστολή που σου εμπιστεύτηκε ο Θεός, τότε θα ζήσεις μια ζωή με αξία. Αν μπορέσεις να το κάνεις αυτό, θα είσαι σε θέση να παραμείνεις. Αν προσπαθήσεις λίγο περισσότερο, αν προσπαθήσεις πιο σκληρά, αν είσαι σε θέση να διπλασιάσεις τις προσπάθειές σου για να γνωρίσεις τον Θεό, αν μπορείς να μιλήσεις λίγο για τη γνώση περί του Θεού, αν μπορείς να γίνεις μάρτυρας του Θεού και, επιπλέον, αν μπορείς να καταλάβεις σε κάποιον βαθμό το θέλημα του Θεού, αν μπορείς να συνεργαστείς στο έργο του Θεού και να έχεις σε κάποιον βαθμό επίγνωση του θελήματος του Θεού, τότε εσύ, ο πάροχος υπηρεσιών, θα δεις αλλαγή στην τύχη σου. Και ποια θα είναι αυτή η αλλαγή στην τύχη; Δεν θα είσαι πλέον σε θέση απλώς να παραμείνεις. Με βάση τη συμπεριφορά σου και τις προσωπικές σου προσδοκίες και επιδιώξεις, ο Θεός θα σε καταστήσει έναν από τους εκλεκτούς. Αυτή θα είναι η αλλαγή στην τύχη σου. Για τους παρόχους υπηρεσιών, ποιο είναι το καλύτερο πράγμα σχετικά μ’ αυτό; Ότι μπορούν να συμπεριληφθούν στον εκλεκτό λαό του Θεού. […] Είναι καλό αυτό; Είναι, και είναι καλά νέα. Τουτέστιν, οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να διαμορφωθούν. Δε σημαίνει όμως για έναν πάροχο υπηρεσιών, όταν ο Θεός τον προορίζει να υπηρετήσει, ότι θα το κάνει για πάντα. Δεν είναι απαραιτήτως έτσι. Με βάση τη δική του συμπεριφορά, ο Θεός θα τον χειριστεί αλλιώς και θα του απαντήσει αλλιώς.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Ι'» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Αποσπάσματα από κήρυγμα και συναναστροφή ως σημείο αναφοράς:

Ποιος είναι ο λαός του Θεού; Όλοι εκείνοι που ανήκουν στον λαό του Θεού, μπορούν να παραμείνουν και να επιζήσουν κατά την Εποχή της Βασιλείας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκείνοι που έχουν βιώσει το έργο του Θεού κι έχουν αποκτήσει την αλήθεια· είναι άνθρωποι με νέα ζωή. Έχουν αληθινή γνώση του Θεού, μπορούν να κάνουν πράξη την αλήθεια και, εν τέλει, αφού έχουν υποβληθεί σε πολλές δοκιμασίες, εξευγενισμούς, βάσανα και καταστροφές, έχουν οδηγηθεί στην τελείωση. Είναι εκείνοι που τελειώνονται αφού βιώσουν το έργο του Θεού. Όλοι εκείνοι που ανήκουν στον λαό του Θεού, έχουν τρία χαρακτηριστικά: Πρώτον, έχουν φόβο Θεού στην καρδιά τους, κι αυτό είναι το βασικό· δεύτερον, η ανθρώπινη φύση που κατέχουν είναι αρκετά καλή, έχουν καλή φήμη και οι περισσότεροι άνθρωποι τους επιδοκιμάζουν· τρίτον, εκτελούν πιστά το καθήκον τους. Όποιος έχει αυτά τα τρία χαρακτηριστικά, τότε ανήκει στον λαό του Θεού. Για κάποιον που ανήκει στον λαό του Θεού, δεν έχει σημασία πόσο υψηλό είναι το επίπεδό του· το επίπεδό του είναι τουλάχιστον μέτριο, μπορεί να κατανοήσει μια μέση αλήθεια, αλλά το κυριότερο είναι πως έχει φόβο Θεού στην καρδιά του και έχει καλή ανθρώπινη φύση. Όπου κι αν τον βάλεις, όποιο καθήκον κι αν του ζητήσεις να εκτελέσει, είναι αρκετά αξιόπιστος. Δεν συμπεριφέρεται κατά έναν τρόπο μπροστά σου και κατ’ άλλον τρόπο πίσω από την πλάτη σου· δεν είναι διπρόσωπος, δεν συμφωνεί στα φανερά, μα αντιτίθεται στα κρυφά. Είναι αρκετά ειλικρινής, αρκετά αξιόπιστος· εμπνέει εμπιστοσύνη στους άλλους. Τέτοιοι άνθρωποι έχουν αρκετά καλή ανθρώπινη φύση και είναι αρκετά ειλικρινείς· είναι ο λαός του Θεού στην Εποχή της Βασιλείας.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Κηρύγματα και Συναναστροφή για την Είσοδο στη Ζωή»

Οι πάροχοι υπηρεσίας δεν έχουν αποκτήσει την αλήθεια ως τη ζωή τους· απλώς παρέχουν υπηρεσία στον Θεό. Έχουν ειλικρινή καρδιά απέναντι στον Θεό, έχουν πίστη, και κατέχουν σχετικά καλή ανθρώπινη φύση, αλλά δεν τους αρέσει πολύ η αλήθεια. Βασίζονται στον ενθουσιασμό τους να δαπανούν τον εαυτό τους για τον Θεό και είναι πρόθυμοι να υπομένουν κάθε κακουχία. Ακολουθούν μέχρι τέλους και δεν αφήνουν ποτέ τον Θεό. Αυτός είναι ο λόγος που όσοι είναι αφοσιωμένοι πάροχοι υπηρεσιών θα παραμείνουν. [...] Γιατί λέγεται πως είναι πάροχοι υπηρεσιών; Διότι δεν επιδιώκουν την αλήθεια. Όσοι επιδιώκουν την αλήθεια, έχουν επίσης στιγμές κατά τις οποίες αποκαλύπτεται η διαφθορά τους, και στιγμές κατά τις οποίες πέφτει ηττημένοι, αλλά, αφού κλαδευτούν και αντιμετωπιστούν, βιώσουν αποτυχίες και αναποδιές, ή εκδιωχθούν από τον οίκο του Θεού, κατανοούν πως «εκείνος που δεν έχει αλήθεια είναι τόσο αξιοθρήνητος, εκείνος που στηρίζεται στον ζήλο δεν μπορεί να σταθεί ακλόνητος! Αν κάποιος δεν μπορεί να κάνει πράξη την αλήθεια, αν δεν κατανοεί την αλήθεια, τότε δεν θα μπορέσει ποτέ να εκπληρώσει το καθήκον του στο ενδεδειγμένο επίπεδο. Αυτός δεν είναι πάροχος υπηρεσιών; Δεν μπορώ να είμαι ένας πάροχος υπηρεσιών. Πρέπει να επιδιώκω την αλήθεια και να αγωνιστώ για να εκπληρώσω το καθήκον μου στο ενδεδειγμένο επίπεδο, ώστε να παρηγορήσω την καρδιά του Θεού και να ανταποδώσω την αγάπη του Θεού». Αφυπνίζεται και ξεκινά να επιδιώκει την αλήθεια και, στο τέλος, αποκτά πραγματικά μερικές αλήθειες, ξεκινά πραγματικά να έχει φόβο Θεού στην καρδιά του. Έτσι, τέτοιοι άνθρωποι είναι ακόμα πάροχοι υπηρεσιών; Ανήκουν στον λαό του Θεού, γιατί κατέχουν κάποιες αλήθειες, έχουν φόβο Θεού στην καρδιά τους και μια καρδιά που αγαπάει τον Θεό. Τη στιγμή που γίνονται ανυπάκουοι και προβάλλουν αντίσταση, το αντιλαμβάνονται, μετανοούν προς τον Θεό και έπειτα αλλάζουν· αυτό το είδος ανθρώπου είναι κάποιος που έχει αποκτήσει την αλήθεια ως ζωή του.

Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον λαό του Θεού και τους παρόχους υπηρεσιών; Παρόλο που δεν είναι πολύ μεγάλη και δεν είναι εμφανής, στην ουσία τους είναι πραγματικά διαφορετικοί. Οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν μόνο λίγο σεβασμό προς τον Θεό και λένε απλώς «Μην υβρίσεις τον Θεό! Αν υβρίσεις τον Θεό, θα τιμωρηθείς!» Μπορεί κάτι τόσο μικρό να θεωρηθεί αληθινός φόβος Θεού; Εκείνοι που έχουν πραγματικά φόβο Θεού στην καρδιά τους, δεν σκέφτονται μονάχα αν θα υβρίσουν ή όχι τον Θεό, αλλά σκέφτονται επίσης αν αντίκεινται στην αλήθεια, αν αντίκεινται στον λόγο του Θεού, αν κάτι που θα κάνουν είναι ανυπάκουο προς τον Θεό, αν μπορεί να πληγώσει την καρδιά του Θεού και πώς μπορούν να ικανοποιήσουν τον Θεό. Σκέφτονται όλες αυτές τις πτυχές· αυτό σημαίνει να έχεις φόβο Θεού στην καρδιά σου. Εκείνος που έχει φόβο Θεού στην καρδιά του, ενόσω κάνει πράξη την αλήθεια, μπορεί, τουλάχιστον, να μείνει μακριά από το κακό και να αποφεύγει πράγματα που αντιστέκονται στον Θεό. Είναι ικανός να υπερβεί αυτή τη γραμμή βάσης. Αυτό λέγεται να έχεις φόβο Θεού στην καρδιά σου. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να έχεις φόβο Θεού στην καρδιά σου και να έχεις λίγο φόβο για τον Θεό στην καρδιά σου. Αν κάποιος που έχει φόβο Θεού στην καρδιά του, κατανοεί πραγματικά μερικές αλήθειες και μπορεί να κάνει πράξη κάτι από τον λόγο του Θεού, τότε αυτός ο άνθρωπος κατέχει σίγουρα τη ζωή· εκείνος που έχει την αλήθεια ως τη ζωή του, ανήκει στον λαό του Θεού. Οι πάροχοι υπηρεσιών δεν έχουν την αλήθεια ως τη ζωή τους, δεν τους αρέσει η αλήθεια κι έχουν μόνο πίστη στον Θεό. Επιπλέον, έχουν ζήλο και η ανθρώπινη φύση τους είναι τουλάχιστον μέτρια· είναι πρόθυμοι να δαπανούν τον εαυτό τους για τον Θεό. Όσες δυσκολίες κι αν υπάρχουν στο σπίτι, όποια κατάσταση και δοκιμασίες κι αν αντιμετωπίζουν, εμμένουν στο να παρέχουν υπηρεσία για τον Θεό, και είναι αφοσιωμένοι μέχρι τέλους, δίχως να οπισθοχωρούν. Αυτοί είναι άνθρωποι που θα παραμείνουν· οι πιστοί πάροχοι υπηρεσιών. Μερικοί πάροχοι υπηρεσιών δεν υπηρετούν μέχρι τέλους· μόλις ακούσουν πως δεν θα λάβουν τις ευλογίες, σταματούν να παρέχουν υπηρεσία. Μερικοί πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι δεν είναι ικανοί να παρέχουν καλή υπηρεσία, δεν επιτρέπουν σε κανένα να τους αντιμετωπίσει. Μόλις κάποιος τους αντιμετωπίσει, λένε «δεν θα παρέχω πια υπηρεσία· πάω σπίτι». Μερικοί πάροχοι υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές καταστάσεις, όπως για παράδειγμα, το να συλληφθούν, γίνονται δειλοί και οπισθοχωρούν. Κατά την υπηρεσία τους, κάποιοι εξακολουθούν να ανησυχούν για τη ζωή της οικογένειάς τους: «Πώς θα ζήσει η οικογένειά μου; Πρέπει να γυρίσω πίσω και να βγάλω χρήματα, πρέπει να φροντίσω καλά τον άντρα (ή τη γυναίκα) μου και τα παιδιά μου». Κοιτάζουν πίσω με το χέρι τους στο άροτρο, δίχως καμιά αφοσίωση στον Θεό. Αυτά τα είδη παρόχων υπηρεσιών δεν ανταποκρίνονται στα ενδεδειγμένα επίπεδα, κι έτσι εξαλειφθούν.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Κηρύγματα και Συναναστροφή για την Είσοδο στη Ζωή»

Στο παρελθόν, υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που δεν είχαν κατανοήσει τον λαό του Θεού. Ποιος είναι, εν τέλει, ο λαός του Θεού; Δεν είναι αλήθεια ότι εμείς που έχουμε δεχτεί τον Παντοδύναμο Θεό είμαστε ο λαός Του; Δεν ανήκετε στον λαό Του με το να δέχεστε το όνομα του Παντοδύναμου Θεού. Για να συμβεί αυτό, υπάρχει μια διαδικασία τελείωσης που περιλαμβάνει ένα κριτήριο. Ποιο είναι αυτό το κριτήριο; Να έχετε εκτελέσει το καθήκον σας ικανοποιητικά, και μόνο τότε θα ανήκετε στον λαό του Θεού. Όσοι δεν έχουν επιτύχει αυτό το κριτήριο στο καθήκον τους, δεν ανήκουν στον λαό του Θεού. Δεν είναι άνθρωποι του Θεού. Η πιο ακριβής έκφραση είναι ότι αποτελούν τους παρόχους υπηρεσιών —έτσι αποκαλούνται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου άσκησης. Όσοι δεν έχουν ακόμη κερδίσει την αλήθεια αποκαλούνται πάροχοι υπηρεσιών. Όταν κάποιος έχει κερδίσει την αλήθεια και είναι σε θέση να χειρίζεται υποθέσεις σύμφωνα με τις αρχές, σημαίνει ότι έχει αποκτήσει ζωή. Μόνο όσοι κατέχουν την αλήθεια ως ζωή τους είναι αληθινά άνθρωποι του Θεού.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Κηρύγματα και Συναναστροφή για την Είσοδο στη Ζωή»

Προηγούμενο: 43. Σε τι βάση καθορίζει ο Θεός το απώτερο τέλος κάποιου ανθρώπου;

Επόμενο: 45. Ποιες είναι οι υποσχέσεις του Θεού σε όσους έχουν επιτύχει τη σωτηρία και έχουν τελειωθεί;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

3. Ο θρησκευτικός κόσμος νομίζει πως πίστη στον Θεό σημαίνει πίστη στη Βίβλο, και πως η αναχώρηση από τη Βίβλο δεν είναι πίστη στον Θεό· αυτή η κατανόηση είναι λανθασμένη

Σχετικά λόγια του Θεού:Για πολλά χρόνια, το παραδοσιακό μέσο της πίστης των ανθρώπων (του χριστιανισμού, μίας εκ των τριών μεγάλων...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο