Χριστιανικό τραγούδι | Ο Θεός αποφασίζει το τέλος του ανθρώπου σύμφωνα με το αν αυτός κατέχει την αλήθεια

1 Μαΐου 2020

Ύμνοι λατρείας | Ο Θεός αποφασίζει το τέλος του ανθρώπου σύμφωνα με το αν αυτός κατέχει την αλήθεια

Είναι η ώρα ο Θεός να καθορίσει το τέλος κάθε ανθρώπου,

όχι το στάδιο που άρχισε το έργο Του στον άνθρωπο.

Ο Θεός γράφει στο βιβλίο Του

όλα τα λόγια και τις πράξεις κάθε ανθρώπου.

Τα καταγράφει ένα-ένα.

Τον προορισμό του καθενός αποφασίζει ο Θεός,

δε μετράει ηλικία, βάσανα κι αξιώματα,

ούτε τον βαθμό που προκαλεί οίκτο,

αλλά μόνο μέτρο θέτει την αλήθεια να κατέχει.

Καταγράφει την πορεία τους καθώς Τον ακολουθούν,

τον εγγενή χαρακτήρα τους και την τελική απόδοση.

Έτσι, άνθρωπος κανείς δεν θα ξεφύγει απ’ τον Θεό.

Θα ‘ναι όλοι με τους ομοίους τους, όπως καθορίζει Αυτός.

Τον προορισμό του καθενός αποφασίζει ο Θεός

δε μετράει ηλικία, βάσανα κι αξιώματα,

ούτε τον βαθμό που προκαλεί οίκτο,

αλλά μόνο μέτρο θέτει την αλήθεια αν κατέχει.

Το Θείο θέλημα όποιος δεν ακολουθεί, θα τιμωρηθεί.

Αυτό δεν μπορεί να τ’ αλλάξει κανείς.

Έτσι, όλοι όσοι τιμωρούνται

είναι για του Θεού τη δικαιοσύνη,

αντίποινα για τις πολλές πράξεις τους, τις κακές.

Τον προορισμό του καθενός αποφασίζει ο Θεός

δε μετράει ηλικία, βάσανα κι αξιώματα,

ούτε τον βαθμό που προκαλεί οίκτο,

αλλά μόνο μέτρο θέτει

την αλήθεια αν κατέχει, ωωω…

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο