Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Ομιλία του Θεού | «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η έκτη ομιλίαΟμιλία του Θεού | «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η έκτη ομιλία Η ομιλία του Θεού | Πώς να γνωρίσετε τον Θεό στη γηΗ ομιλία του Θεού | Πώς να γνωρίσετε τον Θεό στη γη Λόγος του Θεού | Ιδού η εμφάνιση του Θεού με την κρίση και την παίδευσή Του (Απόσπασμα Α' )Λόγος του Θεού | Ιδού η εμφάνιση του Θεού με την κρίση και την παίδευσή Του (Απόσπασμα Α' ) Λόγος του Θεού | «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» | Η τέταρτη ομιλίαΛόγος του Θεού | «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» | Η τέταρτη ομιλία Η ομιλία του Θεού | Σε ποιον είσαι αφοσιωμένος;Η ομιλία του Θεού | Σε ποιον είσαι αφοσιωμένος; Ο ομιλία του Θεού | Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθειαΟ ομιλία του Θεού | Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια Ομιλία του Θεού | Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής του ανθρώπουΟμιλία του Θεού | Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής του ανθρώπου Ο λόγος του Θεού | Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει πάνω σ’ ένα «λευκό σύννεφο»Ο λόγος του Θεού | Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει πάνω σ’ ένα «λευκό σύννεφο» Η εμφάνιση του Θεού έφερε μια νέα εποχήΗ εμφάνιση του Θεού έφερε μια νέα εποχή Ομιλία του Θεού | Τι απόψεις πρέπει να έχουν οι πιστοίΟμιλία του Θεού | Τι απόψεις πρέπει να έχουν οι πιστοί Ομιλία του Θεού | Πολλοί μεν οι κλητοί, λίγοι δε οι εκλεκτοίΟμιλία του Θεού | Πολλοί μεν οι κλητοί, λίγοι δε οι εκλεκτοί Ομιλία του Θεού | Όταν δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού θα είναι η στιγμή που ο Θεός θα έχει δημιουργήσει έναν νέο ουρανό και γηΟμιλία του Θεού | Όταν δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού θα είναι η στιγμή που ο Θεός θα έχει δημιουργήσει έναν νέο ουρανό και γη Η διαφορά μεταξύ της διακονίας του ενσαρκωμένου Θεού και του καθήκοντος του ανθρώπουΗ διαφορά μεταξύ της διακονίας του ενσαρκωμένου Θεού και του καθήκοντος του ανθρώπου Ομιλία του Θεού | Ο διεφθαρμένος άνθρωπος είναι ανίκανος να αντιπροσωπεύει τον ΘεόΟμιλία του Θεού | Ο διεφθαρμένος άνθρωπος είναι ανίκανος να αντιπροσωπεύει τον Θεό Ομιλία του Θεού | Η Χιλιετής Βασιλεία έχει φτάσειΟμιλία του Θεού | Η Χιλιετής Βασιλεία έχει φτάσει Ο Ομιλία του Θεού | Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η δέκατη τρίτη ομιλίαΟ Ομιλία του Θεού | Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η δέκατη τρίτη ομιλία Ο Ομιλία του Θεού «Ονομασίες και ταυτότητα» Μέρος δεύτεροΟ Ομιλία του Θεού «Ονομασίες και ταυτότητα» Μέρος δεύτερο Ομιλία του Θεού «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η δέκατη έκτη ομιλίαΟμιλία του Θεού «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η δέκατη έκτη ομιλία Ομιλία του Θεού «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» H όγδοη ομιλίαΟμιλία του Θεού «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» H όγδοη ομιλία Ομιλία του Θεού «Οφείλεις να ζεις για την αλήθεια αφού πιστεύεις στον Θεό»Ομιλία του Θεού «Οφείλεις να ζεις για την αλήθεια αφού πιστεύεις στον Θεό» Ομιλία του Θεού «Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό μπορούν να φέρουν τη μαρτυρία του Θεού»Ομιλία του Θεού «Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό μπορούν να φέρουν τη μαρτυρία του Θεού» Ομιλία του Θεού «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η δέκατη ένατη ομιλίαΟμιλία του Θεού «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η δέκατη ένατη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η δέκατη τέταρτη ομιλίαΟι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η δέκατη τέταρτη ομιλία Ομιλία του Θεού «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η εικοστή τρίτη ομιλίαΟμιλία του Θεού «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η εικοστή τρίτη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η εικοστή δεύτερη ομιλίαΟι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η εικοστή δεύτερη ομιλία Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα έχει περισσότερο ανάγκη τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού (Μέρος δεύτερο)Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα έχει περισσότερο ανάγκη τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού (Μέρος δεύτερο) Ομιλία του Θεού - Μέρος δεύτεροΟμιλία του Θεού - Μέρος δεύτερο Η πίστη στον Θεό θα πρέπει να επικεντρώνεται στην πραγματικότητα, όχι σε θρησκευτικά τελετουργικάΗ πίστη στον Θεό θα πρέπει να επικεντρώνεται στην πραγματικότητα, όχι σε θρησκευτικά τελετουργικά Ομιλία του Θεού «Οι Ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η εικοστή όγδοη ομιλίαΟμιλία του Θεού «Οι Ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η εικοστή όγδοη ομιλία Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα έχει περισσότερο ανάγκη τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού (Μέρος Πρώτο)Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα έχει περισσότερο ανάγκη τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού (Μέρος Πρώτο) Ομιλία του Θεού | Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η εικοστή πέμπτη ομιλίαΟμιλία του Θεού | Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η εικοστή πέμπτη ομιλία Ο λόγος του Θεού | Οι τρεις νουθεσίεςΟ λόγος του Θεού | Οι τρεις νουθεσίες Ομιλία του Θεού | Πώς ο Πέτρος κατάφερε να γνωρίσει τον ΙησούΟμιλία του Θεού | Πώς ο Πέτρος κατάφερε να γνωρίσει τον Ιησού Ομιλία του Θεού | Θα πρέπει να αναζητήσεις την οδό να συμβαδίσεις με τον ΧριστόΟμιλία του Θεού | Θα πρέπει να αναζητήσεις την οδό να συμβαδίσεις με τον Χριστό Ο κρότος των επτά κεραυνών που προμηνύει ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας θα διαδοθεί σ' όλο το σύμπανΟ κρότος των επτά κεραυνών που προμηνύει ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας θα διαδοθεί σ' όλο το σύμπαν Ο λόγος του Θεού «Ιδού η εμφάνιση του Θεού με την κρίση και την παίδευσή Του»Ο λόγος του Θεού «Ιδού η εμφάνιση του Θεού με την κρίση και την παίδευσή Του» Ομιλία του Θεού «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η έβδομη ομιλίαΟμιλία του Θεού «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η έβδομη ομιλία Ομιλία του Θεού «Υπάρχει η Αγία Τριάδα;» Μέρος δεύτεροΟμιλία του Θεού «Υπάρχει η Αγία Τριάδα;» Μέρος δεύτερο Ομιλία του Θεού «Υπάρχει η Αγία Τριάδα;» Μέρος πρώτοΟμιλία του Θεού «Υπάρχει η Αγία Τριάδα;» Μέρος πρώτο Ομιλία του Θεού «Η ουσία της σάρκας που κατοικείται από τον Θεό» Μέρος δεύτεροΟμιλία του Θεού «Η ουσία της σάρκας που κατοικείται από τον Θεό» Μέρος δεύτερο Ο λόγος του Θεού«Αποκαθιστώντας την κανονική ζωή του ανθρώπου και οδηγώντας τον σε έναν θαυμαστό προορισμό»Ο λόγος του Θεού«Αποκαθιστώντας την κανονική ζωή του ανθρώπου και οδηγώντας τον σε έναν θαυμαστό προορισμό» Ο λόγος του Θεού | Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου | Μέρος πρώτοΟ λόγος του Θεού | Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου | Μέρος πρώτο Ομιλία του Θεού «Οι Ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η εικοστή έβδομη ομιλίαΟμιλία του Θεού «Οι Ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η εικοστή έβδομη ομιλία Ομιλία του Θεού «Tο έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου» Μέρος δεύτεροΟμιλία του Θεού «Tο έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου» Μέρος δεύτερο Ομιλία του Θεού «Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου» Δεύτερο ΜέροςΟμιλία του Θεού «Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου» Δεύτερο Μέρος Ομιλία του Θεού «Ονομασίες και ταυτότητα» Μέρος ΠρώτοΟμιλία του Θεού «Ονομασίες και ταυτότητα» Μέρος Πρώτο Ομιλία του Θεού «Tο έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου» Μέρος πρώτοΟμιλία του Θεού «Tο έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου» Μέρος πρώτο Ομιλία του Θεού | Οι δύο ενσαρκώσεις ολοκληρώνουν τη σημασία της ενσάρκωσηςΟμιλία του Θεού | Οι δύο ενσαρκώσεις ολοκληρώνουν τη σημασία της ενσάρκωσης Ομιλία του Θεού | Το έργο την Εποχή του ΝόμουΟμιλία του Θεού | Το έργο την Εποχή του Νόμου Ομιλία του Θεού | Θα πρέπει να γνωρίζεις πώς εξελίχθηκε η ανθρωπότηταστο σύνολό της μέχρι την σήμερον ημέραΟμιλία του Θεού | Θα πρέπει να γνωρίζεις πώς εξελίχθηκε η ανθρωπότηταστο σύνολό της μέχρι την σήμερον ημέρα Ομιλία του Θεού | Όσοι δεν συμβαδίζουν με τον Χριστό, σίγουρα εναντιώνονται στον ΘεόΟμιλία του Θεού | Όσοι δεν συμβαδίζουν με τον Χριστό, σίγουρα εναντιώνονται στον Θεό Ομιλία του Θεού | Πώς να γνωρίσετε τον Θεό στη γηΟμιλία του Θεού | Πώς να γνωρίσετε τον Θεό στη γη Ομιλία του Θεού | Η εμφάνιση του Θεού έφερε μια νέα εποχήΟμιλία του Θεού | Η εμφάνιση του Θεού έφερε μια νέα εποχή Ομιλία του Θεού | Το να έχετε μία αμετάβλητη διάθεση σημαίνει πως είστε εχθρικοί προς τον ΘεόΟμιλία του Θεού | Το να έχετε μία αμετάβλητη διάθεση σημαίνει πως είστε εχθρικοί προς τον Θεό Ομιλία του Θεού | Μόνο αυτός που βιώνει το έργο του Θεού πιστεύει αληθινά στον ΘεόΟμιλία του Θεού | Μόνο αυτός που βιώνει το έργο του Θεού πιστεύει αληθινά στον Θεό Ομιλία του Θεού | Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η ενδέκατη ομιλίαΟμιλία του Θεού | Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η ενδέκατη ομιλία Ομιλία του Θεού | Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής του ανθρώπουΟμιλία του Θεού | Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής του ανθρώπου Ομιλία του Θεού | Είσαι ένας αληθινός πιστός του Θεού;Ομιλία του Θεού | Είσαι ένας αληθινός πιστός του Θεού; Ομιλία του Θεού | Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί (1)Ομιλία του Θεού | Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί (1) Ομιλία του Θεού | Η δέκατη έβδομη ομιλίαΟμιλία του Θεού | Η δέκατη έβδομη ομιλία Ομιλία του Θεού | Τι σημαίνει να είσαι αληθινός άνθρωποςΟμιλία του Θεού | Τι σημαίνει να είσαι αληθινός άνθρωπος Ο λόγος του Θεού | Είναι πολύ σημαντική η κατανόηση της διάθεσης του ΘεούΟ λόγος του Θεού | Είναι πολύ σημαντική η κατανόηση της διάθεσης του Θεού Ομιλία του Θεού | Οι πονηροί πρέπει να τιμωρούνταιΟμιλία του Θεού | Οι πονηροί πρέπει να τιμωρούνται Ομιλία του Θεού | Αποκαθιστώντας την κανονική ζωή του ανθρώπου και οδηγώντας τον σε έναν θαυμαστό προορισμό (2)Ομιλία του Θεού | Αποκαθιστώντας την κανονική ζωή του ανθρώπου και οδηγώντας τον σε έναν θαυμαστό προορισμό (2) Η διαφορά μεταξύ της διακονίας του ενσαρκωμένου Θεού και του καθήκοντος του ανθρώπουΗ διαφορά μεταξύ της διακονίας του ενσαρκωμένου Θεού και του καθήκοντος του ανθρώπου Η βασική διαφορά μεταξύ του ενσαρκωμένου Θεού και των ανθρώπων που χρησιμοποιεί ο ΘεόςΗ βασική διαφορά μεταξύ του ενσαρκωμένου Θεού και των ανθρώπων που χρησιμοποιεί ο Θεός Ομιλία του Θεού | Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθειαΟμιλία του Θεού | Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια Ομιλία του Θεού | Πώς να Γνωρίσεις την ΠραγματικότηταΟμιλία του Θεού | Πώς να Γνωρίσεις την Πραγματικότητα Ομιλία του Θεού | Πρέπει να σκέφτεστε τις πράξεις σαςΟμιλία του Θεού | Πρέπει να σκέφτεστε τις πράξεις σας Ομιλία του Θεού | Πώς να υπηρετήσεις σε αρμονία με το θέλημα του ΘεούΟμιλία του Θεού | Πώς να υπηρετήσεις σε αρμονία με το θέλημα του Θεού Ο λόγος του Θεού | Οφείλεις να ετοιμάσεις επαρκείς καλές πράξεις για τον προορισμό σουΟ λόγος του Θεού | Οφείλεις να ετοιμάσεις επαρκείς καλές πράξεις για τον προορισμό σου Ομιλία του Θεού | Γνωρίζεις ότι ο Θεός έχει επιτελέσει κάτι σπουδαίο μεταξύ των ανθρώπων;Ομιλία του Θεού | Γνωρίζεις ότι ο Θεός έχει επιτελέσει κάτι σπουδαίο μεταξύ των ανθρώπων; Ο λόγος του Θεού | Ο Θεός προΐσταται της μοίρας όλης της ανθρωπότηταςΟ λόγος του Θεού | Ο Θεός προΐσταται της μοίρας όλης της ανθρωπότητας Ο λόγος του Θεού | Ο αναστεναγμός του ΠαντοδύναμουΟ λόγος του Θεού | Ο αναστεναγμός του Παντοδύναμου Ομιλία του Θεού | Πολλοί μεν οι κλητοί, λίγοι δε οι εκλεκτοίΟμιλία του Θεού | Πολλοί μεν οι κλητοί, λίγοι δε οι εκλεκτοί Ομιλία του Θεού | Θα πρέπει να γνωρίζεις πώς εξελίχθηκε η ανθρωπότητα στο σύνολό της μέχρι την σήμερον ημέραΟμιλία του Θεού | Θα πρέπει να γνωρίζεις πώς εξελίχθηκε η ανθρωπότητα στο σύνολό της μέχρι την σήμερον ημέρα Ομιλία του Θεού | Τι γνωρίζεις περί πίστης;Ομιλία του Θεού | Τι γνωρίζεις περί πίστης; Ομιλία του Θεού | Η εποχή της βασιλείας είναι η εποχή του λόγουΟμιλία του Θεού | Η εποχή της βασιλείας είναι η εποχή του λόγου Ομιλία του Θεού | Υποσχέσεις προς αυτούς που έχουν τελειωθείΟμιλία του Θεού | Υποσχέσεις προς αυτούς που έχουν τελειωθεί Ομιλίες του Χριστού | Η υπόσταση του Χριστού είναι η υποταγή στο θέλημα του Επουράνιου ΠατέραΟμιλίες του Χριστού | Η υπόσταση του Χριστού είναι η υποταγή στο θέλημα του Επουράνιου Πατέρα Ομιλία του Θεού | Πρέπει να ξέρεις πως ο πρακτικός Θεός είναι ο ίδιος ο ΘεόςΟμιλία του Θεού | Πρέπει να ξέρεις πως ο πρακτικός Θεός είναι ο ίδιος ο Θεός Ομιλία του Θεού | Η αληθινή ιστορία πίσω από το έργο  στην Εποχή της ΛύτρωσηςΟμιλία του Θεού | Η αληθινή ιστορία πίσω από το έργο στην Εποχή της Λύτρωσης Ομιλία του Θεού | Το έργο της διάδοσης του ευαγγελίου είναι επίσης το έργο της σωτηρίας του ανθρώπουΟμιλία του Θεού | Το έργο της διάδοσης του ευαγγελίου είναι επίσης το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου Ομιλία του Θεού | Μόνον Αυτοί Που Γνωρίζουν το Έργο του Θεού Σήμερα Μπορούν να Υπηρετούν τον ΘεόΟμιλία του Θεού | Μόνον Αυτοί Που Γνωρίζουν το Έργο του Θεού Σήμερα Μπορούν να Υπηρετούν τον Θεό Ο λόγος του Θεού | Όταν πρόκειται για τον Θεό, ποια είναι η δική σου αντίληψηΟ λόγος του Θεού | Όταν πρόκειται για τον Θεό, ποια είναι η δική σου αντίληψη Ομιλία του Θεού | Στην πίστη σου για τον Θεό πρέπει να υπακούς τον ΘεόΟμιλία του Θεού | Στην πίστη σου για τον Θεό πρέπει να υπακούς τον Θεό Ομιλία του Θεού | Μόνο όσοι οδηγηθούν στην τελείωση μπορούν να ζήσουν μια ουσιαστική ζωήΟμιλία του Θεού | Μόνο όσοι οδηγηθούν στην τελείωση μπορούν να ζήσουν μια ουσιαστική ζωή Ο λόγος του Θεού | Ήρθες στη ζωή;Ο λόγος του Θεού | Ήρθες στη ζωή; Ο λόγος του Θεού | Ο Θεός είναι ο Κύριος όλης της δημιουργίαςΟ λόγος του Θεού | Ο Θεός είναι ο Κύριος όλης της δημιουργίας Ομιλία του Θεού | Όταν δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού τότε ο Θεός θα έχει δημιουργήσει εκ νέου ουρανό και γηΟμιλία του Θεού | Όταν δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού τότε ο Θεός θα έχει δημιουργήσει εκ νέου ουρανό και γη Ο λόγος του Θεού | Μια σύντομη συζήτηση σχετικά με το «Η Χιλιετής Βασιλεία έχει φτάσει»Ο λόγος του Θεού | Μια σύντομη συζήτηση σχετικά με το «Η Χιλιετής Βασιλεία έχει φτάσει» Ομιλία του Θεού |Εκείνοι που υπακούουν στον Θεό με ειλικρινή καρδιά θα κερδηθούν σίγουρα από τον ΘεόΟμιλία του Θεού |Εκείνοι που υπακούουν στον Θεό με ειλικρινή καρδιά θα κερδηθούν σίγουρα από τον Θεό Ομιλία του Θεού | Σε ποιον είσαι αφοσιωμένος;Ομιλία του Θεού | Σε ποιον είσαι αφοσιωμένος; Ομιλία του Θεού | Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωήΟμιλία του Θεού | Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή Ο λόγος του Θεού | Ο διεφθαρμένος άνθρωπος είναι ανίκανος να αντιπροσωπεύει τον ΘεόΟ λόγος του Θεού | Ο διεφθαρμένος άνθρωπος είναι ανίκανος να αντιπροσωπεύει τον Θεό Ο λόγος του Θεού | Ο Θρησκευτικός Τρόπος Υπηρεσίας Πρέπει να ΑπαγορευτείΟ λόγος του Θεού | Ο Θρησκευτικός Τρόπος Υπηρεσίας Πρέπει να Απαγορευτεί Ομιλία του Θεού | Δευτέρα Παρουσία | Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει πάνω σε ένα «Λευκό Σύννεφο»Ομιλία του Θεού | Δευτέρα Παρουσία | Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει πάνω σε ένα «Λευκό Σύννεφο» Ομιλία του Θεού | Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό και το έργο Του μπορούν να Τον ευχαριστήσουνΟμιλία του Θεού | Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό και το έργο Του μπορούν να Τον ευχαριστήσουν Ο λόγος του Θεού | Γνωρίζοντας το έργο του Θεού σήμεραΟ λόγος του Θεού | Γνωρίζοντας το έργο του Θεού σήμερα Ο λόγος του Θεού | Η Χιλιετής Βασιλεία Έχει ΦτάσειΟ λόγος του Θεού | Η Χιλιετής Βασιλεία Έχει Φτάσει Ομιλία του Θεού | Τι απόψεις πρέπει να έχουν οι πιστοίΟμιλία του Θεού | Τι απόψεις πρέπει να έχουν οι πιστοί Ομιλία του Θεού | Είναι το έργο του Θεού τόσο απλό, όσο φαντάζεται ο άνθρωπος;Ομιλία του Θεού | Είναι το έργο του Θεού τόσο απλό, όσο φαντάζεται ο άνθρωπος; Ομιλία του Θεού | Πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις τη μελλοντική αποστολή σουΟμιλία του Θεού | Πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις τη μελλοντική αποστολή σου

Ομιλία του Θεού | «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η έκτη ομιλία

Ανάγνωση των λόγων του Θεού   149  

Σε θέματα που άπτονται του πνεύματος, θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα ευαίσθητος. Όσον αφορά τα λόγια Μου, θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Θα πρέπει να επιδιώκεις την κατάσταση στην οποία βλέπεις το Πνεύμα Μου και την ενσάρκωσή Μου, τα λόγια Μου και την ενσάρκωσή Μου, ως ένα αδιαίρετο σύνολο, έτσι ώστε όλη η ανθρωπότητα να είναι σε θέση να Με ικανοποιήσει παρουσία Μου. Έχω περιδιαβεί το σύμπαν με τα πόδια Μου, απλώνοντας το βλέμμα Μου πάνω από ολόκληρη την έκτασή του και έχω περπατήσει εν μέσω όλων των ανθρώπων δοκιμάζοντας τις γλυκές, ξινές, πικρές και έντονες γεύσεις της ανθρώπινης εμπειρίας, αλλά ο άνθρωπος δεν Με αναγνώρισε ποτέ πραγματικά, ούτε Με πρόσεξε καθώς περπατούσα στους δρόμους. Επειδή ήμουν σιωπηλός και δεν έκανα υπερφυσικά έργα, κανείς δεν Με είδε ποτέ πραγματικά. Τα πράγματα δεν είναι τώρα όπως ήταν κάποτε: πρόκειται να κάνω πράγματα που, από την αρχή της δημιουργίας, ο κόσμος δεν έχει δει ποτέ, πρόκειται να εκφράσω λόγια που, καθ’ όλη τη διάρκεια των αιώνων, οι άνθρωποι δεν άκουσαν ποτέ, γιατί ζητώ να έρθουν όλοι οι άνθρωποι να Με γνωρίσουν στη σάρκα. Αυτά είναι στάδια στη διαχείρισή Μου, για τα οποία η ανθρωπότητα δεν έχει την παραμικρή ιδέα. Ακόμη και όταν μιλώ γι’ αυτά ανοιχτά, ο άνθρωπος εξακολουθεί να έχει τόσο μεγάλη σύγχυση στο μυαλό του που είναι αδύνατο να του τα διατυπώσω με κάθε λεπτομέρεια. Δεν φανερώνει αυτό την επαίσχυντη ποταπότητα του ανθρώπου; Αυτό ακριβώς δεν επιθυμώ να θεραπεύσω μέσα του; Όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχω εργαστεί καθόλου πάνω στον άνθρωπο. Όλα αυτά τα χρόνια, ακόμη και εκείνοι που έρχονταν σε άμεση επαφή με την ενσάρκωσή Μου, δεν άκουγαν ποτέ τη φωνή που ερχόταν απευθείας από τη θεϊκή φύση Μου. Συνεπώς, είναι αναπόφευκτο τα ανθρώπινα όντα να στερούνται γνώσεων για Μένα, αλλά αυτό από μόνο του δεν έχει επηρεάσει την αγάπη της ανθρωπότητας για Μένα στη διάρκεια των αιώνων. Τώρα, ωστόσο, σας έχω φέρει αμέτρητα θαυματουργά και ακατανόητα έργα, και σας έχω εκφράσει πολλά λόγια. Και παρόλ’ αυτά, ακόμα και κάτω από συνθήκες όπως αυτές, τόσοι πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να Μου αντιτάσσονται κατά πρόσωπο. Να σου δώσω μερικά παραδείγματα:

Καθημερινά προσεύχεσαι σ’ έναν αόριστο Θεό, προσπαθώντας να κατανοήσεις τις προθέσεις Μου, να πάρεις μια γεύση από τη ζωή. Ωστόσο, όταν τα λόγια Μου όντως κατέρχονται, τα κοιτάζεις με διαφορετικό μάτι: Εκλαμβάνεις τα λόγια Μου και το Πνεύμα Μου ως μία αδιαίρετη οντότητα, αλλά κλοτσάς τον άνθρωπο κατά μέρος, με τη σκέψη ότι ο άνθρωπος που είμαι είναι απλά ανίκανος να εκφράζει λόγια τέτοιου είδους, και ότι είναι μάλλον το αποτέλεσμα που το Πνεύμα Μου διαθέτει. Πώς θα αναγνώριζες μια τέτοια κατάσταση; Πιστεύεις στα λόγια Μου σε κάποιο βαθμό, αλλά όσον αφορά τη σάρκα που φέρω, διατηρείς λίγο πολύ τις δικές σου ιδέες, τις οποίες συλλογίζεσαι καθημερινά, λέγοντας: «Γιατί ενεργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο; Μήπως αυτό προέρχεται από τον Θεό; Αδύνατον! Κατά την άποψή μου, Αυτός είναι σχεδόν ίδιος με εμένα ένας κανονικός, συνηθισμένος άνθρωπος.» Και πάλι, πώς θα εξηγούσες μια τέτοια κατάσταση;

Όσον αφορά τα όσα είπα παραπάνω, υπάρχει κάποιος μεταξύ σας που δεν τα διαθέτει αυτά; Κάποιος που δεν τα κατέχει; Φαίνεται ότι είναι κάτι που το φυλάς σαν ένα προσωπικό περιουσιακό στοιχείο, και όλον αυτόν τον καιρό διστάζεις να το αφήσεις. Πολύ λιγότερο δε, είσαι πρόθυμος να αναλάβεις ενεργό προσπάθεια. Αντιθέτως, περιμένεις να επιτελέσω Εγώ το έργο αυτοπροσώπως. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ούτε ένα ανθρώπινο ον, το οποίο καταφέρνει να Με γνωρίσει με μεγάλη ευκολία, χωρίς να με έχει αναζητήσει. Πράγματι, αυτά δεν είναι κούφια λόγια, με τα οποία σας διδάσκω ένα μάθημα, διότι μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα από διαφορετική οπτική προς ενημέρωσή σου:

Μόλις αναφερθεί ο Πέτρος, όλοι δοξολογούν, όταν θυμούνται αμέσως όλες αυτές τις ιστορίες για τον Πέτρο — πώς αρνήθηκε ότι γνωρίζει τον Θεό τρεις φορές και επιπλέον παρείχε υπηρεσίες στον Σατανά, δοκιμάζοντας έτσι τον Θεό, αλλά στο τέλος καρφώθηκε ανάποδα στον σταυρό για χάρη Του, και ούτω καθεξής. Τώρα, θεωρώ πολύ σημαντικό να σας αφηγηθώ πώς ο Πέτρος κατάφερε να Με γνωρίσει καθώς και την τελική του κατάληξη. Αυτός ο άνθρωπος, ο Πέτρος, ήταν εξαιρετικού επιπέδου, αλλά οι συνθήκες του ήταν διαφορετικές από εκείνες του Παύλου. Οι γονείς του Με καταδίωξαν, ανήκαν σε δαίμονες του Σατανά και γι’ αυτό δεν μπορεί να πει κανείς ότι μετέδωσαν την οδό στον Πέτρο. Ο Πέτρος ήταν εύστροφος, προικισμένος με έμφυτη ευφυΐα, γνώρισε υπερβολική αγάπη από τους γονείς του από την παιδική ηλικία. Αφού μεγάλωσε, ωστόσο, έγινε εχθρός τους, γιατί πάντα προσπαθούσε να Με γνωρίσει, και αυτό τον έκανε να γυρίσει την πλάτη στους γονείς του. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, καταρχήν, πίστευε ότι ο ουρανός και η γη και τα πάντα βρίσκονται στα χέρια του Παντοδύναμου, και ότι όλα τα θετικά πράγματα προέρχονται από τον Θεό και έρχονται κατευθείαν από Αυτόν, χωρίς να περάσουν από οποιαδήποτε επεξεργασία από τον Σατανά. Λόγω του ότι το αντιπαράδειγμα των γονέων του λειτούργησε ως αντιθετικό στοιχείο, μπόρεσε να αναγνωρίσει ακόμα πιο εύκολα την αγάπη και το έλεός Μου, και το γεγονός αυτό πυροδότησε μέσα του ένα ακόμη μεγαλύτερο πάθος για την αναζήτησή Μου. Έδινε ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο στο να τρώει και να πίνει τα λόγια Μου, αλλά πολύ περισσότερο στο να κατανοεί τις προθέσεις Μου, και ήταν διαρκώς συνετός και προσεκτικός στις σκέψεις του, έτσι ώστε ήταν πάντα ιδιαίτερα οξύνους όσον αφορά το πνεύμα του και ως εκ τούτου ήταν σε θέση να Με ευχαριστεί σε ό,τι έκανε. Στην καθημερινή ζωή, έδινε ιδιαίτερη προσοχή στην ενσωμάτωση των διδαγμάτων όσων είχαν αποτύχει στο παρελθόν, ώστε να ωθεί τον εαυτό του να κάνει μεγαλύτερη προσπάθεια, τρέμοντας μήπως πέσει στα δίχτυα της αποτυχίας. Επίσης, έδινε ιδιαίτερη προσοχή στην αφομοίωση της πίστης και της αγάπης όλων όσοι κατά τη διάρκεια των αιώνων είχαν αγαπήσει τον Θεό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιτάχυνε τον ρυθμό της ανάπτυξής του όχι μόνο όσον αφορά τις αρνητικές πτυχές, αλλά πολύ σημαντικότερα, στις θετικές πτυχές, μέχρις ότου έγινε παρουσία Μου ο μοναδικός άνθρωπος που Με γνώριζε καλύτερα. Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς μπόρεσε να τοποθετήσει όλα όσα είχε στα χέρια Μου, να μην είναι πια ο κύριος του εαυτού του, ούτε καν στο φαγητό, στο ντύσιμο, στον ύπνο ή στην κατοικία του, αλλά έθεσε την ικανοποίησή Μου όσον αφορά τα πάντα ως αρχή επί της οποίας απολάμβανε τη γενναιοδωρία Μου. Πόσες φορές τον υπέβαλα σε δοκιμασίες, οι οποίες βέβαια τον άφησαν μισοπεθαμένο, αλλά ακόμα και εν μέσω αυτών των εκατοντάδων δοκιμασιών, δεν έχασε ποτέ την πίστη σε Μένα ούτε απογοητεύτηκε από Μένα. Ακόμα και όταν είπα ότι τον είχα ήδη κάνει πέρα, δεν έχασε το κουράγιο του ούτε έπεσε στην απελπισία, αλλά συνέχισε όπως και πριν να εφαρμόζει τις αρχές του για Με αγαπάει με πρακτικό τρόπο. Του είπα ότι, παρόλο που Με αγαπούσε, Εγώ δεν τον επιδοκίμαζα, αλλά θα τον παρέδιδα τελικά στα χέρια του Σατανά. Εν μέσω αυτών των δοκιμασιών, που δεν έπληξαν τη σάρκα του αλλά ήταν δοκιμασίες μέσω του λόγου, εξακολουθούσε να προσεύχεται σ’ Εμένα: «Θεέ Μου! Μεταξύ ουρανού και γης και των μυριάδων πραγμάτων, υπάρχει κάποιος άνθρωπος, κάποιο πλάσμα ή πράγμα που δεν είναι στα χέρια Σου, Παντοδύναμε; Όταν μου δείχνεις έλεος, η καρδιά μου αγαλλιάζει με το έλεός Σου. Όταν Με κρίνεις, εμένα τον ανάξιο, νιώθω όλο και περισσότερο το βαθύ μυστήριο των έργων Σου, επειδή είσαι γεμάτος εξουσία και σοφία. Αν και η σάρκα μου υποφέρει, νιώθω παρηγοριά στο πνεύμα μου. Πώς θα μπορούσα να μην εξυμνήσω τη σοφία Σου και τα έργα Σου; Ακόμα κι αν πεθάνω αφού Σε γνωρίσω, θα είμαι πάντα πρόθυμος και γεμάτος ζήλο. Ω, Παντοδύναμε! Δεν θέλεις όντως να με αφήσεις να Σε δω; Μήπως δεν είμαι όντως ανάξιος να λάβω την κρίση Σου; Μήπως υπάρχει κάτι μέσα μου που δεν θέλεις να δεις»; Εν τω μέσω αυτού του είδους των δοκιμασιών, παρόλο που ο Πέτρος δεν ήταν σε θέση να κατανοήσει σαφώς τις προθέσεις Μου, είναι προφανές ότι το θεωρούσε θέμα υπερηφάνειας και προσωπικής δόξας να χρησιμοποιηθεί από Μένα (έστω κι αν ήταν μόνο για να λάβει την κρίση Μου έτσι ώστε η ανθρωπότητα να μπορεί να δει το μεγαλείο και την οργή Μου), και δεν ήταν καθόλου απογοητευμένος επειδή υποβλήθηκε σε δοκιμασίες. Εξαιτίας της πίστης του παρουσία Μου και εξαιτίας των ευλογιών Μου σ’ αυτόν, αποτελεί υπόδειγμα και πρότυπο για την ανθρωπότητα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Αυτό ακριβώς το παράδειγμα δεν θα πρέπει άραγε να ακολουθείτε; Τώρα, θα πρέπει να σκεφτείτε καλά και να προσπαθήσετε να καταλάβετε γιατί έχω κάνει τόσο μεγάλη αναφορά στον Πέτρο. Θα πρέπει να τα χρησιμοποιείτε αυτά ως κώδικα δεοντολογίας.

Παρόλο που υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι που Με γνωρίζουν, δεν θα εξαπολύσω την οργή Μου πάνω στην ανθρωπότητα, γιατί τα ανθρώπινα όντα έχουν τόσες πολλές αδυναμίες που είναι δύσκολο γι’ αυτά να επιτύχουν το επίπεδο που τους ζητώ. Συνεπώς, υπήρξα επιεικής απέναντι στην ανθρωπότητα εδώ και χιλιάδες χρόνια, σε όλη τη διαδρομή μέχρι σήμερα. Ελπίζω, όμως, ότι δεν θα βιαστείτε να επαναπαυτείτε, εξαιτίας της επιείκειας Μου. Αντιθέτως, θα πρέπει μέσω του Πέτρου, να καταφέρετε να Με γνωρίσετε και να Με αναζητήσετε, και μέσα από όλες τις ιστορίες του Πέτρου, να λάβετε αποκάλυψη με πρωτοφανείς τρόπους και κατ’ αυτόν τον τρόπο να φτάσετε σε μια σφαίρα που προηγουμένως ήταν ανέφικτη για την ανθρωπότητα. Σε όλο το σύμπαν και στην απεραντοσύνη του στερεώματος, μεταξύ όλων των πραγμάτων στον ουρανό και τη γη, τα μυριάδες πράγματα στη γη και τα μυριάδες πράγματα στον ουρανό καθαγιάζουν το καθένα όλη τη δύναμή τους για χάρη του τελευταίου σταδίου του έργου Μου. Σίγουρα δεν θέλετε να παραμείνετε θεατές στο περιθώριο, να άγεστε και να φέρεστε από τις σατανικές δυνάμεις; Ο Σατανάς καταβροχθίζει συνεχώς τη γνώση που έχουν οι άνθρωποι για Μένα στην καρδιά τους και συνεχώς, με νύχια και με δόντια, παλεύει καθώς ψυχορραγεί. Θέλετε να πέσετε στην παγίδα των δόλιων τεχνασμάτων του τώρα; Θέλετε, τη στιγμή που ολοκληρώνεται η τελευταία φάση του έργου Μου, να διακόψετε τη ζωή σας; Σίγουρα δεν εξακολουθείτε να περιμένετε να απονείμω την επιείκεια Μου ακόμα μια φορά; Η προσπάθεια να Με γνωρίσετε είναι το πιο σημαντικό βήμα, αλλά δεν θα πρέπει να παραμελείτε να είστε προσεκτικοί με τις πράξεις σας. Σας αποκαλύπτω άμεσα γνώσεις στα λόγια Μου, με την ελπίδα ότι θα μπορέσετε να υποταχθείτε στην καθοδήγησή Μου, και θα πάψετε να έχετε τις δικές σας βλέψεις ή σχέδια.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Μεταφορτώστε την εφαρμογή δωρεάν

Υπέροχα βίντεο σάς καθοδηγούν να κατανοήσετε το έργο του Θεού

Μεταφορτώστε την εφαρμογή δωρεάν

Υπέροχα βίντεο σάς καθοδηγούν να κατανοήσετε το έργο του Θεού