Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Ελληνικές ταινίες (1) - Υπάρχουν άλλα λόγια του Θεού πέρα από αυτά στη Βίβλο;Ελληνικές ταινίες (1) - Υπάρχουν άλλα λόγια του Θεού πέρα από αυτά στη Βίβλο; Ελληνικές ταινίες «Τι Όμορφη φωνή» (3) – Δεν υπάρχουν λόγια ή έργο του Θεού εκτός της Βίβλου;Ελληνικές ταινίες «Τι Όμορφη φωνή» (3) – Δεν υπάρχουν λόγια ή έργο του Θεού εκτός της Βίβλου; Απελευθερωθείτε από τα δεσμά των θρησκευόμενων Φαρισαίων και επιστρέψτε στον ΘεόΑπελευθερωθείτε από τα δεσμά των θρησκευόμενων Φαρισαίων και επιστρέψτε στον Θεό Greek Gospel Movie Clip «Σπάσε τα δεσμά και Τρέξε» (2) - Αποτελούν τα πάντα στη Βίβλο λόγο Θεού;Greek Gospel Movie Clip «Σπάσε τα δεσμά και Τρέξε» (2) - Αποτελούν τα πάντα στη Βίβλο λόγο Θεού; Christian Movie Clip (3) - Μπορεί η πίστη στη Βίβλο να αντιπροσωπεύει πίστη στον Θεό;Christian Movie Clip (3) - Μπορεί η πίστη στη Βίβλο να αντιπροσωπεύει πίστη στον Θεό; Christian Movie Clip «Σπάσε το ξόρκι» (4) - Η πίστη στη Βίβλο ισοδυναμεί με πίστη στον Κύριο;Christian Movie Clip «Σπάσε το ξόρκι» (4) - Η πίστη στη Βίβλο ισοδυναμεί με πίστη στον Κύριο; Christian Movie Clip «Σπάσε το ξόρκι» (3) - Ο λόγος του Θεού υπάρχει ξέχωρα από τη Βίβλο;Christian Movie Clip «Σπάσε το ξόρκι» (3) - Ο λόγος του Θεού υπάρχει ξέχωρα από τη Βίβλο; Κλιπ ταινιών «πίστη στον Θεό» (4) - Η τήρηση της Βίβλου ισοδυναμεί με την πίστη στον Κύριο;Κλιπ ταινιών «πίστη στον Θεό» (4) - Η τήρηση της Βίβλου ισοδυναμεί με την πίστη στον Κύριο; κλιπ χριστιανικών ταινιών– (2) Εμπεριέχεται Όλο το Έργο και ο Λόγος του Θεού στη Βίβλο;κλιπ χριστιανικών ταινιών– (2) Εμπεριέχεται Όλο το Έργο και ο Λόγος του Θεού στη Βίβλο; κλιπ χριστιανικών ταινιών – (4) Ποια είναι η σχέση μεταξύ του Θεού και της Βίβλου;κλιπ χριστιανικών ταινιών – (4) Ποια είναι η σχέση μεταξύ του Θεού και της Βίβλου; κλιπ χριστιανικών ταινιών – (3) Συζήτηση για το «Αν η Βίβλος είναι εμπνευσμένη από τον Θεό»κλιπ χριστιανικών ταινιών – (3) Συζήτηση για το «Αν η Βίβλος είναι εμπνευσμένη από τον Θεό»

Ελληνικές ταινίες (1) - Υπάρχουν άλλα λόγια του Θεού πέρα από αυτά στη Βίβλο;

Αποσπάσματα ταινιών   589  

Εισαγωγή

Ελληνικές ταινίες «Έχει αλλάξει το όνομα του Θεού;!» (1) - Υπάρχουν άλλα λόγια του Θεού πέρα από αυτά στη Βίβλο;

Η Βίβλος λέει, «Και είδον εν τη δεξιά του καθημένου επί του θρόνου βιβλίον γεγραμμένον έσωθεν και όπισθεν, κατεσφραγισμένον με σφραγίδας επτά» (Αποκάλυψη 5:1) «Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας. Εις τον νικώντα θέλω δώσει εις αυτόν να φάγη από του μάννα του κεκρυμμένου.» (Αποκάλυψη 2:17) Σύμφωνα με τη Βίβλο, όταν ο Κύριος επιστρέψει κατά τις έσχατες ημέρες, θα ξεδιπλώσει τον πάπυρο, θα ανοίξει τις επτά σφραγίδες και θα παραχωρήσει το κρυμμένο μάννα στον άνθρωπο. Μα οι περισσότεροι πάστορες και πρεσβύτεροι του θρησκευτικού κόσμου πιστεύουν πως όλα τα λόγια του Θεού είναι καταγεγραμμένα στη Βίβλο και πως δεν υπάρχουν λόγια του Θεού πέρα από αυτά στη Βίβλο. Συμφωνεί αυτή η άποψη με την αλήθεια; Πράγματι δεν υπάρχουν άλλα λόγια του Θεού πέρα από αυτά στη Βίβλο; Αυτό το σύντομο βίντεο θα διερευνήσει αυτά τα ερωτήματα για σας.

Αστραπή της Ανατολής, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δημιουργήθηκε λόγω της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού, της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού, του Χριστού των εσχάτων ημερών. Απαρτίζεται από όλους εκείνους που αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες κι έχουν κυριευτεί και λυτρωθεί από τα λόγια Του. Ιδρύθηκε εξ ολοκλήρου  από τον ίδιο τον Παντοδύναμο Θεό και είναι Αυτός ο Ποιμένας της που την καθοδηγεί. Σίγουρα δεν έχει δημιουργηθεί από κάποιο πρόσωπο. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός κι η ζωή. Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή Του. Αρκεί να διαβάσετε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού για να δείτε ότι ο Θεός έχει εμφανιστεί.

Ειδική δήλωση: Η παραγωγή αυτού του βίντεο έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, κι έγινε από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Οι ηθοποιοί που εμφανίζονται σ’ αυτήν την παραγωγή ερμηνεύουν σε μη κερδοσκοπική βάση και δεν έχουν λάβει κανενός είδους πληρωμή. Αυτό το βίντεο δεν μπορεί να διανεμηθεί έναντι κέρδους σε τρίτους, και ελπίζουμε ότι όλοι θα το μοιραστούν και θα το διανείμουν ελεύθερα. Όταν το διανέμετε, παρακαλούμε να επισημαίνετε την πηγή. Κανείς οργανισμός, κοινωνική ομάδα ή άτομο δεν μπορεί να αλλοιώσει ή να παρερμηνεύσει τα περιεχόμενα αυτού του βίντεο χωρίς τη συναίνεση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού.

Περισσότερα