Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών (Ανθολογία)

–Τα λόγια του Αγίου Πνεύματος προς τις εκκλησίες

  • 1
  • 2
  • 3

Μέρος δεύτερο

Τα λόγια του Χριστού καθώς εισερχόταν στις Εκκλησίες

(Επιλεγμένα Κείμενα)

1Η εμφάνιση του Θεού έφερε μια νέα εποχή
2Ο Θεός προΐσταται της μοίρας όλης της ανθρωπότητας
3Αντικρίζοντας την εμφάνιση του Θεού στην κρίση και την παίδευσή Του
4Τι απόψεις πρέπει να έχουν οι πιστοί
5Ο διεφθαρμένος άνθρωπος είναι ανίκανος να αντιπροσωπεύει τον Θεό
6Η θρησκευτική υπηρεσία πρέπει να εξυγιανθεί
7Στην πίστη σου για τον Θεό πρέπει να υπακούς τον Θεό
8Υποσχέσεις προς αυτούς που έχουν τελειωθεί
9Οι πονηροί θα τιμωρηθούν σίγουρα
10Πώς να υπηρετήσεις σε αρμονία με το θέλημα του Θεού
11Πώς να γνωρίσεις την πραγματικότητα
12Οι εντολές της νέας εποχής
13Η Χιλιετής Βασιλεία έχει φτάσει
14Πρέπει να ξέρεις πως ο πρακτικός Θεός είναι ο ίδιος ο Θεός
15Γνωρίζοντας το έργο του Θεού σήμερα
16Είναι το έργο του Θεού τόσο απλό όσο φαντάζεται ο άνθρωπος;
17Οφείλεις να ζεις για την αλήθεια αφού πιστεύεις στον Θεό
18Ο κρότος των επτά κεραυνών που προμηνύει ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας θα διαδοθεί σε ολόκληρο το σύμπαν
19Η βασική διαφορά μεταξύ του ενσαρκωμένου Θεού και των ανθρώπων που χρησιμοποιεί ο Θεός
20Η πίστη στον Θεό θα πρέπει να επικεντρώνεται στην πραγματικότητα, όχι σε θρησκευτικά τελετουργικά
21Μόνον αυτοί που γνωρίζουν το έργο του Θεού σήμερα μπορούν να υπηρετούν τον Θεό
22Εκείνοι που υπακούουν στον Θεό με ειλικρινή καρδιά θα κερδηθούν σίγουρα από τον Θεό
23Η Εποχή της Βασιλείας είναι η εποχή του λόγου
24Όλα επιτυγχάνονται δια του λόγου του Θεού
25Μόνο αγαπώντας τον Θεό πιστεύεις αληθινά στον Θεό
26Μια σύντομη συζήτηση σχετικά με το «Η Χιλιετής Βασιλεία έχει φτάσει»
27Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό μπορούν να φέρουν τη μαρτυρία του Θεού
28Πώς ο Πέτρος κατάφερε να γνωρίσει τον Ιησού
29Αυτοί που αγαπούν τον Θεό θα ζουν για πάντα μέσα στο φως Του
30Ήρθες στη ζωή;
31Το να έχετε μία αμετάβλητη διάθεση σημαίνει πως είστε εχθρικοί προς τον Θεό
32Όλοι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό είναι άνθρωποι που αντιμάχονται τον Θεό
33Μια ανθολογία από τα δέκα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με «Έργο και είσοδος»
34Μια ανθολογία από τα τρία κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με «Το όραμα του έργου του Θεού»
35Μια ανθολογία από τα τέσσερα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με «Σχετικά με τη Βίβλο»
36Μια ανθολογία από τα τέσσερα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με «Το μυστήριο της ενσάρκωσης»
37Μια ανθολογία από τα τέσσερα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με «Η εσωτερική αλήθεια του έργου της κατάκτησης»
38Οι δύο ενσαρκώσεις ολοκληρώνουν τη σημασία της ενσάρκωσης
39Υπάρχει η Αγία Τριάδα;
40Οι εμπειρίες του Πέτρου: η γνώση του για την παίδευση και την κρίση
41Πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις τη μελλοντική αποστολή σου;
42Πώς κατανοείς εσύ τον Θεό;
43Τι σημαίνει να είσαι αληθινός άνθρωπος
44Τι γνωρίζεις περί πίστης;
45Όσοι αποτελούνται από σάρκα δεν μπορούν να ξεφύγουν από την ημέρα της οργής
46Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει πάνω σ’ ένα «λευκό σύννεφο»
47Το έργο της διάδοσης του ευαγγελίου είναι επίσης το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου
48Το έργο την Εποχή του Νόμου
49Η αληθινή ιστορία πίσω από το έργο της Εποχής της Λύτρωσης
50Θα πρέπει να γνωρίζεις πώς εξελίχθηκε η ανθρωπότητα στο σύνολό της μέχρι την σήμερον ημέρα
51Περί ονομασιών και ταυτότητας
52Μόνο όσοι οδηγηθούν στην τελείωση μπορούν να ζήσουν μια ουσιαστική ζωή
53Πώς μπορεί ο άνθρωπος που έχει οριοθετήσει τον Θεό σύμφωνα με τις αντιλήψεις του να λάβει τις αποκαλύψεις του Θεού;
54Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό και το έργο Του μπορούν να Τον ευχαριστήσουν
55Η διαφορά μεταξύ της διακονίας του Θεού ενσαρκωμένου και του καθήκοντος του ανθρώπου
56Ο Θεός είναι ο Κύριος όλης της δημιουργίας
57Η επιτυχία ή η αποτυχία εξαρτάται από το μονοπάτι που βαδίζει ο άνθρωπος
58Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου
59Η γνώση των τριών σταδίων του έργου του Θεού είναι το μονοπάτι για να γνωρίσεις τον Θεό
60Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα έχει περισσότερο ανάγκη τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού
61Η ουσία της σάρκας που κατοικείται από τον Θεό
62Το έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου
63Η υπόσταση του Χριστού είναι η υποταγή στο θέλημα του Επουράνιου Πατέρα
64Αποκαθιστώντας την κανονική ζωή του ανθρώπου και οδηγώντας τον σε έναν θαυμαστό προορισμό
65Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί
66Όταν δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού θα είναι η στιγμή που ο Θεός θα έχει φτιάξει εκ νέου ουρανό και γη
67Όσοι είναι ασύμβατοι με τον Χριστό, είναι σίγουρα πολέμιοι του Θεού
68Πολλοί μεν οι κλητοί, λίγοι δε οι εκλεκτοί
69Θα πρέπει να αναζητήσεις την οδό της σύμπνοιας με τον Χριστό
70Πιστεύεις αληθινά στον Θεό;
71Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια
72Γνωρίζεις ότι ο Θεός έχει επιτελέσει κάτι σπουδαίο μεταξύ των ανθρώπων;
73Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή
74Προετοίμασε αρκετές καλές πράξεις για τον προορισμό σου
75Σε ποιον είσαι αφοσιωμένος;
76Οι τρεις νουθεσίες
77Είναι πολύ σημαντική η κατανόηση της διάθεσης του Θεού
78Πώς να γνωρίσετε τον Θεό στη γη
79Οι δέκα κανονιστικές διατάξεις που πρέπει να τηρούνται από τους εκλεκτούς του Θεού στην Εποχή της Βασιλείας
80Πρέπει να σκέφτεστε τις πράξεις σας
81Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής του ανθρώπου
82Ο αναστεναγμός του Παντοδύναμου
83Ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί μόνο εν μέσω της διαχείρισης του Θεού
  • 1
  • 2
  • 3