Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

  • ...
  • 5
  • 6
  • 7

Μέρος Τέταρτο

Νεότερες ομιλίες από τον Παντοδύναμο Θεό

(από 16 Οκτωβρίου 2013 έως 18 Αυγούστου 2014)

Επίλογος

  • ...
  • 5
  • 6
  • 7