Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

  • ...
  • 5
  • 6
  • 7

Τα λόγια του Χριστού καθώς εισερχόταν στις Εκκλησίες (Δ)

1Θα δείτε το πνευματικό σώμα του Ιησού όταν ο Θεός δημιουργήσει έναν νέο Ουρανό και Γη
2Όσοι δεν συμβαδίζουν με τον Χριστό, σίγουρα εναντιώνονται στον Θεό
3Πολλοί μεν οι κλητοί, λίγοι δε οι εκλεκτοί
4Θα πρέπει να αναζητήσεις τον τρόπο να συμβαδίσεις με τον Χριστό
5Είστε ένας Αληθινός Πιστός του Θεού;
6Ο Χριστός Επιτελεί το Έργο της Κρίσης Με την Αλήθεια
7Γνωρίζεις ότι ο Θεός έχει επιτελέσει κάτι σπουδαίο μεταξύ των ανθρώπων;
8Μόνο ο Χριστός των έσχατων ημερών μπορεί να δείξει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή
9Οφείλεις να ετοιμάσεις επαρκείς καλές πράξεις για τον προορισμό σου
10Σε ποιον είσαι αφοσιωμένος;
11Προς τον προορισμό
12Οι τρεις νουθεσίες
13Τα αμαρτήματα θα οδηγήσουν τον άνθρωπο στην κόλαση
14Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τη φύση του Θεού
15Πώς να γνωρίσετε το Θεό στη γη
16Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα: Η προδοσία (2)
17Οι Δέκα Κανονιστικές Διατάξεις Που Πρέπει Να Τηρούνται Από Τους Εκλεκτούς Του Θεού Στην Εποχή Της Βασιλείας
18Πρέπει να σκέφτεστε τις πράξεις σας
19Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής του ανθρώπου
20Ο αναστεναγμός του Παντοδύναμου
21Ο Άνθρωπος Μπορεί να σωθεί Μόνο Μέσω της Διαχείρισης του Θεού
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7