Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

Τα λόγια του Χριστού καθώς εισερχόταν στις Εκκλησίες Δ'

(1996 έως 1997, 2003 έως 2005)

1Όταν δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού θα είναι η στιγμή που ο Θεός θα έχει δημιουργήσει έναν νέο ουρανό και γη
2Όσοι δεν συμβαδίζουν με τον Χριστό, σίγουρα εναντιώνονται στον Θεό
3Πολλοί μεν οι κλητοί, λίγοι δε οι εκλεκτοί
4Θα πρέπει να αναζητήσεις την οδό της σύμπνοιας με τον Χριστό
5Είσαι ένας αληθινός πιστός του Θεού;
6Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια
7Γνωρίζεις ότι ο Θεός έχει επιτελέσει κάτι σπουδαίο μεταξύ των ανθρώπων;
8Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή
9Οφείλεις να ετοιμάσεις επαρκείς καλές πράξεις για τον προορισμό σου
10Σε ποιον είσαι αφοσιωμένος;
11Προς τον προορισμό
12Οι τρεις νουθεσίες
13Οι παραβάσεις θα οδηγήσουν τον άνθρωπο στην κόλαση
14Είναι πολύ σημαντική η κατανόηση της διάθεσης του Θεού
15Πώς να γνωρίσετε τον Θεό στη γη
16Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα: η προδοσία (1)
17Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα: η προδοσία (2)
18Οι δέκα κανονιστικές διατάξεις που πρέπει να τηρούνται από τους εκλεκτούς του Θεού στην εποχή της βασιλείας
19Πρέπει να σκέφτεστε τις πράξεις σας
20Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής του ανθρώπου
21Ο αναστεναγμός του Παντοδύναμου
22Η εμφάνιση του Θεού έφερε μια νέα εποχή
23Ο Θεός προΐσταται της μοίρας όλης της ανθρωπότητας
24Ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί μόνο μέσω της διαχείρισης του Θεού