Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

Τα λόγια του Χριστού καθώς εισερχόταν στις Εκκλησίες (Γ)

1Πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις τη μελλοντική αποστολή σου
2Ο σκοπός της διαχείρισης της ανθρωπότητας
3Η ουσία και η ταυτότητα του ανθρώπου
4Ποια είναι η έμφυτη ταυτότητα του ανθρώπου και η αξία της
5Οι εκλεκτοί άνθρωποι της Κίνας δεν μπορούν να αντιπροσωπεύουν καμία φυλή του Ισραήλ
6Όταν πρόκειται για τον Θεό, ποια είναι η δική σου αντίληψη
7Τι σημαίνει να είσαι αληθινός άνθρωπος
8Τι γνωρίζεις περί πίστης;
9Όταν τα φύλλα που πέφτουν επιστρέψουν στις ρίζες τους, θα μετανιώσεις για όλα τα κακά που έκανες
10Όσοι αποτελούνται από σάρκα, δεν μπορούν να ξεφύγουν από την ημέρα της οργής
11Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει πάνω σε ένα «Λευκό Σύννεφο»
12Το έργο της διάδοσης του ευαγγελίου είναι επίσης το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου
13Ο χαρακτήρας σας είναι ποταπός!
14Το έργο την εποχή του νόμου
15Η αληθινή ιστορία πίσω από το έργο στην Εποχή της Λύτρωσης
16Λόγια προς τους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους
17Θα πρέπει να γνωρίζεις πώς εξελίχθηκε η ανθρωπότητα στο σύνολό της μέχρι την σήμερον ημέρα
18Ονομασίες και ταυτότητα
19Μόνο όσοι οδηγηθούν στην τελείωση μπορούν να ζήσουν μια ουσιαστική ζωή
20Οφείλετε να αφήσετε κατά μέρος τις ευλογίες της κατάστασης και να κατανοήσετε το θέλημα του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου
21Πώς μπορεί ο άνθρωπος που έχει ορίσει τον Θεό σύμφωνα με τις αντιλήψεις του, να λάβει τις αποκαλύψεις του Θεού;
22Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό και το έργο Του μπορούν να Τον ευχαριστήσουν
23Η διαφορά μεταξύ της διακονίας του ενσαρκωμένου Θεού και του καθήκοντος του ανθρώπου
24Ο Θεός είναι ο Κύριος όλης της δημιουργίας
25Ποια στάση κρατάς ως προς τις δεκατρείς επιστολές
26Η επιτυχία ή η αποτυχία εξαρτάται από το μονοπάτι που βαδίζει ο άνθρωπος
27Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου
28Η γνώση των τριών σταδίων του έργου του Θεού είναι το μονοπάτι για να γνωρίσεις τον Θεό
29Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα έχει περισσότερο ανάγκη τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού
30Η ουσία της σάρκας που κατοικείται από τον Θεό
31Tο έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου
32Η υπόσταση του Χριστού είναι η υποταγή στο θέλημα του Επουράνιου Πατέρα
33Αποκαθιστώντας την κανονική ζωή του ανθρώπου και οδηγώντας τον σε έναν θαυμαστό προορισμό
34Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί