Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

Μέρος τρίτο

Μέρος τρίτο Τα λόγια του Χριστού καθώς εισερχόταν στις Εκκλησίες

(Α, Β, Γ, Δ)

Τα λόγια του Χριστού καθώς εισερχόταν στις Εκκλησίες (Α)

1Τι απόψεις πρέπει να έχουν οι πιστοί
2Ο διεφθαρμένος άνθρωπος είναι ανίκανος να αντιπροσωπεύει τον Θεό
3Ο Θρησκευτικός Τρόπος Υπηρεσίας Πρέπει να Απαγορευτεί
4Στην πίστη σου για τον Θεό πρέπει να υπακούς τον Θεό
5Η δημιουργία μιας σωστής σχέσης με τον Θεό είναι πολύ σημαντική
6Υποσχέσεις προς Αυτούς Που Έχουν Τελειωθεί
7Οι ασεβείς πρέπει να τιμωρούνται
8Πώς να εισέλθεις σε μια φυσιολογική κατάσταση
9Πώς να Γνωρίσεις την Πραγματικότητα
10Σχετικά με μια Κανονική Πνευματική Ζωή
11Ο καθένας επιτελεί το λειτούργημά του
12Σχετικά με τη χρήση του ανθρώπου από τον Θεό
13Κάντε πράξη την αλήθεια μόλις την κατανοήσετε
14Στην Εμπειρία
15Η Χιλιετής Βασιλεία Έχει Φτάσει
16Πώς είναι η Σχέση σου Με τον Θεό
17Εστιάστε περισσότερο στην πραγματικότητα
18Μόνο κάνοντας πράξη την αλήθεια κατέχουμε την πραγματικότητα
19Γνωρίζοντας το έργο του Θεού σήμερα
20Είναι το έργο του Θεού τόσο απλό, όσο φαντάζεται ο άνθρωπος;
21Οφείλεις να Ζεις για την Αλήθεια Αφού Πιστεύεις στον Θεό
22Οι επτά κεραυνοί που προμηνύουν ότι το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού θα διαδοθεί σε ολόκληρο το σύμπαν
23Ξέφυγε από την Επιρροή του Σκότους και θα Αποκτηθείς από τον Θεό
24Μόνον Αυτοί Που Γνωρίζουν το Έργο του Θεού Σήμερα Μπορούν να Υπηρετούν τον Θεό
25Η πραγματική αγάπη για τον Θεό είναι αυθόρμητη
26Γνώρισε το Νεότερο Έργο του Θεού και Ακολούθησε τα Βήματα του Θεού
27Γαληνεύοντας την καρδιά σου ενώπιον του Θεού
28Να Έχεις Επίγνωση για το Θέλημα του Θεού για να Επιτύχεις την Τελειότητα
29Εκείνοι που υπακούουν στον Θεό με ειλικρινή καρδιά θα κερδηθούν σίγουρα από τον Θεό
30Η εποχή της βασιλείας είναι η εποχή του λόγου
31Όλα επιτυγχάνονται δια του Λόγου του Θεού
32Όσοι πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση, πρέπει να υποβληθούν σε εξευγενισμό
33Την αγάπη του Θεού μπορείς να τη γνωρίσεις μόνο περνώντας επίπονες δοκιμασίες
34Μια Σύντομη Συζήτηση Σχετικά με το «Η Χιλιετής Βασιλεία Έχει Φτάσει»
35Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό μπορούν να φέρουν τη μαρτυρία του Θεού
36Μόνο Όσοι Επικεντρώνονται στην Πράξη Μπορούν να οδηγηθούν στην τελείωση
37Προειδοποίηση σε Όσους Δεν Κάνουν Πράξη την Αλήθεια
38Πρέπει να διατηρήσεις την αφοσίωσή σου στον Θεό
39Ήρθατε στη ζωή;
40Το να Έχετε Μία Αμετάβλητη Διάθεση Σημαίνει Πως Είστε Εχθρικοί Προς τον Θεό
41Όλοι Εκείνοι Που Δεν Γνωρίζουν Τον Θεό Είναι Αυτοί Που Αντιμάχονται Τον Θεό