Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

Μέρος τρίτο

Τα λόγια του Χριστού καθώς εισερχόταν στις Εκκλησίες

(Α, Β, Γ, Δ)

Εισαγωγή

Τα λόγια του Χριστού καθώς εισερχόταν στις Εκκλησίες (Α)

1Το μονοπάτι... (1)
2Το μονοπάτι… (2)
3Το μονοπάτι … (3)
4Το Μονοπάτι…(4)
5Το μονοπάτι... (5)
6Το μονοπάτι... (6)
7Το μονοπάτι ... (7)
8Το μονοπάτι… (8)
9Τι απόψεις πρέπει να έχουν οι πιστοί
10Ο διεφθαρμένος άνθρωπος είναι ανίκανος να αντιπροσωπεύει τον Θεό
11Ο θρησκευτικός τρόπος υπηρεσίας πρέπει να απαγορευτεί
12Στην πίστη σου για τον Θεό πρέπει να υπακούς τον Θεό
13Η δημιουργία μιας σωστής σχέσης με τον Θεό είναι πολύ σημαντική
14Μία φυσιολογική πνευματική ζωή οδηγεί τους ανθρώπους στον σωστό δρόμο
15Υποσχέσεις προς αυτούς που έχουν τελειωθεί
16Οι ασεβείς πρέπει να τιμωρούνται
17Πώς να εισέλθεις σε μια φυσιολογική κατάσταση
18Πώς να υπηρετήσεις σε αρμονία με το θέλημα του Θεού
19Πώς να γνωρίσεις την πραγματικότητα
20Σχετικά με μια κανονική πνευματική ζωή
21Συζητώντας για την εκκλησιαστική ζωή και την πραγματική ζωή
22Ο καθένας επιτελεί το λειτούργημά του
23Σχετικά με τη χρήση του ανθρώπου από τον Θεό
24Κάντε πράξη την αλήθεια μόλις την κατανοήσετε
25Ο άνθρωπος που επιτυγχάνει τη σωτηρία είναι εκείνος που είναι πρόθυμος να κάνει πράξη την αλήθεια
26Με τι πρέπει να εφοδιαστεί ένας επαρκής ποιμένας
27Στην εμπειρία
28Οι εντολές της νέας εποχής
29Η χιλιετής βασιλεία έχει φτάσει
30Πώς είναι η σχέση σου με τον Θεό
31Εστιάστε περισσότερο στην πραγματικότητα
32Η τήρηση των εντολών και η αλήθεια στην πράξη
33Πρέπει να ξέρεις πως ο πρακτικός Θεός είναι ο ίδιος ο Θεός
34Μόνο κάνοντας πράξη την αλήθεια κατέχουμε την πραγματικότητα
35Γνωρίζοντας το έργο του Θεού σήμερα
36Είναι το έργο του Θεού τόσο απλό, όσο φαντάζεται ο άνθρωπος;
37Οφείλεις να ζεις για την αλήθεια αφού πιστεύεις στον Θεό
38Οι επτά κεραυνοί που προμηνύουν ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας του Θεού θα διαδοθεί σε ολόκληρο το σύμπαν
39Η βασική διαφορά μεταξύ του ενσαρκωμένου Θεού και των ανθρώπων που χρησιμοποιεί ο Θεός
40Ξέφυγε από την επιρροή του σκότους και θα αποκτηθείς από τον Θεό
41Η πίστη στον Θεό θα πρέπει να επικεντρώνεται στην πραγματικότητα, όχι σε θρησκευτικά τελετουργικά
42Μόνον αυτοί που γνωρίζουν το έργο του Θεού σήμερα μπορούν να υπηρετούν τον Θεό
43Η πραγματική αγάπη για τον Θεό είναι αυθόρμητη
44Σχετικά με την πράξη της προσευχής
45Γνώρισε το νεότερο έργο του Θεού και ακολούθησε τα βήματα του Θεού
46Εκείνοι, η διάθεση των οποίων έχει αλλάξει, είναι εκείνοι που έχουν εισέλθει στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού
47Γαληνεύοντας την καρδιά σου ενώπιον του Θεού
48Να έχεις επίγνωση για το θέλημα του Θεού για να επιτύχεις την τελειότητα
49Ο Θεός οδηγεί στην τελείωση αυτούς που επιθυμεί
50Εκείνοι που υπακούουν στον Θεό με ειλικρινή καρδιά θα κερδηθούν σίγουρα από τον Θεό
51Η εποχή της βασιλείας είναι η εποχή του λόγου
52Όλα επιτυγχάνονται δια του λόγου του Θεού
53Οι άνθρωποι που μπορούν να είναι απόλυτα υπάκουοι προς την πρακτικότητα του Θεού, είναι εκείνοι που αγαπούν αληθινά τον Θεό
54Όσοι πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση, πρέπει να υποβληθούν σε εξευγενισμό
55Την αγάπη του Θεού μπορείς να τη γνωρίσεις μόνο περνώντας επίπονες δοκιμασίες
56Μόνο αγαπώντας τον Θεό πιστεύεις αληθινά στον Θεό
57Μια σύντομη συζήτηση σχετικά με το «η χιλιετής βασιλεία έχει φτάσει»
58Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό μπορούν να φέρουν τη μαρτυρία του Θεού
59Πώς ο Πέτρος κατάφερε να γνωρίσει τον Ιησού
60Αυτοί που αγαπούν τον Θεό θα ζουν για πάντα μέσα στο φως Του
61Μόνο όσοι επικεντρώνονται στην πράξη μπορούν να οδηγηθούν στην τελείωση
62Το έργο του Αγίου Πνεύματος και το έργο του Σατανά
63Προειδοποίηση σε όσους δεν κάνουν πράξη την αλήθεια
64Πρέπει να διατηρήσεις την αφοσίωσή σου στον Θεό
65Ήρθατε στη ζωή;
66Το να έχετε μία αμετάβλητη διάθεση σημαίνει πως είστε εχθρικοί προς τον Θεό
67Όλοι εκείνοι που δεν γνωρίζουν τον Θεό είναι αυτοί που αντιμάχονται τον Θεό