Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

Μέρος δεύτερο

Οι Ομιλίες του Θεού προς το σύμπαν

Εισαγωγή