Μια ανθολογία από τα τέσσερα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με «Το μυστήριο της ενσάρκωσης» (Μέρος Δεύτερο)

7. Το έργο του Πνεύματος του ενσαρκωμένου Θεού διέπεται και από τις δικές του αρχές. Μόνο όταν εξοπλιστεί με την κανονική ανθρώπινη φύση μπορεί να αναλάβει το έργο και το καθήκον του Πατρός. Μόνο τότε μπορεί να ξεκινήσει το έργο Του. Στην παιδική του ηλικία, ο Ιησούς δεν μπορούσε διόλου να κατανοήσει πολλά από όσα είχαν συμβεί στην αρχαιότητα και μόνο ρωτώντας τους ραβίνους έφτασε στην κατανόηση. Αν είχε ξεκινήσει το έργο Του από την πρώτη στιγμή που έμαθε να μιλάει, πώς θα ήταν δυνατόν να μην κάνει σφάλματα; Πώς θα μπορούσε ο Θεός να υποπέσει σε ολισθήματα; Επομένως, μόλις ήταν σε θέση, ξεκίνησε το έργο Του. Δεν επιτέλεσε κανένα έργο μέχρις ότου ήταν απολύτως ικανός να το αναλάβει. Στην ηλικία των 29 ετών, ο Ιησούς ήταν ήδη αρκετά ώριμος και η ανθρώπινη φύση Του επαρκούσε για να αναλάβει το έργο που έπρεπε να επιτελέσει. Μόνο τότε το Άγιο Πνεύμα, που παρέμενε κρυμμένο επί τριάντα έτη, άρχισε να αποκαλύπτει Εαυτόν και το Πνεύμα του Θεού άρχισε επίσημα να εργάζεται σ’ Αυτόν. Εκείνον τον καιρό, ο Ιωάννης προετοίμαζε επί επτά έτη τη νέα οδό για Αυτόν και αφού ολοκλήρωσε το έργο του, ο Ιωάννης ρίχτηκε στη φυλακή. Το φορτίο τότε έπεσε εξ ολοκλήρου στον Ιησού. Αν είχε αναλάβει αυτό το έργο στην ηλικία των 21 ή 22 ετών, όταν η ανθρώπινη φύση του δεν ήταν έτοιμη και μόλις είχε ενηλικιωθεί, μην κατανοώντας ακόμα πολλά πράγματα, θα ήταν ανίκανος να πάρει τον έλεγχο. Εκείνον τον καιρό, ο Ιωάννης είχε ήδη πραγματοποιήσει το έργο του αρκετό καιρό πριν ο Ιησούς ξεκινήσει το έργο Του στη μέση ηλικία Του. Σε εκείνη την ηλικία, η κανονική του ανθρώπινη φύση ήταν επαρκής για να αναλάβει το έργο που έπρεπε να επιτελέσει.

από «Το μυστήριο της ενσάρκωσης (1)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

8. Το έργο του ενσαρκωμένου Θεού διέπεται από πολλές αρχές. Υπάρχουν πολλά που ο άνθρωπος απλώς δεν κατανοεί, αλλά ο άνθρωπος χρησιμοποιεί συνεχώς τις έννοιές του για να τα μετρήσει ή να εγείρει υπερβολικές αξιώσεις από Αυτόν. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν πολλοί που αγνοούν παντελώς ότι η γνώση τους δεν περιλαμβάνει τίποτα περισσότερο από τις δικές τους έννοιες. Όποια και αν είναι η ηλικία ή ο τόπος στον οποίο ο Θεός ενσαρκώνεται, οι αρχές του έργου Του στη σάρκα παραμένουν αμετάβλητες. Δεν μπορεί να ενσαρκωθεί αλλά και να υπερβεί τη σάρκα για να εργαστεί. Επιπλέον, δεν μπορεί να ενσαρκωθεί και να μην εργάζεται μέσα στην κανονική ανθρώπινη φύση Του. Διαφορετικά, η σημασία της ενσάρκωσης του Θεού θα έχανε το νόημά της και ο ενσαρκωμένος Λόγος δεν θα είχε κανένα απολύτως νόημα. Επιπλέον, μόνο ο επουράνιος Πατέρας (το Πνεύμα) γνωρίζει την ενσάρκωση του Θεού και κανείς άλλος, ούτε η ίδια η σάρκα Του ή οι αγγελιοφόροι των ουρανών. Ως εκ τούτου, το έργο του Θεού στη σάρκα είναι ακόμη πιο κανονικό και πιο ικανό να καταδείξει ότι πράγματι ο Λόγος ενσαρκώνεται. Η σάρκα σηματοδοτεί έναν συνηθισμένο και κανονικό άνθρωπο.

από «Το μυστήριο της ενσάρκωσης (1)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

9. Κάποιοι μπορεί να αναρωτιούνται: Γιατί πρέπει ο ίδιος ο Θεός να αναγγείλει την εποχή; Δεν μπορεί να το πράξει ένα δημιουργημένο ον αντ’ Αυτού; Γνωρίζετε όλοι ότι ο Θεός ενσαρκώνεται σαφώς με σκοπό να αναγγείλει μια νέα εποχή και, βεβαίως, με το που θα αναγγείλει μια νέα εποχή, έχει ολοκληρώσει παράλληλα την προηγούμενη εποχή. Ο Θεός είναι η Αρχή και το Τέλος. Αυτός είναι που θέτει το έργο Του εν κινήσει και Αυτός ο ίδιος πρέπει να ολοκληρώνει την προηγούμενη εποχή. Αυτή είναι η απόδειξη ότι κατατροπώνει τον Σατανά και κατακτά τον κόσμο. Κάθε φορά που ο ίδιος εργάζεται μεταξύ των ανθρώπων, είναι η απαρχή μιας νέας μάχης. Χωρίς την απαρχή ενός νέου έργου, δεν θα ολοκληρωνόταν φυσικά το παλαιό έργο. Και όταν το παλαιό έργο δεν έχει ολοκληρωθεί είναι απόδειξη ότι η μάχη με τον Σατανά δεν έχει ακόμη έρθει εις πέρας. Μόνο αν ο ίδιος ο Θεός έλθει και επιτελέσει νέο έργο μεταξύ των ανθρώπων, θα μπορέσουν οι άνθρωποι να απελευθερωθούν πλήρως από τη σφαίρα επιρροής του Σατανά και να κερδίσουν μια νέα ζωή και μια νέα αρχή. Διαφορετικά, ο άνθρωπος θα ζει για πάντα στην παλαιά εποχή και θα ζει για πάντα υπό την παλαιά επιρροή του Σατανά. Με κάθε εποχή που καθοδηγείται από τον Θεό, ένα μέρος του ανθρώπου απελευθερώνεται και έτσι ο άνθρωπος προχωρά μαζί με το έργο του Θεού προς τη νέα εποχή. Η νίκη του Θεού είναι νίκη για όλους όσους Τον ακολουθούν. Αν η ανθρωπότητα της δημιουργίας είχε το καθήκον να ολοκληρώσει την εποχή, τότε είτε από την οπτική του ανθρώπου ή του Σατανά, αυτό δεν είναι παρά μια πράξη που αντιτίθεται ή προδίδει τον Θεό, όχι πράξη υπακοής στον Θεό και το έργο του ανθρώπου θα γινόταν εργαλείο στα χέρια του Σατανά. Μόνο αν ο άνθρωπος υπακούει και ακολουθεί τον Θεό σε μια εποχή που αναγγέλλει ο ίδιος ο Θεός, θα πειθόταν πλήρως ο Σατανάς, γιατί αυτό είναι το καθήκον των δημιουργημένων όντων. Και έτσι λέω ότι εσείς πρέπει μόνο να ακολουθείτε και να υπακούτε, τίποτα άλλο δεν σας ζητείται. Αυτό νοείται λέγοντας ότι ο καθένας τηρεί το καθήκον του και εκπληρώνει τον ρόλο του. Ο Θεός επιτελεί το δικό Του έργο και δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να επιτελέσει το έργο Του αντ’ Αυτού, ούτε Αυτός εμπλέκεται στο έργο των δημιουργημένων όντων. Ο άνθρωπος επιτελεί το δικό του καθήκον και δεν παρεμβαίνει στο έργο του Θεού και αυτή είναι αληθινή υπακοή και απόδειξη ότι ο Σατανάς κατατροπώνεται. Αφού ο ίδιος ο Θεός έχει αναγγείλει τη νέα εποχή, δεν εργάζεται πλέον ο ίδιος μεταξύ των ανθρώπων. Μόνο τότε ο άνθρωπος εισέρχεται επίσημα στη νέα εποχή για να επιτελέσει το καθήκον του και να εκπληρώσει την αποστολή του ως δημιουργημένο ον. Αυτές είναι οι αρχές εργασίας που κανείς δεν δύναται να παραβιάσει. Μόνο αυτός ο τρόπος εργασίας είναι συνετός και λογικός. Το έργο του Θεού επιτελείται από τον ίδιο τον Θεό. Αυτός θέτει το έργο Του εν κινήσει και Αυτός επίσης το ολοκληρώνει. Αυτός σχεδιάζει το έργο και Αυτός το διαχειρίζεται, και ακόμα περισσότερο, Αυτός φέρει το έργο εις πέρας. Όπως αναφέρεται στη Βίβλο: «Εγώ είμαι η Αρχή και το Τέλος. Είμαι ο Σπείρων και ο Θερίζων». Όλα όσα σχετίζονται με το έργο της διαχείρισής Του πραγματοποιούνται από τον ίδιο. Είναι ο Ηγεμών του σχεδίου διαχείρισης των έξι χιλιάδων ετών. Κανείς δεν μπορεί να επιτελέσει το έργο Του αντί Αυτού ή να φέρει εις πέρας το έργο Του, επειδή Αυτός ελέγχει τα πάντα. Εφόσον δημιούργησε τον κόσμο, θα οδηγήσει ολόκληρο τον κόσμο να ζήσει στο φως Του και θα ολοκληρώσει ολόκληρη την εποχή για να φέρει εις πέρας όλο το σχέδιό Του!

από «Το μυστήριο της ενσάρκωσης (1)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

10. Τον καιρό εκείνον που ο Ιησούς βρισκόταν στην Ιουδαία, εργαζόταν δημόσια, αλλά τώρα Εγώ εργάζομαι και μιλάω μυστικά ανάμεσά σας. Όσοι δεν πιστεύουν, το αγνοούν πλήρως αυτό. Το έργο Μου ανάμεσά σας είναι απομονωμένο από τους άλλους. Αυτά τα λόγια, αυτά τα παιδέματα και οι κρίσεις, είναι γνωστά μόνο σε όλους εσάς και σε κανέναν άλλον. Όλο αυτό το έργο πραγματοποιείται ανάμεσά σας και κοινοποιείται μόνο σε εσάς. Κανείς από όσους δεν πιστεύουν δεν το γνωρίζει αυτό, διότι δεν έχει έρθει ακόμα ο καιρός. Αυτοί οι άνθρωποι πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους αφού έχουν υποβληθεί σε παιδέματα, αλλά όσοι βρίσκονται εκτός, δεν το γνωρίζουν αυτό. Αυτό το έργο είναι πάρα πολύ καλά κρυμμένο! Σε αυτούς, ο ενσαρκωμένος Θεός είναι κρυψίνους, αλλά σε όσους βρίσκονται σε αυτό το ρεύμα, Αυτός μπορεί να θεωρείται ότι είναι ανοιχτός. Αν και τα πάντα στον Θεό είναι ανοιχτά, τα πάντα αποκαλύπτονται και τα πάντα δημοσιοποιούνται, αυτό ισχύει μόνο για εκείνους που πιστεύουν σ’ Αυτόν και τίποτα δεν γνωστοποιείται σε όσους δεν πιστεύουν. Το έργο που διεξάγεται εδώ και τώρα είναι απολύτως απομονωμένο ώστε να μη λάβουν γνώση. Εάν λάβουν γνώση, επίκειται καταδίκη και διωγμός. Δεν θα πιστέψουν. Το έργο στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, στον πιο οπισθοδρομικό τόπο, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Εάν αυτό το έργο έπρεπε να γνωστοποιηθεί, τότε θα ήταν αδύνατο να συνεχιστεί. Αυτό το στάδιο του έργου απλώς δεν μπορεί να προχωρήσει σ’ αυτόν τον τόπο. Πώς θα μπορούσαν να το ανεχθούν, αν αυτό το έργο διεξαγόταν δημόσια; Δεν θα εγκυμονούσε αυτό ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους; Αν αυτό το έργο δεν ήταν κρυφό και αντιθέτως συνεχιζόταν όπως στην εποχή του Ιησού, όταν θεράπευε με θεαματικό τρόπο τους αρρώστους και εξέβαλε τους δαίμονες, δεν θα «κυριευόταν» εδώ και καιρό από τους διαβόλους; Θα μπορούσαν να ανεχθούν την ύπαρξη του Θεού; Εάν έπρεπε τώρα να εισέλθω στις αίθουσες για να κηρύξω και να διδάξω τον άνθρωπο, δεν θα είχα συντριβεί εδώ και πολύ καιρό; Και αν συνέβαινε αυτό, πώς θα μπορούσε να συνεχιστεί το έργο Μου; Ο λόγος για τον οποίο τα σημεία και τέρατα δεν εκδηλώνονται δημόσια είναι χάριν της απόκρυψης. Συνεπώς, όσοι δεν πιστεύουν, δεν μπορούν να δουν, να γνωρίσουν ή να ανακαλύψουν το έργο Μου. Εάν αυτό το στάδιο του έργου έπρεπε να γίνει με τον ίδιο τρόπο όπως το έργο του Ιησού την Εποχή της Χάριτος, δεν θα μπορούσε να είναι τόσο σταθερό. Επομένως, το έργο που πρέπει να αποκρύπτεται κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι προς όφελος δικό σας και όλου του έργου. Όταν το έργο του Θεού επί γης τελειώσει, δηλαδή, όταν ολοκληρωθεί αυτό το μυστικό έργο, αυτό το στάδιο του έργου θα δημοσιοποιηθεί άμεσα. Όλοι θα ξέρουν ότι υπάρχει μια ομάδα νικητών στην Κίνα. Όλοι θα ξέρουν ότι ο ενσαρκωμένος Θεός είναι στην Κίνα και ότι το έργο Του έχει φτάσει στο τέλος. Μόνο τότε θα αντιληφθεί ο άνθρωπος: Γιατί η Κίνα θα παρακμάσει ή θα καταρρεύσει; Αποδεικνύεται ότι ο Θεός επιτελεί προσωπικά το έργο Του στην Κίνα και έχει οδηγήσει στην τελείωση μια ομάδα ανθρώπων ως νικητές.

από «Το μυστήριο της ενσάρκωσης (2)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

11. Ο ενσαρκωμένος Θεός εκδηλώνεται μόνο σε κάποιους ανθρώπους που Τον ακολουθούν καθώς επιτελεί προσωπικά το έργο Του, και όχι σε όλα τα πλάσματα. Ενσαρκώθηκε μόνο για να ολοκληρώσει ένα στάδιο έργου, όχι για να δείξει στον άνθρωπο την εικόνα Του. Ωστόσο, το έργο Του πρέπει να διεξαχθεί από τον ίδιο, επομένως είναι αναγκαίο να το κάνει αυτό στη σάρκα. Όταν ολοκληρωθεί αυτό το έργο, θα αναχωρήσει από τη γη. Δεν μπορεί να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα ανάμεσα στους ανθρώπους μήπως παρεμποδίσει το μελλοντικό έργο. Αυτό που εκδηλώνει στο πλήθος είναι μόνο η δίκαιη διάθεσή Του και όλες οι πράξεις Του και όχι η εικόνα του σώματος Του όταν ενσαρκώθηκε δύο φορές, διότι η εικόνα του Θεού μπορεί να εκδηλωθεί μόνο μέσω της διάθεσής Του και όχι να αντικατασταθεί από την εικόνα της ενσάρκωσής Του. Την εικόνα της σάρκας Του τη δείχνει μόνο σε έναν περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, μόνο σε όσους Τον ακολουθούν καθώς εργάζεται στη σάρκα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το έργο που επιτελείται τώρα γίνεται με τέτοια μυστικότητα. Είναι ακριβώς όπως όταν ο Ιησούς εμφανίστηκε μόνο στους Ιουδαίους καθώς επιτελούσε το έργο Του, και ποτέ δεν εμφανίστηκε δημόσια σε άλλα έθνη. Έτσι, μόλις ολοκλήρωσε το έργο Του, αναχώρησε αμέσως από τους ανθρώπους και δεν παρέμεινε. Τον καιρό που ακολούθησε, δεν φανέρωσε την εικόνα Του στον άνθρωπο, αλλά, αντιθέτως, το έργο διεξήχθη απευθείας από το Άγιο Πνεύμα. Μόλις το έργο του ενσαρκωμένου Θεού τελειώνει οριστικά, Αυτός αναχωρεί από τον θνητό κόσμο και δεν επιτελεί ποτέ ξανά παρόμοιο έργο με εκείνο από την εποχή που είχε ενσαρκωθεί. Το έργο που ακολουθεί επιτελείται άμεσα από το Άγιο Πνεύμα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να δει την εικόνα Του στη σάρκα. Δεν εμφανίζεται στον άνθρωπο καθόλου και παραμένει πάντα κρυμμένος. Υπάρχει περιορισμένος χρόνος για να επιτελεστεί το έργο του ενσαρκωμένου Θεού, το οποίο πρέπει να διεξαχθεί σε μια συγκεκριμένη εποχή, χρόνο, έθνος και μεταξύ συγκεκριμένων ανθρώπων. Αυτό το έργο αντιπροσωπεύει μόνο το έργο κατά την περίοδο του ενσαρκωμένου Θεού και αφορά μόνο αυτήν την εποχή, αντιπροσωπεύοντας το έργο του Πνεύματος του Θεού σε μια συγκεκριμένη εποχή και όχι το συνολικό έργο Του. Επομένως, η εικόνα του ενσαρκωμένου Θεού δεν θα εμφανιστεί σε όλους τους λαούς. Αυτό που φανερώνεται στο πλήθος είναι η δικαιοσύνη του Θεού και η διάθεσή Του στο σύνολό της, αντί της εικόνας Του όταν ενσαρκώθηκε δύο φορές. Δεν είναι ούτε η ενιαία εικόνα που εμφανίζεται στον άνθρωπο ούτε ο συνδυασμός των δύο εικόνων. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη ο ενσαρκωμένος Θεός να αναχωρήσει από τη γη μετά την ολοκλήρωση του έργου που πρέπει να επιτελέσει, διότι έρχεται μόνο για να επιτελέσει το έργο που οφείλει και όχι για να δείξει στους ανθρώπους την εικόνα Του. Παρόλο που η σημασία της ενσάρκωσης έχει ήδη εκπληρωθεί από τον Θεό με το να ενσαρκωθεί δύο φορές, εντούτοις δεν θα φανερωθεί δημόσια σε κανένα έθνος που δεν Τον είχε δει ποτέ πριν.

από «Το μυστήριο της ενσάρκωσης (2)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

12. Οφείλετε να γνωρίζετε ότι το έργο του ενσαρκωμένου Θεού είναι να εγκαινιάσει μια εποχή. Αυτό το έργο περιορίζεται σε λίγα έτη και δεν μπορεί να ολοκληρώσει το συνολικό έργο του Πνεύματος του Θεού. Αυτό είναι πανομοιότυπο με το πώς η εικόνα του Ιησού ως Ιουδαίος αντιπροσωπεύει μόνο την εικόνα του Θεού όπως εργάστηκε στην Ιουδαία και μπορούσε μόνο να επιτελέσει το έργο της σταύρωσης. Κατά την περίοδο που ο Ιησούς είχε ενσαρκωθεί, δεν μπορούσε να επιτελέσει το έργο Του να φέρει μια εποχή στο τέλος ή να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Γι’ αυτό, αφού σταυρώθηκε και ολοκλήρωσε το έργο Του, αναλήφθηκε στους ουρανούς και έκρυψε τον εαυτό Του από τον άνθρωπο δια παντός. Εφεξής, όσοι ήταν αφοσιωμένοι πιστοί μεταξύ των Εθνών μπορούσαν να δουν μόνο την απεικόνισή Του, η οποία κοσμούσε τους τοίχους, και όχι την παρουσία του Κυρίου Ιησού. Αυτήν την απεικόνιση την έφτιαξε ο άνθρωπος και δεν είναι η εικόνα που ο ίδιος ο Θεός έδειξε στον άνθρωπο. Ο Θεός δεν θα παρουσιάσει δημόσια τον εαυτό του στο πλήθος με την εικόνα που είχε από τότε που ενσαρκώθηκε δύο φορές. Το έργο που επιτελεί ανάμεσα στους ανθρώπους είναι να τους επιτρέψει να κατανοήσουν τη διάθεσή Του. Όλα αυτά φανερώνονται στον άνθρωπο μέσω του έργου των διαφόρων εποχών. Επιτυγχάνονται μέσω της διάθεση που έχει γνωστοποιήσει και το έργο που έχει επιτελέσει, παρά μέσω της παρουσίας του Ιησού. Με άλλα λόγια, η εικόνα του Θεού δεν γνωστοποιείται στον άνθρωπο μέσω της ενσαρκωμένης εικόνας, αλλά αντιθέτως μέσω του έργου της εικόνας και της μορφής, το οποίο επιτελεί ο ενσαρκωμένος Θεός. Και μέσω του έργου Του (Της), η εικόνα Του εμφανίζεται και η διάθεσή Του γνωστοποιείται. Αυτή είναι η σημασία του έργου που επιθυμεί να επιτελέσει στη σάρκα.

από «Το μυστήριο της ενσάρκωσης (2)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

13. Μόλις τελειώσει το έργο, το οποίο επιτέλεσε όταν ενσαρκώθηκε δύο φορές, αρχίζει να δείχνει τη δίκαιη διάθεσή Του στα Έθνη, επιτρέποντας στα πλήθη να δουν την εικόνα Του. Επιθυμεί να εκδηλώσει τη διάθεσή Του και μέσω αυτού να καταστήσει σαφές το τέλος των διαφόρων ειδών του ανθρώπου, τερματίζοντας έτσι την παλαιά εποχή οριστικά. Το έργο Του στη σάρκα δεν έχει μεγάλο εύρος (ακριβώς όπως ο Ιησούς εργαζόταν μόνο στην Ιουδαία, και σήμερα Εγώ εργάζομαι μόνο ανάμεσά σας), επειδή το έργο Του στη σάρκα έχει όρια και περιορισμούς. Απλώς διεξάγει μια σύντομη περίοδο έργου με την εικόνα μιας συνηθισμένης και κανονικής σάρκας, αντί να επιτελεί το έργο της αιωνιότητας ή να επιτελεί το έργο της εμφάνισης σε όλους τους λαούς των Εθνών μέσω αυτής της ενσάρκωσης. Αυτό το έργο στη σάρκα πρέπει να έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής (όπως το έργο μόνο στην Ιουδαία ή μόνο ανάμεσά σας) και στη συνέχεια να επεκταθεί μέσω του έργου που διεξάγεται εντός αυτών των ορίων. Φυσικά, το έργο μιας τέτοιας επέκτασης διεξάγεται απευθείας από το Πνεύμα Του και δεν θα είναι το έργο της ενσάρκωσής Του. Διότι το έργο στη σάρκα έχει όρια και δεν εκτείνεται σε όλες τις γωνιές του σύμπαντος. Αυτό δεν μπορεί να το επιτύχει. Μέσω του έργου στη σάρκα, το Πνεύμα Του πραγματοποιεί το έργο που επακολουθεί. Έτσι, το έργο που επιτελείται στη σάρκα είναι έργο μύησης που πραγματοποιείται εντός ορίων. Το Πνεύμα Του συνεχίζει αυτό το έργο και το επεκτείνει.

από «Το μυστήριο της ενσάρκωσης (2)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

14. Ο Θεός έρχεται σ’ αυτή τη γη μόνο για να επιτελέσει το έργο της καθοδήγησης της εποχής. Να εγκαινιάσει μια νέα εποχή και να φέρει την παλιά στο τέλος. Δεν έχει έλθει να βιώσει την πορεία της ζωής ενός ανθρώπου επί γης, να βιώσει ο ίδιος τις χαρές και τις λύπες της ζωής ως άνθρωπος ή να οδηγήσει ένα συγκεκριμένο άτομο στην τελείωση με τις πράξεις Του ή να παρακολουθήσει προσωπικά κάποιον καθώς μεγαλώνει. Δεν είναι αυτό το έργο Του. Το έργο Του είναι απλώς να εγκαινιάσει τη νέα εποχή και να φέρει την παλιά στο τέλος. Τουτέστιν, θα εγκαινιάσει μια εποχή, θα φέρει την άλλη σε πέρας, και θα κατατροπώσει τον Σατανά επιτελώντας ο ίδιος προσωπικά το έργο Του. Κάθε φορά που διεξάγει έργο προσωπικά, είναι σαν να εισέρχεται στο πεδίο της μάχης. Στη σάρκα, πρώτα κατατροπώνει τον κόσμο και κυριαρχεί επί του Σατανά. Κερδίζει όλη τη δόξα και αποκαλύπτει το έργο των δύο χιλιάδων ετών, δίνοντας σε όλους τους ανθρώπους στη γη το σωστό μονοπάτι για να το ακολουθήσουν, καθώς και μια ζωή γαλήνης και χαράς. Ωστόσο, ο Θεός δεν μπορεί να ζήσει με τον άνθρωπο στη γη για μεγάλο διάστημα, διότι ο Θεός είναι Θεός και διαφέρει από τον άνθρωπο έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορεί να ζήσει τη ζωή ενός κανονικού ανθρώπου, δηλαδή δεν μπορεί να κατοικήσει στη γη ως κανονικός άνθρωπος, γιατί έχει μόνο ένα ελάχιστο μέρος της κανονικής ανθρώπινης φύσης των απλών ανθρώπων για να συντηρήσει τη ζωή Του ως τέτοια. Με άλλα λόγια, πώς θα μπορούσε ο Θεός να δημιουργήσει οικογένεια, να κάνει καριέρα και να αναθρέψει παιδιά στη γη; Δεν θα ήταν αυτό ντροπή; Διαθέτει την κανονική ανθρώπινη φύση μόνο για να διεξάγει το έργο με κανονικό τρόπο, όχι για να μπορέσει να κάνει οικογένεια και καριέρα όπως θα έκανε ένας απλός άνθρωπος. Η κανονική λογική, το κανονικό μυαλό και η κανονική σίτιση και ενδυμασία της σάρκας Του αρκούν για να αποδείξουν ότι έχει κανονική ανθρώπινη φύση. Δεν χρειάζεται να κάνει οικογένεια ή καριέρα προκειμένου να αποδείξει ότι διαθέτει κανονική ανθρώπινη φύση. Αυτό είναι εντελώς περιττό! Ο Θεός έρχεται στη γη, τουτέστιν ο Λόγος ενσαρκώνεται. Απλώς επιτρέπει στον άνθρωπο να κατανοήσει τον λόγο Του και να δει τον λόγο Του, δηλαδή επιτρέπει στον άνθρωπο να δει το έργο που επιτελείται από τη σάρκα. Η πρόθεσή Του δεν είναι να μεταχειριστούν οι άνθρωποι τη σάρκα Του με έναν ορισμένο τρόπο, αλλά μόνο να είναι ο άνθρωπος υπάκουος μέχρι τέλους, δηλαδή να υπακούει σε ό,τι εκφράζει το στόμα Του και να υποτάσσεται στο συνολικό έργο που Αυτός επιτελεί. Εργάζεται μόνο στη σάρκα, χωρίς να ζητάει σκόπιμα να αναδείξει το μεγαλείο και την αγιότητα της σάρκας Του ο άνθρωπος. Αυτός απλώς δείχνει στον άνθρωπο τη σοφία του έργου Του και όλη την εξουσία που ασκεί. Επομένως, παρόλο που έχει μια εξέχουσα ανθρώπινη φύση, δεν προβαίνει σε αναγγελίες και επικεντρώνεται μόνο στο έργο που οφείλει να επιτελέσει. Οφείλετε να γνωρίζετε γιατί ο Θεός ενσαρκώθηκε, και εντούτοις δεν φανερώνει ούτε μαρτυρεί την κανονική ανθρώπινη φύση Του, αλλά αντιθέτως, απλώς επιτελεί το έργο που επιθυμεί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βλέπετε μόνο το Είναι της θεϊκής φύσης στον ενσαρκωμένο Θεό, γιατί απλώς δεν διακηρύσσει ποτέ το Είναι της ανθρώπινης φύσης Του προκειμένου να το μιμηθεί ο άνθρωπος. Μόνο όταν ο άνθρωπος καθοδηγεί τον άνθρωπο, μιλάει για το είναι της ανθρώπινης φύσης, ώστε να μπορεί να ηγηθεί των άλλων μέσω του εντυπωσιασμού και της πειθούς. Αντιθέτως, ο Θεός κατακτά τον άνθρωπο μέσω του έργου Του μόνο (δηλαδή, έργου που είναι ανέφικτο για τον άνθρωπο). Δεν τίθεται ζήτημα για τον άνθρωπο να θαυμάζει το είναι Του ούτε κάνει τον άνθρωπο να Τον λατρεύει, αλλά απλώς ενσταλάζει στον άνθρωπο μια αίσθηση σεβασμού γι’ Αυτόν ή κάνει τον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει ότι είναι ασύλληπτος. Δεν χρειάζεται ο Θεός να εντυπωσιάσει τον άνθρωπο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχεις φόβο Θεού μόλις μαρτυρήσεις τη διάθεσή Του.

από «Το μυστήριο της ενσάρκωσης (2)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger