Όλα επιτυγχάνονται δια του Λόγου του Θεού (Μέρος δεύτερο)

Τα λόγια που ομιλούνται από τον Θεό σε αυτή την εποχή είναι διαφορετικά από αυτά που ομιλούνται κατά την Εποχή του Νόμου, και επίσης, διαφέρουν από τα λόγια που ομιλούνται κατά την Εποχή της Χάριτος. Στην Εποχή της Χάριτος, ο Θεός δεν επιτέλεσε το έργο του λόγου, αλλά περιέγραψε απλώς τη σταύρωση για να λυτρώσει όλη την ανθρωπότητα. Η Βίβλος περιγράφει μόνο γιατί ο Ιησούς επρόκειτο να σταυρωθεί και τα βάσανα που υπέστη στον σταυρό και πώς πρέπει να σταυρωθεί ο άνθρωπος για τον Θεό. Κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής, όλο το έργο του Θεού ήταν επικεντρωμένο γύρω από τη σταύρωση. Κατά τη διάρκεια της Εποχής της Βασιλείας, ο ενσαρκωμένος Θεός μιλάει με λόγια για να κατακτήσει όλους εκείνους που πιστεύουν σ’ Αυτόν. Αυτός είναι ο «Λόγος που ενσαρκώνεται». Ο Θεός έρχεται τις έσχατες ημέρες για να ολοκληρώσει αυτό το έργο, δηλαδή να έχει επιτύχει την πραγματική σημασία του Λόγου που ενσαρκώνεται. Μιλάει μόνο με λόγια και σπάνια υπάρχει η εμφάνιση γεγονότων. Αυτή είναι η ίδια η ουσία του Λόγου που ενσαρκώνεται κι όταν ο ενσαρκωμένος Θεός εκφέρει τον λόγο Του, αυτή είναι η ενσάρκωση του Λόγου και είναι ο Λόγος που ενσαρκώνεται. «Εν αρχή ήτο η οδός, και η οδός ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο η οδός και η οδός σαρξ εγένετο». Αυτό (το έργο της ενσάρκωσης του Λόγου στη σάρκα) είναι το έργο που ο Θεός θα ολοκληρώσει τις έσχατες ημέρες και είναι το τελευταίο κεφάλαιο ολόκληρου του διαχειριστικού σχεδίου Του κι έτσι ο Θεός πρέπει να έρθει στη γη και να εκδηλώσει τα λόγια Του στη σάρκα. Αυτό που γίνεται σήμερα, αυτό που θα γίνει στο μέλλον, αυτό που θα επιτευχθεί από τον Θεό, o τελικός προορισμός του ανθρώπου, εκείνοι που θα σωθούν και αυτοί που θα καταστραφούν και ούτω καθεξής – αυτό το έργο που πρέπει να επιτευχθεί στο τέλος έχει στο σύνολό του αναφερθεί με σαφήνεια, και όλο υφίσταται προκειμένου να επιτευχθεί η πραγματική σημασία του Λόγου που ενσαρκώνεται. Τα διοικητικά διατάγματα και το σύνταγμα που είχαν εκδοθεί προηγουμένως, αλλά και όσοι θα καταστραφούν και όσοι θα αναπαυθούν - αυτά τα λόγια πρέπει να εκπληρωθούν. Αυτό είναι το έργο που κατά κύριο λόγο επιτελεί ο ενσαρκωμένος Θεός τις έσχατες μέρες. Κάνει τους ανθρώπους να καταλάβουν πού ανήκουν εκείνοι που έχουν προκαθοριστεί από τον Θεό και πού ανήκουν εκείνοι που δεν έχουν προκαθοριστεί από τον Θεό, πώς θα ταξινομηθεί ο λαός και απόγονοι Του, τι θα συμβεί στο Ισραήλ, τι θα συμβεί στην Αίγυπτο – στο μέλλον, κάθε ένα από αυτά τα λόγια θα ολοκληρωθεί. Τα βήματα του έργου του Θεού επιταχύνονται. Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο ως μέσο για να αποκαλύψει στον άνθρωπο τι πρέπει να γίνει σε κάθε εποχή, τι πρέπει να γίνει από τον ενσαρκωμένο Θεό των έσχατων ημερών και τη διακονία Του που πρόκειται να εκτελεστεί και αυτά τα λόγια όλα εκφέρονται για να ολοκληρωθεί η πραγματική σημασία του Λόγου που εμφανίζεται στη σάρκα.

Έχω πει προηγουμένως ότι «Όλοι όσοι προσπαθούν να δουν τα σημάδια και τα θαύματα θα εγκαταλειφθούν. Δεν είναι αυτοί που θα οδηγηθούν στην τελείωση». Έχω μιλήσει με τόσα πολλά λόγια, όμως εσύ δεν έχεις την παραμικρή γνώση αυτού του έργου και, έχοντας φθάσει σε αυτό το σημείο, εξακολουθείς να ζητάς σημάδια και θαύματα. Είναι η πίστη σου στον Θεό η επιδίωξη να δεις τα σημάδια και τα θαύματα ή είναι για να κερδίσεις τη ζωή; Ο Ιησούς μίλησε επίσης με πολλά λόγια που σήμερα δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί. Μπορείς να πεις ότι ο Ιησούς δεν είναι Θεός; Ο Θεός έφερε μαρτυρία ότι ήταν ο Χριστός και ο αγαπημένος Υιός του Θεού. Μπορείς να το αρνηθείς αυτό; Σήμερα, ο Θεός μιλά μόνο με λόγια κι αν δεν είσαι σε θέση να γνωρίζεις εις βάθος, τότε δεν μπορείς να παραμείνεις σταθερός. Πιστεύεις σε Αυτόν επειδή είναι Θεός ή πιστεύεις σε Αυτόν με βάση το αν πληρούνται ή όχι τα λόγια Του; Πιστεύεις σε σημάδια και θαύματα, ή πιστεύεις στον Θεό; Σήμερα δεν δείχνει κάποια σημάδια ή θαύματα – άρα είναι πραγματικά ο Θεός; Εάν τα λόγια που μιλά δεν πληρούνται, είναι πραγματικά ο Θεός; Είναι η ουσία του Θεού καθορισμένη από το αν εκπληρώνεται ή όχι ο λόγος που εκφέρει; Γιατί μερικοί άνθρωποι περιμένουν πάντα την εκπλήρωση των λόγων του Θεού πριν πιστέψουν σ’ Αυτόν; Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν Τον γνωρίζουν; Όλοι εκείνοι που έχουν τέτοιες αντιλήψεις είναι άνθρωποι που αρνούνται τον Θεό. Χρησιμοποιούν αντιλήψεις για τη μέτρηση του Θεού. Αν πληρούνται τα λόγια του Θεού, πιστεύουν στον Θεό κι αν όχι, δεν πιστεύουν στον Θεό και πάντοτε επιδιώκουν σημάδια και θαύματα. Δεν είναι οι Φαρισαίοι της σύγχρονης εποχής; Είτε είσαι σε θέση να παραμείνεις σταθερός είτε όχι, εξαρτάται από το αν γνωρίζεις ή όχι τον πραγματικό Θεό – αυτό είναι πολύ σημαντικό! Όσο μεγαλύτερη είναι η πραγματικότητα του λόγου του Θεού για σένα, τόσο μεγαλύτερη είναι η γνώση σου για την πραγματικότητα του Θεού και τόσο περισσότερο είσαι σε θέση να παραμείνεις σταθερός κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών. Όσο περισσότερο κοιτάς τα σημάδια και τα θαύματα, τόσο περισσότερο δεν είσαι σε θέση να παραμείνεις σταθερός και θα οδηγηθείς σε πτώση μετά από δοκιμασίες. Τα σημάδια και τα θαύματα δεν είναι τα θεμέλια. Μόνο η πραγματικότητα του Θεού είναι ζωή. Μερικοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν μέσα από το έργο του Θεού. Σπαταλούν τις μέρες τους μέσα σε σύγχυση, δεν επιδιώκουν τη γνώση του έργου του Θεού. Η επιδίωξή τους είναι πάντα να ωθήσουν τον Θεό να εκπληρώσει τις επιθυμίες τους και μόνο μετά από αυτό δηλώνουν σοβαροί ως προς την πίστη τους. Λένε ότι θα επιδιώξουν τη ζωή εάν εκπληρωθούν τα λόγια του Θεού, αλλά αν δεν εκπληρωθούν τα λόγια Του, τότε δεν υπάρχει δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Ο άνθρωπος πιστεύει ότι η πίστη στον Θεό είναι η αναζήτηση των σημαδιών και των θαυμάτων και η επιδίωξη της ανύψωσης προς τον ουρανό και τον τρίτο ουρανό. Δεν υπάρχει κανείς που να λέει ότι η πίστη του στον Θεό είναι η επιδίωξη της εισόδου στην πραγματικότητα, η επιδίωξη της ζωής και η επιδίωξη του να σε κερδίσει ο Θεός. Τι αξία έχει μια τέτοια επιδίωξη; Όσοι δεν ακολουθούν τη γνώση του Θεού και την ικανοποίηση του Θεού είναι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον Θεό, είναι άνθρωποι που βλασφημούν τον Θεό!

Τώρα καταλαβαίνετε ποια είναι η πίστη στον Θεό; Είναι πίστη στον Θεό το να θαυμάζεις τα σημάδια και τα θαύματα; Είναι η ανύψωση προς τον ουρανό; Η πίστη στον Θεό δεν είναι εύκολη. Σήμερα, αυτός ο τύπος θρησκευτικής πρακτικής πρέπει να εξαγνιστεί και το να επιδιώκει κανείς την εκδήλωση των θαυμάτων του Θεού, επιδιώκοντας τη θεραπεία του Θεού και το ότι Εκείνος θα απομακρύνει τους δαίμονες, ή επιδιώκοντας την έλευση της ειρήνης και τις άφθονες χάρες του Θεού, ή επιδιώκοντας την απόκτηση προοπτικής και κάθε είδους άνεσης για τη σάρκα – αυτές είναι θρησκευτικές πρακτικές και τέτοιες θρησκευτικές πρακτικές αποτελούν μια αόριστη και αφηρημένη μορφή πεποίθησης. Σήμερα, τι σημαίνει πραγματική πίστη στον Θεό; Σημαίνει την αποδοχή του λόγου του Θεού ως πραγματικότητα στη ζωή σου και τη γνώση του Θεού από τον Λόγο Του για να επιτευχθεί η αληθινή αγάπη προς Αυτόν. Για να είμαστε σαφείς: Είναι η πίστη στον Θεό, δηλαδή το να υπακούς στον Θεό, να αγαπάς τον Θεό και να εκπληρώνεις το καθήκον που πρέπει να εκτελεστεί από ένα πλάσμα του Θεού. Αυτός είναι ο σκοπός της πίστης στον Θεό. Πρέπει να κατακτήσετε τη γνώση της αγάπης του Θεού, το πόσο άξιος είναι ο Θεός να εμπνέει σεβασμό, για το πώς, ο Θεός επιτελεί το έργο της σωτηρίας στα πλάσματά Του και τα οδηγεί στην τελείωση - αυτό είναι το ελάχιστο που πρέπει να κατέχετε στην πίστη σας στον Θεό. Η πίστη στον Θεό είναι κατά κύριο λόγο η αλλαγή από μια ζωή στη σάρκα σε μια ζωή με την αγάπη του Θεού, από μια ζωή μέσα στη φυσική κατάσταση σε μια ζωή μέσα στο Είναι του Θεού, σας απελευθερώνει υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά για να ζείτε υπό τη φροντίδα και την προστασία του Θεού και να είστε σε θέση να επιτύχετε υπακοή στον Θεό και όχι υπακοή στη σάρκα, κι επιτρέπει στον Θεό να κερδίσει ολόκληρη την καρδιά σας, επιτρέποντας στον Θεό να σας οδηγήσει στην τελείωση και να ελευθερωθείτε από τη διεφθαρμένη σατανική υπόσταση. Η πίστη στον Θεό υφίσταται κατά κύριο λόγο έτσι ώστε η δύναμη και η δόξα του Θεού να μπορούν να εκδηλωθούν σε σας, ώστε να μπορέσετε να κάνετε το θέλημα του Θεού και να ολοκληρώσετε το σχέδιο του Θεού και να είστε σε θέση να γίνετε μάρτυρες του Θεού ενώπιον του Σατανά. Η πίστη στον Θεό δεν πρέπει να υφίσταται για να δείτε μόνο τα σημάδια και τα θαύματα, ούτε πρέπει να υπάρχει για χάρη της προσωπικής σας σάρκας. Θα πρέπει να υπάρχει για την επιδίωξη της γνώσης του Θεού και για να είστε σε θέση να υπακούσετε τον Θεό, και όπως ο Πέτρος, να Τον υπακούσετε ως τον θάνατο. Αυτό είναι κυρίως που πρέπει να επιτευχθεί. Τρώγοντας και πίνοντας τον λόγο του Θεού σας δίνει μεγαλύτερη γνώση για τον Θεό και για να Τον ικανοποιήσετε. Η βρώση και η πόση του λόγου του Θεού σου δίνει μεγαλύτερη γνώση του Θεού, και στη συνέχεια μπορείς πράγματι να υπακούς τον Θεό. Μόνο αν γνωρίσεις τον Θεό θα μπορέσεις να Τον αγαπήσεις. και η επίτευξη αυτού του στόχου είναι ο μόνος στόχος που πρέπει να έχει ο άνθρωπος πιστεύοντας στον Θεό. Εάν, με την πίστη σας στον Θεό, προσπαθείτε πάντα να βλέπετε σημεία και θαύματα, τότε η οπτική αυτή ως προς την πίστη στον Θεό είναι λάθος. Η πίστη στον Θεό είναι κυρίως η αποδοχή του λόγου του Θεού ως πραγματικότητας της ζωής. Μόνο κάνοντας πράξη τα λόγια του Θεού από το στόμα Του και εκτελώντας τα μέσα σου μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος του Θεού. Έχοντας πίστη στον Θεό, ο άνθρωπος πρέπει να επιδιώξει να οδηγηθεί στην τελείωση από τον Θεό, να είναι σε θέση να υποταχθεί στον Θεό, και να πετύχει την πλήρη υπακοή στον Θεό. Εάν μπορείτε να υπακούσετε στον Θεό χωρίς διαμαρτυρία, να είστε ενήμεροι για τις επιθυμίες του Θεού, να επιτύχετε να φτάσετε στο ύψος του Πέτρου και να έχετε το ανάστημα του Πέτρου όπως αυτό εκφέρεται από τον Θεό, τότε αυτό θα γίνει όταν θα έχετε πλέον πετύχει την πίστη προς τον Θεό και αυτό θα σημαίνει ότι θα σας έχει κερδίσει ο Θεός.

Ο Θεός επιτελεί το έργο Του σε ολόκληρο το σύμπαν. Όλοι όσοι πιστεύουν σ’ Αυτόν πρέπει να δεχτούν τον λόγο Του και να τρώνε και να πίνουν τον λόγο Του· κανένας δεν μπορεί να κερδηθεί από τον Θεό βλέποντας μόνο τα σημάδια και τα θαύματα που έδειξε ο Θεός. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, ο Θεός πάντα χρησιμοποιούσε τον λόγο για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση, άρα δεν πρέπει να αφιερώσετε όλη την προσοχή σας στα σημεία και στα θαύματα, αλλά θα πρέπει να επιδιώξετε να τελειωθείτε από τον Θεό. Στην Εποχή του Νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός είπε μερικά λόγια, και στην Εποχή της Χάριτος και ο ίδιος ο Ιησούς είπε πολλά λόγια. Αφού ο Ιησούς ολοκλήρωσε όσα πολλά είπε, οι απόστολοι και οι προφήτες που ήρθαν αργότερα ώθησαν τους ανθρώπους να ζήσουν σύμφωνα με τους νόμους και τις εντολές που ορίστηκαν από τον Ιησού και τους ώθησαν να ζήσουν σύμφωνα με τις αρχές που εξέφρασε ο Ιησούς. Ο Θεός των έσχατων ημερών χρησιμοποιεί κυρίως τον λόγο για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση. Δεν χρησιμοποιεί σημάδια και θαύματα για να καταπιέσει τον άνθρωπο ή να πείσει τον άνθρωπο. Αυτό δεν θα μπορούσε να καταστήσει σαφή τη δύναμη του Θεού. Αν ο Θεός αποκάλυπτε μόνο σημάδια και θαύματα, τότε θα ήταν αδύνατο να καταστήσουμε σαφή την πραγματικότητα του Θεού και έτσι θα ήταν αδύνατο να οδηγήσουμε και τον άνθρωπο στην τελείωση. Ο Θεός δεν οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση μέσα από τα σημάδια και τα θαύματα, αλλά χρησιμοποιεί τον λόγο για να ποτίσει και να καθοδηγήσει τον άνθρωπο, και μετά από αυτό επιτυγχάνεται η πλήρης υπακοή του ανθρώπου και η γνώση του ανθρώπου για τον Θεό. Αυτός είναι ο στόχος του έργου που κάνει και των λέξεων που εκφέρει. Ο Θεός δεν χρησιμοποιεί τη μέθοδό Του για να δείχνει σημάδια και θαύματα για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση – χρησιμοποιεί λόγια και χρησιμοποιεί πολλές διαφορετικές μεθόδους εργασίας για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση. Είτε πρόκειται για το ραφινάρισμα, την αντιμετώπιση, το κλάδεμα είτε την παροχή λέξεων, ο Θεός μιλάει από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση και να δώσει στον άνθρωπο μεγαλύτερη γνώση του έργου, της σοφίας και της υπεροχής του Θεού. Όταν ο άνθρωπος ολοκληρωθεί τη στιγμή που ο Θεός ολοκληρώνει την εποχή των έσχατων ημερών, θα έχει πλέον τα προσόντα για να δει τα σημάδια και τα θαύματα που θα εμφανιστούν. Όταν εσύ θα έχεις επίγνωση του Θεού και θα είσαι σε θέση να υπακούσεις στον Θεό, ανεξάρτητα από το τι κάνει, εσύ τότε θα δεις τα σημεία και τα θαύματα, διότι εσύ δεν θα έχεις συλλήψεις σχετικά με την πραγματικότητα του Θεού. Προς το παρόν, εσύ παραμένεις διεφθαρμένος και ανίκανος να υποταχθείς πλήρως στον Θεό - είσαι λοιπόν κατάλληλος για να δεις τα σημεία και θαύματά Του; Ο χρόνος που ο Θεός δείχνει σημάδια και θαύματα είναι όταν ο Θεός τιμωρεί τον άνθρωπο, αλλά κι όταν αλλάζει η εποχή και, επιπλέον, όταν η εποχή αυτή λήγει. Όταν το έργο του Θεού εκτελείται κανονικά, τότε δεν δείχνει σημάδια και θαύματα. Η εμφάνιση των σημείων και των θαυμάτων είναι εξαιρετικά εύκολη, αλλά αυτή δεν είναι η βασική αρχή του έργου του Θεού, ούτε είναι ο σκοπός της διαχείρισης του ανθρώπου από τον Θεό. Αν ο άνθρωπος έβλεπε σημάδια και θαύματα και εάν το πνευματικό σώμα του Θεού επρόκειτο να εμφανιστεί στον άνθρωπο, τότε όλοι οι άνθρωποι δεν θα πίστευαν στον Θεό; Έχω πει στο παρελθόν ότι μια ομάδα νικητών κερδίζεται από την Ανατολή, νικητές που προέρχονται μέσα από τη μεγάλη δοκιμασία. Ποια είναι η σημασία αυτών των λέξεων; Σημαίνουν ότι αυτοί οι άνθρωποι που κερδήθηκαν, υπάκουσαν αληθινά μόνο μετά την κρίση και την παίδευση, την αντιμετώπιση και το κλάδεμα, και όλα τα είδη ραφιναρίσματος. Η πίστη τέτοιων ανθρώπων δεν είναι αόριστη και αφηρημένη, αλλά πραγματική. Δεν έχουν δει κανένα σημάδι και ούτε θαύματα. Δεν μιλάνε για αφελείς επιστολές και δόγματα ή για βαθιές ενοράσεις · αντιθέτως έχουν την πραγματικότητα και τα λόγια του Θεού, και μια πραγματική γνώση της πραγματικότητας του Θεού. Μία τέτοια ομάδα δεν είναι περισσότερο ικανή να καταστήσει σαφή τη δύναμη του Θεού; Το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες είναι πραγματικό έργο. Κατά την εποχή του Ιησού, Αυτός δεν ήρθε για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση, αλλά να λυτρώσει τον άνθρωπο και έτσι έκανε κάποια θαύματα για να ωθήσει τους ανθρώπους να τον ακολουθήσουν. Γιατί κατά κύριο λόγο ήρθε να ολοκληρώσει το έργο της σταύρωσης και η παρουσίαση σημαδιών δεν ήταν μέρος του έργου της διακονίας Του. Αυτά τα σημάδια και τα θαύματα ήταν δουλειά που έγινε για να φανεί αποτελεσματικό το έργο Του. Ήταν επιπλέον εργασία και δεν αντιπροσωπεύουν το έργο ολόκληρης της εποχής. Κατά τη διάρκεια της Εποχής του Νόμου στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός παρουσίασε επίσης κάποια σημάδια και θαύματα - αλλά το έργο που κάνει ο Θεός σήμερα είναι αληθινό έργο και σίγουρα δεν θα δείξει σημάδια και θαύματα τώρα. Μόλις θα παρουσίαζε σημάδια και θαύματα, τότε η πραγματική Του δουλειά θα αναστατωνόταν και δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει κάποιο άλλο έργο. Αν ο Θεός είπε ότι ο λόγος πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση, αλλά παρουσίασε σημάδια και θαύματα, τότε θα μπορούσε να καταστεί σαφές το αν ο άνθρωπος πραγματικά πιστεύει σ’ Αυτόν; Συνεπώς, ο Θεός δεν κάνει τέτοια πράγματα. Υπάρχει υπερβολικά μεγάλο ποσοστό θρησκείας μέσα στον άνθρωπο. Ο Θεός έρχεται τις έσχατες ημέρες για να εκδιώξει όλες τις θρησκευτικές αντιλήψεις και τα υπερφυσικά πράγματα μέσα στον άνθρωπο και να βοηθήσει τον άνθρωπο να αναγνωρίσει την πραγματικότητα του Θεού. Έχει έρθει για να αφαιρέσει μια εικόνα του ενός Θεού που είναι αφηρημένη και φανταστική – μια εικόνα του ενός Θεού που, με άλλα λόγια, δεν υφίσταται καν. Και έτσι, τώρα το μόνο πράγμα που είναι πολύτιμο είναι εσύ να λάβεις γνώση της πραγματικότητας! Η αλήθεια υπερισχύει όλων. Πόση αλήθεια διαθέτεις άραγε σήμερα; Μόνο ο Θεός δείχνει σημάδια και θαύματα; Τα κακά πνεύματα μπορούν επίσης να παρουσιάσουν σημάδια και θαύματα· είναι όλα Θεός; Στην πίστη του στον Θεό, αυτό που ψάχνει ο άνθρωπος είναι η αλήθεια κι αυτό που επιδιώκει είναι η ζωή, παρά τα σημάδια και τα θαύματα. Κι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος όλων όσων πιστεύουν στον Θεό.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.