Ερώτηση 7: Διάβασα τα εξής λόγια του Παντοδύναμου Θεού: «Αυτό που χρειάζεται περισσότερο η διεφθαρμένη ανθρωπότητα είναι η σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού». Νομίζω ότι αυτό είναι ένα υπέροχο, πολύ πρακτικό απόσπασμα από τον λόγο του Θεού, και πολύ σημαντικό. Όσον αφορά το γιατί η διεφθαρμένη ανθρωπότητα πρέπει να δεχτεί τη σωτηρία της ενσάρκωσης του Θεού, αυτό αποτελεί μια όψη της αλήθειας, την οποία ο άνθρωπος πρέπει να κατανοήσει επειγόντως. Σας παρακαλώ, κοινωνήστε λιγάκι ακόμα μαζί μας πάνω σ’ αυτό.

Απαντήση:

«Αυτό που χρειάζεται περισσότερο η διεφθαρμένη ανθρωπότητα είναι η σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού», αυτό το χωρίο από τον λόγο του Θεού εξηγεί πλήρως το νόημα της σωτηρίας της διεφθαρμένης ανθρωπότητας από την ενσάρκωση του Θεού. Ας διαβάσουμε από τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει:

«Ο Σατανάς έχει διαφθείρει τη σάρκα του ανθρώπου, τον οποίον ο Θεός σκοπεύει να σώσει· γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, πρέπει ο Θεός να προσλάβει σάρκα, ώστε να πολεμήσει με τον Σατανά και να καταστεί ο ίδιος, προσωπικά, ποιμήν του ανθρώπου. Μόνον τούτο είναι ευεργετικό για το έργο Του» («Αποκαθιστώντας την κανονική ζωή του ανθρώπου και οδηγώντας τον σε έναν θαυμαστό προορισμό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Η σάρκα του ανθρώπου έχει διαφθαρεί πολύ βαθιά και έχει γίνει κάτι που αντιτίθεται στον Θεό, η οποία ακόμη και απροκάλυπτα αντιτίθεται στον Θεό και αρνείται την ύπαρξή Του. Αυτή η διεφθαρμένη σάρκα είναι απλά πάρα πολύ ανυπάκουη και τίποτα δεν είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί ή να αλλάξει από τη διεφθαρμένη διάθεση της σάρκας. Ο Σατανάς έρχεται στη σάρκα του ανθρώπου για να προκαλέσει διαταραχή και χρησιμοποιεί τη σάρκα του ανθρώπου για να διαταράξει το έργο του Θεού, να βλάψει το σχέδιο του Θεού κι έτσι ο άνθρωπος μετατρέπεται σε Σατανά και εχθρό του Θεού. Για να σωθεί ο άνθρωπος, πρέπει πρώτα να κατακτηθεί. Εξαιτίας αυτού, ο Θεός αποδέχεται την πρόκληση, ενσαρκώνεται για να επιτελέσει το έργο που προτίθεται να κάνει και μάχεται τον Σατανά. Ο στόχος Του είναι η σωτηρία της ανθρωπότητας, η οποία έχει διαφθαρεί, και η ήττα και η εξόντωση του Σατανά, ο οποίος επαναστατεί εναντίον Του. Νικά τον Σατανά μέσα από το έργο Του της κατάκτησης του ανθρώπου, ενώ ταυτόχρονα σώζει τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα. Έτσι, πρόκειται για έργο που επιτυγχάνει δύο στόχους ταυτόχρονα» («Αυτό που χρειάζεται περισσότερο η διεφθαρμένη ανθρωπότητα είναι η σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Η σάρκα του ανθρώπου έχει διαφθαρεί από τον Σατανά, έχει βαθιά τυφλωθεί και έχει βαθιά πληγεί. Ο πιο θεμελιώδης λόγος για τον οποίο ο Θεός εργάζεται προσωπικά κατά την ενσάρκωση είναι επειδή το αντικείμενο της σωτηρίας Του είναι ο άνθρωπος, ο οποίος είναι από σάρκα κι επειδή ο Σατανάς χρησιμοποιεί επίσης τη σάρκα του ανθρώπου για να διαταράξει το έργο του Θεού. Η μάχη με τον Σατανά είναι στην πραγματικότητα το έργο της κατάκτησης του ανθρώπου και, ταυτόχρονα, ο άνθρωπος είναι επίσης το αντικείμενο της σωτηρίας του Θεού. Έτσι, το έργο του ενσαρκωμένου Θεού είναι απαραίτητο. Ο Σατανάς διέφθειρε τη σάρκα του ανθρώπου, ο άνθρωπος έγινε η ενσάρκωση του Σατανά και έγινε το αντικείμενο που θα νικηθεί από τον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο της μάχης με τον Σατανά και της σωτηρίας της ανθρωπότητας λαμβάνει χώρα στη γη και ο Θεός πρέπει να γίνει άνθρωπος για να πολεμήσει τον Σατανά. Αυτό είναι έργο μέγιστης πρακτικότητας. Όταν ο Θεός εργάζεται στη σάρκα, δίνει στην πραγματικότητα μάχη με τον Σατανά στη σάρκα. Όταν εργάζεται στη σάρκα, επιτελεί το έργο Του στο πνευματικό βασίλειο και το σύνολο του έργου Του στο πνευματικό βασίλειο υλοποιείται στη γη. Αυτός που κατακτάται είναι ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ανυπάκουος σε Αυτόν, αυτός που νικήθηκε είναι η ενσάρκωση του Σατανά (φυσικά, αυτός είναι και πάλι ο άνθρωπος), ο οποίος είναι εχθρικός σ’ Αυτόν, και αυτός που τελικά σώζεται είναι επίσης ο άνθρωπος. Με αυτόν τον τρόπο, είναι ακόμα πιο αναγκαίο να γίνει ο Θεός άνθρωπος που έχει το εξωτερικό κέλυφος ενός πλάσματος, έτσι ώστε να είναι σε θέση να δώσει πραγματική μάχη με τον Σατανά, κατακτώντας τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ανυπάκουος σε Αυτόν και κατέχει το ίδιο εξωτερικό κέλυφος με Εκείνον, και να σώσει τον άνθρωπο, που επίσης έχει το ίδιο εξωτερικό κέλυφος και ο οποίος έχει υποστεί βλάβη από τον Σατανά. Ο εχθρός Του είναι ο άνθρωπος, το αντικείμενο της κατάκτησής Του είναι ο άνθρωπος και το αντικείμενο της σωτηρίας Του είναι ο άνθρωπος, ο οποίος δημιουργήθηκε από Αυτόν. Οπότε πρέπει να γίνει άνθρωπος και, με αυτόν τον τρόπο, το έργο Του γίνεται πολύ πιο εύκολο. Είναι σε θέση να νικήσει τον Σατανά και να κατακτήσει την ανθρωπότητα και, επιπλέον, είναι σε θέση να σώσει την ανθρωπότητα» («Αυτό που χρειάζεται περισσότερο η διεφθαρμένη ανθρωπότητα είναι η σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Από τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού αναγνωρίζουμε ότι η αιτία για την οποία η διεφθαρμένη ανθρωπότητα πρέπει να σωθεί από την ενσάρκωση του Θεού είναι ότι η σάρκα του ανθρώπου έχει πλανηθεί και διαφθαρεί παντελώς από τον Σατανά. Ολόκληρη η ανθρωπότητα ζει κάτω υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το καλό από το κακό, την ομορφιά από την ασχήμια. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τη διαφορά μεταξύ του θετικού και του αρνητικού. Ζουν σύμφωνα με τη φιλοσοφία, τον νόμο και τη φύση του Σατανά. Είναι αλαζόνες, αυτάρεσκοι, απερίσκεπτοι και άνομοι. Αποτελούν όλοι τους προσωποποιήσεις του Σατανά, έχουν εκφυλιστεί, και συνωμοτούν με τον Σατανά για να αντισταθούν στον Θεό, ωστόσο δεν το αντιλαμβάνονται αυτό. Ο Θεός είναι ο Δημιουργός και μόνο ο Θεός γνωρίζει σε βάθος την πραγματική φύση της ανθρωπότητας και σε ποιον βαθμό αυτή έχει διαφθαρεί. Και μόνο ο Θεός μπορεί να αποκαλύψει και να αναλύσει τη σατανική φύση και τη διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου και μπορεί να πει στον άνθρωπο πώς να ζει και να ενεργεί ως άνθρωπος και μπορεί να κατακτήσει, να εξαγνίσει και να σώσει, πλήρως, την ανθρωπότητα. Πέραν του Θεού, κανείς δημιουργημένος άνθρωπος δεν μπορεί να διακρίνει την ουσία της διαφθοράς του ανθρώπου και, σίγουρα, δεν μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο την αλήθεια για το πώς να ενεργεί ως άνθρωπος. Επομένως, αν ο Θεός επιθυμεί να αποσπάσει τη βαθιά διεφθαρμένη ανθρωπότητα από τα νύχια του Σατανά και να τη σώσει, τότε, μόνο αν η ενσάρκωση του Θεού εκφράσει προσωπικά την αλήθεια και τη διάθεση του Θεού και πει στον άνθρωπο όλες τις αλήθειες που πρέπει να κατέχει, επιτρέποντάς του να κατανοήσει την αλήθεια, να γνωρίσει τον Θεό και να διακρίνει τα μοχθηρά σχέδια και τις ποικίλες πλάνες του Σατανά, μόνο τότε μπορεί ο άνθρωπος να εγκαταλείψει και να απορρίψει τον Σατανά και να επιστρέψει ενώπιον του Θεού. Επίσης, το έργο του ενσαρκωμένου Θεού ξεσκεπάζει όλα τα είδη ανθρώπων, επειδή οι άνθρωποι είναι όλοι τους αλαζόνες και αρνούνται να υποκύψουν. Όταν ο Θεός ενσαρκώνεται για να εκφράσει την αλήθεια, όλοι αδιακρίτως οι άνθρωποι αντιδρούν με τις δικές τους αντιλήψεις, με αντίσταση, ακόμα και με πόλεμο. Έτσι, η αλήθεια της αντίστασης της διεφθαρμένης ανθρωπότητας και η προδοσία της απέναντι στον Θεό ξεσκεπάζεται πλήρως και ο Θεός εκτελεί την κρίση Του για τον άνθρωπο με βάση τη διαφθορά και την πραγματική φύση που αποκαλύπτει ο άνθρωπος. Μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί η κατάκτηση, ο εξαγνισμός και η τελείωση της ανθρωπότητας να πραγματοποιηθεί ομαλά από τον Θεό. Μέσω της κρίσης βάσει των λόγων του Θεού, ο άνθρωπος κατακτάται και εξαγνίζεται βαθμιαία. Όταν ο άνθρωπος κατακτηθεί πλήρως, αρχίζει να υπακούει τον ενσαρκωμένο Θεό, αρχίζει να δέχεται την κρίση και την παίδευση από τον Θεό και να υπακούει σ’ αυτές, και να βιώνει το έργο του Θεού και αποφασίζει να αναζητήσει την αλήθεια και να μη ζήσει ποτέ ξανά σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τους κανόνες του Σατανά. Όταν ο άνθρωπος ζει αποκλειστικά σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, τότε ο Θεός έχει κατανικήσει τον Σατανά και οι διεφθαρμένοι άνθρωποι είναι τα λάφυρα της νίκης Του ενάντια στον Σατανά. Στην ουσία, ο Θεός αποσπά τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα από τις αρπάγες του Σατανά. Μόνο το έργο του ενσαρκωμένου Θεού μπορεί να έχει τέτοιο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η απόλυτη αναγκαιότητα για την ενσάρκωση του Θεού προκειμένου να σώσει την ανθρωπότητα και μόνο ο ενσαρκωμένος Θεός μπορεί να κατακτήσει και να σώσει πλήρως την ανθρωπότητα. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιεί ο Θεός είναι ανίκανοι να εκτελέσουν το έργο της λύτρωσης και της διάσωσης της ανθρωπότητας.

Ο διεφθαρμένος άνθρωπος πράγματι χρειάζεται να ενσαρκωθεί ο Θεός, ώστε να τον κρίνει και να τον εξαγνίσει προσωπικά, αν επιθυμεί να σωθεί. Μέσα από αυτή τη διαδικασία της αλληλεπίδρασης του ενσαρκωμένου Θεού με τον άνθρωπο, ο Θεός επιτρέπει στον άνθρωπο να κατανοήσει και να γνωρίσει τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Μιας και οι πραγματικοί αναζητητές της αλήθειας δέχονται την κρίση και τον εξαγνισμό του Χριστού των εσχάτων ημερών, είναι εκ φύσεως ικανοί να υπακούουν τον Θεό και να αισθάνονται αγάπη για τον Θεό μες στην καρδιά τους και να σωθούν πέρα για πέρα από τη σφαίρα επιρροής του Σατανά. Δεν είναι αυτός ο καλύτερος τρόπος που διαθέτει ο Θεός για να σώσει και να οδηγήσει στην τελειότητα την ανθρωπότητα; Επειδή ο Θεός έχει ενσαρκωθεί εν σαρκί, είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θεό και να βιώσουμε το αληθινό Του έργο, και είχαμε την ευκαιρία να δεχτούμε το εφόδιο του ακριβούς έργου του Θεού και να καθοδηγηθούμε και να ποτιστούμε άμεσα από τον Ίδιο, με αποτέλεσμα να αρχίσουμε να στηριζόμαστε στον Θεό, να υπακούμε στον Θεό και να Τον αγαπάμε πραγματικά. Αν δεν ενσαρκωνόταν ο Θεός για να επιτελέσει το έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας, αυτό το πρακτικό αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Το καλύτερο πράγμα σχετικά με το έργο της ενσάρκωσής Του, είναι ότι μπορεί να αφήνει ακριβή λόγια και προτροπές και το ακριβές θέλημά Του για την ανθρωπότητα σε όσους Tον ακολουθούν, έτσι ώστε οι ακόλουθοί Του να μπορούν να μεταφέρουν με μεγαλύτερη ακρίβεια και πιο συγκεκριμένα όλο το έργο της ενσάρκωσής Του και το θέλημά Του για όλη την ανθρωπότητα σε εκείνους που αποδέχονται αυτή την οδό. Μόνο το έργο του ενσαρκωμένου Θεού μεταξύ των ανθρώπων επιτυγχάνει πραγματικά το γεγονός ότι ο Θεός υπάρχει και ζει μαζί με τον άνθρωπο. Μόνο αυτό το έργο εκπληρώνει την επιθυμία του ανθρώπου να δει το πρόσωπο του Θεού, να γίνει μάρτυρας του έργου του Θεού και να ακούσει τον προσωπικό λόγο του Θεού» («Αυτό που χρειάζεται περισσότερο η διεφθαρμένη ανθρωπότητα είναι η σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). «Το έργο που έχει τη μεγαλύτερη αξία για τον διεφθαρμένο άνθρωπο είναι αυτό που παρέχει ακριβείς λέξεις, σαφείς στόχους που πρέπει να επιδιώξει, και που μπορεί να δει και να αγγίξει. Μόνο το πραγματικό έργο και η έγκαιρη καθοδήγηση ταιριάζουν στις προτιμήσεις του ανθρώπου και μόνο το αληθινό έργο μπορεί να σώσει τον άνθρωπο από τη διεφθαρμένη και εξαθλιωμένη διάθεσή του. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο από τον ενσαρκωμένο Θεό. Μόνο ο ενσαρκωμένος Θεός μπορεί να σώσει τον άνθρωπο από την πρώην διεφθαρμένη και εξαθλιωμένη διάθεσή του» («Αυτό που χρειάζεται περισσότερο η διεφθαρμένη ανθρωπότητα είναι η σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). «Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα χρειάζεται περισσότερο τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού και χρειάζεται επίσης περισσότερο το απευθείας έργο του ενσαρκωμένου Θεού. Η ανθρωπότητα χρειάζεται τον ενσαρκωμένο Θεό να την καθοδηγεί, να την υποστηρίζει, να την ποτίζει, να την τρέφει, να την κρίνει και να την παιδεύει, και χρειάζεται περισσότερη χάρη και μεγαλύτερη λύτρωση από τον ενσαρκωμένο Θεό. Μόνο ο Θεός στη σάρκα μπορεί να είναι ο έμπιστος του ανθρώπου, ο ποιμένας του ανθρώπου, η πάντα παρούσα βοήθεια του ανθρώπου και όλα αυτά δηλώνουν την αναγκαιότητα της ενσάρκωσης σήμερα και στο παρελθόν» («Αυτό που χρειάζεται περισσότερο η διεφθαρμένη ανθρωπότητα είναι η σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Όταν ενσαρκώνεται ο Θεός για να σώσει τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα των ανθρώπων για να περιγράψει με σαφήνεια στην ανθρωπότητα τις απαιτήσεις Του Θεού, το θέλημά Του, τη διάθεσή του και αυτό που έχει και είναι Αυτός. Μ’ αυτόν τον τρόπο, μπορεί ο άνθρωπος, χωρίς να ψάχνει ολόγυρα, να κατανοήσει ξεκάθαρα το θέλημα του Θεού, να γνωρίσει τις απαιτήσεις του Θεού και τον τρόπο με τον οποίο οφείλει να τις κάνει πράξη. Μπορεί, επίσης, να έχει μια πρακτική κατανόηση και γνώση του Θεού. Όπως ακριβώς στην Εποχή της Χάριτος, ο Πέτρος ρώτησε τον Κύριο Ιησού, «Κύριε, ποσάκις αν αμαρτήση εις εμέ ο αδελφός μου και θέλω συγχωρήσει αυτόν, έως επτάκις;» (Ματθ. 18:21). Ο Ιησούς αποκρίθηκε άμεσα στον Πέτρο: «Δεν σοι λέγω έως επτάκις, αλλ’ έως εβδομηκοντάκις επτά» (Ματθ. 18:22). Από αυτό, μπορούμε να δούμε ότι ο ενσαρκωμένος Κύριος Ιησούς έτρεφε και υποστήριζε τους ανθρώπους κάθε φορά και όπου πήγαινε, προσφέροντας στον άνθρωπο το πιο πρακτικό και ξεκάθαρο εφόδιο. Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Παντοδύναμος Θεός έχει ενσαρκωθεί ανάμεσα στους ανθρώπους, εκφράζοντας την αλήθεια που σχετίζεται με την πραγματική κατάσταση του ανθρώπου, εκφράζοντας τη διάθεση του Θεού και αυτό που έχει και είναι ο Θεός, προκειμένου να υποστηρίξει την ανθρωπότητα και να της δώσει εφόδια, υποδεικνύοντας όλες τις ανακρίβειες και τις πλάνες που ενυπάρχουν στην πίστη του ανθρώπου προς τον Θεό, ενημερώνοντας τον άνθρωπο για το θέλημα του Θεού και για τις απαιτήσεις Του, προσφέροντας στους ανθρώπους το πιο πρακτικό και ακριβές εφόδιο και θρέψη για τη ζωή. Για παράδειγμα, όταν ζούμε μέσα στην αποστασία και την αντίσταση απέναντι στον Θεό χωρίς να το γνωρίζουμε, ο λόγος του Θεού άμεσα μας εκθέτει και μας κρίνει, επιτρέποντάς μας να δούμε, μες στον λόγο του Θεού, πώς η σατανική μας φύση αυτή καθαυτή είναι εναντίον του Θεού. Όταν ακολουθούμε τον Θεό για δικό μας προσωπικό κέρδος και το κάνουμε αυτό με αυταρέσκεια, ο Θεός ξεσκεπάζει τις ανεπάρκειές μας και μας λέει σε ποιες πεποιθήσεις πρέπει να επιμένουμε ως πιστοί του Θεού. Όταν παρανοούμε τον Θεό καθώς βιώνουμε την κρίση Του, ο λόγος του Θεού μάς υπενθυμίζει τις ειλικρινείς προθέσεις με τις οποίες ο Θεός σώζει και κρίνει την ανθρωπότητα, επιλύοντας τις παρανοήσεις που έχουμε για τον Θεό, κ.λπ. Όλοι οι εκλεκτοί του Θεού έχουν βιώσει σε βάθος πώς ο ενσαρκωμένος Θεός μας βοηθά και μας δίνει εφόδια αδιάκοπα, έτσι που να μην είμαστε αναγκασμένοι να ψάχνουμε και να ερευνάμε ολόγυρα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να διαβάσουμε περισσότερο από τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού, ώστε να κερδίσουμε την πλέον πρακτική θρέψη και πότισμα από τον Θεό. Μέσ’ από τον λόγο που εκφράζει ο Θεός, κερδίζουμε πραγματική κατανόηση του θελήματος του Θεού, της διάθεσής Του και αυτού που έχει και είναι Αυτός. Επιπλέον, μέσα απ’ αυτήν την κατανόηση, μαθαίνουμε πώς πρέπει να ακολουθούμε τις επιδιώξεις μας, ώστε να βιώνουμε μια πραγματική ζωή και μαθαίνουμε πώς να αντιλαμβανόμαστε τα ποταπά σχέδια του Σατανά, βλέποντας ξεκάθαρα πώς έχουμε εμείς οι ίδιοι διαφθαρεί oλωσδιόλου από τον Σατανά και, κάνοντάς το αυτό, ν’ αποτινάξουμε σιγά σιγά τις αμαρτίες μας και τη σκοτεινή επιρροή του Σατανά. Ως αποτέλεσμα, η διάθεση της ζωής μας αλλάζει και ξεκινάμε να βαδίζουμε στη σωστή οδό, βιώνοντας την πραγματικότητα της αλήθειας. Η ενσάρκωση του Θεού τα έχει κάνει όλα αυτά εφικτά.

Ο Θεός έχει ενσαρκωθεί για να εργαστεί και να εκφράσει τον λόγο Του, επιτρέποντας στον άνθρωπο ν’ αποκτήσει τα πλέον πρακτικά εφόδια και θρέψη για τη ζωή. Παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει πολλές αντιλήψεις αναφορικά με το έργο της κρίσεως από τον ενσαρκωμένο Θεό, ο Θεός έχει φέρει στον άνθρωπο την οδό της ζωής και την παντοτινή σωτηρία, και ο άνθρωπος έχει φτάσει να στηρίζεται σ’ Αυτόν! Ας διαβάσουμε άλλο ένα απόσπασμα από τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού.

Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Δεν υπάρχει τρόπος να φανταστεί ή να μετρήσει κανείς το έργο που επιτελεί ενσαρκωμένος, γιατί η σάρκα Του δεν είναι όμοια μ’ εκείνη οποιουδήποτε σαρκικού ανθρώπου. Παρόλο που το εξωτερικό κέλυφος είναι πανομοιότυπο, η ουσία δεν είναι η ίδια. Η σάρκα Του παράγει πολλές αντιλήψεις στους ανθρώπους για τον Θεό, όμως η σάρκα Του μπορεί επίσης να επιτρέψει στον άνθρωπο να αποκτήσει μεγάλη γνώση και μπορεί ακόμη και να κατακτήσει οποιονδήποτε έχει ένα παρόμοιο εξωτερικό κέλυφος. Διότι δεν είναι απλώς άνθρωπος, αλλά είναι ο Θεός με το εξωτερικό κέλυφος ενός ανθρώπου και κανένας δεν μπορεί να Τον καταλάβει πλήρως ή να Τον κατανοήσει» («Αυτό που χρειάζεται περισσότερο η διεφθαρμένη ανθρωπότητα είναι η σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Εξαιτίας του έργου του ενσαρκωμένου Θεού, ο Θεός ενσαρκώνεται λαμβάνοντας μια απτή μορφή που μπορεί να δει και να αγγίξει ο άνθρωπος. Δεν είναι ένα άμορφο Πνεύμα, αλλά μια σάρκα που μπορεί να έρθει σε επαφή και να γίνει ορατή από τον άνθρωπο. Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους θεούς στους οποίους πιστεύουν οι άνθρωποι είναι θεότητες χωρίς σάρκα, άμορφες, οι οποίες έχουν επίσης ελεύθερη μορφή. Με αυτόν τον τρόπο, ο ενσαρκωμένος Θεός έχει γίνει ο εχθρός των περισσότερων από όσους πιστεύουν στον Θεό, και εκείνοι που δεν μπορούν να δεχτούν το γεγονός της ενσάρκωσης του Θεού, έχουν γίνει, επίσης, οι αντίπαλοι του Θεού. […] Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν γίνει εχθροί του Θεού εξαιτίας αυτής της σάρκας, όταν τελειώσει το έργο Του, εκείνοι που είναι εναντίον Του όχι μόνο θα παύσουν να είναι εχθροί Του, αλλά, αντίθετα, θα γίνουν μάρτυρές Του. Θα γίνουν μάρτυρες που έχουν κατακτηθεί απ’ Αυτόν, μάρτυρες που είναι συμβατοί μαζί Του και αχώριστοι απ’ Αυτόν. Θα κάνει τον άνθρωπο να γνωρίζει τη σημασία του έργου Του στη σάρκα για τον άνθρωπο και ο άνθρωπος θα γνωρίζει τη σημασία αυτής της σάρκας για το νόημα της ύπαρξης του ανθρώπου. Θα γνωρίζει την πραγματική Του αξία για την εξέλιξη της ανθρώπινης ζωής και, επιπλέον, θα γνωρίζει ότι αυτή η σάρκα θα γίνει μια ζώσα πηγή της ζωής, την οποία ο άνθρωπος δεν θα αντέξει να αποχωριστεί» («Αυτό που χρειάζεται περισσότερο η διεφθαρμένη ανθρωπότητα είναι η σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Παρόλο που ο Θεός έχει πάρει τη μορφή ενός συνηθισμένου Υιού του ανθρώπου κατά την ενσάρκωσή Του στις έσχατες ημέρες, για να σώσει την ανθρωπότητα και να την οδηγήσει στην τελείωση, παρόλο που δεν έχει δώσει θαυματουργά σημάδια, ούτε διαθέτει υπεράνθρωπες ιδιότητες ή μεγάλο ανάστημα, και παρόλο που έχει υπάρξει στόχος των αντιλήψεων των ανθρώπων, της άρνησής τους, της αντίστασης και της απόρριψής τους, η αλήθεια την οποία εκφράζει ο Χριστός και το έργο της κρίσεως που Αυτός εκτελεί έχουν προσφέρει στον άνθρωπο το εφόδιο του λόγου του Θεού και του έχουν επιτρέψει να φτάσει στην αλήθεια και να δει την εμφάνιση του Θεού. Μολονότι δεν έχουμε δει το πραγματικό πρόσωπο του Θεού, έχουμε δει την έμφυτη διάθεσή Του και την άγια ουσία Του, που είναι το ίδιο ακριβώς σαν να είχαμε δει το πραγματικό Του πρόσωπο. Έχουμε δει τον Θεό να ζει ανάμεσά μας αληθινά και πραγματικά. Νιώθουμε πραγματικά ότι έχουμε αρπαγεί ενώπιον του θρόνου, και βιώνουμε το έργο του Θεού πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θεό και απολαμβάνουμε το εφόδιο του ζώντος ύδατος της ζωής το οποίο ρέει από τον θρόνο. Κι αφού έχουμε βιώσει το έργο της κρίσεως του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, έχουμε φτάσει βαθμιαία να αναγνωρίσουμε τις ειλικρινείς προθέσεις με τις οποίες ο Θεός σώζει την ανθρωπότητα, κι έχουμε δει ότι το τίμημα που πληρώνει ο Θεός και τα μαρτύρια που υπομένει για να σώσει την ανθρωπότητα είναι πραγματικά μεγάλα. Όλα όσα κάνει ο Θεός για εμάς αποτελούν μια έκφραση της αγάπης Του και στοχεύουν στη δική μας σωτηρία. Περιφρονούμε τον εαυτό μας για την πρότερη παρακοή και την ανοησία μας κι αρχίζουμε να αγαπάμε και να υπακούμε τον Θεό πραγματικά. Έχοντας βιώσει το έργο του Θεού μέχρι σήμερα, έχουμε όλοι μας συνειδητοποιήσει ότι οι αλλαγές που βλέπουμε στον εαυτό μας είναι πέρα για πέρα το αποτέλεσμα της σωτηρίας της ενσάρκωσης του Θεού! Ο Χριστός των εσχάτων ημερών αποτελεί τη μεγαλύτερη σωτηρία της διεφθαρμένης ανθρωπότητας. Αυτός είναι το μόνο μονοπάτι προς τη γνώση του Θεού και την επιδοκιμασία από τον Θεό! Ας διαβάσουμε άλλο ένα απόσπασμα από τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού.

Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Αυτή τη φορά, ο Θεός έρχεται να επιτελέσει έργο όχι μέσα σ’ ένα πνευματικό σώμα, αλλά μέσα σε ένα πολύ συνηθισμένο. Αυτό δεν είναι μονάχα το σώμα της δεύτερης ενσάρκωσης του Θεού, αλλά επίσης το σώμα μέσα στο οποίο ο Θεός επιστρέφει. Είναι μια πολύ συνηθισμένη σάρκα. Σε Αυτόν, δεν μπορείς να δεις κάτι το οποίο να είναι διαφορετικό από τους άλλους, αλλά μπορείς να πάρεις από Αυτόν τις αλήθειες που ποτέ πριν δεν είχες ακούσει. Αυτή η ασήμαντη σάρκα είναι η ενσάρκωση όλων των λόγων της αλήθειας από τον Θεό, εκείνη που αναλαμβάνει το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, και έκφραση της συνολικής διάθεσης του Θεού για να μπορέσει να τη γνωρίσει ο άνθρωπος. Δεν λαχταράς πολύ να δεις τον επουράνιο Θεό; Δεν επιθυμείς πολύ να καταλάβεις τον επουράνιο Θεό; Δεν επιθυμείς πολύ να δεις τον προορισμό του ανθρώπινου γένους; Θα σου πει όλα αυτά τα μυστικά —μυστικά που κανένας άνθρωπος δεν είναι σε θέση να σου πει, κι επίσης, θα σου μιλήσει για τις αλήθειες τις οποίες δεν καταλαβαίνεις. Είναι η πύλη σου για τη βασιλεία κι ο οδηγός σου προς τη νέα εποχή. […] Το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες είναι να επιτρέψει στον άνθρωπο να δει τον επουράνιο Θεό να ζει μεταξύ των ανθρώπων στη γη, και να κάνει τον άνθρωπο ικανό να γνωρίσει, να υπακούσει, να έχει φόβο Θεού και ν’ αγαπήσει τον Θεό. Γι’ αυτό ακριβώς έχει επιστρέψει εν σαρκί δεύτερη φορά. Παρότι εκείνο που βλέπει σήμερα ο άνθρωπος είναι ένας Θεός όμοιος με άνθρωπο, ένας Θεός με μύτη και δύο μάτια, κι ένας αναξιόλογος Θεός, στο τέλος, ο Θεός θα σου δείξει ότι δίχως την ύπαρξη αυτού του ανθρώπου, οι ουρανοί και η γη θα υποστούν τρομερή αλλαγή· δίχως την ύπαρξη αυτού του ανθρώπου, οι ουρανοί θα σκοτεινιάσουν, στη γη θα επικρατήσει χάος και όλο το ανθρώπινο γένος θα λιμοκτονεί και θα μαστίζεται. Θα σας δείξει ότι δίχως τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού τις έσχατες ημέρες, ο Θεός θα είχε προ πολλού αφανίσει όλο το ανθρώπινο γένος στην κόλαση· χωρίς την ύπαρξη αυτής της σάρκας, θα ήσασταν αιωνίως οι πρώτοι των αμαρτωλών και πτώματα. Πρέπει να ξέρετε ότι, δίχως την ύπαρξη αυτής της σάρκας, όλο το ανθρώπινο γένος θα αντίκριζε μιαν αναπόφευκτη συμφορά και θα του ήταν δύσκολο να ξεφύγει την πιο αυστηρή τιμωρία του Θεού προς το ανθρώπινο γένος τις έσχατες ημέρες. Χωρίς τη γέννηση αυτής της συνηθισμένης σάρκας, θα ήσασταν όλοι σε μια κατάσταση όπου ούτε ζωή ούτε θάνατος θα υπήρχε, όσο κι αν το επιζητούσατε· χωρίς την ύπαρξη αυτής της σάρκας, σήμερα δεν θα ήσασταν σε θέση να λάβετε την αλήθεια και να έρθετε μπροστά στον θρόνο του Θεού. Αντιθέτως, θα δεχόσασταν την τιμωρία του Θεού για τα βαριά σας αμαρτήματα. Το γνωρίζετε; Δίχως την επιστροφή του Θεού εν σαρκί, κανείς δεν θα είχε την ευκαιρία να σωθεί· και δίχως την έλευση αυτής της σάρκας, ο Θεός θα είχε προ πολλού δώσει τέλος στην παλαιά εποχή. Υπό αυτές τις συνθήκες, μπορείτε ακόμα ν’ αρνιέστε τη δεύτερη ενσάρκωση του Θεού; Εφόσον μπορείτε να ωφεληθείτε τόσο πολύ από αυτό τον συνηθισμένο άνθρωπο, γιατί τότε δεν Τον αποδέχεστε πρόθυμα;» («Γνωρίζεις ότι ο Θεός έχει επιτελέσει κάτι σπουδαίο μεταξύ των ανθρώπων;» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Το γεγονός ότι έχετε φτάσει στο σήμερα, οφείλεται σε αυτή τη σάρκα. Οφείλεται στο ότι ο Θεός ζει στη σάρκα, μέσα στην οποία εσείς έχετε την ευκαιρία να επιβιώνετε. Όλη αυτή η καλή τύχη έχει κερδηθεί χάρη σε αυτόν τον συνηθισμένο άνθρωπο. Όχι μόνο αυτό, αλλά και στο τέλος, κάθε έθνος θα προσκυνήσει αυτόν τον συνηθισμένο άνθρωπο, και θα προσφέρει ευχαριστίες και την υπακοή του σε αυτόν τον ασήμαντο άνθρωπο. επειδή η αλήθεια, η ζωή και η οδός που Εκείνος έφερε, έσωσαν όλο το ανθρώπινο γένος, μετρίασαν τη σύγκρουση ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο, μίκρυναν την απόσταση ανάμεσά τους, και άνοιξαν έναν δίαυλο επικοινωνίας στις σκέψεις Θεού και ανθρώπου. Είναι επίσης Εκείνος που έχει φέρει ακόμη μεγαλύτερη δόξα στον Θεό. Δεν είναι, άραγε, ένας συνηθισμένος άνθρωπος σαν Αυτόν άξιος της εμπιστοσύνης και της λατρείας σου; Δεν είναι μια τέτοια συνηθισμένη σάρκα κατάλληλη να αποκαλείται Χριστός; Μπορεί ένας τέτοιος συνηθισμένος άνθρωπος να μην είναι έκφραση του Θεού μεταξύ των ανθρώπων; Δεν αξίζει ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος βοηθά το ανθρώπινο γένος να διασωθεί από την καταστροφή, να Τον αγαπάτε και να Τον κρατάτε; Αν αρνηθείτε τις αλήθειες που προφέρονται απ’ το στόμα Του και αποστραφείτε την παρουσία Του ανάμεσά σας, ποια θα είναι τότε η μοίρα σας;» («Γνωρίζεις ότι ο Θεός έχει επιτελέσει κάτι σπουδαίο μεταξύ των ανθρώπων;» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Δίχως το έργο του Ιησού, το ανθρώπινο γένος δεν θα είχε αποκαθηλωθεί από τον σταυρό, αλλά χωρίς την ενσάρκωση σήμερα, εκείνοι που έχουν αποκαθηλωθεί από τον σταυρό δεν θα μπορούσαν ποτέ να έχουν εγκριθεί από τον Θεό ή να εισέλθουν στη νέα εποχή. Χωρίς την έλευση αυτού του συνηθισμένου ανθρώπου, δεν θα είχατε ποτέ την ευκαιρία ή δεν θα είχατε ποτέ επιλεγεί για ν’ αντικρύσετε την αληθινή όψη του Θεού, γιατί είστε όλοι εκείνοι που θα έπρεπε προ πολλού να έχουν αφανιστεί. Λόγω της έλευσης της δεύτερης ενσάρκωσης του Θεού, ο Θεός σάς έχει συγχωρήσει και δείξει το έλεός Του. Εν πάση περιπτώσει, τα λόγια που πρέπει να σας αφήσω στο τέλος είναι τούτα: αυτός ο συνηθισμένος άνθρωπος, που είναι ο Θεός ενσαρκωμένος, έχει ζωτική σημασία για εσάς. Είναι το σπουδαίο πράγμα που έχει ήδη επιτελέσει ο Θεός μεταξύ των ανθρώπων» («Γνωρίζεις ότι ο Θεός έχει επιτελέσει κάτι σπουδαίο μεταξύ των ανθρώπων;» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ουσιώδεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας»

Προηγούμενο: Ερώτηση 6: Όλοι ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν η ενσάρκωση του Θεού. Ολοκλήρωσε το έργο Του, σταυρώθηκε και αναστήθηκε, εμφανίστηκε σε όλους τους μαθητές Του, και ανέβηκε στον ουρανό με ένα ένδοξο πνευματικό σώμα. Όπως το λέει και η Βίβλος: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι ίστασθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; ούτος ο Ιησούς, όστις ανελήφθη αφ’ υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω καθ’ ον τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν» (Πράξεις 1:11). Οπότε, η βιβλική γραφή εδώ επιβεβαιώνει πως όταν ο Κύριος επιστρέψει, θα είναι το Αναστημένο και πνευματικό σώμα Του που θα εμφανιστεί σε εμάς. Στις έσχατες ημέρες, γιατί ο Θεός να ενσαρκωθεί με τη μορφή του Υιού του ανθρώπου για να κάνει το έργο της κρίσης; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του αναστημένου πνευματικού σώματος του Κυρίου Ιησού και της ενσάρκωσης ως Υιού του ανθρώπου;

Επόμενο: Ερώτηση 8: Ο Θεός χρησιμοποίησε τον Μωυσή, προκειμένου να επιτελέσει το έργο της Εποχής του Νόμου, οπότε γιατί ο Θεός δεν χρησιμοποιεί τους ανθρώπους, για να επιτελέσουν το έργο της κρίσης Του κατά τις έσχατες ημέρες, αλλά χρειάζεται να ενσαρκωθεί, για να το επιτελέσει ο ίδιος; Ποια είναι η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στον ενσαρκωμένο Θεό και τους ανθρώπους που χρησιμοποιεί ο Θεός;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ερώτηση 28: Η Βίβλος αποτελεί μαρτυρία του έργου του Θεού· μόνο μέσα από την ανάγνωση της Βίβλου μπορούν οι πιστοί στον Κύριο να καταφέρουν να αναγνωρίσουν ότι ο Θεός δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη και όλα τα πράγματα και να είναι σε θέση να δουν τις θαυμαστές πράξεις Του, το μεγαλείο και την παντοδυναμία Του. Η Βίβλος περιέχει πολλά από τα λόγια του Θεού, καθώς και μαρτυρίες από τις εμπειρίες του ανθρώπου· μπορούν να παράσχουν τροφή για τη ζωή των ανθρώπων, καθώς και σπουδαία διαπαιδαγώγηση, οπότε αυτό το οποίο θα ήθελα να αναζητήσω, είναι: μπορούμε πραγματικά να επιτύχουμε την αιώνια ζωή διαβάζοντας τη Βίβλο; Δύναται να μην υπάρχει η οδός της αιώνιας ζωής μέσα στη Βίβλο;

Απαντήση:Με τη Βίβλο μαθαίνουμε ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός όλων των πραγμάτων. Μας επιτρέπει να δούμε τις θαυμαστές πράξεις Του. Επειδή...

3. Ο λόγος για τον οποίον ο Θεός δεν χρησιμοποιεί τον άνθρωπο για να επιτελέσει το έργο της κρίσης Του τις έσχατες ημέρες, αλλά ενσαρκώνεται και το επιτελεί ο ίδιος

Σχετικά λόγια του Θεού: Το έργο της κρίσης είναι το έργο του Θεού, και έτσι είναι φυσικό να γίνει από τον ίδιο τον Θεό· δεν γίνεται αντί...

Ερώτηση 40: Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, εκφράζει την αλήθεια και επιτελεί το έργο της κρίσης Του για να εξαγνίσει και να σώσει την ανθρωπότητα, και όμως υπομένει την άγρια εναντίωση και τις κτηνώδεις καταστολές τόσο του θρησκευτικού κόσμου όσο και της Κινεζικής Κομμουνιστικής κυβέρνησης. Η κυβέρνηση του ΚΚΚ κινητοποιεί μάλιστα σύσσωμα τα μέσα ενημέρωσης και τις ένοπλες δυνάμεις της, προκειμένου να καταδικάσουν τον Χριστό, να Τον βλασφημήσουν, να Τον αιχμαλωτίσουν και να Τον εξοντώσουν. Όταν γεννήθηκε ο Κύριος Ιησούς, ο βασιλιάς Ηρώδης άκουσε ότι είχε γεννηθεί «ο βασιλιάς του Ισραήλ» και σκότωσε όλα τα αρσενικά παιδιά κάτω των δύο ετών στη Βηθλεέμ· προτιμούσε να σκοτώσει κατά λάθος δέκα χιλιάδες μωρά, παρά να επιτρέψει στον Χριστό να ζήσει. Ο Θεός ενσαρκώθηκε για να σώσει την ανθρωπότητα, γιατί, λοιπόν, ο θρησκευτικός κόσμος και η αθεϊστική κινεζική κυβέρνηση καταδικάζουν άγρια και βλασφημούν την παρουσία και το έργο Του; Γιατί κάμπτουν τη δύναμη σύσσωμης της χώρας και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σταυρώσουν τον Χριστό; Γιατί η ανθρωπότητα είναι τόσο κακή; Γιατί μισούν τόσο πολύ τον Θεό και καθίστανται εχθροί Του;

Απαντήση:Αυτή η ερώτηση πράγματι είναι τόσο σημαντική, και μονάχα ελάχιστοι σε ολόκληρη την ανθρωπότητα μπορούν να την καταλάβουν απόλυτα!...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο