2. Τι σημαίνει πραγματικά αρπαγή και πώς μπορεί κανείς να εξυψωθεί ενώπιον του θρόνου του Θεού

Σχετικά λόγια του Θεού:

Η εκκλησία της Φιλαδέλφειας έχει πάρει μορφή, και αυτό οφείλεται εξ ολοκλήρου στη χάρη και το έλεος του Θεού. Αγάπη για τον Θεό δημιουργείται στις καρδιές μυριάδων αγίων, οι οποίοι δεν παρεκκλίνουν από το πνευματικό μονοπάτι τους. Είναι σταθεροί στην πίστη τους πως ο ένας αληθινός Θεός έχει ενσαρκωθεί, πως Αυτός είναι η Κεφαλή του σύμπαντος που κυβερνά τα πάντα: Αυτό επαληθεύεται από το Άγιο Πνεύμα, είναι τόσο ακλόνητο όσο τα βουνά! Και δεν θα αλλάξει ποτέ!

Ω, Παντοδύναμε Θεέ! Σήμερα, Εσύ έχεις ανοίξει τα πνευματικά μάτια μας, επιτρέποντας στους τυφλούς να δουν, στους χωλούς να περπατήσουν και στους λεπρούς να θεραπευτούν. Εσύ έχεις ανοίξει το παράθυρο στον ουρανό, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να αντιληφθούμε τα μυστήρια του πνευματικού βασιλείου. Ο άγιος λόγος Σου μας έχει διαποτίσει και Εσύ μας έχεις σώσει από την ανθρώπινη φύση μας, την οποία διέφθειρε ο Σατανάς —αυτό είναι το ανεκτίμητα μέγα έργο Σου και το ανεκτίμητα μέγα έλεός Σου. Είμαστε οι μάρτυρές Σου!

Έχεις παραμείνει κρυμμένος για πολύ καιρό, ταπεινά και σιωπηλά. Έχεις βιώσει την ανάσταση εκ νεκρών, το μαρτύριο της σταύρωσης, τις χαρές και τις λύπες της ανθρώπινης ζωής, καθώς και διωγμό και αντιξοότητες· έχεις δοκιμάσει και γευτεί τον πόνο του ανθρώπινου κόσμου, και η εποχή Σε έχει απαρνηθεί. Ο ενσαρκωμένος Θεός είναι ο Θεός ο ίδιος. Μας έχεις σώσει από την κοπριά για χάρη του θελήματος του Θεού, κρατώντας μας ψηλά με τη δεξιά χείρα Σου και δίνοντάς μας απλόχερα τη χάρη Σου. Κάνεις ακατάπαυστες προσπάθειες, έχεις ενσταλάξει τη ζωή Σου μέσα μας· το τίμημα που έχεις πληρώσει με το αίμα, τον ιδρώτα και τα δάκρυά Σου, έχει αποκρυσταλλωθεί στους αγίους. Είμαστε το προϊόν των[α] επίμοχθων προσπαθειών Σου· είμαστε το τίμημα που έχεις πληρώσει.

Ω, Παντοδύναμε Θεέ! Λόγω της στοργής και του ελέους Σου, της δικαιοσύνης και της μεγαλοπρέπειάς Σου, της αγιοσύνης και της ταπεινοφροσύνης Σου, όλοι οι άνθρωποι θα γονατίσουν μπροστά Σου και θα Σε λατρεύουν για όλη την αιωνιότητα.

Σήμερα, έχεις ολοκληρώσει όλες τις εκκλησίες —την εκκλησία της Φιλαδέλφειας— και κατ’ αυτόν τον τρόπο έχεις εκπληρώσει το σχέδιο διαχείρισής Σου των 6.000 χρόνων. Οι άγιοι μπορούν να υποτάσσονται ταπεινά ενώπιόν Σου, να συνδέονται εν πνεύματι και να ακολουθούν εν αγάπη, συνδεδεμένοι με την πηγή της κρήνης. Το ζωντανό νερό της ζωής ρέει ακατάπαυστα και απομακρύνει και καθαρίζει όλη τη βρομιά και την ιλύ στην εκκλησία, εξαγνίζοντας, για ακόμα μία φορά, τον ναό Σου. Έχουμε κατορθώσει να γνωρίσουμε τον πρακτικό αληθινό Θεό, έχουμε βαδίσει μέσα στον λόγο Του, έχουμε αναγνωρίσει τις λειτουργίες και τα καθήκοντά μας, και έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για να δαπανήσουμε τον εαυτό μας για χάρη της εκκλησίας. Πάντα ήσυχοι ενώπιόν Σου, πρέπει να δίνουμε προσοχή στο έργο του Αγίου Πνεύματος, ώστε το θέλημά Σου να μην παρεμποδίζεται μέσα μας. Υπάρχει αμοιβαία αγάπη ανάμεσα στους αγίους, και τα προτερήματα κάποιων θα αντισταθμίσουν τα μειονεκτήματα των άλλων. Μπορούν να βαδίζουν στο πνεύμα ανά πάσα στιγμή και να αποκτούν τη διαφώτιση και τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Κάνουν πράξη την αλήθεια αμέσως μόλις την κατανοήσουν. Συμβαδίζουν με το νέο φως και ακολουθούν τ’ αχνάρια του Θεού.

Συνεργάσου ενεργά με τον Θεό· το να Τον αφήνεις να πάρει τον έλεγχο σημαίνει να βαδίζεις μαζί Του. Όλες οι δικές μας ιδέες, έννοιες, απόψεις και κοσμικές εμπλοκές εξαφανίζονται σαν καπνός. Αφήνουμε τον Θεό να βασιλεύσει στο πνεύμα μας, βαδίζουμε μαζί Του και αποκτούμε υπερβατικότητα κατ’ αυτόν τον τρόπο, υπερνικούμε τα εγκόσμια και το πνεύμα μας πετάει ελεύθερο και απελευθερώνεται: Αυτά είναι τα αποτελέσματα όταν γίνει Βασιλιάς ο Παντοδύναμος Θεός. Πώς μπορούμε να μη χορεύουμε και να μη ψάλλουμε αίνους, να μην αναπέμπουμε αίνους και να μην αναπέμπουμε νέους ύμνους;

Υπάρχουν πράγματι πολλοί τρόποι για να αινεί κανείς τον Θεό: το να επικαλείται τ’ όνομά Του, να Τον πλησιάζει, να Τον σκέφτεται, να διαβάζει προσευχές, να συμμετέχει σε συναναστροφή, να στοχάζεται και να συλλογίζεται, να προσεύχεται, και να ψέλνει αίνους. Σ’ αυτά τα είδη αίνου, υπάρχει ευχαρίστηση, όπως και υπάρχει χρίσμα· υπάρχει δύναμη στον αίνο, όπως και φορτίο. Υπάρχει πίστη στον αίνο, όπως και νέα ενόραση.

Συνεργάσου ενεργά με τον Θεό, υπηρέτησε συντονισμένα και γίνε ένα, εκπλήρωσε τις προθέσεις του Παντοδύναμου Θεού, σπεύσε να γίνεις ένα άγιο πνευματικό σώμα, ποδοπάτησε τον Σατανά και βάλε τέλος στη μοίρα του. Η εκκλησία της Φιλαδέλφειας έχει αρπαγεί ενώπιον της παρουσίας του Θεού και εκδηλώνεται στη δόξα Του.

από το «Κεφάλαιο 2» του «Ομιλίες του Χριστού στην αρχή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Η εμφάνιση του Θεού έχει ήδη αναδυθεί σε όλες τις εκκλησίες. Το Πνεύμα είναι Αυτό που ομιλεί· είναι μια μαινόμενη πυρκαγιά, φέρει μεγαλοπρέπεια και απονέμει κρίση. Είναι ο Υιός του ανθρώπου, ενδεδυμένος ποδήρη χιτώνα και περιεζωσμένος πλησίον των μαστών ζώνην χρυσήν. Η δε κεφαλή αυτού και αι τρίχες ήσαν λευκαί και ως μαλλίον λευκόν, ως χιών· και οι οφθαλμοί αυτού ως φλόξ πυρός, και οι πόδες αυτού όμοιοι με χαλκολίβανον, ως εν καμίνω πεπυρωμένοι, και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών, και είχεν εν τη δεξιά αυτού χειρί επτά αστέρας, και εκ του στόματος αυτού του εξήρχετο ρομφαία δίστομος οξεία, και η όψις αυτού έλαμπεν ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού!

Ο Υιός του ανθρώπου έχει καταστεί αντικείμενο μαρτυρίας, κι ο ίδιος ο Θεός έχει αποκαλυφθεί ανοικτά. Η δόξα του Θεού έχει ξεχυθεί, λάμποντας αδυσώπητα σαν τον φλεγόμενο ήλιο! Η ένδοξη όψη Του ακτινοβολεί εκτυφλωτικό φως· τίνος τα μάτια τολμούν να Του αντισταθούν; Η αντίσταση οδηγεί στον θάνατο! Δεν υπάρχει το παραμικρό έλεος για οτιδήποτε σκέφτεστε μέσα στην καρδιά σας, για οποιαδήποτε λέξη ξεστομίζετε ή για οτιδήποτε κάνετε. Όλοι σας τελικά θα κατανοήσετε και θα δείτε τι είναι αυτό που έχετε αποκτήσει —τίποτα άλλο πέρα από την κρίση Μου! Μπορώ να το ανεχτώ όταν δεν καταβάλλετε προσπάθεια να φάτε και να πιείτε τον λόγο Μου, αλλά αντ’ αυτού διακόπτετε αυθαίρετα και καταστρέφετε το οικοδόμημά Μου; Δεν θα φερθώ ευγενικά σε τέτοιου είδους άτομα! Αν η συμπεριφορά σου επιδεινωθεί περισσότερο, θα καταστραφείς μέσα στις φλόγες! Ο παντοδύναμος Θεός εκδηλώνεται μέσα σε ένα πνευματικό σώμα, χωρίς το παραμικρό κομμάτι σάρκας ή την παραμικρή σταγόνα αίματος να ενώνει το κεφάλι με τα δάχτυλα των ποδιών. Αυτός υπερβαίνει τον σύμπαν κόσμο, καθισμένος στον ένδοξο θρόνο στον τρίτο ουρανό, διοικώντας τα πάντα! Το σύμπαν και τα πάντα είναι μέσα στα χέρια Μου. Εγώ μιλώ κι αυτό που λέω γίνεται. Ορίζω κάτι κι αυτό γίνεται. Ο Σατανάς είναι κάτω από τα πόδια Μου· βρίσκεται μέσα στο πηγάδι της αβύσσου! Όταν ακουστεί η φωνή Μου, ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν και θα καταστραφούν ολοσχερώς! Τα πάντα θα ανανεωθούν· αυτή είναι μια αναλλοίωτη αλήθεια που είναι απολύτως σωστή. Έχω νικήσει τον κόσμο, καθώς και όλους τους κακούς. Κάθομαι εδώ και σας μιλώ, κι όλοι όσοι έχουν αυτιά θα πρέπει να ακούσουν και όλοι όσοι ζουν θα πρέπει να τα αποδεχθούν.

Έρχεται το τέλος των ημερών· τα πάντα στον κόσμο αυτόν θα καταστραφούν ολοσχερώς, και τα πάντα θα ξαναγεννηθούν. Να το θυμάστε αυτό! Μην το ξεχνάτε! Δεν επιτρέπεται καμία ασάφεια! Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι Μου δεν θέλουσι παρέλθει! Αφήστε Με να σας προτρέψω άλλη μια φορά: Μην τρέχετε εις μάτην! Ξυπνήστε! Μετανοήστε και η σωτηρία είναι κοντά! Έχω ήδη εμφανιστεί ανάμεσά σας και η φωνή Μου έχει αναδυθεί. Η φωνή Μου έχει αναδυθεί ενώπιόν σας· κάθε μέρα έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο μ’ εσάς και κάθε μέρα είναι φρέσκια και καινούρια. Με βλέπεις και σε βλέπω· σου μιλώ συνεχώς, και έρχομαι πρόσωπο με πρόσωπο μ’ εσένα. Εντούτοις, Με απορρίπτεις και δεν Mε γνωρίζεις. Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, κι όμως εξακολουθείτε να διστάζετε! Διστάζετε! Επαχύνθη η καρδία σας, τα μάτια σας έχουν τυφλωθεί από τον Σατανά και δεν μπορείτε να δείτε την ένδοξη όψη Μου —πόσο οικτροί είστε! Πόσο οικτροί!

Τα επτά Πνεύματα ενώπιον του θρόνου Μου έχουν αποσταλεί σε όλες τις γωνιές της γης και Εγώ θα στείλω τον Αγγελιοφόρο Μου να μιλήσει στις εκκλησίες. Είμαι δίκαιος και πιστός· είμαι ο Θεός που εξετάζει τα βαθύτερα σημεία της καρδιάς του ανθρώπου. Tο Άγιο Πνεύμα ομιλεί προς τις εκκλησίες, και τα δικά Μου λόγια βγαίνουν μέσα από τον Υιό Μου· όλοι όσοι έχουν αυτιά θα πρέπει να ακούσουν! Όλοι όσοι ζουν θα πρέπει να τα αποδεχθούν! Απλά να τα τρώτε και να τα πίνετε, και μην τα αμφισβητείτε. Όλοι όσοι υποτάσσονται και δίνουν προσοχή στα λόγια Μου θα λάβουν μεγάλες ευλογίες! Όλοι όσοι αναζητούν ειλικρινά την όψη Μου σίγουρα θα αποκτήσουν νέο φως, νέα διαφώτιση και νέες γνώσεις· όλοι θα είναι φρέσκοι και καινούριοι. Τα λόγια Μου θα εμφανίζονται σ’ εσένα ανά πάσα στιγμή, και θα ανοίξουν τα μάτια του πνεύματός σου, έτσι ώστε να μπορέσεις να δεις όλα τα μυστήρια του πνευματικού βασιλείου και να δεις ότι η βασιλεία βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Είσελθε στο καταφύγιο, και όλη η χάρη και οι ευλογίες θα σε περιβάλλουν· η πείνα και ο λοιμός δεν θα μπορούν να σε αγγίξουν, και οι λύκοι, τα φίδια, οι τίγρεις και οι λεοπαρδάλεις δεν θα μπορούν να σε βλάψουν. Θα έλθεις μαζί Μου, θα βαδίσεις μαζί Μου και θα εισέλθεις στη δόξα μαζί Μου!

Ο παντοδύναμος Θεός! Το ένδοξο σώμα Του εμφανίζεται ανοικτά, το άγιο πνευματικό σώμα αναδύεται, και Αυτός είναι ο ίδιος ο ολοκληρωμένος Θεός! Ο κόσμος και η σάρκα έχουν και τα δύο αλλάξει, και η μεταμόρφωσή Του στο όρος είναι η θεϊκή υπόσταση. Φορά το χρυσό στέμμα στην κεφαλή Του, η ένδυσή Του είναι ολόλευκη, πλησίον των μαστών έχει ζώνη χρυσή και τα πάντα στον κόσμο είναι το υποπόδιό Του. Οι οφθαλμοί Του είναι σαν φλόγα πυρός, έχει μια οξεία δίστομο ρομφαία στο στόμα Του και έχει στο δεξί Του χέρι τους επτά αστέρες. Η οδός προς τη βασιλεία είναι απεριόριστα φωτεινή, και η δόξα Του αναδύεται και λάμπει· τα όρη χαίρονται και τα ύδατα γελούν· ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια περιστρέφονται όλα στην ομαλή διάταξή τους καλωσορίζοντας τον μοναδικό, αληθινό Θεό, του οποίου η θριαμβευτική επιστροφή αναγγέλλει την ολοκλήρωση του σχεδίου διαχείρισής Του, διάρκειας έξι χιλιάδων ετών. Τα πάντα χοροπηδούν και χορεύουν με χαρά! Ζητωκραυγάστε! Ο παντοδύναμος Θεός κάθεται στον ένδοξο θρόνο Του! Τραγουδήστε! Το νικηφόρο λάβαρο του Παντοδύναμου υψώνεται πάνω στο μεγαλοπρεπές, μεγαλειώδες όρος Σιών! Όλα τα έθνη ζητωκραυγάζουν, όλοι οι λαοί τραγουδούν, το όρος Σιών γελά χαρωπά, και η δόξα του Θεού έχει υψωθεί! Δεν πίστευα ποτέ ότι θα έβλεπα την όψη του Θεού ούτε στα όνειρά μου, κι όμως σήμερα την είδα. Ερχόμενος πρόσωπο με πρόσωπο με Εκείνον κάθε μέρα, Του απογυμνώνω την καρδιά μου. Εκείνος προσφέρει πλουσιοπάροχα βρώση και πόση. Το ένδοξο φως Του φωτίζει τα πάντα: τη ζωή, τα λόγια, τις πράξεις, τις σκέψεις, τις ιδέες. Εκείνος δείχνει τον δρόμο σε κάθε βήμα και η κρίση Του πλήττει αμέσως όποια καρδιά είναι ανυπότακτη.

Να τρώμε μαζί με τον Θεό, να μένουμε μαζί, να ζούμε μαζί, να είμαστε μαζί Του, να περπατάμε μαζί, να απολαμβάνουμε μαζί, να κερδίζουμε δόξα και ευλογίες μαζί, να μοιραζόμαστε τη βασιλεία με Αυτόν και να συμβιώνουμε στη βασιλεία —μα τι αγαλλίαση! Τι γλυκύτητα! Ερχόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί Του κάθε μέρα, μιλάμε μ’ Αυτόν κάθε μέρα, συζητάμε συνεχώς, λαμβάνουμε νέα διαφώτιση και νέες γνώσεις κάθε μέρα. Τα πνευματικά μάτια μας ανοίγουν και βλέπουμε τα πάντα· όλα τα μυστήρια του πνεύματος αποκαλύπτονται σ’ εμάς. Η άγια ζωή είναι πράγματι ανέμελη· τρέξε γρήγορα και μη σταματάς, προχώρα μπροστά συνεχώς —υπάρχει μια πιο θαυμαστή ζωή εμπρός σου. Μην ικανοποιείσαι απλώς με μια γλυκιά γεύση· να επιζητάς διαρκώς να εισέλθεις στον Θεό. Αυτός τα περικλείει όλα, είναι γενναιόδωρος, και έχει όλα όσα μας λείπουν. Να συνεργάζεσαι ενεργά, να εισέλθεις σε Αυτόν και τίποτα δεν θα είναι ποτέ πια το ίδιο. Η ζωή μας θα είναι υπερβατική και κανένας άνθρωπος, ζήτημα ή πράγμα δεν θα μπορεί να μας ενοχλήσει.

Υπέρβαση! Υπέρβαση! Αληθινή υπέρβαση! Η υπερβατική ζωή του Θεού βρίσκεται εντός, και τα πάντα έχουν πραγματικά χαλαρώσει! Υπερβαίνουμε τον κόσμο και τα εγκόσμια, δεν αισθανόμαστε προσκολλημένοι στους συζύγους ή στα παιδιά μας. Υπερβαίνουμε τον έλεγχο της ασθένειας και του περιβάλλοντος. Ο Σατανάς δεν τολμά να μας ενοχλήσει. Υπερβαίνουμε εντελώς όλες τις καταστροφές. Έτσι επιτρέπουμε στον Θεό να αναλάβει τη βασιλεία! Ποδοπατάμε κατάχαμα τον Σατανά, παραμένουμε ακλόνητοι στη μαρτυρία μας για την εκκλησία και εκθέτουμε εντελώς το άσχημο πρόσωπο του Σατανά. Η οικοδόμηση της εκκλησίας είναι εντός του Χριστού και το ένδοξο σώμα έχει αναδυθεί —έτσι ζει κανείς στην αρπαγή!

από το «Κεφάλαιο 15» του «Ομιλίες του Χριστού στην αρχή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Τα βουνά και τα ποτάμια αλλάζουν, τα νερά κυλούν κατά μήκος της κοίτης τους και η ζωή του ανθρώπου διαρκεί λιγότερο από της γης και του ουρανού. Μόνο ο Παντοδύναμος Θεός είναι η αιώνια κι αναστημένη ζωή, η οποία συνεχίζει από γενιά σε γενιά, για πάντα! Όλα τα πράγματα και όλα τα συμβάντα βρίσκονται στα χέρια Του και ο Σατανάς βρίσκεται κάτω από τα πόδια Του.

Σήμερα, χάρη στην προκαθορισμένη επιλογή Του μας σώζει ο Θεός από τα χέρια του Σατανά. Είναι πράγματι ο Λυτρωτής μας. Η αιώνια, αναστημένη ζωή του Χριστού έχει όντως σφυρηλατηθεί μέσα μας, προορίζοντάς μας να συνδεθούμε με τη ζωή του Θεού, ώστε να μπορέσουμε πράγματι να έρθουμε πρόσωπο με πρόσωπο μ’ Αυτόν, να Τον τρώμε, να Τον πίνουμε και να Τον απολαμβάνουμε. Αυτό συνιστά την ανιδιοτελή προσφορά του Θεού με τίμημα το αίμα της καρδιάς Του.

Οι εποχές πάνε κι έρχονται, μέσα από ανέμους και παγετό, φανερώνοντας τα τόσο πολλά δεινά, διώξεις και βάσανα της ζωής, την τόσο μεγάλη απόρριψη και συκοφαντία του κόσμου, τις τόσο πολλές ψευδείς κατηγορίες της κυβέρνησης, κι όμως μήτε η πίστη του Θεού μήτε η βούλησή Του έχουν ελαττωθεί στο παραμικρό. Αφιερωμένος ολόψυχα στο θέλημα του Θεού, καθώς και στη διαχείριση και στο σχέδιο του Θεού, βάζει κατά μέρος τη δική Του ζωή για να επιτύχουν εκείνοι. Δεν φείδεται προσπαθειών για τα πλήθη του λαού Του, τα τρέφει και τα ποτίζει προσεκτικά. Όσο αδαείς ή όσο δύσκολοι κι αν είμαστε, πρέπει μόνο να υποτασσόμαστε ενώπιόν Του, και η αναστημένη ζωή του Χριστού θα αλλάξει την παλιά μας φύση… Για όλους αυτούς τους πρωτότοκους υιούς, Αυτός μοχθεί ακατάπαυστα, χωρίς τροφή κι ανάπαυση. Τόσα μερόνυχτα, μέσα από τόσους καύσωνες και παγετούς, Αυτός παρακολουθεί με αμέριστη προσοχή στη Σιών.

Έχει απαρνηθεί με χαρά και προθυμία εξ ολοκλήρου τα εγκόσμια, το σπίτι, τη δουλειά και τα πάντα, και δεν έχει καμιά σχέση με κοσμικές απολαύσεις… Τα λόγια από το στόμα Του μας διαπερνούν, εκθέτοντας πράγματα κρυμμένα βαθιά μέσα στις καρδιές μας. Πώς γίνεται να μην έχουμε πειστεί; Κάθε πρόταση που βγαίνει από το στόμα Του μπορεί να γίνει πραγματικότητα μέσα μας ανά πάσα στιγμή. Ό,τι κι αν κάνουμε, υπό την παρουσία Του ή κρυμμένοι από Αυτόν, δεν υπάρχει τίποτα που να μη γνωρίζει Αυτός, τίποτα που να μην καταλαβαίνει. Τα πάντα θα αποκαλυφθούν όντως ενώπιόν Του, παρά τα δικά μας σχέδια και τις δικές μας διευθετήσεις.

Καθόμαστε ενώπιόν Του, νιώθουμε χαρά μέσα στο πνεύμα μας, είμαστε γαλήνιοι και ήρεμοι, κι όμως πάντα νιώθουμε κενό και είμαστε πραγματικά υπόχρεοι στον Θεό. Αυτό το θαύμα είναι αδιανόητο και αδύνατο να το πετύχει κανείς. Το Άγιο Πνεύμα αρκεί για να αποδείξει πως ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο ένας αληθινός Θεός! Αυτή είναι αδιάσειστη απόδειξη! Εμείς που ανήκουμε σ’ αυτήν την ομάδα ανθρώπων είμαστε απερίγραπτα ευλογημένοι! Χωρίς τη χάρη και το έλεος του Θεού, δεν θα μπορούσαμε παρά μόνο να οδεύσουμε στην απώλεια και να ακολουθήσουμε τον Σατανά. Μόνο ο Παντοδύναμος Θεός μπορεί να μας σώσει!

Ω! Παντοδύναμε Θεέ, πρακτικέ Θεέ! Εσύ έχεις ανοίξει τα πνευματικά μας μάτια, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να αντικρίσουμε τα μυστήρια του πνευματικού κόσμου. Οι προοπτικές της βασιλείας είναι ατέρμονες. Ας είμαστε σε επαγρύπνηση καθώς περιμένουμε. Η ημέρα αυτή αποκλείεται να αργήσει.

Οι φωτιές του πολέμου στροβιλίζονται, ο καπνός από τα κανόνια κάνει τον αέρα αποπνικτικό, ο καιρός ζεσταίνει, το κλίμα αλλάζει, μια επιδημία θα εξαπλωθεί και οι άνθρωποι δεν μπορούν παρά να πεθάνουν, δεν έχουν καμία ελπίδα επιβίωσης.

Ω! Παντοδύναμε Θεέ, πρακτικέ Θεέ! Εσύ είσαι το απόρθητο φρούριό μας. Εσύ είσαι το καταφύγιό μας. Μαζευόμαστε κάτω από τις φτερούγες Σου και η συμφορά δεν μπορεί να μας βρει. Τέτοια είναι η θεϊκή προστασία και η φροντίδα Σου.

Υψώνουμε όλοι τη φωνή μας για να ψάλλουμε· ψάλλουμε δοξολογίες και ο ήχος του αίνου μας αντηχεί σε ολόκληρη τη Σιών! Ο Παντοδύναμος Θεός, ο πρακτικός Θεός μάς έχει ετοιμάσει αυτόν τον ένδοξο προορισμό. Να είσαι σε επαγρύπνηση, να είσαι σε επαγρύπνηση! Δεν αργεί πια αυτή η ώρα.

από το «Κεφάλαιο 5» του «Ομιλίες του Χριστού στην αρχή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Ο Παντοδύναμος αληθινός Θεός, ο Βασιλεύς επί του θρόνου, εξουσιάζει ολόκληρο το σύμπαν αντικρίζοντας όλα τα έθνη και όλους τους λαούς, και τα πάντα κάτω από τον ουρανό λάμπουν με τη δόξα του Θεού. Όλα τα έμβια όντα στο σύμπαν και μέχρι τα πέρατα της γης θα δουν. Τα βουνά, τα ποτάμια, οι λίμνες, οι στεριές, οι ωκεανοί και όλα τα έμβια όντα έχουν ανοίξει την αυλαία τους υπό το φως της όψης του αληθινού Θεού και αναζωογονούνται, σαν να ξυπνάνε από κάποιο όνειρο, σαν να ήταν βλαστοί που ξεπετάγονται μέσα από το χώμα!

Ω! Ο ένας αληθινός Θεός εμφανίζεται ενώπιον του κόσμου. Ποιος τολμά να Τον πλησιάσει προβάλλοντας αντίσταση; Όλοι τρέμουν από φόβο. Όλοι έχουν πειστεί ολότελα και όλοι ικετεύουν επανειλημμένως για συγχώρεση. Όλοι γονατίζουν ενώπιόν Του και όλα τα στόματα Τον λατρεύουν! Οι ήπειροι και οι ωκεανοί, τα βουνά, τα ποτάμια —τα πάντα Τον δοξάζουν ασταμάτητα! Η άνοιξη έρχεται με τη ζεστή της αύρα, φέρνοντας ένα ωραίο ανοιξιάτικο ψιλόβροχο. Όπως και όλοι οι άνθρωποι, τα ρεύματα των χειμάρρων κυλούν με χαρμολύπη, χύνοντας δάκρυα χρέους και ενοχής. Τα ποτάμια, οι λίμνες, ο αφρός και τα κύματα, όλα τραγουδούν, εξυμνούν το άγιο όνομα του αληθινού Θεού! Ο ήχος των αίνων αντιλαλεί τόσο καθαρά! Όλα τα παλιά πράγματα που είχαν κάποτε διαφθαρεί από τον Σατανά —το ένα μετά το άλλο θα ανανεωθούν, θα αλλάξουν και θα εισέλθουν σε ένα ολοκαίνουργιο βασίλειο…

Αυτή είναι η αγία σάλπιγγα και έχει αρχίσει να ηχεί! Τεντώστε τ’ αυτιά σας. Αυτός ο ήχος, τόσο γλυκός, είναι η ομιλία του θρόνου που ανακοινώνει σε όλα τα έθνη και τους λαούς ότι ήγγικεν η ώρα, ότι έχει έρθει το τέλος. Το σχέδιο διαχείρισής Μου έχει τελειώσει. Η βασιλεία έχει εμφανιστεί ανοιχτά στη γη. Τα επίγεια βασίλεια έχουν γίνει η δική Μου βασιλεία, η βασιλεία του Θεού. Οι επτά σάλπιγγές Μου ηχούν από τον θρόνο, και τι θαυμαστά πράγματα που θα συμβούν! Άνθρωποι από τα πέρατα της γης θα σπεύσουν μαζί από κάθε κατεύθυνση με την ορμή χιονοστιβάδας και την ισχύ κεραυνού, κάποιοι αρμενίζοντας στις θάλασσες, κάποιοι πετώντας με αεροπλάνα, κάποιοι με οχήματα κάθε είδους και μεγέθους, κάποιοι καβάλα σε άλογα. Κοιτάξτε καλά. Ακούστε προσεκτικά. Αυτοί οι καβαλάρηδες κάθε χρώματος, με υψηλό πνεύμα, δυνατοί και μεγαλοπρεπείς, σαν να μπαίνουν στο πεδίο της μάχης, αδιαφορούν για τον θάνατο. Πόσοι άντρες, γυναίκες και παιδιά, ανάμεσα στα χλιμιντρίσματα των αλόγων και τις κραυγές των ανθρώπων που επικαλούνται τον αληθινό Θεό θα ποδοπατηθούν από τις οπλές τους μέσα σε μια στιγμή. Κάποιοι θα είναι νεκροί, άλλοι θα ξεψυχούν, άλλοι κατακρεουργημένοι, μην έχοντας κανέναν να τους φροντίζει, θα τσιρίζουν υστερικά, ουρλιάζοντας από τον πόνο. Υιοί της επανάστασης! Αυτό δεν θα είναι η τελική σας έκβαση;

Χαίρομαι να βλέπω τον λαό Μου, ο οποίος ακούει τη φωνή Μου και συρρέει από κάθε έθνος και τόπο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν πάντοτε τον αληθινό Θεό στο στόμα τους, δοξολογούν και χοροπηδάνε ασταμάτητα από χαρά! Καταθέτουν μαρτυρία στον κόσμο και ο ήχος της μαρτυρίας τους για τον αληθινό Θεό μοιάζει με τον εκκωφαντικό ήχο των χειμάρρων. Όλοι οι άνθρωποι θα συνωστιστούν στη βασιλεία Μου.

Οι επτά σάλπιγγές Μου ηχούν, ξυπνώντας εκείνους που κοιμούνται! Σήκω γρήγορα, δεν είναι πολύ αργά. Κοίτα τη ζωή σου! Άνοιξε τα μάτια σου και δες τι ώρα είναι τώρα. Τι μένει να αναζητήσεις; Τι μένει να σκεφτείς; Και σε τι μένει να προσκολληθείς; Μήπως δεν έχεις λάβει ποτέ υπόψη σου τη διαφορά στην αξία ανάμεσα στο να αποκτήσεις τη ζωή Μου και να αποκτήσεις όλα εκείνα που αγαπάς και στα οποία προσκολλάσαι; Σταμάτα να είσαι πεισματάρης και να χαζολογάς. Μη χάσεις αυτήν την ευκαιρία. Αυτή η ώρα δεν θα ξανάρθει! Σήκω αμέσως όρθιος, κάνε πράξη την άσκηση του πνεύματός σου, χρησιμοποίησε διάφορα εργαλεία για να διακρίνεις και να αποτρέψεις κάθε κόλπο και πλεκτάνη του Σατανά, και θριάμβευσε επί του Σατανά, ώστε να εμβαθύνεις την εμπειρία σου από τη ζωή και να βιώσεις τη διάθεσή Μου, για να ωριμάσει και να εμπλουτιστεί η ζωή σου και να ακολουθείς πάντοτε τα βήματά Μου. Μην αποθαρρύνεσαι, μη λιποψυχείς, προχώρα συνεχώς προς τα εμπρός, βήμα-βήμα, ευθεία μέχρι το τέλος του δρόμου!

Όταν ηχήσουν ξανά οι επτά σάλπιγγες, θα σημάνουν το κάλεσμα για την κρίση, την κρίση των υιών της επανάστασης, την κρίση όλων των εθνών και όλων των λαών, και κάθε έθνος θα παραδοθεί ενώπιον του Θεού. Η ένδοξη όψη του Θεού θα εμφανιστεί σίγουρα μπροστά σε όλα τα έθνη και σε όλους τους λαούς. Όλοι θα πειστούν ολότελα και θα επικαλούνται ασταμάτητα τον αληθινό Θεό. Ο παντοδύναμος Θεός θα είναι ακόμα πιο ένδοξος και οι υιοί Μου θα συμμετέχουν στη δόξα και θα βασιλεύουν μαζί Μου, κρίνοντας όλα τα έθνη και όλους τους λαούς, τιμωρώντας το κακό, σώζοντας και δείχνοντας έλεος σε όσους Μου ανήκουν, και καθιστώντας τη βασιλεία ισχυρή και σταθερή. Μέσα από τον ήχο των επτά σαλπίγγων, πάρα πολλοί άνθρωποι θα σωθούν, θα επιστρέψουν ενώπιόν Μου για να γονατίσουν λατρεύοντάς Με με συνεχείς αίνους!

Όταν ηχήσουν ξανά οι επτά σάλπιγγες, θα είναι το τέλος της εποχής, θα είναι το σάλπισμα της νίκης επί του διαβόλου Σατανά, ο χαιρετισμός που αναγγέλλει την έναρξη του να ζει κανείς ανοιχτά στη βασιλεία πάνω στη γη! Τι ευγενής ήχος, αυτός ο ήχος που αντηχεί γύρω από τον θρόνο, αυτό το σάλπισμα που κάνει τον ουρανό και τη γη να σείονται είναι το σημάδι της νίκης του σχεδίου διαχείρισής Μου, είναι η κρίση του Σατανά· καταδικάζει συλλήβδην αυτόν τον παλαιό κόσμο σε θάνατο, τον ξαναστέλνει στο πηγάδι της αβύσσου! Αυτό το σάλπισμα σηματοδοτεί ότι η πύλη της χάριτος κοντεύει να κλείσει, ότι η ζωή της βασιλείας θα ξεκινήσει στη γη, κάτι απολύτως εύλογο και σωστό. Ο Θεός σώζει εκείνους που Τον αγαπούν. Μόλις επιστρέψουν στη βασιλεία Του, οι άνθρωποι στη γη θα έρθουν αντιμέτωποι με λιμό και μάστιγες, και θα ακολουθήσουν οι επτά φιάλες του Θεού και οι επτά πληγές. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, όμως όχι ο λόγος Μου!

από το «Κεφάλαιο 36» του «Ομιλίες του Χριστού στην αρχή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Δεδομένου ότι ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, πρέπει να ακολουθήσει από κοντά τα βήματα του Θεού, βήμα-βήμα. Πρέπει να «ακολουθήσει τον Αμνό, όπου και εάν πηγαίνει». Μόνο αυτοί είναι οι άνθρωποι που αναζητούν την αληθινή οδό, μόνο αυτοί είναι εκείνοι γνωρίζουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Οι άνθρωποι που δουλοπρεπώς ακολουθούν επιστολές και δόγματα είναι εκείνοι που έχουν εξαλειφθεί από το έργο του Αγίου Πνεύματος. Σε κάθε χρονική περίοδο, ο Θεός θα ξεκινήσει νέο έργο, και σε κάθε περίοδο, θα υπάρξει μια νέα αρχή μεταξύ των ανθρώπων. Εάν ο άνθρωπος ακολουθεί μόνο τις εξής αλήθειες: ότι ο «Ιεχωβά είναι ο Θεός» και ο «Ιησούς είναι ο Χριστός», οι οποίες ισχύουν μόνο για μια εποχή, τότε ο άνθρωπος δεν θα συνεχίσει να συμβαδίζει με το έργο του Αγίου Πνεύματος και θα είναι για πάντα ανίκανος να αποκτήσει το έργο του Αγίου Πνεύματος. Ανεξάρτητα από το πώς εργάζεται ο Θεός, ο άνθρωπος ακολουθεί χωρίς την παραμικρή αμφιβολία και ακολουθεί στενά από πίσω. Με τον τρόπο αυτό, πώς θα μπορούσε να εξαλειφθεί ο άνθρωπος από το Άγιο Πνεύμα; Ανεξάρτητα από το τι κάνει ο Θεός, όσο ο άνθρωπος είναι βέβαιος ότι αυτό είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος και συνεργάζεται στο έργο του Αγίου Πνεύματος χωρίς καμία αμφιβολία και προσπαθεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Θεού, τότε πώς θα μπορούσε να τιμωρηθεί; Το έργο του Θεού δεν σταμάτησε ποτέ, τα βήματά Του δεν σταμάτησαν ποτέ, και πριν τελειώσει το έργο της διαχείρισής Του, ήταν πάντοτε απασχολημένος και ποτέ δεν σταματά.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Το έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Εφόσον αναζητούμε τα χνάρια του Θεού, πρέπει να αναζητήσουμε το θέλημα του Θεού, τα λόγια του Θεού, τις ομιλίες του Θεού —διότι εκεί που βρίσκονται τα νέα λόγια του Θεού, εκεί υπάρχει και η φωνή του Θεού, κι όπου υπάρχουν τα χνάρια του Θεού, εκεί είναι και τα έργα του Θεού. Όπου βρίσκεται η έκφραση του Θεού, εκεί εμφανίζεται ο Θεός, κι όπου εμφανίζεται ο Θεός, εκεί υπάρχει η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Ενώ αναζητούσατε τα χνάρια του Θεού, αγνοήσατε τα λόγια που λένε ότι «ο Θεός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή». Έτσι, όταν πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν την αλήθεια, δεν πιστεύουν ότι έχουν ανακαλύψει τα χνάρια του Θεού, πόσο μάλλον δε, αναγνωρίζουν την εμφάνιση του Θεού. Πόσο σοβαρό λάθος είναι αυτό! Η εμφάνιση του Θεού δεν μπορεί να συμβιβασθεί με τις αντιλήψεις του ανθρώπου, πόσο μάλλον δε, μπορεί ο Θεός να εμφανιστεί κατ’ εντολή του ανθρώπου. Ο Θεός κάνει τις δικές Του επιλογές κι έχει τα δικά Του σχέδια όταν εκτελεί το έργο Του. Επίσης, έχει τους δικούς Του σκοπούς, καθώς και τις δικές Του μεθόδους. Δεν είναι απαραίτητο για τον Θεό να συζητά το έργο που κάνει με τον άνθρωπο ούτε να ζητά τη συμβουλή του ανθρώπου, πόσο μάλλον να ενημερώνει κάθε άνθρωπο σχετικά με το έργο Του. Αυτή είναι η διάθεση του Θεού και, επιπλέον, θα πρέπει να αναγνωρισθεί απ’ όλους. Αν επιθυμείς να γίνεις μάρτυρας της εμφάνισης του Θεού, αν επιθυμείς να ακολουθήσεις τα χνάρια του Θεού, τότε πρέπει πρώτα να υπερβείς τις αντιλήψεις σου. Δεν πρέπει να απαιτείς από τον Θεό να κάνει αυτό ή εκείνο και, ακόμη περισσότερο, δεν θα πρέπει να Τον κλείσεις στα δικά σου όρια και να Τον περιορίσεις στις δικές σου αντιλήψεις. Αντίθετα, θα πρέπει να απαιτήσετε από τον εαυτό σας τον τρόπο που θα αναζητήσετε τα χνάρια του Θεού, που θα αποδεχτείτε την εμφάνιση του Θεού και που θα υποταχθείτε στο νέο έργο του Θεού. Αυτό θα πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Εφόσον ο άνθρωπος δεν είναι η αλήθεια και δεν κατέχει την αλήθεια, θα πρέπει να αναζητά, να αποδέχεται και να υπακούει.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Η εμφάνιση του Θεού έχει αναγγείλει μια νέα εποχή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Ο σκοπός της εμφάνισης του Θεού, απαλλαγμένης από οποιονδήποτε περιορισμό οποιασδήποτε μορφής ή χώρας, είναι να μπορέσει Εκείνος να ολοκληρώσει το έργο του σχεδίου Του. Για παράδειγμα, όταν ο Θεός ενσαρκώθηκε στην Ιουδαία, ο στόχος Του ήταν να ολοκληρώσει το έργο της σταύρωσης για τη λύτρωση ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αλλά οι Εβραίοι πίστευαν ότι ήταν αδύνατον ο Θεός να το πράξει και θεωρούσαν ότι ήταν αδύνατον ο Θεός να ενσαρκωθεί και να λάβει τη μορφή του Κυρίου Ιησού. Η θεωρία τους περί «αδύνατου» έγινε η βάση πάνω στην οποία καταδίκασαν και αντιτάχθηκαν στον Θεό και, τελικά, οδήγησε στην καταστροφή του Ισραήλ. Στις μέρες μας, πολλοί άνθρωποι έχουν υποπέσει σε παρόμοιο λάθος. Διακηρύσσουν με όλη τους τη δύναμη την επερχόμενη εμφάνιση του Θεού, μα συνάμα την καταδικάζουν· αυτό που γι’ αυτούς είναι «αδύνατο», ακόμη μια φορά περιορίζει την εμφάνιση του Θεού μέσα στα όρια της φαντασίας τους. Κι έτσι έχω δει πολλούς ανθρώπους να ξεκαρδίζονται στα γέλια αφότου αντικρίσουν τα λόγια του Θεού. Δεν είναι αυτό το γέλιο ίδιο με την καταδίκη και τη βλασφημία των Εβραίων; Δεν είσαι ευλαβής όταν αντιμετωπίζεις την αλήθεια και ακόμη λιγότερο λαχταράς την αλήθεια. Απλώς μελετάς στα τυφλά και περιμένεις νωχελικά. Τι μπορείς να κερδίσεις από το να μελετάς και να περιμένεις έτσι; Μπορείς να λάβεις την προσωπική καθοδήγηση του Θεού; Αν δεν μπορείς να διακρίνεις τις ομιλίες του Θεού, πώς έχεις τα προσόντα να γίνεις μάρτυρας της εμφάνισής Του; Όπου εμφανίζεται ο Θεός, εκεί υπάρχει η έκφραση της αλήθειας κι εκεί υπάρχει η φωνή του Θεού. Μόνον όσοι μπορούν να δεχτούν την αλήθεια μπορούν να ακούσουν τη φωνή του Θεού, και μόνο αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα προσόντα να γίνουν μάρτυρες της εμφάνισης του Θεού. Βάλε τις αντιλήψεις σου στην άκρη! Σταμάτησε και διάβασε προσεκτικά αυτά τα λόγια. Αν λαχταράς την αλήθεια, ο Θεός θα σε διαφωτίσει να καταλάβεις το θέλημά Του και τα λόγια Του. Βάλε στην άκρη τις αντιλήψεις σου περί «αδύνατου»! Όσο περισσότερο οι άνθρωποι πιστεύουν ότι κάτι είναι αδύνατο, τόσο πιθανότερο είναι αυτό να συμβεί, διότι η σοφία του Θεού υπερβαίνει τον ουρανό, οι σκέψεις του Θεού είναι υψηλότερες από τις σκέψεις του ανθρώπου και το έργο του Θεού υπερβαίνει τα όρια της σκέψης και της αντίληψης του ανθρώπου. Όσο πιο αδύνατο είναι κάτι, τόσο περισσότερο υπάρχει η αλήθεια που πρέπει να αναζητηθεί· όσο περισσότερο κείται κάτι πέραν της αντίληψης και της φαντασίας του ανθρώπου, τόσο περισσότερο περιέχει το θέλημα του Θεού. Διότι, άσχετα με το πού ο Θεός αποκαλύπτεται, ο Θεός είναι Θεός, κι η ουσία Του δεν θα αλλάξει ποτέ λόγω της τοποθεσίας ή του τρόπου εμφάνισής Του. Η διάθεση του Θεού παραμένει η ίδια άσχετα από το πού είναι τα χνάρια Του. Άσχετα από το πού είναι τα χνάρια του Θεού, είναι ο Θεός ολόκληρης της ανθρωπότητας. Για παράδειγμα, ο Κύριος Ιησούς δεν είναι μόνον ο Θεός των Ισραηλιτών, αλλά είναι επίσης ο Θεός όλων των ανθρώπων στην Ασία, την Ευρώπη και την Αμερική κι, επιπλέον, ο μοναδικός Θεός ολόκληρου του σύμπαντος. Ας αναζητήσουμε, λοιπόν, το θέλημα του Θεού κι ας ανακαλύψουμε την εμφάνισή Του μέσα από τις ομιλίες Του, κι ας ακολουθήσουμε τα χνάρια Του! Ο Θεός είναι η αλήθεια, η οδός κι η ζωή. Τα λόγια κι η εμφάνισή Του υπάρχουν παράλληλα, και τόσο η διάθεση όσο και τα χνάρια Του θα είναι πάντοτε προσβάσιμα στην ανθρωπότητα.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Η εμφάνιση του Θεού έχει αναγγείλει μια νέα εποχή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Υποσημειώσεις:

α. Το πρωτότυπο κείμενο δεν περιέχει τη φράση «το προϊόν των».

Προηγούμενο: 1. Κατά πόσον η «αρπαγή» σημαίνει πραγματικά να μεταφέρεται κανείς στον αέρα ή στον ουρανό και κατά πόσον η βασιλεία των ουρανών είναι στη γη ή στον ουρανό

Επόμενο: 1. Τι είναι η εκκλησία του Θεού και οι θρησκευτικές ομάδες

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο