Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Οι άνθρωποι που έχουν κερδηθεί απ’ τον Θεό κατέχουν την πραγματικότητα

Ταχύτητα

Οι άνθρωποι που έχουν κερδηθεί απ’ τον Θεό κατέχουν την πραγματικότητα

I

Ο Θεός είναι πρακτικός.

Το έργο και ο λόγος Του,

οι αλήθειες Του, είναι πρακτικές.

Τ’ άλλα είν' αβάσιμα, κενά.

Το Άγιο Πνεύμα θα ‘ναι οδηγός

στα λόγια του Θεού.

Την πραγματικότητα, ο άνθρωπος

πρέπει να την ζητά, να την βιώνει.

Οι έχοντες την πραγματικότητα

έχουν κερδηθεί απ’ τον Θεό.

"Τις πράξεις Του γνωρίζουν απ' την πραγματικότητα."

Όσο εργάζεσαι μαζί με τον Θεό

κι όσο πειθαρχείς το σώμα σου,

τόσο θα εργάζεται και θα σου δώσει φως,

θα κερδίσεις την πραγματικότητα,

τη γνώση των πράξεών Του.

II

Μπορεί να δει αυτός που γνωρίζει

ποιος λέει αλήθεια, δεν έχει αντιλήψεις.

Η εμπειρία δίνει γνώση έργων Θεού

κι αποδιώχνει τη διαφθορά.

Όση πραγματικότητα έχουν

τόσο ξέρουν τον Θεό,

τη σάρκα μισούν, την αλήθεια αγαπούν·

κατά τα πρότυπά Του.

Οι έχοντες την πραγματικότητα

έχουν κερδηθεί απ’ τον Θεό.

"Τις πράξεις Του γνωρίζουν απ' την πραγματικότητα."

Όσο εργάζεσαι μαζί με τον Θεό

κι όσο πειθαρχείς το σώμα σου,

τόσο θα εργάζεται και θα σου δώσει φως,

θα κερδίσεις την πραγματικότητα,

τη γνώση των πράξεών Του.

III

Ο δρόμος αν υπό το φως Του ζεις

των πρακτικών σου θα είναι σαφής.

Μακριά απ' τις παλιές πρακτικές

και θρησκευτικές αντιλήψεις.

Έμφαση στην πραγματικότητα.

Όσο ο άνθρωπος την κατέχει,

τόσο γνωρίζει την αλήθεια

και το θέλημα του Θεού.

Οι έχοντες την πραγματικότητα

έχουν κερδηθεί απ’ τον Θεό.

"Τις πράξεις Του γνωρίζουν απ' την πραγματικότητα."

Όσο εργάζεσαι μαζί με τον Θεό

κι όσο πειθαρχείς το σώμα σου,

τόσο θα εργάζεται και θα σου δώσει φως,

θα κερδίσεις την πραγματικότητα,

τη γνώση των πράξεών Του.

από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Ο Θεός επιθυμεί να σώσει τον άνθρωπο στο μέγιστο δυνατό βαθμό

Επόμενο:Η γενιά των εσχάτων ημερών είναι ευλογημένη

Σχετικό περιεχόμενο