26. Πώς μπορεί να αποκτήσει κανείς το έργο του Αγίου Πνεύματος;

Σχετικά λόγια του Θεού:

Το έργο του Αγίου Πνεύματος αλλάζει καθημερινά, ανερχόμενο όλο και πιο ψηλά με κάθε βήμα∙ η αποκάλυψη της αυριανής ημέρας είναι ακόμα υψηλότερη από τη σημερινή, με κάθε βήμα αναρριχάται όλο και υψηλότερα. Αυτό είναι το έργο, με το οποίο ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση. Εάν ο άνθρωπος δεν μπορεί να συμβαδίσει, τότε μπορεί να μείνει πίσω ανά πάσα στιγμή. Αν ο άνθρωπος δεν διαθέτει υπάκουη καρδιά, τότε δεν μπορεί να ακολουθήσει μέχρι το τέλος. Η προηγούμενη εποχή έχει περάσει∙ τούτη είναι μια νέα εποχή. Και σε μια νέα εποχή, νέο έργο πρέπει να πραγματοποιηθεί. Ιδιαίτερα στην τελική εποχή κατά την οποία ο άνθρωπος θα τελειωθεί, ο Θεός θα επιτελεί νέο έργο όλο και ταχύτερα. Επομένως, χωρίς υπακοή στην καρδιά του, ο άνθρωπος θα δυσκολευτεί να ακολουθήσει τα βήματα του Θεού. Ο Θεός δεν συμμορφώνεται με κανόνες, ούτε αντιμετωπίζει οποιοδήποτε στάδιο του έργου Του ως αμετάβλητο. Αντιθέτως, το έργο Του γίνεται ολοένα και πιο καινούριο, ολοένα και υψηλότερο. Με κάθε βήμα, το έργο Του γίνεται όλο και πιο πρακτικό, εναρμονίζεται όλο και περισσότερο με τις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου. Μόνο μετά τη βίωση ενός τέτοιου έργου μπορεί ο άνθρωπος να επιτύχει την τελική μεταμόρφωση της διάθεσής του. Όπως η γνώση του ανθρώπου για τη ζωή αγγίζει ολοένα και υψηλότερα επίπεδα, έτσι και το έργο του Θεού αγγίζει ολοένα και υψηλότερα επίπεδα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος μπορεί να τελειωθεί και να είναι έτοιμος προς χρήσιν του Θεού. Ο Θεός εργάζεται έτσι, αφενός για να αντιμετωπίσει και να αντιστρέψει τις αντιλήψεις του ανθρώπου και, αφετέρου, για να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια υψηλότερη και πιο αληθινή κατάσταση, στο υψηλότερο επίπεδο πίστης στον Θεό, έτσι ώστε στο τέλος, το θέλημα του Θεού να δύναται να πραγματοποιηθεί. Όλοι εκείνοι με ανυπάκουη φύση, που εσκεμμένα εναντιώνονται, θα έχουν ήδη ξεμείνει πίσω από το ταχύ και ξέφρενα προελαύνον έργο του Θεού∙ μόνον εκείνοι που υπακούουν πρόθυμα κι οι οποίοι με χαρά ταπεινώνουν εαυτόν μπορούν να προχωρήσουν στο τέλος του δρόμου. Σε αυτό το έργο, όλοι εσείς θα πρέπει να μάθετε πώς να υποτάσσεστε και πώς να παραμερίζετε τις αντιλήψεις σας. Πρέπει να είστε προσεκτικοί σε κάθε βήμα που κάνετε. Αν είστε απρόσεκτοι, σίγουρα θα απορριφθείτε από το Άγιο Πνεύμα, θα γίνετε εκείνοι που διακόπτουν τον Θεό επί τω έργω Του. […] Το έργο που επιτελεί ο Θεός διαφέρει από περίοδο σε περίοδο. Αν σε μία φάση επιδείξεις μεγάλη υπακοή, αλλά στην επόμενη φάση επιδείξεις λιγότερη ή και καθόλου, τότε ο Θεός θα σε εγκαταλείψει. Εάν συμβαδίζεις με τον Θεό καθώς Εκείνος ανεβαίνει τούτο το σκαλοπάτι, τότε πρέπει να συνεχίσεις στον ίδιο ρυθμό, όταν Εκείνος ανέβει στο επόμενο. Μόνον τότε είσαι υπάκουος στο Άγιο Πνεύμα. Από τη στιγμή που πιστεύεις στον Θεό, πρέπει να παραμείνεις σταθερός στην υπακοή σου. Δεν είναι δυνατόν να είσαι υπάκουος όποτε το επιθυμείς και ανυπάκουος όποτε δεν το επιθυμείς. Αυτό το είδος υπακοής δεν επιδοκιμάζεται από τον Θεό. Εάν δεν μπορείς να συμβαδίσεις με το νέο έργο που Εγώ χορηγώ και συνεχίζεις να εμμένεις στις παρελθούσες ρήσεις, τότε πώς μπορεί να υπάρξει πρόοδος στη ζωή σου; Το έργο του Θεού είναι να σε εξοπλίσει μέσω των λόγων Του. Όταν υπακούς και δέχεσαι τα λόγια Του, τότε σίγουρα το Άγιο Πνεύμα θα εργαστεί μέσα σου. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται ακριβώς με τον τρόπο που Εγώ λέω. Κάνε όσα Εγώ έχω πει, και αμέσως το Άγιο Πνεύμα θα εργαστεί μέσα σου. Εγώ απελευθερώνω ένα καινούργιο φως για να το δείτε και να σας φέρει στο φως της σημερινής εποχής. Όταν περπατήσεις μέσα σε αυτό το φως, το Άγιο Πνεύμα θα εργαστεί αμέσως μέσα σου.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Εκείνοι που υπακούουν στον Θεό με ειλικρινή καρδιά θα κερδηθούν σίγουρα από τον Θεό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Αυτήν τη στιγμή, το μονοπάτι που έχει πάρει το Άγιο Πνεύμα είναι ο τωρινός λόγος του Θεού. Έτσι, για να περπατήσουν οι άνθρωποι στο μονοπάτι του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να υπακούν, να τρώνε και να πίνουν τον τωρινό λόγο του ενσαρκωμένου Θεού. Το έργο που επιτελεί είναι το έργο του λόγου· όλα ξεκινούν από τον λόγο Του και όλα οικοδομούνται πάνω στον λόγο Του, πάνω στον τωρινό λόγο Του. Είτε το να είναι κανείς βέβαιος για τον ενσαρκωμένο Θεό είτε το να γνωρίζει τον ενσαρκωμένο Θεό, καθένα απ’ τα δυο απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια σχετικά με τον λόγο Του. Διαφορετικά, οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν τίποτα και δεν θα τους απομείνει τίποτα. Μόνο με το να οικοδομούν οι άνθρωποι πάνω στο θεμέλιο της βρώσης και της πόσης του λόγου του Θεού και μέσω αυτού να καταφέρουν να Τον γνωρίσουν και να Τον ικανοποιήσουν, θα μπορέσουν να οικοδομήσουν σταδιακά μια κανονική σχέση μαζί Του. Για τον άνθρωπο, δεν υπάρχει καλύτερη συνεργασία με τον Θεό από το να τρώει και να πίνει τον λόγο Του και να τον κάνει πράξη. Μέσω τέτοιας άσκησης, οι άνθρωποι μπορούν να παραμείνουν ακλόνητοι στη μαρτυρία τους ως λαός του Θεού με τον καλύτερο τρόπο. Όταν οι άνθρωποι καταλάβουν και είναι σε θέση να τηρήσουν την ουσία του τωρινού λόγου του Θεού, ζουν στο μονοπάτι όπου καθοδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα και βαδίζουν στον σωστό δρόμο της τελείωσης του ανθρώπου από τον Θεό.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Οι άνθρωποι η διάθεση των οποίων έχει αλλάξει είναι εκείνοι που έχουν εισέλθει στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Το ελάχιστο που απαιτεί ο Θεός από τον άνθρωπο είναι να μπορεί να ανοίξει την καρδιά του σε Αυτόν. Εάν ο άνθρωπος δίνει την αληθινή καρδιά του στον Θεό και λέει στον Θεό τι υπάρχει πραγματικά μέσα στην καρδιά του, τότε ο Θεός είναι πρόθυμος να εργαστεί μέσα του. Ο Θεός δεν επιθυμεί τη διεστραμμένη καρδιά του ανθρώπου, αλλά μια αγνή και ειλικρινή καρδιά. Εάν ο άνθρωπος δεν μιλάει στον Θεό από καρδιάς, τότε ο Θεός δεν θα συγκινήσει την καρδιά του ούτε θα εργαστεί μέσα του.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Σχετικά με την άσκηση της προσευχής» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Οι άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό, αγαπούν τον Θεό και ικανοποιούν τον Θεό αγγίζοντας το Πνεύμα του Θεού με την καρδιά τους, επιτυγχάνοντας, έτσι, την ικανοποίησή Του, και χρησιμοποιώντας την καρδιά τους για να έρχονται σε επαφή με τα λόγια του Θεού, κι έτσι να συγκινούνται από το Πνεύμα του Θεού. Εάν επιθυμείς να πετύχεις μια κανονική πνευματική ζωή και να δημιουργήσεις μια κανονική σχέση με τον Θεό, πρέπει πρώτα να δώσεις την καρδιά σου σε Αυτόν. Μόνο αφότου έχεις γαληνέψει την καρδιά σου ενώπιόν Του και έχεις δώσει ολόκληρη την καρδιά σου σε Αυτόν, θα είσαι σταδιακά σε θέση να αναπτύξεις μια κανονική πνευματική ζωή. Εάν οι άνθρωποι, ενόσω πιστεύουν στον Θεό, δεν Του δίνουν την καρδιά τους, και αν η καρδιά τους δεν είναι μέσα Του και δεν αντιμετωπίζουν το φορτίο Του ως δικό τους, τότε το μόνο που κάνουν είναι να εξαπατούν τον Θεό, κάτι που συνιστά κλασικό τρόπο συμπεριφοράς των θρησκευόμενων ανθρώπων, και δεν μπορούν να λάβουν τον έπαινο του Θεού. Ο Θεός δεν μπορεί να κερδίσει τίποτα από ένα τέτοιο άτομο· ένας τέτοιου είδους άνθρωπος μπορεί να χρησιμεύσει μόνο ως αντιθετικό στοιχείο στο έργο του Θεού, σαν ένα διακοσμητικό στον οίκο του Θεού, κάτι περιττό και άχρηστο. Ο Θεός δεν χρησιμοποιεί αυτό το είδος ανθρώπου. Ένα τέτοιο άτομο, όχι μόνο δεν παρέχει τη δυνατότητα στο Άγιο Πνεύμα να εργαστεί μέσα του, αλλά, πολύ περισσότερο, δεν αξίζει να τελειωθεί. Αυτός ο τύπος ανθρώπου είναι στην πραγματικότητα «νεκροζώντανος». Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα που να μπορεί να χρησιμοποιήσει το Άγιο Πνεύμα, αλλά όλοι τους, αντιθέτως, έχουν καταληφθεί και διαφθαρεί βαθιά από τον Σατανά. Ο Θεός θα απομακρύνει αυτούς τους ανθρώπους. Επί του παρόντος, κατά την αξιοποίηση των ανθρώπων, το Άγιο Πνεύμα δεν χρησιμοποιεί μόνο εκείνα τα μέρη τους που είναι επιθυμητά προκειμένου να επιτύχει πράγματα, αλλά οδηγεί, επίσης, στην τελείωση και αλλάζει τα ανεπιθύμητα μέρη τους. Εάν η καρδιά σου μπορεί να δοθεί ολοκληρωτικά στον Θεό και να παραμείνει γαλήνια μπροστά Του, τότε θα έχεις την ευκαιρία και τα προσόντα να αξιοποιηθείς από το Άγιο Πνεύμα, να λάβεις τη διαφώτιση και τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος και, ακόμη περισσότερο, θα έχεις την ευκαιρία το Άγιο Πνεύμα να διορθώσει τις ατέλειές σου. Όταν δίνεις την καρδιά σου στον Θεό, από τη θετική πλευρά, μπορείς να επιτύχεις βαθύτερη είσοδο και ένα υψηλότερο επίπεδο διορατικότητας· από την αρνητική πλευρά, θα κατανοήσεις καλύτερα τα ελαττώματα και τις ατέλειές σου, θα είσαι πιο πρόθυμος να επιζητήσεις την ικανοποίηση του θελήματος του Θεού και δεν θα είσαι παθητικός, αλλά θα εισέλθεις ενεργά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα γίνεις σωστός άνθρωπος.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Η δημιουργία μιας κανονικής σχέσης με τον Θεό είναι πολύ σημαντική» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί σύμφωνα με αυτή την αρχή: Όταν οι άνθρωποι είναι συνεργάσιμοι, προσεύχονται ενεργά, αναζητούν και έρχονται πιο κοντά στον Θεό, τότε μπορεί να υπάρξουν αποτελέσματα και μπορεί να τους διαφωτίσει και να τους φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι ότι το Άγιο Πνεύμα ενεργεί μονομερώς ούτε ότι ο άνθρωπος ενεργεί μονομερώς. Και τα δύο είναι απαραίτητα, και όσο περισσότερο οι άνθρωποι συνεργάζονται, και όσο περισσότερο επιδιώκουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Θεού, τόσο μεγαλύτερο είναι και το έργο του Αγίου Πνεύματος. Μόνο η αληθινή συνεργασία των ανθρώπων, προστιθέμενη στο έργο του Αγίου Πνεύματος, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα αληθινές εμπειρίες και ουσιώδη γνώση του λόγου του Θεού. Σταδιακά, με αυτόν τον τρόπο, τελικά έχουμε τη δημιουργία ενός τέλειου ανθρώπου. Ο Θεός δεν κάνει υπερφυσικά πράγματα˙ στην αντίληψη των ανθρώπων ο Θεός είναι παντοδύναμος, και όλα γίνονται από τον Θεό —με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να περιμένουν παθητικά, να μη διαβάζουν τον λόγο του Θεού και να μην προσεύχονται και απλώς να περιμένουν το άγγιγμα του Αγίου Πνεύματος. Εν τούτοις, αυτοί που σκέφτονται σωστά πιστεύουν το εξής: οι ενέργειες του Θεού μπορούν να προχωρήσουν μόνον εφόσον εγώ συνεργάζομαι, και το πόσο θα με επηρεάσει το έργο του Θεού εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζομαι. Όταν μιλάει ο Θεός, πρέπει να κάνω ότι μπορώ για να αναζητήσω και να στραφώ προς τον λόγο του Θεού. Αυτό είναι που πρέπει να επιτύχω.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Πώς να γνωρίσεις την πραγματικότητα» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Μπορεί να διαπιστωθεί από την εμπειρία ότι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα είναι να γαληνεύει κανείς την καρδιά του ενώπιον του Θεού. Πρόκειται για ένα θέμα που αφορά την πνευματική ζωή των ανθρώπων και την ανάπτυξη στη ζωή τους. Μόνο εάν η καρδιά σου βρίσκεται σε ειρήνη ενώπιον του Θεού, η επιδίωξη της αλήθειας και των αλλαγών στη διάθεσή σου θα καρποφορήσει. Επειδή έρχεσαι ενώπιον του Θεού κουβαλώντας ένα φορτίο και επειδή διαρκώς αισθάνεσαι ότι έχεις πάρα πολλές ελλείψεις, ότι υπάρχουν πολλές αλήθειες που πρέπει να γνωρίσεις, πολλή πραγματικότητα που πρέπει να ζήσεις, και ότι θα πρέπει να μεριμνάς για το θέλημα του Θεού με κάθε τρόπο —αυτά τα πράγματα είναι πάντα στο μυαλό σου. Είναι σαν να σε πιέζουν με τέτοια δύναμη, ώστε να μην μπορείς να αναπνεύσεις, κι έτσι αισθάνεσαι βαριά την καρδιά σου (παρόλο που δεν είσαι σε αρνητική κατάσταση). Μόνο τέτοιοι άνθρωποι έχουν τα προσόντα να δεχθούν τη διαφώτιση των λόγων του Θεού και να συγκινηθούν από το Πνεύμα του Θεού. Εξαιτίας του φορτίου τους, επειδή είναι βαριά η καρδιά τους και, μπορεί να ειπωθεί, εξαιτίας του τιμήματος που έχουν πληρώσει και των βασάνων που έχουν υποφέρει ενώπιον του Θεού, λαμβάνουν τη διαφώτιση και τη φώτισή Του. Διότι ο Θεός δεν επιφυλάσσει σε κανέναν ειδική μεταχείριση. Είναι πάντα δίκαιος στο πώς συμπεριφέρεται στους ανθρώπους, αλλά ούτε και προσφέρει στους ανθρώπους αυθαίρετα ή άνευ όρων. Αυτή είναι μία πτυχή της δίκαιης διάθεσής Του. Στην πραγματική ζωή, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ακόμη φτάσει σ’ αυτήν τη σφαίρα. Αν μη τι άλλο, η καρδιά τους δεν έχει ακόμη στραφεί εξ ολοκλήρου προς τον Θεό, και έτσι δεν έχει υπάρξει ακόμα μεγάλη αλλαγή στη διάθεση της ζωής τους. Αυτό συμβαίνει επειδή ζουν μόνο μέσα στη χάρη του Θεού και δεν έχουν ακόμη αποκτήσει το έργο του Αγίου Πνεύματος. Τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν οι άνθρωποι ούτως ώστε να αξιοποιούνται από τον Θεό είναι τα εξής: Η καρδιά τους στρέφεται προς τον Θεό, επωμίζονται το φορτίο των λόγων του Θεού, η καρδιά τους είναι γεμάτη λαχτάρα και έχουν αποφασίσει να αναζητήσουν την αλήθεια. Μόνο τέτοιοι άνθρωποι μπορούν να κερδίσουν το έργο του Αγίου Πνεύματος και συχνά αποκτούν διαφώτιση και φώτιση.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Η δημιουργία μιας κανονικής σχέσης με τον Θεό είναι πολύ σημαντική» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Υπάρχει ένας όρος για να εργαστεί το Άγιο Πνεύμα μέσα στους ανθρώπους. Πρέπει να διψούν και να αναζητούν και να μην είναι απρόθυμοι ή να αμφισβητούν τις πράξεις του Θεού, και πρέπει να μπορούν να τηρήσουν το καθήκον τους ανά πάσα στιγμή. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να κερδίσουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Σε κάθε βήμα του έργου του Θεού, εκείνο που απαιτείται από την ανθρωπότητα είναι τεράστια εμπιστοσύνη και αναζήτηση ενώπιον του Θεού —μόνο διαμέσου της εμπειρίας μπορούν οι άνθρωποι να ανακαλύψουν πόσο αγαπητός είναι ο Θεός και πώς εργάζεται το Άγιο Πνεύμα μέσα στους ανθρώπους. Αν δεν έχεις εμπειρίες, αν δεν βρεις τον δρόμο σου ψαχουλεύοντας μέσω αυτών, αν δεν αναζητήσεις, τότε δεν θα κερδίσεις τίποτα. Πρέπει να βρεις τον δρόμο σου ψαχουλεύοντας μέσα από τις εμπειρίες σου και μόνο διαμέσου των εμπειριών σου θα μπορέσεις να δεις τις πράξεις του Θεού και να αναγνωρίσεις πόσο θαυμάσιος και ακατάληπτος είναι.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Θα πρέπει να διατηρήσεις την αφοσίωσή σου στον Θεό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Υπάρχει ένας κανόνας στην τελείωση των ανθρώπων από τον Θεό, που είναι ο εξής: Σε διαφωτίζει χρησιμοποιώντας μια επιθυμητή πλευρά σου, έτσι ώστε να έχεις ένα μονοπάτι για να το κάνεις πράξη και να μπορέσεις να διαχωρίσεις τον εαυτό σου από όλες τις αρνητικές καταστάσεις, βοηθώντας το πνεύμα σου να φτάσει στην απελευθέρωση, και καθιστώντας σε ικανότερο να Τον αγαπάς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, είσαι ικανός να αποτινάξεις τη διεφθαρμένη διάθεση του Σατανά. Είσαι άδολος και ανοιχτός, πρόθυμος να γνωρίσεις τον εαυτό σου και να κάνεις την αλήθεια πράξη. Ο Θεός ασφαλώς θα σε ευλογήσει, οπότε, όταν είσαι αδύναμος και αρνητικός, Εκείνος σε διαφωτίζει διπλά, βοηθώντας σε να γνωρίσεις περισσότερο τον εαυτό σου, να γίνεις πιο πρόθυμος να μετανοήσεις, και πιο ικανός να κάνεις πράξη τα πράγματα που οφείλεις να κάνεις πράξη. Μόνο έτσι η καρδιά σου θα μπορέσει να γαληνέψει και να ηρεμήσει. Ένας άνθρωπος που συνήθως φροντίζει να γνωρίζει τον Θεό και τον εαυτό του, που δίνει σημασία στην άσκησή του, θα είναι και ικανός να λαμβάνει συχνά το έργο του Θεού, καθώς και την καθοδήγηση και τη διαφώτισή Του. Αν και ευρισκόμενος σε αρνητική κατάσταση, ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ικανός να αντιστρέψει αμέσως τα πράγματα, είτε χάρη στη δράση της συνείδησης, είτε χάρη στη διαφώτιση από τον λόγο του Θεού.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Μόνο όσοι επικεντρώνονται στην άσκηση μπορούν να οδηγηθούν στην τελείωση» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Ο Θεός εργάζεται σε όσους επιδιώκουν και θεωρούν πολύτιμα τα λόγια Του. Όσο περισσότερο θεωρείς πολύτιμα τα λόγια του Θεού, τόσο περισσότερο θα εργάζεται μέσα σου το Πνεύμα Του. Όσο πιο πολύτιμα θεωρεί ένας άνθρωπος τα λόγια του Θεού, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχει να οδηγηθεί στην τελείωση από τον Θεό. Ο Θεός οδηγεί στην τελείωση εκείνους που Τον αγαπούν πραγματικά και οδηγεί στην τελείωση εκείνους που έχουν ήρεμη καρδιά ενώπιόν Του. Το να θεωρείς πολύτιμο το σύνολο του έργου του Θεού, να θεωρείς πολύτιμη τη διαφώτιση του Θεού, να θεωρείς πολύτιμη την παρουσία του Θεού, να θεωρείς πολύτιμη τη φροντίδα και την προστασία του Θεού, να θεωρείς πολύτιμο το πώς τα λόγια του Θεού γίνονται η πραγματικότητά σου και μεριμνούν για τη ζωή σου —όλα αυτά συνάδουν καλύτερα με την καρδιά του Θεού. Εάν θεωρείς πολύτιμο το έργο του Θεού, αν, δηλαδή, θεωρείς πολύτιμο όλο το έργο που έχει κάνει πάνω σου, τότε Εκείνος θα σε ευλογήσει και θα πολλαπλασιάσει ό,τι σου ανήκει.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Ο Θεός οδηγεί στην τελείωση αυτούς που επιθυμεί η καρδιά Του» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Αποσπάσματα από κήρυγμα και συναναστροφή ως σημείο αναφοράς:

Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού, αλλά και σύμφωνα με την αποδοχή του Χριστού από τον άνθρωπο και την υποταγή του ανθρώπου στον Χριστό. Μόνο αν οι άνθρωποι αποδεχθούν τον Χριστό και υποταχθούν σε Αυτόν, μπορούν να λάβουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Αν οι άνθρωποι αντιστέκονται στον Χριστό ή επαναστατούν εναντίον Του, τότε δε θα έχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Το αν η πίστη κάποιου στον Θεό μπορεί να του φέρει σωτηρία, αποφασίζεται από το αν μπορεί ή όχι να αποδεχθεί αληθινά τον Χριστό και να υποταχθεί σε Αυτόν. Το έργο του Αγίου Πνεύματος βασίζεται εξ ολοκλήρου στην αποδοχή του Χριστού από τον άνθρωπο και την υποταγή του ανθρώπου στον Χριστό. Στην Εποχή της Χάριτος, το έργο του Αγίου Πνεύματος επιτελείτο σύμφωνα με την αποδοχή του Κυρίου Ιησού από τους ανθρώπους, την υποταγή και τη λατρεία τους σε Αυτόν. Στην Εποχή της Βασιλείας, το έργο του Αγίου Πνεύματος εκτελείται σύμφωνα με την αποδοχή του Παντοδύναμου Θεού από τους ανθρώπους, την υποταγή και τη λατρεία τους σε Αυτόν. Στις έσχατες ημέρες, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται σύμφωνα με τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, προκειμένου να φέρει τους πιστούς στην πραγματικότητα των λόγων του Θεού και να τους φτάσει στη σωτηρία και την τελείωση. Τούτη είναι η βάση και αρχή του έργου του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί θρησκευτικοί ηγέτες πέθαναν ως τιμωρία, επειδή αντιστάθηκαν στον Χριστό ή Τον καταδίκασαν. Πολλοί θρησκευτικοί άνθρωποι έχασαν το έργο του Αγίου Πνεύματος και έπεσαν στο σκοτάδι, επειδή αρνήθηκαν να αποδεχτούν τον Χριστό των εσχάτων ημερών. Στον οίκο του Θεού, πολλοί άνθρωποι έχασαν τη διάθεσή τους για ζωή και παραιτήθηκαν, εξαιτίας των επίμονων αντιλήψεών τους για τον Χριστό, και πολλοί άλλοι ακόμα εξαλείφθηκαν από το έργο του Αγίου Πνεύματος, επειδή πίστευαν μόνο στο Πνεύμα του Θεού και όχι στον Χριστό. Αυτά τα πράγματα, τα προκαλούν άνθρωποι που δεν αποδέχονται τον Χριστό και δεν υποτάσσονται σε Αυτόν. Το αν ο πιστός κατέχει ή όχι το έργο του Αγίου Πνεύματος, αποφασίζεται εξ ολοκλήρου από τη στάση του απέναντι στον Χριστό. Αν κάποιος πιστεύει μόνο στον επουράνιο Θεό και δεν υποτάσσεται στον Χριστό, δεν θα λάβει ποτέ το έργο του Αγίου Πνεύματος. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν ακόμα πολλοί άνθρωποι σε παντός είδους διαφορετικές εκκλησίες, που πιστεύουν μόνο στο Πνεύμα του Θεού, αλλά όχι στον Χριστό, χάνοντας έτσι το έργο του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν πολλοί που μόνο πιστεύουν στα λόγια του Χριστού, αλλά δεν Του υποτάσσονται και, επομένως, ο Θεός τους αποστρέφεται. Ως εκ τούτου, η αποδοχή του Χριστού και η υποταγή σε Αυτόν είναι καίριας σημασίας για να λάβει κάποιος το έργο του Αγίου Πνεύματος. Μόνο αν κάποιος αποδέχεται τον Χριστό και υποτάσσεται σε Αυτόν, θα πετύχει τη σωτηρία και την τελείωση. Μπορεί, λοιπόν, κανείς να καταλάβει ότι το έργο του Αγίου Πνεύματος σε κάθε εποχή έχει τη δική του βάση και αρχή. Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να μην κατανοούν τη σημασία της υποταγής στον Χριστό. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται εντελώς σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού. Αν οι άνθρωποι δεν δύνανται να αποδεχτούν τα λόγια του Χριστού και συνεχίζουν να διατηρούν αντιλήψεις και να αντιστέκονται στα λόγια του Θεού, τότε αδυνατούν απολύτως να λάβουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί άνθρωποι μόνο προσεύχονται στο όνομα του Παντοδύναμου Θεού, αλλά δεν υποτάσσονται στο έργο του Χριστού ούτε αποδέχονται ολοκληρωτικά τα λόγια Του. Τέτοιοι άνθρωποι είναι αντίχριστοι, και είναι εντελώς αδύνατον να λάβουν το έργο του Αγίου Πνεύματος.

Απόσπασμα από τη Συναναστροφή εκ του Άνωθεν

Tο Άγιο Πνεύμα επιτελεί το έργο Του κυρίως για να καθοδηγεί τους ανθρώπους στην είσοδο στον λόγο του Θεού και στην κατανόηση της αλήθειας. Ποιες πτυχές περιλαμβάνει η είσοδος στον λόγο του Θεού; Είσοδος στον λόγο του Θεού δεν σημαίνει ότι κάποιος διαβάζει μία συγκεκριμένη φράση του Θεού, τη συλλογίζεται για λίγο και, μετά, αποκτά λίγη κατανόηση. Τούτο δεν ισοδυναμεί με είσοδο στον λόγο του Θεού. Πρόκειται για εντελώς διαφορετικό ζήτημα. Το σημαντικότερο είναι η είσοδος στον λόγο του Θεού μέσω της εμπειρίας. Η εν λόγω «εμπειρία» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βιωμάτων. Η ανθρώπινη εμπειρία δεν είναι απλώς μία πτυχή της εμπειρίας, είναι πολύπλευρη. Η εκπλήρωση του καθήκοντος αποτελεί βίωση του λόγου του Θεού. Η εφαρμογή της αλήθειας στην πράξη είναι βίωση του λόγου του Θεού. Ιδιαίτερα, ακόμα μεγαλύτερη βίωση του λόγου του Θεού αποτελεί το να υφίσταται κάποιος διάφορες δοκιμασίες και εξευγενισμό. Ανεξαρτήτως πλαισίου ή περίστασης, όσο βιώνετε τον λόγο του Θεού, θα είστε ικανοί να αποκτήσετε το έργο του Αγίου Πνεύματος. Για παράδειγμα, όταν συναντάμε δοκιμασίες, προσευχόμαστε στον Θεό και προσπαθούμε να κατανοήσουμε το θέλημά Του. Ως αποτέλεσμα τούτου, το Άγιο Πνεύμα μάς διαφωτίζει και μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε το θέλημα του Θεού. Τούτο συμβαίνει, επειδή συνδέεται με την είσοδο στον λόγο του Θεού. […] Επιπλέον, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων μας, και μέσα από τη βίωση της καθημερινότητάς μας, ασχέτως κατάστασης, όσο αναζητούμε την αλήθεια, αναζητούμε να κατανοήσουμε το θέλημα του Θεού και προσευχόμαστε σε Αυτόν, θα είμαστε ικανοί να αποκτήσουμε το έργο του Αγίου Πνεύματος. Αυτό οφείλεται στο ότι το Άγιο Πνεύμα μάς οδηγεί στην είσοδο στον λόγο του Θεού και την αλήθεια. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία, όσον αφορά τη συγκεκριμένη πτυχή. Ανεξάρτητα από την κατάσταση που συναντούν και από το τι ανθρώπους συναντούν, προσεύχονται στον Θεό, ζητώντας Του να τους διαφωτίσει και να τους χαρίσει σοφία και νοημοσύνη. Ζητούν την καθοδήγηση του Θεού. Όταν οι άνθρωποι βιώνουν διαρκώς το έργο του Θεού με τον συγκεκριμένο τρόπο, θα κατανοήσουν πολλά από τον λόγο του Θεού. Θα γνωρίζουν πώς θα πρέπει να ενεργούν, πώς να τον χρησιμοποιούν σωστά σε συγκεκριμένες πράξεις. Τούτος είναι ο τρόπος εισόδου στον λόγο του Θεού.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Κηρύγματα και Συναναστροφή για την Είσοδο στη Ζωή»

Προηγούμενο: 25. Ποιο είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος; Πώς εκδηλώνεται το έργο του Αγίου Πνεύματος;

Επόμενο: 27. Ποιο είναι το έργο των κακών πνευμάτων; Πώς εκδηλώνεται το έργο των κακών πνευμάτων;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ερώτηση 25: Καταθέτετε ότι ο Κύριος Ιησούς έχει ήδη επιστρέψει ως Παντοδύναμος Θεός, ότι εκφράζει ολόκληρη την αλήθεια που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να επιτύχουν εξαγνισμό και να σωθούν, και ότι, επί του παρόντος, επιτελεί το έργο της κρίσης ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, αλλά εμείς δεν τολμάμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Τούτο οφείλεται στο ότι οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι συχνά μας διδάσκουν ότι όλα τα λόγια και το έργο του Θεού είναι καταγεγραμμένα στη Βίβλο και είναι αδύνατον να υπάρχουν άλλα λόγια ή έργα του Θεού εκτός της Βίβλου, και ό,τι αντιβαίνει στη Βίβλο ή είναι εκτός της Βίβλου αποτελεί αίρεση. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε το πρόβλημα αυτό, μπορείτε να μας το εξηγήσετε;

Απαντήση:Αυτό το είδος άποψης της θρησκευτικής κοινότητας δεν βασίζεται στον λόγο του Θεού: προέκυψε εξ ολοκλήρου ως αποτέλεσμα μιας...

2. Ο λόγος για τον οποίο λέγεται ότι όλοι οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι βαδίζουν στο μονοπάτι των Φαρισαίων και ποια είναι η ουσία τους

Σχετικά λόγια του Θεού: Οι άνθρωποι που έχουν διαφθαρεί, όλοι ζουν στην παγίδα του Σατανά, ζουν στη σάρκα, ζουν με εγωιστικές επιθυμίες και...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο