Ερώτηση 22: Ο Κύριος Ιησούς σταυρώθηκε ως προσφορά περί αμαρτίας για τον άνθρωπο, λυτρώνοντάς μας, έτσι, από την αμαρτία. Αν περιπλανηθούμε μακριά από τον Κύριο Ιησού και πιστέψουμε στον Παντοδύναμο Θεό, αυτό δεν θα ήταν προδοσία προς τον Κύριο Ιησού; Δεν θα ήταν αποστασία;

Απαντήση:

Τώρα, κατά τις έσχατες ημέρες, που ο Θεός έχει κάνει νέο έργο και έχει πάρει ένα νέο όνομα, εμείς προδίδουμε τον Θεό ή συμβαδίζουμε με το έργο του Θεού, αφότου αφήσαμε το όνομα του Ιησού και δεχθήκαμε το όνομα του Παντοδύναμου Θεού; Όταν ο Θεός ξεκινά ένα νέο έργο, ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί μόνο όταν συμβαδίζει με το έργο του Θεού. Αυτό αληθεύει. Από τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού μπορούμε να δούμε ότι ο λόγος για τον οποίο ο Θεός υιοθέτησε το όνομα «Όταν ενσαρκώνεται ο Θεός αυτήν τη φορά, το έργο Του είναι να εκφράσει τη διάθεσή Του, κυρίως μέσα από παίδεμα και κρίση. Έχοντας αυτό ως θεμελιώδη λίθο, φέρνει περισσότερη αλήθεια στον άνθρωπο, δείχνει περισσότερους τρόπους άσκησης και συνεπώς πετυχαίνει τον στόχο Του να κατακτήσει τον άνθρωπο, και να τον λυτρώσει από τη διεφθαρμένη διάθεσή του. Αυτό βρίσκεται πίσω από το έργο του Θεού στην Εποχή της Βασιλείας» (Πρόλογος του βιβλίου «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). Το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες είναι να κρίνει και να παιδεύσει τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα, να ταξινομήσει τους ανθρώπους ανά είδος και να ολοκληρώσει την εποχή. Χάρη στη λύτρωση του Κυρίου Ιησού, οι αμαρτίες μας συγχωρέθηκαν. Όμως, αναντίρρητα, δεν έχουμε αποκολληθεί εντελώς από την αμαρτία. Η διάθεσή μας εξακολουθεί να είναι αλαζονική, εγωιστική, άπληστη, δόλια και κακή. Είμαστε παγιδευμένοι σ’ έναν φαύλο κύκλο αμαρτίας κατά τη διάρκεια της ημέρας και εξομολόγησης τη νύχτα, στηριζόμενοι στη χάρη για σωτηρία. Έτσι, προκειμένου να μας σώσει πλήρως, ο Θεός μιλάει κατά τις έσχατες ημέρες με τη δίκαιη, μεγαλοπρεπή και απρόσβλητη διάθεσή Του, και επιτελεί το νέο έργο Του της κρίσεως, της παίδευσης, της κατάκτησης και της κάθαρσης του ανθρώπου, φέρνοντάς μας μια εντελώς νέα εποχή, την Εποχή της Βασιλείας. Το στάδιο του έργου που εκτελεί ο Θεός κατά τις έσχατες ημέρες δεν επιδεικνύει θαύματα. Τα πάντα επιτυγχάνονται με λόγια. Η αμαρτία, η ανυπακοή και η αδικία του ανθρώπου κρίνονται και παιδεύονται μέσω του λόγου του Θεού, κι έτσι ο άνθρωπος καθαίρεται πλήρως και γίνεται τέλειος, από το οποίο μπορούμε να δούμε ότι ο Θεός είναι τόσο παντοδύναμος και σοφός. Ο Θεός είναι όντως ο ίδιος ο Παντοδύναμος Θεός. Ήταν ο Θεός που δημιούργησε όλα τα πράγματα και κυριαρχεί επί των πάντων! Έτσι, οι άνθρωποι προσπέφτουν ενώπιον του Θεού και Τον λατρεύουν. Ταυτόχρονα, το όνομα «Παντοδύναμος Θεός» χρησιμοποιείται για να ολοκληρωθεί πλήρως ένας πόλεμος έξι χιλιάδων ετών με τον Σατανά.

Το έργο της κρίσης και της παίδευσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες είναι επίσης το έργο της ταξινόμησης των ανθρώπων σύμφωνα με το είδος τους. Αυτό εκπληρώνει την προφητεία: «Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού» (1Πέτ. 4:17). Επίσης εκπληρώνει την προφητεία του διαχωρισμού των προβάτων από τις γίδες, της ήρας από το σιτάρι και του καλού δούλου από τον κακό δούλο. Αυτό είναι το έργο που πραγματοποιεί ο Θεός κατά τις έσχατες ημέρες. Θα το κατανοήσουμε αφότου διαβάσουμε μερικά αποσπάσματα από τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού.

«Το έργο των εσχάτων ημερών είναι να γίνει διαχωρισμός των πάντων ανάλογα με το είδος τους, να ολοκληρωθεί το σχέδιο διαχείρισης του Θεού, διότι ο καιρός πλησιάζει και η ημέρα του Θεού έχει έρθει. Ο Θεός φέρνει όλους όσοι έχουν εισέλθει στη βασιλεία Του, δηλαδή όλους όσοι ήταν πιστοί σε Εκείνον μέχρι τέλους, στην εποχή του Θεού του ίδιου. Ωστόσο, μέχρι την έλευση της εποχής του Θεού του ίδιου, το έργο που θα επιτελέσει Εκείνος δεν θα είναι να παρατηρήσει τις πράξεις του ανθρώπου ή να διερευνήσει τη ζωή του, αλλά να κρίνει την παρακοή του, διότι ο Θεός θα εξαγνίσει όλους όσοι έρθουν ενώπιον του θρόνου Του. Όλοι όσοι έχουν ακολουθήσει τα βήματα Του μέχρι και σήμερα, είναι εκείνοι που στέκονται ενώπιον του θρόνου Του, και, κατά συνέπεια, κάθε άτομο που αποδέχεται το έργο του Θεού στην τελική του φάση, αποτελεί αντικείμενο του εξαγνισμού του Θεού. Με άλλα λόγια, ο καθένας που αποδέχεται το έργο Του στην τελική του φάση, αποτελεί αντικείμενο της κρίσης του Θεού.

«Η “κρίση” που αναφέρθηκε στους προηγούμενους λόγους —κρίση που θα ξεκινήσει στον οίκο του Θεού— αναφέρεται στην κρίση που ασκεί ο Θεός σήμερα σε εκείνους που έρχονται μπροστά στον θρόνο Του τις έσχατες ημέρες» («Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Μόνο μέσω παίδευσης και κρίσης μπορεί να αποκαλυφθεί η έκβαση όλης της κτίσης. Ο άνθρωπος δείχνει το αληθινό του πρόσωπο μόνο όταν παιδεύεται και κρίνεται. Το κακό θα ταξινομηθεί με το κακό, το καλό με το καλό και όλοι οι άνθρωποι θα διαχωριστούν σύμφωνα με το είδος τους. Μέσω της παίδευσης και της κρίσης θα αποκαλυφθεί η έκβαση όλης της κτίσης, έτσι ώστε να τιμωρηθούν οι κακοί και να ανταμειφθούν οι καλοί, και όλοι οι άνθρωποι να υπαχθούν στο κράτος του Θεού. Όλο αυτό το έργο πρέπει να επιτευχθεί μέσω της δίκαιης παίδευσης και κρίσης. Επειδή η διαφθορά του ανθρώπου έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της και η ανυπακοή του γίνεται όλο και πιο έντονη, μόνο η δίκαιη διάθεση του Θεού —μια διάθεση η οποία συνίσταται κυρίως από παίδευση και κρίση και αποκαλύπτεται κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών— μπορεί να μεταμορφώσει και να ολοκληρώσει πλήρως τον άνθρωπο. Μόνο αυτή η διάθεση μπορεί να εκθέσει το κακό και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να τιμωρήσει αυστηρά όλους τους άδικους. Επομένως, μια τέτοια διάθεση έχει εποχική σημασία, και η αποκάλυψη και η έκθεση της διάθεσής Του εκδηλώνονται χάριν του έργου κάθε νέας εποχής. Δεν ισχύει ότι ο Θεός αποκαλύπτει τη διάθεσή Του αυθαίρετα και άνευ σημασίας. Αν υποτεθεί ότι, αποκαλύπτοντας την έκβαση του ανθρώπου κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών, ο Θεός παραχωρούσε και πάλι στον άνθρωπο απεριόριστη ευσπλαχνία και αγάπη και συνέχιζε να είναι στοργικός απέναντί του, χωρίς να υποβάλλει τον άνθρωπο σε δίκαιη κρίση, αλλά, αντιθέτως, δείχνοντάς του ανοχή, υπομονή και συγχώρεση, και δίνοντάς του άφεση αμαρτιών όσο σοβαρές κι αν ήταν οι αμαρτίες του, χωρίς ίχνος δίκαιης κρίσης, τότε πότε θα ολοκληρωνόταν όλη η διαχείριση του Θεού; Πότε θα μπορούσε μια τέτοια διάθεση να οδηγήσει τους ανθρώπους στον κατάλληλο προορισμό της ανθρωπότητας; Πάρε για παράδειγμα έναν δικαστή που είναι μονίμως στοργικός, έναν δικαστή με καλοσυνάτο πρόσωπο και τρυφερή καρδιά. Αγαπά τους ανθρώπους ανεξάρτητα από τα εγκλήματα που μπορεί να έχουν διαπράξει και είναι στοργικός και επιεικής μαζί τους, όποιοι κι αν είναι. Σε αυτήν την περίπτωση, πότε θα μπορέσει να καταλήξει σε μια δίκαιη ετυμηγορία; Κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών, μόνο η δίκαιη κρίση μπορεί να διαχωρίσει τους ανθρώπους σύμφωνα με το είδος τους και να φέρει τον άνθρωπο σε μια νέα σφαίρα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ολόκληρη η εποχή φτάνει στο τέλος της μέσω της δίκαιης διάθεσης της κρίσης και της παίδευσης του Θεού» («Το όραμα του έργου του Θεού (3)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). Ο λόγος του Θεού μάς λέει ξεκάθαρα ότι το πρωταρχικό έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες είναι να ταξινομηθούν τα πάντα σύμφωνα με το είδος τους. Είναι επίσης το έργο της κρίσης και της παίδευσης του ανθρώπου μέσω του λόγου, της κρίσης των αμαρτιών του ανθρώπου και της παίδευσης της ανυπακοής και της αδικίας του ανθρώπου, της πλήρους μεταμόρφωσης του ανθρώπου και της τελείωσής του. Όλοι εκείνοι που αποδέχονται το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες και υπακούν σ’ αυτό είναι αντικείμενα της κρίσης και της κάθαρσης του Θεού. Μόνο η δίκαιη κρίση του Θεού μπορεί να σώσει τον άνθρωπο, να οδηγήσει στην τελείωση τον άνθρωπο και να τον φέρει σε ένα νέο βασίλειο. Και ο στοργικός και ελεήμων Σωτήρας Ιησούς επιτέλεσε μόνο το έργο της συγχώρεσης των αμαρτιών του ανθρώπου. Δεν ήταν να επιτελέσει το έργο της κάθαρσης και της μεταμόρφωσης του ανθρώπου, πόσο μάλλον της ταξινόμησης των ανθρώπων σύμφωνα με το είδος τους. Συνεπώς, μόνο αν δεχθεί το έργο της κρίσης και της παίδευσης μέσω του λόγου του Παντοδύναμου Θεού, αν τιμήσει το όνομα του Παντοδύναμου Θεού ως μέγα, μπορεί ο άνθρωπος να λάβει την πλήρη σωτηρία του Θεού. Αν τηρούμε το όνομα του Κυρίου Ιησού, αλλά απορρίπτουμε το όνομα του Παντοδύναμου Θεού, δεν θα λάβουμε την αλήθεια και τη σωτηρία για την ανθρωπότητα από τον Παντοδύναμο Θεό τις έσχατες ημέρες.

Απόσπασμα από το Απαντήσεις σε Ερωτήσεις για το σενάριο

Ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Ιεχωβά, που εξέδωσε τον νόμο για να καθοδηγήσει τις ζωές των ανθρώπων και είναι ο Κύριος Ιησούς, που σταυρώθηκε για να λυτρώσει την ανθρωπότητα. Το έργο της κρίσεως που επιτέλεσε ο Παντοδύναμος Θεός, το έργο της λύτρωσης που επιτέλεσε ο Κύριος Ιησούς και το έργο του νόμου που επιτέλεσε ο Ιεχωβά Θεός —όλα αυτά έγιναν από έναν Θεό. Ο Θεός σώζει την ανθρωπότητα ένα βήμα τη φορά, σύμφωνα με το σχέδιό Του και τις ανάγκες τις ανθρωπότητας.

Η αποδοχή του ονόματος του Παντοδύναμου Θεoύ δεν είναι αχαριστία ούτε προδοσία προς τον Κύριο Ιησού, αλλά ακολουθεί τα βήματα του Αρνίου, διατηρεί την οδό του Θεού και Τον ακολουθεί πιστά. Ο Θεός το εγκρίνει αυτό, όπως γράφεται και στην Αποκάλυψη 14:4: «Ούτοι είναι οι ακολουθούντες το Αρνίον όπου αν υπάγη. Ούτοι ηγοράσθησαν από των ανθρώπων απαρχή εις τον Θεόν και εις το Αρνίον». Όσοι εμμένουν στο όνομα του Ιησού και αρνούνται να αποδεχτούν τον Παντοδύναμο Θεό θα γίνουν τελικά προδότες του Θεού και θα εξαλειφθούν από Αυτόν. Ακριβώς όπως όταν ο Θεός ήρθε να επιτελέσει έργο με το όνομα Ιησούς, όλοι οι μαθητές που αποδέχτηκαν το νέο έργο του Θεού και ακολούθησαν τον Κύριο Ιησού δεν έφευγαν από την αληθινή οδό ούτε πρόδιδαν τον Ιεχωβά Θεό. Αντίθετα, ακολουθούσαν τα βήματα του Θεού και μόνο αυτοί ήταν πιστοί στον Θεό. Οι Φαρισαίοι που πίστευαν πως ήταν πιστοί στον Ιεχωβά Θεό επέμεναν στο όνομά Του, αρνούμενοι τον Κύριο Ιησού. Γι’ αυτό, όχι μόνο δεν κέρδισαν τον έπαινο του Ιεχωβά Θεού, αλλά και έγιναν ο στόχος της κατάρας και της τιμωρίας του Θεού. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε ένα μάθημα από την αποτυχία των Φαρισαίων, να αποδεχτούμε το όνομα του Παντοδύναμου Θεού και ν’ ακολουθήσουμε τα βήματα του Θεού. Μόνο έτσι θα κερδίσουμε τη σωτηρία του Θεού.

Απόσπασμα από το Απαντήσεις σε Ερωτήσεις για το σενάριο

Προηγούμενο: Ερώτηση 21: Στη Βίβλο είναι γραμμένο το εξής: «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αυτός χθές και σήμερον και εις τους αιώνας» (Εβρ. 13:8). Άρα το όνομα του Κυρίου δεν αλλάζει ποτέ! Εσείς, όμως, λέτε ότι ο Κύριος έχει επιστρέψει ξανά κατά τις έσχατες ημέρες με νέο όνομα και ονομάζεται Παντοδύναμος Θεός. Πώς είναι αυτό δυνατόν;

Επόμενο: Ερώτηση 23: Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Όστις όμως πίη εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον» (Ιωαν. 4:14). Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Κύριος Ιησούς μάς έχει ήδη δώσει την οδό της αιώνιας ζωής, αλλά εγώ διάβασα τα εξής λόγια του Παντοδύναμου Θεού: «Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή». Τι θα πει αυτό; Γιατί λέει ότι μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να παρέχει στον άνθρωπο την οδό της αιώνιας ζωής;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

2. Ο θρησκευτικός κόσμος πιστεύει ότι όλες οι Γραφές είναι θεόπνευστες και ότι αποτελούν, στο σύνολό τους, τα λόγια Του· αυτή η άποψη είναι λανθασμένη

Σχετικά λόγια του Θεού:Τη σήμερον ημέρα, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η Βίβλος είναι ο Θεός και ότι ο Θεός είναι η Βίβλος. Επίσης, πιστεύουν...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο