Ερώτηση 28: Η Βίβλος αποτελεί μαρτυρία του έργου του Θεού· μόνο μέσα από την ανάγνωση της Βίβλου μπορούν οι πιστοί στον Κύριο να καταφέρουν να αναγνωρίσουν ότι ο Θεός δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη και όλα τα πράγματα και να είναι σε θέση να δουν τις θαυμαστές πράξεις Του, το μεγαλείο και την παντοδυναμία Του. Η Βίβλος περιέχει πολλά από τα λόγια του Θεού, καθώς και μαρτυρίες από τις εμπειρίες του ανθρώπου· μπορούν να παράσχουν τροφή για τη ζωή των ανθρώπων, καθώς και σπουδαία διαπαιδαγώγηση, οπότε αυτό το οποίο θα ήθελα να αναζητήσω, είναι: μπορούμε πραγματικά να επιτύχουμε την αιώνια ζωή διαβάζοντας τη Βίβλο; Δύναται να μην υπάρχει η οδός της αιώνιας ζωής μέσα στη Βίβλο;

Απαντήση:

Με τη Βίβλο μαθαίνουμε ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός όλων των πραγμάτων. Μας επιτρέπει να δούμε τις θαυμαστές πράξεις Του. Επειδή η Βίβλος είναι μια μαρτυρία του έργου του Θεού σε περασμένους καιρούς. Είναι μια καταγραφή του λόγου και του έργου Του και η μαρτυρία του ανθρώπου για τις δύο πρώτες εποχές. Συνεπώς, ασφαλώς η Βίβλος είναι σημαντική για την πίστη μας. Είναι αλήθεια, αν δεν ήταν η Βίβλος, πώς θα γνώριζε ο άνθρωπος τον λόγο του Κυρίου; Πώς αλλιώς θα μπορούσε να ξέρει ο άνθρωπος το έργο του Θεού για να αρχίσει να αναπτύσσει την αληθινή του πίστη; Αν δεν διαβάσουμε τη Βίβλο, πώς αλλιώς θα βρούμε τη μαρτυρία όλων των αγίων που υπάκουαν στον Θεό σε όλες τις εποχές; Έτσι, η ανάγνωση της Βίβλου είναι απαραίτητη για την άσκηση της πίστης και όλοι οι πιστοί του Κυρίου πρέπει να τη διαβάσουν. Θα μπορούσατε να πείτε, αυτός που απομακρύνεται από τη Βίβλο δεν πιστεύει στον Κύριο. Οι άγιοι σε όλες τις εποχές επιβεβαιώνουν αυτό το γεγονός. Κανείς δεν αρνείται την αξία της Βίβλου, όταν πρόκειται για την άσκηση της πίστης. Έτσι λοιπόν, οι άγιοι όλων των εποχών συμφώνησαν ότι η Βίβλος είναι πολύ σημαντική και πρέπει να αναγνωσθεί. Κάποιοι θα έλεγαν ότι η ανάγνωση της Βίβλου και η προσευχή είναι ουσιώδη όπως τα δύο μας πόδια, και τα δύο χρειάζονται. Όμως, ο Κύριος Ιησούς είπε, «Ερευνάτε τας γραφάς· διότι σεις νομίζετε ότι εν αυταίς έχετε ζωήν αιώνιον· και εκείναι είναι αι μαρτυρούσαι περί εμού· πλην δεν θέλετε να έλθητε προς εμέ, διά να έχητε ζωήν» (Ιωάν. 5:39-40). Κάποιοι άνθρωποι έχουν μπερδευτεί. Νομίζουν ότι επειδή η Βίβλος περιέχει τον λόγο του Θεού και τη μαρτυρία του ανθρώπου, η ανάγνωση της Βίβλου πρέπει να δώσει στον άνθρωπο την αιώνια ζωή. Τότε, γιατί ο Κύριος Ιησούς είπε ότι η αιώνια ζωή δεν είναι στη Βίβλο; Στην πραγματικότητα, δεν είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβουμε. Εφόσον καταλαβαίνουμε την πραγματική ιστορία του έργου του Θεού στην Εποχή του Νόμου και στην Εποχή της Χάριτος και αυτό που πέτυχαν, θα καταλάβουμε γιατί δεν μπορούμε να λάβουμε αιώνια ζωή μέσω της Βίβλου. Κατά τη διάρκεια της Εποχής του Νόμου, ο Ιεχωβά Θεός εξέδωσε νόμους και εντολές για να τα ακολουθήσει ο άνθρωπος. Τα λόγια ήταν ένας οδηγός για την ανθρωπότητα που μόλις είχε γεννηθεί. Αυτά τα λόγια δεν συνεπάγονταν την αλλαγή στη διάθεση της ζωής του ανθρώπου. Έτσι ο Θεός, κατά τη διάρκεια της Εποχής του Νόμου ήθελε να κάνει τους ανθρώπους να ακολουθήσουν και να συμμορφωθούν με τους νόμους και τις εντολές. Αν και αυτά τα λόγια ήταν αλήθεια, αντιπροσωπεύουν την πολύ στοιχειώδη αλήθεια. Κατά τη διάρκεια της Εποχής της Χάριτος, ο λόγος και το έργο του Κυρίου Ιησού εστίασαν περισσότερο στη λύτρωση. Τα λόγια Του αφορούσαν τη λύτρωση και δίδαξαν τους ανθρώπους ότι πρέπει να ομολογούν τις αμαρτίες τους και να μετανοούν και να απέχουν από πράξεις του κακού και δίδαξαν πώς να προσεύχονται, και είπε ότι οι άνθρωποι πρέπει να αγαπούν τον Κύριο με όλη την καρδιά και την ψυχή τους, να αγαπούν τον πλησίον τους όπως τον εαυτό τους να είναι ανεκτικοί και υπομονετικοί και να συγχωρούν τους άλλους εβδομήντα φορές, εφτά φορές και ούτω καθ’ εξής. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στην οδό της μετάνοιας. Έτσι λοιπόν, με την ανάγνωση της Βίβλου, καταλαβαίνουμε το έργο του Θεού στην Εποχή του Νόμου και στην Εποχή της Χάριτος. Μαθαίνουμε ότι όλα τα πράγματα δημιουργήθηκαν από τον Θεό, και μαθαίνουμε πώς να ζούμε στη γη και πώς να λατρεύουμε τον Θεό. Γνωρίζουμε τι είναι αμαρτία, ποιοι είναι ευλογημένοι από τον Θεό και ποιοι είναι καταραμένοι από τον Θεό Μάθαμε πώς να ομολογούμε τις αμαρτίες μας και να μετανοούμε. Μαθαίνουμε την ταπεινοφροσύνη, την ανεκτικότητα και τη συγχώρεση, και πώς να σηκώσουμε τον σταυρό και να ακολουθήσουμε τον Κύριο. Μαθαίνουμε για το απεριόριστο έλεος και τη συμπόνια του Κυρίου Ιησού, και μαθαίνουμε ότι μόνον ερχόμενοι ενώπιον του Κυρίου Ιησού με πίστη θα απολαύσουμε την απέραντη χάρη Του και την αλήθεια. Ο λόγος και το έργο του Θεού στην Εποχή του Νόμου και στην Εποχή της Χάριτος όπως είναι γραμμένα στη Βίβλο, ήταν η αλήθεια που εκφράστηκε από τον Θεό σύμφωνα με τη διαχείριση του σχεδίου Του και τις ανάγκες της ανθρωπότητας εκείνη την Εποχή. Αυτές οι αλήθειες έκαναν τον άνθρωπο να υιοθετήσει κάποιες καλές συμπεριφορές, αλλά δεν μπόρεσαν να λύσουν τη ρίζα της αμαρτίας, να αλλάξουν τη φύση της ζωής του ανθρώπου, ούτε επέτρεψαν στην ανθρωπότητα να επιτύχει τον εξαγνισμό, τη σωτηρία και την τελείωση. Έτσι, τα λόγια που είπε ο Κύριος Ιησούς σε αυτήν την Εποχή μπορούν μόνο να ονομαστούν ως η οδός της μετάνοιας, όχι η οδός της αιώνιας ζωής.

Ποια είναι η οδός της αιώνιας ζωής; Η οδός της αιώνιας ζωής είναι η οδός της αλήθειας που επιτρέπει στον άνθρωπο να ζήσει για πάντα, η οδός που επιτρέπει στον άνθρωπο να αποβάλει τις δεσμεύσεις της αμαρτωλής του φύσης, να αλλάξει τη διάθεσή του και να κερδίσει την αλήθεια, την αλήθεια ως ζωή, να απαλλαγεί από την επιρροή του Σατανά και να γίνει συμβατός με τον Χριστό. Επιτρέπει στον άνθρωπο να γνωρίσει, να υπακούει και να φοβάται τον Θεό έτσι ώστε να μην αμαρτάνει πια ποτέ, ούτε να αντιτάσσεται ούτε να προδίδει τον Θεό. Μόνο με αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να ονομαστεί η οδός της αιώνιας ζωής. Ο άνθρωπος πεθαίνει ως αποτέλεσμα της αμαρτίας. Αν ο άνθρωπος καταφέρει την αλήθεια ως ζωή και λύσει την αμαρτία του, τότε βέβαια ο Θεός θα τον ευλογήσει με αιώνια ζωή. Συνεπώς, μόνο αν λάβουμε τη σωτηρία των εσχάτων ημερών, μπορούμε να απολαύσουμε την οδό της αιώνιας ζωής που μας δίνει ο Θεός. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι η ανάστασις και η ζωή· ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνη, θέλει ζήσει· και πας όστις ζη και πιστεύει εις εμέ δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο;» (Ιωάν. 11:25-26). Αυτό δείχνει ότι η ζωή και ο θάνατος του ανθρώπου βρίσκονται στα χέρια του Θεού. Αυτή είναι η εξουσία του Θεού και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του. Μόνο εκείνοι που επιτυγχάνουν τη σωτηρία αποδεχόμενοι το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, και κάνουν την αλήθεια ζωή τους, μπορούν να αποκτήσουν αιώνια ζωή. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Έτσι, αφότου ο Κύριος Ιησούς ολοκλήρωσε το έργο της λύτρωσης στην Εποχή της Χάριτος, υποσχέθηκε ότι θα επέστρεφε και είπε εκείνον τον καιρό: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Ιωάν. 16:12-13). Οι αλήθειες που εξέφρασε ο Κύριος Ιησούς που επέστρεψε είναι η μόνη οδός της αιώνιας ζωής και αυτό δείχνει ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Γιατί η Βίβλος δεν περιέχει την οδό της αιώνιας ζωής; Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι η Βίβλος καταγράφει τα προηγούμενα δύο στάδια του έργου του Θεού, αλλά δεν περιέχει όλες τις αλήθειες που έχει εκφράσει ο Θεός κατά τις έσχατες ημέρες για να εξαγνίσει και να σώσει την ανθρωπότητα. Συνεπώς, η Βίβλος δεν περιέχει την οδό της αιώνιας ζωής. Αυτό, ωστόσο, δεν μειώνει τη μαρτυρία που καταθέτει η Βίβλος για τον Θεό ούτε την επίδραση που έχει στους αναγνώστες της. Η θέση που έχει η Βίβλος στην καρδιά του ανθρώπου δεν έχει ποτέ κλονιστεί επειδή ακριβώς η μαρτυρία για τον Θεό στη Βίβλο είναι αληθινή, επειδή η δημιουργία των ουρανών, της γης και όλων των πραγμάτων από τον Θεό είναι αληθινή, και επειδή η μαρτυρία της υπακοής και της αφοσίωσης στον Θεό από γενεές αγίων είναι αληθινή. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι γενεές αγίων αναπτύχθηκαν και ωρίμασαν χάρη στη διαπαιδαγώγηση που έλαβαν από τη Βίβλο. Παρά το γεγονός ότι η διεφθαρμένη διάθεση των ανθρώπων επέμενε μέσα τους, η σατανική φύση τους εξακολουθούσε να υπάρχει και δεν είχαν εξαγνιστεί πραγματικά, η πίστη και η αφοσίωση των αγίων στον Θεό ήταν ακλόνητες. Πολλοί μαρτύρησαν για τον Κύριο και όλοι έδωσαν μια όμορφη και ηχηρή μαρτυρία για Εκείνον. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του έργου του Θεού στην Εποχή του Νόμου και στην Εποχή της Χάριτος. Είναι σαφές σε όλους μας ότι είναι αναρίθμητοι εκείνοι που πιστεύουν στον Κύριο και, παρόλο που δεν έχουν εξαγνιστεί, η διάθεση της ζωής τους δεν έχει αλλάξει και στερούνται πραγματικής κατανόησης του Θεού, η πίστη τους είναι πραγματική. Ο Θεός δεν έχει απαρνηθεί αυτούς τους ανθρώπους˙ αντιθέτως, περιμένει την επιστροφή του Κυρίου κατά τις έσχατες ημέρες, όταν αυτοί θα ανυψωθούν ενώπιόν Του, θα εξαγνιστούν και θα τελειωθούν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όλοι όσοι πιστεύουν ειλικρινά στον Κύριο και αγαπούν την αλήθεια, θα κερδίσουν την οδό της αιώνιας ζωής που προσφέρει ο Θεός κατά τις έσχατες ημέρες. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί η Βίβλος δεν μπορεί να προσφέρει αιώνια ζωή, σωστά;

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ουσιώδεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας»

Προηγούμενο: Ερώτηση 27: Η Βίβλος είναι ο κανόνας του Χριστιανισμού και η πίστη όσων πιστεύουν στον Κύριο έχει βασιστεί στη Βίβλο επί δύο χιλιετίες. Επιπλέον, οι περισσότεροι άνθρωποι στον θρησκευτικό κόσμο πιστεύουν ότι η Βίβλος εκπροσωπεί τον Κύριο, ότι η πίστη στον Κύριο συμπίπτει με την πίστη στη Βίβλο, και ότι πίστη στη Βίβλο σημαίνει πίστη στον Κύριο και αντιστρόφως, και ότι αν απομακρυνθεί κανείς μακριά από τη Βίβλο, δεν μπορεί να ονομάζεται πιστός. Θα ήθελα να ξέρω αν η πίστη κατ’ αυτόν τον τρόπο στον Κύριο συνάδει με το θέλημά Του.

Επόμενο: Ερώτηση 29: Τα τελευταία δύο χιλιάδες χρόνια, η πίστη του ανθρώπου στον Κύριο στηρίχθηκε στη Βίβλο και η έλευση του Κυρίου Ιησού δεν αναίρεσε τη Βίβλο της Παλαιάς Διαθήκης. Αφού ο Παντοδύναμος Θεός επιτέλεσε το έργο της κρίσης Του κατά τις έσχατες ημέρες, όποιος αποδέχεται τον Παντοδύναμο Θεό θα επικεντρωθεί στην ανάγνωση των λόγων Του και σπανίως θα διαβάζει τη Βίβλο. Αυτό το οποίο θα ήθελα να αναζητήσω είναι: μετά την αποδοχή του έργου του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, ποια ακριβώς είναι η σωστή προσέγγιση της Βίβλου, που πρέπει να έχει κανείς, και πώς θα πρέπει να τη χρησιμοποιεί; Πού θα πρέπει να βασίζεται η πίστη ενός ανθρώπου στον Θεό, προκειμένου να βαδίσει στο μονοπάτι της πίστης και να επιτύχει τη σωτηρία του Θεού;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο