Θα πρέπει να γνωρίζεις πώς εξελίχθηκε η ανθρωπότητα στο σύνολό της μέχρι την σήμερον ημέρα

Το συνολικό έργο 6.000 ετών, με το πέρασμα του χρόνου, έχει σταδιακά αλλάξει. Οι αλλαγές στο έργο αυτό έχουν προκύψει σύμφωνα με τις παγκόσμιες συνθήκες. Το έργο διαχείρισης του Θεού έχει σταδιακά μόνο μεταβληθεί, σύμφωνα με τις εξελικτικές τάσεις της ανθρωπότητας στο σύνολό της. Στην αρχή της δημιουργίας δεν είχε ακόμα σχεδιαστεί. Πριν τη δημιουργία του κόσμου ή αμέσως μετά τη δημιουργία του, ο Ιεχωβά δεν είχε ακόμα σχεδιάσει το πρώτο στάδιο του έργου, αυτό του νόμου, το δεύτερο στάδιο του έργου, αυτό της χάριτος, ή το τρίτο στάδιο του έργου, αυτό της κατάκτησης, κατά το οποίο Εκείνος πρώτα θα εργαζόταν σε μια ομάδα ανθρώπων – μερικούς από τους απογόνους των Μωαβιτών – και μέσω αυτού θα κατακτούσε ολόκληρο το σύμπαν. Δεν πρόφερε αυτούς τους λόγους μετά τη δημιουργία του κόσμου. Δεν πρόφερε αυτούς τους λόγους μετά τη Μωάβ, πόσο μάλλον πριν τον Λωτ. Ολόκληρο το έργο Του έγινε αυθόρμητα. Έτσι ακριβώς προέκυψε ολόκληρο το έξι χιλιάδων ετών έργο διαχείρισής Του. Σε καμιά περίπτωση δεν είχε καταγράψει πριν τη δημιουργία ένα τέτοιο σχέδιο ως Συνοπτικό Διάγραμμα για την Ανάπτυξη της Ανθρωπότητας. Στο έργο του Θεού, Εκείνος αμέσως εξέφρασε αυτό που Αυτός είναι. Δεν βασανίζει το μυαλό Του για να δημιουργήσει ένα σχέδιο. Φυσικά, πολλοί προφήτες προφήτευσαν πολλάκις, αλλά και πάλι, δεν μπορεί να ειπωθεί πως το έργο του Θεού ήταν από πάντα προσχεδιασμένο στην εντέλεια. Οι προφητείες έγιναν σύμφωνα με το τρέχον έργο του Θεού. Ολόκληρο το έργο Του αποτελεί το πιο επίκαιρο έργο. Πραγματοποιεί το έργο Του σύμφωνα με τις εξελίξεις των καιρών, και πραγματοποιεί το πιο επίκαιρο έργο Του σύμφωνα με την αλλαγή των πραγμάτων. Για Εκείνον, η πραγματοποίηση του έργου μοιάζει με την χορήγηση φαρμάκου σε έναν ασθενή. Καθώς εκτελεί το έργο Του, παρατηρεί και ενεργεί αναλόγως. Σε κάθε στάδιο του έργου Του, είναι σε θέση να εκφράζει την περισσή σοφία και ικανότητά Του. Αποκαλύπτει την περισσή σοφία Του και την μεγάλη Του εξουσία σύμφωνα με το έργο της συγκεκριμένης εποχής, ενώ επιτρέπει σε όλους εκείνους τους ανθρώπους, τους οποίους Εκείνος επανέφερε κατά την εποχή αυτή, να δουν τη διάθεσή Του στην ολότητά της. Ικανοποιεί τις ανάγκες του ανθρώπου και υλοποιεί το έργο που πρέπει να κάνει σύμφωνα με το έργο που απαιτείται να πραγματοποιηθεί σε κάθε εποχή. Ικανοποιεί τις ανάγκες του ανθρώπου σύμφωνα με τον βαθμό, στον οποίο ο Σατανάς τους έχει διαφθείρει. Το ίδιο συνέβη και στην αρχή, όταν ο Ιεχωβά δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα, προκειμένου να τους επιτρέψει να φανερώσουν τον Θεό στη γη και να φέρουν τη μαρτυρία του Θεού ανάμεσα στη δημιουργία, όμως η Εύα υπέκυψε στον πειρασμό του φιδιού και αμάρτησε. Το ίδιο συνέβη και με τον Αδάμ, κι έτσι, και οι δύο στον κήπο έφαγαν τον καρπό από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Ως εκ τούτου, ο Ιεχωβά είχε να επιτελέσει ένα επιπρόσθετο έργο σ’ αυτούς. Είδε τη γύμνια τους και κάλυψε τα σώματά τους με ενδύματα φτιαγμένα από προβιές ζώων. Στη συνέχεια, είπε στον Αδάμ: «Επειδή υπήκουσας εις τον λόγον της γυναικός σου, και έφαγες από του δένδρου, από του οποίου προσέταξα εις σε λέγων, Μη φάγης απ' αυτού, κατηραμένη να ήναι η γη εξ αιτίας σου… εωσού επιστρέψης εις την γην, εκ της οποίας ελήφθης· επειδή γη είσαι, και εις γην θέλεις επιστρέψει». Στην δε γυναίκα είπε: «Θέλω υπερπληθύνει τας λύπας σου και τους πόνους της κυοφορίας σου· με λύπας θέλεις γεννά τέκνα· και προς τον άνδρα σου θέλει είσθαι η επιθυμία σου, και αυτός θέλει σε εξουσιάζει». Από τότε, Εκείνος τους έδιωξε από τον Κήπο της Εδέμ, και τους ανάγκασε να ζουν έξω από τον κήπο, όπως συμβαίνει και με τον σύγχρονο άνθρωπο τώρα στη γη. Στην αρχή, όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, δεν σχεδίαζε να τον αφήσει μετά την δημιουργία του να υποκύψει στον πειρασμό του φιδιού, κι έτσι, καταράστηκε τον άνθρωπο και το φίδι. Στην πραγματικότητα, δεν σχεδίαζε κάτι τέτοιο. Απλώς, η εξέλιξη των πραγμάτων ήταν αυτή που Του έδωσε νέο έργο στη δημιουργία Του. Αφότου ο Ιεχωβά επιτέλεσε αυτό το έργο στον Αδάμ και την Εύα στη γη, η ανθρωπότητα συνέχισε να εξελίσσεται για πολλές χιλιάδες χρόνια, έως ότου «Και είδεν ο Ιεχωβά ότι επληθύνετο η κακία του ανθρώπου επί της γης, και πάντες οι σκοποί των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνον κακία πάσας τας ημέρας. Και μετεμελήθη ο Ιεχωβά ότι εποίησε τον άνθρωπον επί της γης. και ελυπήθη εν τη καρδία αυτού. […] Ο δε Νώε εύρε χάριν ενώπιον Ιεχωβά». Εκείνη τη στιγμή, ο Ιεχωβά απέκτησε κι άλλο νέο έργο, διότι η ανθρωπότητα που Εκείνος δημιούργησε, είχε καταντήσει υπερβολικά αμαρτωλή αφότου υπέκυψε στον πειρασμό του φιδιού. Δεδομένων των συγκυριών, ο Ιεχωβά, επέλεξε την οικογένεια του Νώε, ανάμεσα σ’ εκείνους τους ανθρώπους, για να της χαρίσει τη ζωή, ενώ επιτέλεσε το έργο της καταστροφής του κόσμου με κατακλυσμό. Η ανθρωπότητα συνέχισε να εξελίσσεται κατ’ αυτόν τον τρόπο μέχρι και σήμερα, και να γίνεται όλο και πιο διεφθαρμένη, κι όταν η εξέλιξή της φτάσει στο αποκορύφωμά της, θα είναι και το τέλος της. Από την αρχή μέχρι το τέλος του κόσμου, η εσωτερική αλήθεια του έργου Του ήταν πάντα έτσι. Είναι το ίδιο με το πώς θα ταξινομηθεί ο άνθρωπος σύμφωνα με το είδος του. Για κάθε μεμονωμένο άτομο, δεν έχει προκαθοριστεί απ’ την αρχή η κατηγορία στην οποία ανήκει, αλλά οι άνθρωποι ταξινομούνται σταδιακά, μόνον αφότου υποβληθούν σε μια διαδικασία εξέλιξης. Στο τέλος, όποιος δεν μπορεί να σωθεί εντελώς, θα επιστρέψει στους προγόνους του. Κανένα έργο του Θεού για την ανθρωπότητα δεν είχε προετοιμαστεί στη δημιουργία του κόσμου. Αντιθέτως, η εξέλιξη των πραγμάτων ήταν εκείνη που επέτρεψε στον Θεό να εκτελέσει το έργο Του βήμα-βήμα, πιο πραγματικά και πρακτικά, στην ανθρωπότητα. Κατά την ίδια λογική, ο Θεός Ιεχωβά δεν δημιούργησε το φίδι προκειμένου να βάλει σε πειρασμό τη γυναίκα. Δεν ήταν συγκεκριμένο σχέδιό Του ούτε ήταν κάτι που είχε εσκεμμένα προκαθορίσει. Κάποιος θα μπορούσε να πει πως δεν ήταν αναμενόμενο. Εξαιτίας αυτού, παρόλα αυτά, ο Ιεχωβάς έδιωξε τον Αδάμ και την Εύα από τον Κήπο της Εδέμ και ορκίστηκε να μην δημιουργήσει ποτέ ξανά άνθρωπο. Όμως, η σοφία του Θεού ανακαλύπτεται από τον άνθρωπο πάνω σ’ αυτή τη βάση μόνο, όπως το σημείο που ανέφερα προηγουμένως: «Η σοφία Μου ασκείται βασισμένη στις μηχανορραφίες του Σατανά». Δεν έχει σημασία πόσο διεφθαρμένη έγινε η ανθρωπότητα, ή πώς το φίδι την έβαλε σε πειρασμό· ο Ιεχωβά εξακολουθούσε να έχει τη σοφία Του. Ως εκ τούτου, ασχολείται με το νέο έργο από τότε που δημιούργησε τον κόσμο, και κανένα από τα βήματα του έργου Του δεν επαναλήφθηκε ποτέ. Ο Σατανάς συνεχώς κάνει μηχανορραφίες, η ανθρωπότητα συνεχώς διαφθείρεται από τον Σατανά, και ο Ιεχωβά συνεχώς επιτελεί το σοφό έργο Του. Δεν έχει αποτύχει ποτέ, και δεν έχει ποτέ σταματήσει το έργο Του από την δημιουργία του κόσμου μέχρι τώρα. Αφότου η ανθρωπότητα διεφθάρη από τον Σατανά, Εκείνος συνεχώς εργάζεται ανάμεσα στους ανθρώπους, προκειμένου να νικήσει τον εχθρό Του που διαφθείρει την ανθρωπότητα. Η μάχη αυτή θα συνεχιστεί από την αρχή μέχρι το τέλος του κόσμου. Πραγματοποιώντας αυτό το έργο, όχι μόνον επέτρεψε στην ανθρωπότητα, η οποία έχει διαφθαρεί από τον Σατανά, να λάβει την σπουδαία σωτηρία Του, αλλά επιπλέον, της επέτρεψε να δει τη σοφία Του, την παντοδυναμία Του και την εξουσία Του, και στο τέλος, θα επιτρέψει στην ανθρωπότητα να δει τη δίκαιη διάθεσή Του, τιμωρώντας τους κακούς και ανταμείβοντας τους καλούς. Πολεμά τον Σατανά μέχρι σήμερα και δεν έχει ποτέ νικηθεί, διότι είναι ένας σοφός Θεός, και η σοφία Του ασκείται βασισμένη στις μηχανορραφίες του Σατανά. Κι έτσι, δεν αναγκάζει να υποταχθούν στην εξουσία Του μόνον όσα βρίσκονται στον ουρανό, αλλά κι όσα βρίσκονται στη γη, να αναπαύονται κάτω απ’ το υποπόδιό Του, αλλά και, πράγμα εξίσου σημαντικό, τους αμαρτωλούς οι οποίοι εισβάλουν και παρενοχλούν τους ανθρώπους, προκειμένου να υποστούν την παίδευσή Του. Όλα τα αποτελέσματα του έργου επιτυγχάνονται εξαιτίας της σοφίας Του. Δεν είχε αποκαλύψει ποτέ την σοφία Του πριν την ύπαρξη της ανθρωπότητας, διότι δεν είχε εχθρούς στον ουρανό, στη γη ή σε ολόκληρο το σύμπαν, και δεν υπήρχαν σκοτεινές δυνάμεις να εισβάλουν σε οτιδήποτε στη φύση. Αφού ο αρχάγγελος Τον πρόδωσε, Εκείνος δημιούργησε την ανθρωπότητα στη γη, και εξαιτίας της ανθρωπότητας ξεκίνησε επισήμως πόλεμο στη διάρκεια των χιλιετηρίδων με τον Σατανά, τον αρχάγγελο, ένας πόλεμος που γίνεται όλο και πιο έντονος σε κάθε διαδοχικό στάδιο. Η παντοδυναμία και η σοφία Του είναι παρόντα σε καθένα από αυτά τα στάδια. Μόνον αυτήν την περίοδο μπορούν τα πάντα στον ουρανό και στη γη να δουν τη σοφία, την παντοδυναμία και, κυρίως, την πραγματικότητα του Θεού. Εκείνος εξακολουθεί να επιτελεί το έργο Του με τον ίδιο πραγματικό τρόπο σήμερα. Επιπλέον, όσο επιτελεί το έργο Του, αποκαλύπτει επίσης την σοφία και την παντοδυναμία Του. Σας επιτρέπει να δείτε την εσωτερική αλήθεια κάθε σταδίου του έργου, να δείτε ακριβώς πώς να εξηγήσετε την παντοδυναμία και, κυρίως, την πραγματικότητα του Θεού.

Δεν πιστεύουν μερικοί άνθρωποι ότι η προδοσία του Ιησού από τον Ιούδα ήταν προαποφασισμένη πριν τη δημιουργία του κόσμου; Πραγματικά, το Άγιο Πνεύμα το είχε σχεδιάσει σύμφωνα με την πραγματικότητα εκείνη την στιγμή. Έτυχε να υπάρχει κάποιος με το όνομα Ιούδας που πάντα υπεξαιρούσε χρήματα. Επιλέχτηκε, λοιπόν, να παίξει αυτόν τον ρόλο και να εξυπηρετήσει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι ένα πραγματικό παράδειγμα αξιοποίησης των τοπικών πόρων. Ο Ιησούς αρχικά δεν το γνώριζε αυτό. Δεν το έμαθε παρά μόνον αργότερα, όταν ο Ιούδας αποκαλύφθηκε. Αν κάποιος άλλος ήταν σε θέση να παίξει αυτόν τον ρόλο, τότε κάποιος άλλος θα το είχε κάνει, κι όχι ο Ιούδας. Αυτό που ήταν προκαθορισμένο, στην πραγματικότητα, πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα από το Άγιο Πνεύμα. Το έργο του Αγίου Πνεύματος πραγματοποιείται πάντοτε αυθόρμητα. Κάθε φορά που Εκείνος σχεδιάζει το έργο Του, το Άγιο Πνεύμα θα το υλοποιήσει. Γιατί πάντοτε λέω ότι το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι πραγματικό; Ότι είναι πάντοτε καινούριο και ποτέ παλιό, και πάντα το πιο φρέσκο; Το έργο Του δεν είχε ακόμα σχεδιαστεί όταν δημιουργήθηκε ο κόσμος. Σε καμία περίπτωση δεν συνέβη κάτι τέτοιο! Κάθε βήμα του έργου επιτυγχάνει το δικό του αποτέλεσμα για την δική του περίοδο, και δεν παρεμβαίνει σε κάποιο άλλο. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, στις οποίες τα σχέδια στο μυαλό σου απλώς δεν ταιριάζουν με το τελευταίο έργο του Αγίου Πνεύματος. Το έργο Του δεν είναι τόσο απλό όσο η ανθρώπινη λογική, ούτε τόσο πολύπλοκο όσο η ανθρώπινη φαντασία. Συνίσταται στην ικανοποίηση των τρεχουσών αναγκών του ανθρώπου παντού και πάντα. Κανείς δεν είναι σαφέστερος ως προς την ουσία του ανθρώπου, απ’ Αυτόν, και ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, τίποτα δεν μπορεί να προσαρμοστεί καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου, από το έργο Του. Επομένως, από την οπτική γωνία του ανθρώπου, το έργο Του σχεδιάστηκε πολλές χιλιετίες πριν. Καθώς Εκείνος εργάζεται ανάμεσά σας τώρα, σύμφωνα με την κατάστασή σας, επιτελεί αναλόγως το έργο Του και μιλά παντού και πάντα. Όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, Εκείνος προφέρει αυτούς ακριβώς τους λόγους που οι άνθρωποι χρειάζονται μέσα τους. Είναι όπως το πρώτο βήμα του έργου Του τον καιρό της παίδευσης. Μετά τον καιρό της παίδευσης, οι άνθρωποι παρουσίαζαν συγκεκριμένη συμπεριφορά, ενεργούσαν επαναστατικά κατά κάποιον τρόπο, εμφανίστηκαν ορισμένες θετικές συνθήκες, αλλά και ορισμένες αρνητικές και το ανώτατο όριο αυτής της αρνητικότητας έφτασε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Ο Θεός διεύθυνε το έργο Του βασιζόμενος σε όλα αυτά τα πράγματα, κι έτσι, τα χρησιμοποίησε για να επιτύχει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα για το έργο Του. Απλώς επιτελεί το έργο της παροχής ανάμεσα στους ανθρώπους σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες. Επιτελεί κάθε στάδιο του έργου ανάμεσα στους ανθρώπους σύμφωνα με τις πρακτικές συνθήκες. Ολόκληρη η δημιουργία είναι στα χέρια Του. Είναι δυνατόν να μην τις γνωρίζει; Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες των ανθρώπων, ο Θεός επιτελεί το επόμενο βήμα του έργου, το οποίο πρέπει να πραγματοποιείται παντού και πάντα. Σε καμία περίπτωση αυτό το έργο δεν προγραμματίστηκε χιλιάδες χρόνια πριν. Αυτό αποτελεί ανθρώπινη σύλληψη! Εργάζεται ενώ παρατηρεί τα αποτελέσματα του έργου Του, και το έργο Του συνεχώς εντείνεται και εξελίσσεται. Καθώς παρατηρεί τα αποτελέσματα του έργου Του, επιτελεί το επόμενο βήμα Του. Χρησιμοποιεί πολλά πράγματα, προκειμένου να γίνει μια σταδιακή μετάβαση και το νέο έργο Του να γίνει προοδευτικά ορατό στους ανθρώπους. Αυτού του είδους το έργο είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις ανάγκες των ανθρώπων, διότι ο Θεός γνωρίζει όλους τους ανθρώπους πολύ καλά. Έτσι επιτελεί το έργο Του από τον ουρανό. Ομοίως, ο ενσαρκωμένος Θεός επιτελεί το έργο Του με τον ίδιο τρόπο, σχεδιάζοντας σύμφωνα με την πραγματικότητα, και δουλεύοντας ανάμεσα στο ανθρώπινο γένος. Κανένα απ’ τα έργα Του δεν προγραμματίστηκε πριν τη δημιουργία του κόσμου, ούτε σχεδιάστηκε σχολαστικά εκ των προτέρων. Δύο χιλιάδες χρόνια μετά τη δημιουργία του κόσμου, ο Ιεχωβά είδε ότι η ανθρωπότητα είχε διαφθαρεί υπερβολικά, κι έτσι χρησιμοποίησε το στόμα του προφήτη Ησαΐα για να προφητεύσει ότι όταν η Εποχή του Νόμου τελειώσει, Εκείνος θα επιτελέσει το έργο της λύτρωσης της ανθρωπότητας την Εποχή της Χάριτος. Αυτό ήταν, φυσικά, το σχέδιο του Ιεχωβά, όμως αυτό το σχέδιο επίσης δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις συνθήκες, τις οποίες Εκείνος παρατήρησε τότε. Σίγουρα δεν το σκέφτηκε αμέσως μετά τη δημιουργία του Αδάμ. Ο Ησαΐας απλώς προφήτευσε, όμως ο Ιεχωβά δεν ξεκίνησε αμέσως τις προετοιμασίες γι’ αυτό την Εποχή του Νόμου. Αντιθέτως, ξεκίνησε αυτό το έργο στην αρχή της Εποχής της Χάριτος, όταν ο αγγελιοφόρος εμφανίστηκε στο όνειρο του Ιωσήφ και τον διαφώτισε, λέγοντάς του ότι ο Θεός θα ενσαρκωθεί, κι έτσι το έργο της ενσάρκωσης ξεκίνησε. Ο Θεός δεν προετοίμασε το έργο της ενσάρκωσης, όπως οι άνθρωποι φαντάζονται, μετά τη δημιουργία του κόσμου. Αυτό αποφασίστηκε μόνο σύμφωνα με το βαθμό της εξέλιξης της ανθρωπότητας και την κατάσταση του πολέμου Του με τον Σατανά.

Όταν ο Θεός ενσαρκώνεται, το Πνεύμα Του κατεβαίνει σ’ έναν άνθρωπο. Με άλλα λόγια, το Πνεύμα του Θεού ενδύεται μια σάρκα. Επιτελεί το έργο Του πάνω στη γη, κι αντί να φέρει μαζί Του διάφορα περιορισμένου αριθμού βήματα, το έργο αυτό είναι εντελώς απεριόριστο. Το έργο που το Άγιο Πνεύμα πραγματοποιεί στη σάρκα, καθορίζεται επιπλέον από τα αποτελέσματα του έργου Του, ενώ χρησιμοποιεί αυτά τα πράγματα για να καθορίσει το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο θα εργάζεται ενσαρκωμένο. Το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει αμέσως κάθε βήμα του έργου Του∙ καθώς προχωρά, εξετάζει το έργο Του. Δεν υπάρχει τίποτα πιο υπερφυσικό από το ξεδίπλωμα των ορίων της ανθρώπινης φαντασίας. Είναι όπως το έργο του Ιεχωβά όταν δημιουργεί τον ουρανό, τη γη κι όλα τα πράγματα. Σχεδίασε και ενήργησε ταυτόχρονα. Διαχώρισε το φως από το σκοτάδι, κι έτσι δημιουργήθηκαν το πρωί και το βράδυ – αυτό πήρε μια μέρα. Την δεύτερη μέρα, δημιούργησε τον ουρανό, το οποίο επίσης πήρε μια μέρα, κι έπειτα δημιούργησε τη γη, τις θάλασσες, κι όσα ζουν σ’ αυτά, το οποίο επίσης πήρε μια μέρα. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι την έκτη μέρα, όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και τον άφησε να διαχειρίζεται όλα τα πράγματα πάνω στη γη, ώσπου την έβδομη μέρα, ολοκλήρωσε την δημιουργία όλων των πραγμάτων και αναπαύθηκε. Ο Θεός ευλόγησε την έβδομη μέρα και την όρισε ως άγια μέρα. Την επέλεξε ως άγια μέρα αφού είχε δημιουργήσει όλα τα πράγματα, όχι πριν τη δημιουργία τους. Αυτό το έργο, επίσης, πραγματοποιήθηκε αυθόρμητα. Πριν τη δημιουργία όλων των πραγμάτων, δεν είχε αποφασίσει να δημιουργήσει τον κόσμο σε έξι μέρες και να αναπαυθεί την έβδομη. Κάτι τέτοιο καθόλου δεν ισχύει. Δεν είπε κάτι τέτοιο ούτε το προγραμμάτισε. Σε καμία περίπτωση δεν είπε ότι η δημιουργία όλων των πραγμάτων θα ολοκληρωθεί την έκτη μέρα και την έβδομη θα αναπαυθεί. Αντιθέτως, δημιούργησε σύμφωνα με αυτό που φαινόταν καλό σ’ Εκείνον. Αφού ολοκλήρωσε τη δημιουργία των πάντων, ήταν ήδη η έκτη μέρα. Αν ήταν η πέμπτη μέρα όταν ολοκλήρωσε την δημιουργία των πάντων, τότε θα όριζε ως άγια μέρα την έκτη μέρα. Εν τούτοις, ολοκλήρωσε τη δημιουργία των πάντων την έκτη μέρα, κι έτσι, η έβδομη μέρα έγινε η άγια μέρα, κάτι που διακηρύσσεται μέχρι σήμερα. Συνεπώς, το τρέχον έργο Του επιτελείται με τον ίδιο τρόπο. Μιλά και ικανοποιεί τις ανάγκες σας σύμφωνα με την κατάστασή σας. Δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα μιλά και εργάζεται σύμφωνα με την κατάσταση των ανθρώπων∙ το Πνεύμα προσέχει τα πάντα και εργάζεται παντού και πάντα. Ό,τι κάνω, λέω, σας επιβάλλω και σας απονέμω, χωρίς εξαιρέσεις, είναι αυτό που χρειάζεστε. Έτσι, κανένα έργο Μου δεν διαχωρίζεται από την πραγματικότητα. Όλα είναι πραγματικά, διότι όλοι σας γνωρίζετε ότι «το Πνεύμα του Θεού προσέχει τα πάντα». Αν όλα αυτά είχαν αποφασιστεί εκ των προτέρων, δεν θα ήταν οριστικό; Πιστεύετε ότι ο Θεός επεξεργάστηκε έξι ολόκληρες χιλιετίες και στη συνέχεια προκαθόρισε ότι η ανθρωπότητα είναι ανυπότακτη, αντιδραστική, διεστραμμένη και δόλια, ότι έχει τη διαφθορά της σάρκας, σατανική διάθεση, ότι επιθυμεί ό,τι βλέπουν τα μάτια της και ενδιαφέρεται για την προσωπική της ευχαρίστηση. Αυτό δεν ήταν προκαθορισμένο από τον Θεό, αλλά μάλλον εξαιτίας της διαφθοράς του Σατανά. Κάποιοι θα πουν: «Ο Σατανάς δεν ήταν στο πλαίσιο δυνατοτήτων του Θεού; Ο Θεός προκαθόρισε ο Σατανάς να διαφθείρει τον άνθρωπο μ’ αυτόν τον τρόπο, και στη συνέχεια επιτέλεσε το έργο Του ανάμεσα στους ανθρώπους.» Πραγματικά, θα προκαθόριζε ο Θεός ο Σατανάς να διαφθείρει την ανθρωπότητα; Είναι απλώς αρκετά πρόθυμος να επιτρέψει στην ανθρωπότητα να ζήσει μια κανονική ανθρώπινη ζωή. Θα έβαζε εμπόδια στη ζωή τους; Σε αυτή την περίπτωση, το να νικήσει τον Σατανά και να σώσει την ανθρωπότητα δεν θα αποτελούσε μια μάταιη προσπάθεια; Πώς θα μπορούσε η παρακοή της ανθρωπότητας να προκαθοριστεί; Στην πραγματικότητα, αυτό συνέβη εξαιτίας του πειράγματος από τον Σατανά. Πώς θα μπορούσε αυτό να προκαθοριστεί απ’ τον Θεό; Το πώς κατανοείτε εσείς τη φράση «Ο Σατανάς είναι στο πλαίσιο δυνατοτήτων του Θεού» κι αυτό για το οποίο μιλώ Εγώ όταν αναφέρομαι στη φράση αυτή, είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις σας, «ο Θεός είναι παντοδύναμος, και ο Σατανάς είναι στα χέρια Του», άρα ο Σατανάς δεν θα Τον πρόδιδε. Μήπως δεν έχεις πει ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος; Η γνώση σας είναι πολύ ασαφής και δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα· ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να συλλάβει τις σκέψεις του Θεού ούτε μπορεί να συλλάβει ποτέ τη σοφία του Θεού! Ο Θεός είναι παντοδύναμος∙ αυτό δεν είναι καθόλου λάθος. Ο αρχάγγελος τον πρόδωσε, επειδή αρχικά ο Θεός τού έδωσε μια μερίδα εξουσίας. Φυσικά, αυτό ήταν ένα απροσδόκητο γεγονός, όπως το ότι η Εύα ενέδωσε στον πειρασμό του φιδιού. Όμως, ανεξαρτήτως από το πώς ο Σατανάς πραγματοποιεί την προδοσία του, σε αντίθεση με τον Θεό, εκείνος δεν είναι παντοδύναμος. Όπως είπατε, ο Σατανάς είναι ισχυρός. Ανεξαρτήτως από το τι κάνει, η εξουσία του Θεού πάντα τον νικά. Αυτή είναι η πραγματική έννοια πίσω από την ρήση «ο Θεός είναι παντοδύναμος και ο Σατανάς είναι στα χέρια Του». Επομένως, ο πόλεμός Του εναντίον του Σατανά πρέπει να διεξάγεται ένα βήμα τη φορά. Επίσης, Εκείνος σχεδιάζει το έργο Του σε απάντηση των τεχνασμάτων του Σατανά. Δηλαδή, σύμφωνα με την εποχή, Εκείνος σώζει τους ανθρώπους και αποκαλύπτει την σοφία και την παντοδυναμία Του. Ομοίως, το έργο των εσχάτων ημερών δεν προκαθορίστηκε πριν την Εποχή της Χάριτος· όχι με έναν μεθοδικό τρόπο όπως αυτόν: Πρώτα, κάνει να αλλάξει η εξωτερική διάθεση του ανθρώπου. Δεύτερον, κάνει τον άνθρωπο να λάβει την παίδευση και τις δοκιμασίες Του. Τρίτον, κάνει τον άνθρωπο να βιώσει τη δοκιμασία του θανάτου. Τέταρτον, κάνει τον άνθρωπο να βιώσει τις φορές που αγαπά τον Θεό και να εκφράσει την απόφαση του δημιουργημένου όντος. Πέμπτον, κάνει τον άνθρωπο να δει το θέλημα του Θεού και να γνωρίσει ολοκληρωτικά τον Θεό, κι έπειτα ολοκληρώνει τον άνθρωπο. Δεν τα σχεδίασε όλα αυτά κατά την Εποχή της Χάριτος. Αντιθέτως, ξεκίνησε να τα σχεδιάζει την παρούσα εποχή. Ο Σατανάς βρίσκεται εν δράσει∙ το ίδιο κι ο Θεός. Ο Σατανάς εκφράζει την διεφθαρμένη διάθεσή του, ενώ ο Θεός μιλά απευθείας και αποκαλύπτει ορισμένα ουσιώδη πράγματα. Αυτό είναι το έργο που επιτελείται σήμερα, και αυτή η ίδια βασική αρχή χρησιμοποιήθηκε εδώ και πολύ καιρό, μετά την δημιουργία του κόσμου.

Αρχικά, ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα, αλλά και ένα φίδι. Ανάμεσα σε όλα τα πράγματα, το φίδι ήταν το πιο δηλητηριώδες. Το σώμα του περιείχε δηλητήριο και ο Σατανάς το πήρε για να το χρησιμοποιήσει. Το φίδι ήταν αυτό που έβαλε την Εύα στον πειρασμό να αμαρτήσει. Ο Αδάμ αμάρτησε μετά την Εύα, και οι δυο τους ήταν πλέον σε θέση να ξεχωρίσουν το καλό από το κακό. Αν ο Ιεχωβά γνώριζε ότι το φίδι θα έβαζε την Εύα σε πειρασμό και η Εύα με τη σειρά της τον Αδάμ, γιατί τους τοποθέτησε όλους μαζί σε έναν κήπο; Αν ήταν σε θέση να προβλέψει αυτά τα πράγματα, γιατί δημιούργησε το φίδι και το τοποθέτησε μέσα στον Κήπο της Εδέμ; Γιατί ο Κήπος της Εδέμ περιείχε καρπούς του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού; Είχε σκοπό να τους βάλει να φάνε τον καρπό; Όταν ο Ιεχωβά κατέφτασε, ούτε ο Αδάμ ούτε η Εύα τόλμησαν να Τον αντιμετωπίσουν, και μόνο τότε ο Ιεχωβά έμαθε ότι είχαν φάει τον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού και είχαν πέσει θύματα της εξαπάτησης του φιδιού. Τελικά, καταράστηκε το φίδι, αλλά και τον Αδάμ και την Εύα. Ο Ιεχωβά δεν γνώριζε όταν οι δύο τους έφαγαν τον καρπό του δέντρου. Η ανθρωπότητα διεφθάρη σε σημείο να καταστεί κακή και σεξουαλικά ασύδοτη, και σε σημείο που όσα έκρυβαν στην καρδιά τους, να είναι όλα μες στην κακία και την αδικία. Όλα ήταν ακάθαρτα. Ο Ιεχωβά, τότε, μετάνιωσε που δημιούργησε την ανθρωπότητα. Έπειτα, πραγματοποίησε το έργο της καταστροφής του κόσμου με έναν κατακλυσμό, από τον οποίο ο Νώε και οι γιοι του επιβίωσαν. Στην πραγματικότητα, μερικά πράγματα δεν είναι τόσο υψηλά και υπερφυσικά, όπως ο άνθρωπος ενδεχομένως φαντάζεται. Μερικοί ρωτούν «Αφού ο Θεός γνώριζε ότι ο αρχάγγελος θα Τον πρόδιδε, γιατί τον δημιούργησε;» Τα γεγονότα έχουν ως εξής: Όταν η γη δεν υπήρχε ακόμα, ο αρχάγγελος ήταν ο σπουδαιότερος από τους αγγέλους του ουρανού. Είχε δικαιοδοσία πάνω σε όλους τους αγγέλους στον ουρανό. Αυτή ήταν η εξουσία που ο Θεός τού παραχώρησε. Με εξαίρεση τον Θεό, ήταν ο σπουδαιότερος από τους αγγέλους του ουρανού. Όταν αργότερα ο Θεός δημιούργησε την ανθρωπότητα, ο αρχάγγελος διέπραξε μια μεγαλύτερη προδοσία εναντίον του Θεού στη γη. Λέω ότι πρόδωσε τον Θεό, διότι ήθελε να διαχειρίζεται την ανθρωπότητα και να ξεπεράσει την εξουσία του Θεού. Ο αρχάγγελος ήταν αυτός που έβαλε την Εύα στον πειρασμό να αμαρτήσει. Το έκανε, διότι επιθυμούσε να εγκαθιδρύσει το βασίλειό του στη γη και να κάνει τον άνθρωπο να προδώσει τον Θεό και να υπακούει εκείνον αντ’ Αυτού. Είδε ότι υπήρχαν πολλά πράγματα που τον υπάκουσαν· οι άγγελοι τον υπάκουσαν, και το ίδιο έκανε κι ο άνθρωπος στη γη. Τα πουλιά, τα κτήνη, τα δέντρα, τα δάση, τα βουνά, τα ποτάμια κι όλα τα πράγματα πάνω στη γη ήταν κάτω απ’ την φροντίδα του ανθρώπου – δηλαδή του Αδάμ και της Εύας – την στιγμή που ο Αδάμ και η Εύα τον υπάκουσαν. Έτσι, ο αρχάγγελος επιθυμούσε να ξεπεράσει την εξουσία του Θεού και να Τον προδώσει. Αργότερα, οδήγησε πολλούς αγγέλους στο να προδώσουν τον Θεό, οι οποίοι κατόπιν εξελίχθηκαν σε διάφορα ακάθαρτα πνεύματα. Η εξέλιξη της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα δεν έχει προκληθεί από την διαφθορά του αρχαγγέλου; Η ανθρωπότητα είναι μόνο έτσι όπως είναι σήμερα, διότι ο αρχάγγελος πρόδωσε τον Θεό και διέφθειρε την ανθρωπότητα. Αυτό το βήμα προς βήμα έργο δεν είναι καθόλου ασαφές και απλό, όπως οι άνθρωποι φαντάζονται. Ο Σατανάς προχώρησε σ’ αυτή την προδοσία για κάποιον λόγο, ωστόσο οι άνθρωποι είναι ανήμποροι να κατανοήσουν ένα τόσο απλό πράγμα. Γιατί ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό, τη γη και όλα τα πράγματα, αλλά και τον Σατανά; Από τη στιγμή που ο Θεός απεχθάνεται τον Σατανά τόσο πολύ, και ο Σατανάς είναι εχθρός Του, γιατί δημιούργησε τον Σατανά; Δημιουργώντας τον Σατανά, δεν δημιούργησε έναν εχθρό; Στην πραγματικότητα, ο Θεός δεν δημιούργησε έναν εχθρό. Αντιθέτως, δημιούργησε έναν άγγελο, και αργότερα ο άγγελος Τον πρόδωσε. Το κύρος του ήταν τόσο μεγάλο, που θέλησε να προδώσει τον Θεό. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι αυτό ήταν σύμπτωση, όμως ήταν και μια αναπόφευκτη εξέλιξη. Είναι παρόμοιο με το ότι κάποιος θα πεθάνει αναπόφευκτα σε μια συγκεκριμένη ηλικία. Τα πράγματα πάντοτε εξελίσσονται μέχρι ένα συγκεκριμένο στάδιο. Υπάρχουν κάποιοι παράλογοι που λένε: «Από τη στιγμή που ο Σατανάς είναι εχθρός Σου, γιατί τον δημιούργησες; Δεν γνώριζες ότι ο αρχάγγελος θα Σε πρόδιδε; Δεν μπορείς να κοιτάζεις μέσα στους αιώνες; Δεν γνώριζες την φύση του; Από τη στιγμή που γνώριζες ξεκάθαρα ότι θα Σε πρόδιδε, γιατί τον έκανες αρχάγγελο; Ακόμα κι αν κάποιος αγνοεί το θέμα της προδοσίας του, και πάλι ηγήθηκε τόσων αγγέλων και κατέβηκε στον κόσμο των θνητών για να διαφθείρει την ανθρωπότητα. Μέχρι αυτή τη μέρα, Εσύ είσαι ανήμπορος να ολοκληρώσεις το έξι χιλιάδων ετών σχέδιο διαχείρισης.» Είναι αυτό σωστό; Δεν βάζεις τον εαυτό σου σε μεγαλύτερες σκοτούρες απ’ ό,τι χρειάζεται; Επίσης, άλλοι λένε: «Αν ο Σατανάς δεν είχε διαφθείρει την ανθρωπότητα μέχρι σήμερα, ο Θεός δεν θα είχε σώσει την ανθρωπότητα κατ’ αυτόν τον τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, η σοφία και η παντοδυναμία του Θεού δεν θα ήταν ορατές. Πού θα εκδηλωνόταν η σοφία Του; Συνεπώς, ο Θεός δημιούργησε την ανθρώπινη φυλή για τον Σατανά. Στο μέλλον, θα φανέρωνε την παντοδυναμία Του – διαφορετικά, πώς θα ανακάλυπτε ο άνθρωπος την σοφία του Θεού; Αν ο άνθρωπος δεν εναντιωνόταν και δεν ενεργούσε με ανυποταξία σ’ Εκείνον, δεν θα ήταν απαραίτητη η δική του δράση προκειμένου να εκδηλωθούν. Αν όλη η δημιουργία Τον λάτρευε και Τον υπάκουε, Εκείνος δεν θα είχε δουλειά να κάνει». Αυτό απέχει ακόμα περισσότερο από την πραγματικότητα των πραγμάτων, διότι δεν υπάρχει τίποτα το ακάθαρτο στον Θεό, κι έτσι Εκείνος δεν μπορεί να δημιουργήσει ακαθαρσία. Αποκαλύπτει τις πράξεις Του τώρα, μόνο για να νικήσει τον εχθρό Του, να σώσει την ανθρωπότητα, την οποία Εκείνος δημιούργησε, να νικήσει τους δαίμονες και τον Σατανά, οι οποίοι Τον μισούν, Τον προδίδουν και εναντιώνονται σ’ Αυτόν, αυτοί που ήταν κάτω από το κράτος Του και στην αρχή Του ανήκαν. Θέλει να νικήσει αυτούς τους δαίμονες και, προκειμένου να το κάνει, αποκαλύπτει την παντοδυναμία Του σε όλα τα πράγματα. Η ανθρωπότητα και όλα τα πράγματα πάνω στη γη είναι τώρα υπό την σφαίρα επιρροής του Σατανά και των πονηρών πνευμάτων. Ο Θεός θέλει να αποκαλύψει τις πράξεις Του σε όλα τα πράγματα, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να Τον γνωρίσουν, κι έτσι να νικήσουν τον Σατανά και να κατατροπώσουν εντελώς τους εχθρούς Του. Ολόκληρο αυτό το έργο ολοκληρώνεται μέσα από την αποκάλυψη των πράξεών Του. Όλα Του τα δημιουργήματα βρίσκονται υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά, κι έτσι, Εκείνος επιθυμεί να τους αποκαλύψει την παντοδυναμία Του και, μ’ αυτόν τον τρόπο, να νικήσει τον Σατανά. Αν δεν υπήρχε Σατανάς, δεν θα χρειαζόταν να αποκαλύψει τις πράξεις Του. Αν ο Σατανάς δεν πείραζε την ανθρωπότητα, Εκείνος θα την είχε και πάλι δημιουργήσει και θα την οδηγούσε να ζήσει στον Κήπο της Εδέμ. Γιατί δεν αποκάλυψε ποτέ όλες τις πράξεις Του για τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους πριν την προδοσία του Σατανά; Αν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι Τον είχαν γνωρίσει και Τον είχαν από την αρχή υπακούσει, τότε Εκείνος δεν θα είχε επιτελέσει αυτές τις χωρίς νόημα πράξεις του έργου. Εξαιτίας της ύπαρξης του Σατανά και των δαιμόνων, οι άνθρωποι εναντιώνονται σ’ Αυτόν και βρίθουν από ανυπότακτη διάθεση, κι έτσι ο Θεός επιθυμεί ν’ αποκαλύψει τις πράξεις Του. Επειδή επιθυμεί να κάνει πόλεμο με τον Σατανά, πρέπει να χρησιμοποιήσει την δική Του εξουσία και όλες τις πράξεις Του για να τον νικήσει. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο της σωτηρίας που πραγματοποιεί στην ανθρωπότητα, θα επιτρέψει στους ανθρώπους να δουν τη σοφία και την παντοδυναμία Του. Το έργο που κάνει σήμερα ο Θεός, είναι γεμάτο νόημα, και σε καμιά περίπτωση δεν θυμίζει αυτό που κάποιοι άνθρωποι λένε: «Το έργο που κάνεις δεν είναι αντιφατικό; Αυτό το διαδοχικό έργο δεν σε βάζει απλώς σε μπελάδες; Δημιούργησες τον Σατανά, έπειτα τον άφησες να σε προδώσει και να Σου εναντιωθεί∙ δημιούργησες την ανθρωπότητα, έπειτα την παρέδωσες στον Σατανά και επέτρεψες στον Αδάμ και την Εύα να υποκύψουν στον πειρασμό. Από τη στιγμή που έκανες αυτά τα πράγματα εσκεμμένα, γιατί αποστρέφεσαι την ανθρωπότητα; Γιατί αποστρέφεσαι τον Σατανά; Όλα αυτά δεν είναι δικά Σου δημιουργήματα; Τι είναι αυτό που μισείς;» Πολλοί παράλογοι άνθρωποι θα το πουν αυτό. Θέλουν να αγαπούν τον Θεό, όμως μέσα στην καρδιά τους παραπονιούνται για τον Θεό – πόσο αντιφατικό! Δεν κατανοείς την αλήθεια, έχεις πάρα πολλές υπερφυσικές σκέψεις, κι επιπλέον ισχυρίζεσαι ότι αυτό είναι λάθος του Θεού – πόσο παράλογος είσαι! Εσύ είσαι αυτός που παραποιεί την αλήθεια∙ δεν είναι λάθος του Θεού! Κάποιοι άνθρωποι ακόμα θα παραπονιούνται ξανά και ξανά: «Εσύ ήσουν Αυτός που δημιούργησε τον Σατανά κι Εσύ που τον έριξες στον κόσμο των ανθρώπων και του παρέδωσες την ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα κατέχει σατανική διάθεση. Αντί να τους συγχωρήσεις, τους αποστρέφεσαι ως ένα βαθμό. Στην αρχή, αγάπησες την ανθρωπότητα ως ένα βαθμό και τώρα αποστρέφεσαι την ανθρωπότητα. Εσύ είσαι αυτός που αποστρέφεται και αγαπά την ανθρωπότητα – ποια είναι η εξήγηση γι’ αυτό; Αυτό δεν είναι αντίφαση;» Ανεξάρτητα απ’ το πώς το βλέπετε, αυτό συμβαίνει στον ουρανό: Ο αρχάγγελος πρόδωσε τον Θεό μ’ αυτόν τον τρόπο κι έτσι η ανθρωπότητα διεφθάρη και συνέχισε μέχρι σήμερα μ’ αυτόν τον τρόπο. Ανεξάρτητα απ’ το πώς την εκφράζετε, αυτή είναι όλη η ιστορία. Όμως, πρέπει να καταλάβετε ότι ο Θεός πραγματοποιεί το σημερινό έργο, προκειμένου να σας σώσει και προκειμένου να νικήσει τον Σατανά.

Επειδή οι άγγελοι ήταν εξαιρετικά αδύναμοι και δεν κατείχαν καμία ικανότητα, έγιναν υπερόπτες όταν τους δόθηκε εξουσία, ιδιαίτερα ο αρχάγγελος, του οποίου το κύρος ήταν υψηλότερο από όλους τους άλλους αγγέλους. Ο αρχάγγελος ήταν ο βασιλιάς όλων των αγγέλων. Ηγούνταν εκατομμυρίων αγγέλων και, υπό τον Ιεχωβά, η εξουσία του ξεπέρασε την αντίστοιχη όλων των άλλων αγγέλων. Ήθελε να κάνει αυτό κι εκείνο να ηγηθεί των αγγέλων στον κόσμο του ανθρώπου, για να γίνει ο διαχειριστής του κόσμου. Ο Θεός είπε ότι Εκείνος διαχειρίζεται το σύμπαν. Ο αρχάγγελος είπε ότι το σύμπαν ήταν δικό του για να το διαχειριστεί, κι από τότε, πρόδωσε τον Θεό. Στον ουρανό, ο Θεός είχε δημιουργήσει έναν άλλο κόσμο. Ο αρχάγγελος θέλησε να διαχειριστεί αυτόν τον κόσμο, κι επίσης να κατέβει στο βασίλειο του ανθρώπου. Μπορούσε ο Θεός να του το επιτρέψει; Έτσι, τον έριξε κάτω και στον αέρα. Από τότε που ο Σατανάς διέφθειρε την ανθρωπότητα, ο Θεός έχει ανοίξει πόλεμο μαζί του, προκειμένου να σώσει την ανθρωπότητα. Έχει χρησιμοποιήσει αυτές τις έξι χιλιετίες για να τον νικήσει. Οι αντιλήψεις σας για έναν παντοδύναμο Θεό δεν συμβαδίζουν με το έργο του Θεού που επιτελείται τώρα. Δεν λειτουργεί στην πράξη και είναι πάρα πολύ παράλογο! Στην πραγματικότητα, ο Θεός μόνο διακήρυξε ότι ο αρχάγγελος είναι εχθρός Του αφού Τον πρόδωσε. Εξαιτίας της προδοσίας Του, ποδοπάτησε την ανθρωπότητα μετά την άφιξή του στον κόσμο των ανθρώπων, και γι’ αυτόν τον λόγο, η ανθρωπότητα εξελίχθηκε έτσι μέχρι αυτό το στάδιο. Ως επακόλουθο αυτού, ο Θεός ορκίστηκε στον Σατανά: «Θα σε νικήσω και θα σώσω την ανθρωπότητα, το δημιούργημά Μου». Ο Σατανάς αρχικά δεν πείστηκε και απάντησε: «Ειλικρινά, τι μπορείς να μου κάνεις; Μπορείς πραγματικά να με πετάξεις στον αέρα; Μπορείς πραγματικά να με νικήσεις;» Αφού ο Θεός τον πέταξε στον αέρα, δεν του έδωσε άλλη σημασία, κι έπειτα ξεκίνησε να σώσει την ανθρωπότητα και να κάνει το δικό Του έργο, παρά το συνεχιζόμενο πείραγμα του Σατανά. Όλα όσα μπόρεσε να κάνει ο Σατανάς οφείλονταν στη δύναμη που του είχε δοθεί από τον Θεό. Πήρε αυτά τα πράγματα στον αέρα και τα κράτησε μέχρι σήμερα. Ο Θεός τον έριξε στον αέρα, όμως δεν πήρε πίσω την εξουσία του, κι έτσι εκείνος συνέχισε να διαφθείρει την ανθρωπότητα. Ο Θεός, από την άλλη πλευρά, ξεκίνησε να σώσει την ανθρωπότητα, την οποία ο Σατανάς είχε διαφθείρει μετά τη δημιουργία της. Ο Θεός δεν αποκάλυψε τις πράξεις Του ενώ βρισκόταν στον ουρανό. Όμως, πριν δημιουργήσει τη γη, επέτρεψε στους ανθρώπους στον κόσμο που δημιούργησε στον ουρανό, να δουν τις πράξεις Του κι έτσι, καθοδήγησε τους ανθρώπους πάνω απ’ τον ουρανό. Τους έδωσε σοφία και ευφυΐα, και τους καθοδήγησε να ζουν σ’ αυτόν τον κόσμο. Φυσικά, κανείς από εσάς δεν το είχε ακούσει αυτό πριν. Αργότερα, αφού ο Θεός δημιούργησε την ανθρωπότητα, ο αρχάγγελος άρχισε να τη διαφθείρει. Στη γη, όλη η ανθρωπότητα βρισκόταν σε χάος. Εκείνη ακριβώς την στιγμή, Εκείνος ξεκίνησε τον πόλεμό Του εναντίον του Σατανά, και οι άνθρωποι είδαν τις πράξεις Του. Αρχικά, οι πράξεις Του ήταν κρυμμένες από την ανθρωπότητα. Αφότου ο Σατανάς ρίχτηκε στον αέρα, ασχολήθηκε με τα δικά του θέματα, κι ο Θεός ασχολήθηκε με το δικό Του έργο, συνεχίζοντας ακατάπαυστα τον πόλεμο εναντίον του μέχρι τις έσχατες ημέρες. Τώρα είναι η ώρα που ο Σατανάς πρέπει να καταστραφεί. Στην αρχή, ο Θεός του έδωσε εξουσία, και στη συνέχεια, τον έριξε στον αέρα, αλλά εκείνος παρέμεινε ανυποχώρητος. Αργότερα, εκείνος διέφθειρε την ανθρωπότητα στη γη, όμως, στην πραγματικότητα, ο Θεός βρισκόταν στη γη για να διαχειρίζεται την ανθρωπότητα. Ο Θεός χρησιμοποιεί τη διαχείριση των ανθρώπων για να νικήσει τον Σατανά. Διαφθείροντας τους ανθρώπους, ο Σατανάς φέρνει τον άνθρωπο πιο κοντά στην τύχη του και ενοχλεί το έργο του Θεού. Από την άλλη πλευρά, έργο του Θεού είναι η σωτηρία της ανθρωπότητας. Ποιο βήμα του προσωπικού έργου του Θεού δεν έχει ως σκοπό να σώσει την ανθρωπότητα; Ποιο βήμα δεν έχει ως σκοπό να εξαγνίσει τους ανθρώπους, να τους κάνει να πράττουν τη δικαιοσύνη και να ζουν κατά τρόπο που δημιουργεί μια εικόνα που μπορεί να αγαπηθεί; Ο Σατανάς, όμως, δεν κάνει αυτό. Διαφθείρει την ανθρωπότητα. Ακατάπαυστα διενεργεί το έργο της διαφθοράς της ανθρωπότητας μέσα στο σύμπαν. Φυσικά, ο Θεός επίσης επιτελεί το δικό Του έργο. Δεν δίνει καμιά σημασία στον Σατανά. Ανεξάρτητα από το πόση εξουσία έχει ο Σατανάς, την εξουσία του εξακολουθεί να του τη δίνει ο Θεός. Απλώς, ο Θεός δεν δίνει στην πραγματικότητα όλη Του την εξουσία, ανεξάρτητα από το τι κάνει ο Σατανάς, δεν μπορεί να ξεπεράσει τον Θεό κι βρίσκεται πάντα στο πλαίσιο δυνατοτήτων του Θεού. Ο Θεός δεν αποκάλυψε καμία από τις πράξεις Του ενώ βρισκόταν στον ουρανό. Απλώς έδωσε στον Σατανά μια μικρή μερίδα εξουσίας για να του επιτρέψει να ασκεί τον έλεγχο πάνω στους αγγέλους. Επομένως, ανεξάρτητα από το τι κάνει, δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξουσία του Θεού, διότι η εξουσία που του έδωσε αρχικά ο Θεός είναι περιορισμένη. Ενώ ο Θεός εργάζεται, ο Σατανάς ενοχλεί. Τις έσχατες ημέρες, η ενόχλησή του θα τελειώσει. Ομοίως, το έργο του Θεού θα έχει τελειώσει και το είδος των ατόμων που ο Θεός επιθυμεί να ολοκληρώσει, θα έχουν ολοκληρωθεί. Ο Θεός καθοδηγεί τους ανθρώπους θετικά. Η ζωή Του είναι νερό που δίνει ζωή, αμέτρητη και χωρίς όρια. Ο Σατανάς έχει διαφθείρει τον άνθρωπο μέχρι ένα συγκεκριμένο βαθμό. Στο τέλος, το νερό της ζωής που δίνει ζωή, θα ολοκληρώσει τον άνθρωπο, και θα είναι αδύνατο για τον Σατανά να αναμειχθεί και να φέρει εις πέρας το έργο του. Έτσι, ο Θεός τελικά θα αποκτήσει αυτούς τους ανθρώπους. Ο Σατανάς εξακολουθεί να αρνείται να το αποδεχτεί αυτό τώρα. Συνεχώς τα βάζει με τον Θεό, αλλά ο Θεός δεν του δίνει καμιά σημασία. Έχει πει, θα νικήσω όλες τις σατανικές σκοτεινές δυνάμεις κι όλες τις σκοτεινές επιρροές. Αυτό είναι το έργο που πρέπει να πραγματοποιηθεί τώρα εν σαρκί, κι αυτό είναι επίσης το νόημα της ενσάρκωσης. Να ολοκληρώσει το στάδιο του έργου της νίκης κατά του Σατανά τις έσχατες ημέρες, προκειμένου να αφανίσει όλα τα πράγματα που ανήκουν στον Σατανά. Η νίκη του Θεού επί του Σατανά είναι μια αναπόφευκτη εξέλιξη! Στην πραγματικότητα, ο Σατανάς έχει αποτύχει προ πολλού. Όταν το ευαγγέλιο άρχισε να διαδίδεται στα εδάφη του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, δηλαδή, όταν ο ενσαρκωμένος Θεός άρχισε να εργάζεται και αυτό το έργο τέθηκε σε εφαρμογή, ο Σατανάς νικήθηκε εντελώς, διότι σκοπός της ενσάρκωσης ήταν να νικήσει τον Σατανά. Ο Σατανάς είδε ότι ο Θεός είχε και πάλι ενσαρκωθεί και είχε ξεκινήσει να επιτελεί το έργο Του, κι ότι καμιά δύναμη δεν μπορούσε να σταματήσει αυτό το έργο. Συνεπώς, έμεινε αποσβολωμένος όταν είδε αυτό το έργο, και δεν τόλμησε να κάνει άλλο έργο. Αρχικά, ο Σατανάς σκέφτηκε ότι κι ο ίδιος κατέχει άπλετη σοφία, κι έτσι διέκοπτε και ενοχλούσε το έργο του Θεού. Όμως, δεν περίμενε να έχει ενσαρκωθεί ξανά ο Θεός, κι ότι στο έργο Του, ο Θεός είχε χρησιμοποιήσει την δική του αποστασία για να εξυπηρετήσει ως αποκάλυψη και κρίση για την ανθρωπότητα, και με αυτόν τον τρόπο, να κατακτήσει την ανθρωπότητα και να τον νικήσει. Ο Θεός είναι πιο σοφός απ’ αυτόν, και το έργο Του τον ξεπερνά κατά πολύ. Συνεπώς, προηγουμένως ανέφερα το εξής: Το έργο που επιτελώ, πραγματοποιείται ως απάντηση των τεχνασμάτων του Σατανά. Στο τέλος, θα αποκαλύψω την παντοδυναμία τη δική Μου και την αδυναμία του Σατανά. Όταν ο Θεός επιτελεί το έργο Του, ο Σατανάς τον ακολουθεί κατά πόδας, ώσπου στο τέλος να νικηθεί – δεν θα ξέρει καν από πού του ήρθε! Θα συνειδητοποιήσει την αλήθεια μόνον όταν θα έχει ήδη κατατροπωθεί και συντριβεί. Εκείνη τη στιγμή, ήδη θα καίγεται στη λίμνη της φωτιάς. Δεν θα είναι τότε αρκετά πειστικό; Διότι δεν θα έχει άλλες μηχανορραφίες να χρησιμοποιήσει.

Αυτό το βήμα προς βήμα πραγματικό έργο γεμίζει την καρδιά του Θεού με θλίψη για την ανθρωπότητα, ώστε ο πόλεμός Του με τον Σατανά να συνεχίζεται για 6.000 χρόνια. Έτσι, ο Θεός είπε: «Δεν θα δημιουργήσω ξανά την ανθρωπότητα, ούτε θα ξαναδώσω εξουσία στους αγγέλους». Από τότε, όταν οι άγγελοι ήρθαν στη γη, απλώς ακολούθησαν τον Θεό για να εκτελέσουν κάποιο έργο. Ποτέ δεν έδωσε εξουσία στους αγγέλους. Πώς εκτέλεσαν το έργο τους οι άγγελοι που είδαν οι Ισραηλίτες; Παρουσιάστηκαν μέσα σε όνειρα και εξέφρασαν τον λόγο του Ιεχωβά. Όταν ο Ιησούς αναστήθηκε τρεις μέρες αφότου σταυρώθηκε, οι άγγελοι ήταν αυτοί που κύλησαν τον λίθο. Το έργο αυτό δεν έγινε από το ίδιο το Πνεύμα του Θεού. Μόνον οι άγγελοι έκαναν τέτοιου είδους έργο. Έπαιζαν υποστηρικτικό ρόλο και δεν είχαν καμία εξουσία, διότι ο Θεός δεν θα τους έδινε ποτέ ξανά εξουσία. Οι άνθρωποι που ο Θεός χρησιμοποίησε στη γη, αφού εργάστηκαν για κάποιο διάστημα, πήραν τη θέση του Θεού και είπαν: «Θέλω να υπερβώ το σύμπαν! Θέλω να σταθώ στον τρίτο ουρανό! Θέλουμε τις βασιλείες της ύψιστης δύναμης!» Μετά από αρκετές ημέρες εργασίας, θα γίνονταν υπερόπτες. Θέλησαν την ύψιστη δύναμη στη γη, θέλησαν να εγκαθιδρύσουν ένα άλλο έθνος, θέλησαν τα πάντα να υποταχθούν σ’ αυτούς και θέλησαν να σταθούν στον τρίτο ουρανό. Δεν γνωρίζεις ότι είσαι απλώς ένας άνθρωπος, τον οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός; Πώς μπορείς να ανυψωθείς στον τρίτο ουρανό; Ο Θεός έρχεται στη γη να εργαστεί, σιωπηλά και χωρίς φασαρία, και στη συνέχεια φεύγει αφού ολοκληρώσει αθόρυβα το έργο Του. Ποτέ δεν φωνάζει, όπως κάνουν οι άνθρωποι, αλλά, αντιθέτως, πραγματικά υλοποιεί το έργο Του. Ούτε μπαίνει ποτέ στην εκκλησία και φωνάζει «Θα σας αφανίσω όλους! Θα σας καταραστώ και θα σας παιδεύσω!» Απλώς επιτελεί το δικό Του έργο, και φεύγει μόλις τελειώσει. Αυτοί οι θρησκευόμενοι πάστορες που θεραπεύουν τους αρρώστους, εκβάλλουν δαίμονες, κάνουν κήρυγμα στους άλλους από τον άμβωνα, βγάζουν μακριούς και πομπώδεις λόγους και συζητούν εξωπραγματικά θέματα, είναι υπερόπτες μέχρι το κόκαλο! Είναι απόγονοι του αρχαγγέλου!

Μετά την επιτέλεση του 6.000 ετών έργου μέχρι σήμερα, ο Θεός έχει ήδη αποκαλύψει πολλές από τις πράξεις Του, κυρίως για να νικήσει τον Σατανά και να σώσει όλη την ανθρωπότητα. Χρησιμοποιεί αυτή την ευκαιρία για να επιτρέψει στα πάντα στον ουρανό, στη γη, μέσα στις θάλασσες, αλλά και στο πιο ασήμαντο αντικείμενο της δημιουργίας του Θεού στη γη, να δει την παντοδυναμία του Θεού και όλες τις πράξεις Του. Αρπάζει την ευκαιρία να νικήσει τον Σατανά, για να αποκαλύψει όλες Του τις πράξεις στην ανθρωπότητα, και για να επιτρέψει στους ανθρώπους να καταστούν ικανοί να Τον δοξάζουν και να εξυμνήσουν τη σοφία Του που νίκησε τον Σατανά. Τα πάντα στη γη, στον ουρανό, μέσα στις θάλασσες, Του αποδίδουν τιμή, δοξάζουν την παντοδυναμία Του, όλες Του τις πράξεις και φωνάζουν το άγιο όνομά Του. Αυτό είναι η απόδειξη ότι νίκησε τον Σατανά· είναι η απόδειξη ότι κατέκτησε τον Σατανά· και το σημαντικότερο, είναι η απόδειξη ότι έσωσε την ανθρωπότητα. Ολόκληρη η δημιουργία του Θεού, Του αποδίδει τιμή, Τον δοξάζει που νίκησε τον εχθρό Του και επέστρεψε νικητής και Τον δοξάζει ως τον μεγάλο νικηφόρο Βασιλιά. Σκοπός Του δεν ήταν μόνο να νικήσει τον Σατανά, κι έτσι, το έργο Του συνεχίστηκε για 6.000 χρόνια. Χρησιμοποιεί τη νίκη επί του Σατανά, για να σώσει την ανθρωπότητα. Χρησιμοποιεί τη νίκη επί του Σατανά, για να αποκαλύψει όλες τις πράξεις Του και όλη τη δόξα Του. Θα αποκτήσει δόξα, και όλες οι στρατιές των αγγέλων θα δουν όλη τη δόξα Του. Οι αγγελιοφόροι του ουρανού, οι άνθρωποι πάνω στη γη και όλα τα δημιουργήματα στη γη θα δουν τη δόξα του Δημιουργού. Αυτό είναι το έργο που επιτελεί. Η δημιουργία Του στον ουρανό και στη γη θα δουν επίσης την δόξα Του, και θα επιστρέψει θριαμβευτής αφού νικήσει ολοκληρωτικά τον Σατανά και επιτρέψει στην ανθρωπότητα να Τον δοξάσει. Έτσι, θα πραγματοποιήσει με επιτυχία και τις δύο αυτές πτυχές. Στο τέλος, όλη η ανθρωπότητα θα κατακτηθεί από Εκείνον, και θα αφανίσει όλους όσοι εναντιώνονται ή επαναστατούν, δηλαδή, θα αφανίσει όλους αυτούς που ανήκουν στον Σατανά. Βλέπεις όλες αυτές τις πράξεις του Θεού τώρα, εντούτοις συνεχίζεις να αντιστέκεσαι, να επαναστατείς και να μην υποτάσσεσαι. Κρύβεις πολλά μέσα σου και κάνεις ό,τι θέλεις. Ακολουθείς τις δικές σου επιθυμίες και προτιμήσεις – αυτό είναι αποστασία· είναι εναντίωση. Η πίστη στον Θεό που εκδηλώνεται για τη σάρκα, για τις επιθυμίες κάποιου, για τις προσωπικές προτιμήσεις κάποιου, για τον κόσμο και για τον Σατανά, είναι βρόμικη· είναι εναντίωση και αποστασία. Υπάρχουν όλα τα διαφορετικά είδη πίστης τώρα: Μερικοί αναζητούν καταφύγιο από την καταστροφή, άλλοι αναζητούν να αποκτήσουν ευλογίες, ενώ άλλοι επιθυμούν να κατανοήσουν μυστήρια κι επίσης άλλοι προσπαθούν να αποκτήσουν χρήματα. Όλες αυτές είναι μορφές αποστασίας· όλες αποτελούν βλασφημία! Όταν λέμε ότι κάποιος εναντιώνεται ή επαναστατεί, δεν αναφερόμαστε σε αυτά τα πράγματα; Πολλοί άνθρωποι τώρα γκρινιάζουν, διαμαρτύρονται ή ασκούν κριτική. Όλα αυτά τα κάνουν οι πονηροί. Είναι ανθρώπινη εναντίωση και αποστασία. Τέτοιοι άνθρωποι κατέχονται και καταλαμβάνονται από τον Σατανά. Οι άνθρωποι που αποκτά ο Θεός, είναι αυτοί που υποτάσσονται σ’ Εκείνον εντελώς· αυτοί που έχουν διαφθαρεί από τον Σατανά, αλλά έχουν σωθεί κι έχουν κατακτηθεί από το έργο Του τώρα· που έχουν υποστεί δοκιμασίες και στο τέλος έχουν αποκτηθεί εντελώς από τον Θεό και δεν ζουν πια υπό την σφαίρα επιρροής του Σατανά, και έχουν απελευθερωθεί από την αδικία· που είναι πρόθυμοι να βιώσουν την αγιότητα – αυτοί είναι οι πιο άγιοι άνθρωποι. Αυτοί είναι οι άγιοι. Αν οι τρέχουσες πράξεις σου δεν ταιριάζουν με κάποιο μέρος των απαιτήσεων του Θεού, θα εξαλειφθείς. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Όλα γίνονται με βάση το σήμερα. Αν και σε έχει προκαθορίσει και επιλέξει, οι σημερινές σου πράξεις θα καθορίσουν την κατάληξή σου. Αν δεν προφτάσεις τώρα, θα εξαλειφθείς. Αν δεν προφτάσεις τώρα, πώς μπορείς ακόμα και να ελπίζεις[α] ότι θα προφτάσεις αργότερα; Τώρα που ένα τέτοιο θαύμα έχει παρουσιαστεί μπροστά σου, ακόμα δεν πιστεύεις; Τότε, πώς θα πιστέψεις σ’ Εκείνον αργότερα, όταν τελειώσει το έργο Του και δεν κάνει άλλο τέτοιο έργο; Σε αυτό το σημείο, θα είναι ακόμα πιο αδύνατο για σένα να Τον ακολουθήσεις! Αργότερα, ο Θεός θα βασιστεί στην στάση και στην γνώση σου απέναντι στο έργο του ενσαρκωμένου Θεού και στην εμπειρία σου, για να καθορίσει αν είσαι αμαρτωλός ή δίκαιος, ή για να καθορίσει αν έχεις οδηγηθεί στην τελείωση ή έχεις εξαλειφθεί. Πρέπει να δεις καθαρά τώρα. Έτσι εργάζεται το Άγιο Πνεύμα: καθορίζει την κατάληξή σου σύμφωνα με την συμπεριφορά σου σήμερα. Ποιος προφέρει τους σημερινούς λόγους; Ποιος επιτελεί το σημερινό έργο; Ποιος αποφασίζει ότι θα εξαλειφθείς σήμερα; Ποιος αποφασίζει να σε οδηγήσει στην τελείωση; Δεν είμαι Εγώ ο ίδιος που το κάνει αυτό; Εγώ είμαι Αυτός που προφέρει αυτούς τους λόγους. Εγώ είμαι Αυτός που πραγματοποιεί αυτό το έργο. Η κατάρα, η παίδευση και η κρίση των ανθρώπων είναι όλα μέρος του δικού Μου έργου. Στο τέλος, η εξάλειψή σου θα είναι επίσης δικό Μου έργο. Όλα είναι δική Μου δουλειά! Το να σε οδηγήσω στην τελείωση είναι δική Μου δουλειά, και το να σε αφήσω να απολαύσεις ευλογίες είναι επίσης δική Μου δουλειά. Όλο αυτό είναι δικό Μου έργο. Η κατάληξή σου δεν προκαθορίστηκε από τον Ιεχωβά. Καθορίζεται από τον Θεό σήμερα. Καθορίζεται τώρα. Δεν προκαθορίστηκε πριν τη δημιουργία του κόσμου. Κάποιοι παράλογοι άνθρωποι λένε: «Ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα μάτια Σου και δεν με βλέπεις όπως θα έπρεπε να με δεις. Στο τέλος, θα δεις πώς το Πνεύμα φανερώνει τα πάντα.» Αρχικά, ο Ιησούς επέλεξε τον Ιούδα για μαθητή Του. Οι άνθρωποι σκέπτονται: «ο Ιησούς έκανε λάθος μαζί του. Πώς μπορούσε να επιλέξει έναν μαθητή που θα Τον πρόδιδε;» Στην αρχή, ο Ιούδας δεν είχε πρόθεση να προδώσει τον Ιησού. Αυτό απλώς έγινε αργότερα. Τότε, ο Ιησούς είχε κοιτάξει τον Ιούδα αρκετά ευνοϊκά. Τον έκανε να Τον ακολουθήσει και τον όρισε υπεύθυνο για τα οικονομικά ζητήματα. Αν γνώριζε ότι ο Ιούδας θα υπεξαιρούσε χρήματα, δεν θα τον άφηνε υπεύθυνο για τα χρήματα. Κάποιος μπορεί να πει ότι ο Ιησούς αρχικά δεν γνώριζε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν διεφθαρμένος και δόλιος, και εξαπατούσε τους αδελφούς και τις αδελφές του. Αργότερα, αφού ο Ιούδας είχε ακολουθήσει για κάποιο διάστημα, ο Ιησούς είδε ότι εξαπατά τους αδελφούς και τις αδελφές του, αλλά και τον Θεό. Επίσης, οι άνθρωποι ανακάλυψαν ότι εκείνος πάντα ξόδευε χρήματα από το ταμείο, κι έτσι το είπαν στον Ιησού. Μόνον τότε ο Ιησούς τα έμαθε όλα αυτά. Επειδή ο Ιησούς επρόκειτο να πραγματοποιήσει το έργο της σταύρωσης και χρειαζόταν κάποιον να Τον προδώσει, κι επειδή ο Ιούδας τύχαινε να ταιριάζει ακριβώς σ’ αυτόν τον ρόλο, ο Ιησούς είπε: «Υπάρχει κάποιος ανάμεσά μας που θα Με προδώσει. Ο Υιός του Ανθρώπου θα χρησιμοποιήσει αυτή την προδοσία για να σταυρωθεί και σε τρεις μέρες ν’ αναστηθεί.» Στην πραγματικότητα, ο Ιησούς τότε δεν επέλεξε τον Ιούδα για να τον προδώσει. Αντιθέτως, ευχόταν ο Ιούδας να είναι ένας πιστός μαθητής. Απροσδόκητα, ο Ιούδας αποδείχτηκε ένας άπληστος αχρείος που πρόδωσε τον Κύριο, κι Εκείνος χρησιμοποίησε αυτή την κατάσταση για να επιλέξει τον Ιούδα γι’ αυτό το έργο. Αν και οι δώδεκα μαθητές του Ιησού ήταν όλοι πιστοί, και δεν υπήρχε κανείς σαν τον Ιούδα ανάμεσά τους, το άτομο που θα πρόδιδε τον Ιησού θα ήταν τελικά κάποιος εκτός των μαθητών. Όμως, έτυχε τότε να υπάρχει κάποιος ανάμεσά τους που του άρεσε να δωροδοκείται – ο Ιούδας. Έτσι, ο Ιησούς χρησιμοποίησε αυτόν τον άνδρα για να ολοκληρώσει το έργο Του. Πόσο απλό ήταν αυτό! Ο Ιησούς δεν το προκαθόρισε στην αρχή του έργου Του. Πήρε αυτή την απόφαση μόνον όταν τα πράγματα είχαν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο στάδιο. Αυτό ήταν απόφαση του Ιησού, συγκεκριμένα, απόφαση του ίδιου του Πνεύματος του Θεού. Τότε, ο Ιησούς ήταν Εκείνος που επέλεξε τον Ιούδα. Όταν αργότερα ο Ιούδας πρόδωσε τον Ιησού, αυτό ήταν πράξη του Αγίου Πνεύματος, προκειμένου να εξυπηρετήσει τον δικό Του σκοπό. Τότε ήταν έργο του Αγίου Πνεύματος. Όταν ο Ιησούς επέλεξε τον Ιούδα, δεν είχε ιδέα ότι εκείνος θα Τον πρόδιδε. Γνώριζε μόνο ότι ήταν ο Ιούδας ο Ισκαριώτης. Η κατάληξή σας έχει επίσης καθοριστεί σύμφωνα με το βαθμό της υποταγής σας σήμερα, και σύμφωνα με το επίπεδο ανάπτυξης της ζωής σας, κι όχι σύμφωνα με την ιδέα στις ανθρώπινες συλλήψεις η οποία είχε προκαθοριστεί κατά τη δημιουργία του κόσμου. Πρέπει να έχεις ξεκάθαρη αντίληψη γι’ αυτά τα πράγματα. Ολόκληρο αυτό το έργο δεν επιτελείται σύμφωνα με τις δικές σου φαντασιώσεις.

Υποσημειώσεις:

α. Το αρχικό κείμενο δεν περιέχει τη φράση «ακόμα και να ελπίζεις».

Προηγούμενο: Η αληθινή ιστορία πίσω από το έργο της Εποχής της Λύτρωσης

Επόμενο: Περί ονομασιών και ταυτότητας

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Α'

Η εξουσία του Θεού (Α') Οι διάφορες πρόσφατες συναναστροφές Mου αφορούσαν το έργο του Θεού, τη διάθεση του Θεού και τον ίδιο τον Θεό. Αφού...

Η προέλευση και ανάπτυξη της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού

Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού έκανε την εμφάνισή της λόγω της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού – του Κυρίου Ιησού Χριστού που έχει επιστρέψει – του Χριστού των εσχάτων ημερών, υπό την δίκαιη κρίση και παίδευσή Του. Η εκκλησία αποτελείται από όλους όσους πραγματικά αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών και τους έχει κατακτήσει και σώσει ο λόγος του Θεού. Ιδρύθηκε εξ ολοκλήρου από τον Παντοδύναμο Θεό τον ίδιο, με οδηγό και ποιμένα τον ίδιο, και σε καμία περίπτωση δεν ιδρύθηκε από κάποιον άνθρωπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο