38. Πώς εκδηλώνεται η αλλαγή διάθεσης;

Σχετικά λόγια του Θεού:

Το κατά πόσο μπορεί η διάθεσή σου να αλλάξει εξαρτάται από το αν συμβαδίζεις ή όχι με τον παρόντα λόγο του Αγίου Πνεύματος και έχεις γνήσια κατανόηση του λόγου αυτού. Αυτό διαφέρει από ό,τι καταλαβαίνατε παλιότερα. Αυτό που καταλάβαινες σχετικά με την αλλαγή στη διάθεση παλιότερα ήταν ότι εσύ, που βιάζεσαι να κρίνεις, μέσω της πειθαρχίας του Θεού δεν μιλάς πλέον απρόσεκτα. Αλλά αυτή είναι μόνο μία πτυχή της αλλαγής, και τώρα το πιο κρίσιμο σημείο είναι να ακολουθήσεις την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Ακολουθείς ό,τι λέει ο Θεός. Υπακούς σε ό,τι Σου λέει. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αλλάξουν τη διάθεσή τους οι ίδιοι. Πρέπει να υποστούν την κρίση και την παίδευση, τον πόνο και το ραφινάρισμα του λόγου του Θεού, ή να αντιμετωπιστούν, να πειθαρχηθούν και να κλαδευτούν από τον λόγο Του. Μόνο μετά απ’ αυτό μπορούν να επιτύχουν υπακοή και αφοσίωση στον Θεό, και δεν θα προσπαθήσουν να Τον εξαπατήσουν και να Τον αντιμετωπίσουν επιπόλαια. Μόνο μετά το ραφινάρισμα μέσα από τον λόγο του Θεού έχουν οι άνθρωποι μια αλλαγή στη διάθεση. Μόνον όσοι υφίστανται την έκθεση, την κρίση, την πειθαρχία, και την αντιμετώπιση του λόγου Του δεν τολμούν πια να κάνουν διάφορα πράγματα με απερισκεψία, και γίνονται ήρεμοι και συγκεντρωμένοι. Το πιο σημαντικό είναι ότι μπορούν να υπακούσουν στον παρόντα λόγο του Θεού και να υπακούσουν στο έργο του Θεού, και ακόμα κι αν δεν συμφωνεί με τις ανθρώπινες αντιλήψεις, μπορούν να παραμερίσουν αυτές τις αντιλήψεις και πρόθυμα να υποταχθούν. Όταν έχει μιλήσει κάποιος στο παρελθόν για μια αλλαγή στη διάθεση, αυτό έχει γίνει κυρίως όταν ο άνθρωπος εγκατέλειψε τον εαυτό του, επέτρεψε στη σάρκα να υποφέρει, πειθάρχησε το σώμα του, και απάλλαξε τον εαυτό του από τις σαρκικές προτιμήσεις. Αυτό είναι ένα είδος αλλαγής στη διάθεση. Οι άνθρωποι τώρα γνωρίζουν ότι η πραγματική έκφραση μιας αλλαγής στη διάθεση είναι να υπακούει κανείς στον παρόντα λόγο του Θεού, καθώς και να μπορεί να έχει πραγματική κατανόηση του νέου έργου Του. Με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι θα μπορούν να απαλλαγούν από την προηγούμενη κατανόηση που είχαν για τον Θεό, η οποία διαμορφώθηκε από τις δικές τους αντιλήψεις, και να επιτύχουν μια πραγματική κατανόηση Του και υπακοή σε Αυτόν. Μόνο αυτό είναι μια πραγματική έκφραση αλλαγής στη διάθεση.

από «Εκείνοι, η διάθεση των οποίων έχει αλλάξει, είναι εκείνοι που έχουν εισέλθει στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Οι άνθρωποι μπορεί να συμπεριφέρονται καλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως κατέχουν την αλήθεια. Ο ζήλος των ανθρώπων δεν μπορεί παρά να τους κάνει να συμμορφώνονται στο δόγμα και να ακολουθούν κανονισμούς· άνθρωποι που δεν κατέχουν την αλήθεια δεν έχουν τρόπο να λύσουν ουσιαστικά προβλήματα, και το δόγμα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αλήθεια. Αυτοί που έχουν βιώσει μια αλλαγή στη διάθεσή τους είναι διαφορετικοί. Αυτοί που έχουν βιώσει μια αλλαγή στη διάθεσή τους έχουν κατανοήσει την αλήθεια, μπορούν να κρίνουν όλα τα θέματα, γνωρίζουν πώς να ενεργούν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, πώς να ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές της αλήθειας, πώς να ενεργούν ώστε να ικανοποιήσουν τον Θεό και αντιλαμβάνονται τη φύση της διαφθοράς που αποκαλύπτουν. Όταν οι δικές τους ιδέες και συλλήψεις αποκαλύπτονται, είναι σε θέση να κρίνουν και να απαρνηθούν τη σάρκα. Έτσι εκφράζεται μια αλλαγή στη διάθεση. Το κυριότερο σχετικά με μια αλλαγή στη διάθεση είναι πως έχουν κατανοήσει ξεκάθαρα την αλήθεια, κι όταν υλοποιούν πράγματα, κάνουν πράξη την αλήθεια με σχετική ακρίβεια και η διαφθορά τους δεν αποκαλύπτεται τόσο συχνά. Γενικά, οι άνθρωποι των οποίων η διάθεση έχει αλλάξει, φαίνονται ιδιαίτερα λογικοί και οξυδερκείς και, λόγω του ότι κατανοούν την αλήθεια, δεν επιδεικνύουν τόση αυταρέσκεια και αλαζονεία. Μπορούν να διακρίνουν και να αντιλαμβάνονται πολλή από τη διαφθορά που αποκαλύπτεται, κι έτσι δεν γίνονται αλαζονικοί. Είναι σε θέση να έχουν μετρημένη κατανόηση του ποια είναι η θέση του ανθρώπου, πώς να συμπεριφέρεται λογικά, πώς να είναι ευσυνείδητος, τι να λέει και τι όχι, και τι να λέει και να κάνει ανάλογα με το άτομο. Γι’ αυτό και λέγεται πως τέτοιου είδους άνθρωποι είναι σχετικά λογικοί. Όσοι έχουν αλλαγή στη διάθεσή τους πραγματικά βιώνουν την ομοιότητα ενός ανθρώπου και κατέχουν την αλήθεια. Είναι πάντα σε θέση να μιλούν και να βλέπουν τα πράγματα σύμφωνα με την αλήθεια, και έχουν αρχές σε οτιδήποτε κάνουν· δεν υπόκεινται στην επιρροή κανενός ανθρώπου, ζητήματος ή πράγματος, έχουν όλοι τις δικές τους απόψεις και μπορούν να διατηρούν τις αρχές της αλήθειας. Η διάθεσή τους είναι σχετικά σταθερή, εκείνοι δεν αμφιταλαντεύονται, και ανεξάρτητα από την κατάστασή τους, κατανοούν πώς να κάνουν το καθήκον τους όπως αρμόζει και πώς να ενεργούν για να ικανοποιήσουν τον Θεό. Αυτοί των οποίων η διάθεση έχει αλλάξει δεν επικεντρώνονται στο τι να κάνουν ώστε να φαίνονται καλοί σε επιφανειακό επίπεδο – έχουν εσωτερική διαύγεια στο τι να κάνουν για να ικανοποιήσουν τον Θεό. Συνεπώς, μπορεί εξωτερικά να μη φαίνονται τόσο ενθουσιώδεις ούτε σαν να έχουν κάνει κάτι σπουδαίο, μα όλα όσα κάνουν είναι γεμάτα νόημα, είναι πολύτιμα κι έχουν πρακτικά αποτελέσματα. Αυτοί των οποίων η διάθεση έχει αλλάξει είναι βέβαιο πως κατέχουν μεγάλο μέρος της αλήθειας – αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί από την οπτική τους στα ζητήματα και τις αρχές τους στις πράξεις τους. Όσοι δεν κατέχουν την αλήθεια δεν υπέστησαν απολύτως καμία αλλαγή στη διάθεσή τους. Αυτό δεν σημαίνει πως οι άνθρωποι που είναι ώριμοι και έμπειροι ως προς την ανθρώπινη φύση τους θα βιώσουν απαραίτητα αλλαγή στη διάθεση· αναφέρεται κυρίως στις περιπτώσεις στις οποίες κάποια από τα σατανικά δηλητήρια μέσα στη φύση των ανθρώπων αλλάζουν λόγω της γνώσης του Θεού και της κατανόησης της αλήθειας. Δηλαδή, τα σατανικά αυτά δηλητήρια καθαίρονται, και η αλήθεια που εκφράζεται από τον Θεό ριζώνει μέσα στους ανθρώπους αυτούς, γίνεται η ζωή τους και γίνεται το θεμέλιο της ύπαρξής τους. Μόνο τότε γίνονται νέοι άνθρωποι και, ως εκ τούτου, αλλάζει η διάθεσή τους. Μια αλλαγή στη διάθεση δεν σημαίνει πως η εξωτερική διάθεση των ανθρώπων είναι ταπεινότερη από πριν, πως ήταν αλαζόνες αλλά τώρα μιλούν λογικά ή πως δεν άκουγαν κανέναν αλλά τώρα είναι σε θέση να ακούν τους άλλους – τέτοιες εξωτερικές αλλαγές δεν μπορεί να χαρακτηριστούν μεταμορφώσεις της διάθεσης. Φυσικά, και οι αλλαγές στη διάθεση περιλαμβάνουν αυτές τις καταστάσεις, αλλά το κυριότερο είναι πως έχει αλλάξει εσωτερικά η ζωή τους. Η αλήθεια που εκφράζεται από τον Θεό γίνεται η ίδια τους η ζωή, τα σατανικά δηλητήρια μέσα τους εξαλείφονται, οι απόψεις τους έχουν αλλάξει εντελώς και καμιά τους δεν βρίσκεται σε αρμονία με αυτές του κόσμου. Βλέπουν τις μηχανορραφίες και τα δηλητήρια του μεγάλου κόκκινου δράκοντα ξεκάθαρα· έχουν κατανοήσει την πραγματική ουσία της ζωής. Έτσι οι αξίες της ζωής τους έχουν αλλάξει –αυτή είναι και η πιο θεμελιώδης αλλαγή και η ουσία μιας αλλαγής στη διάθεση.

από «Η διαφορά μεταξύ των εξωτερικών αλλαγών και των αλλαγών στη διάθεση» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

Οι αλλαγές στη διάθεση έχουν ένα χαρακτηριστικό. Δηλαδή, την ικανότητα να δέχεται κανείς την αλήθεια και να υποτάσσεται σε αυτό που είναι σωστό και συνάδει με την αλήθεια. Ασχέτως ποιος σου κάνει προτάσεις, αν είναι νέος ή γέρος, αν τα πηγαίνετε καλά και αν υπάρχει κακία μεταξύ σας, εφόσον αυτό που σου λέει είναι σωστό και συνάδει με την αλήθεια και είναι επωφελές για το έργο της οικογένειας του Θεού, τότε εσύ μπορείς να το υιοθετήσεις και να το δεχθείς, και να μην επηρεαστείς από άλλους παράγοντες. Αυτή είναι η πρώτη πτυχή του εν λόγω χαρακτηριστικού. Μια άλλη είναι η ικανότητα να αναζητάς την αλήθεια όποτε αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα. Για παράδειγμα, αν αντιμετωπίζεις ένα νέο πρόβλημα που κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει, μπορείς να αναζητήσεις την αλήθεια, να δεις τι θα πρέπει να κάνεις ώστε να κάνεις το ζήτημα να συνάδει με τις αρχές της αλήθειας και να πληροί τις απαιτήσεις του Θεού. Μια ακόμα πτυχή είναι η απόκτηση της ικανότητας να νοιάζεσαι για το θέλημα του Θεού. Το πώς θα πρέπει να νοιάζεσαι για το θέλημά Του εξαρτάται από το καθήκον που εκτελείς και τις απαιτήσεις που έχει ο Θεός από σένα κατά την εκτέλεση του καθήκοντός σου. Πρέπει να κατανοήσεις την εξής αρχή: Να πραγματοποιείς το καθήκον σου σύμφωνα με αυτό που απαιτεί ο Θεός, και να το πραγματοποιείς για να ικανοποιείς τον Θεό. Πρέπει επίσης να κατανοείς το θέλημα του Θεού, να κατανοείς ποιο αποτέλεσμα είναι το επιθυμητό αναφορικά με το καθήκον σου, όπως και πρέπει να είσαι σε θέση να ενεργείς με υπευθυνότητα και αφοσίωση. Όλοι αυτοί είναι τρόποι για να νοιάζεσαι για το θέλημα του Θεού. Αν δεν ξέρεις πώς να νοιάζεσαι για το θέλημα του Θεού σ’ αυτό που κάνεις, πρέπει να κάνεις κάποια αναζήτηση προκειμένου να το καταφέρεις και να Τον ικανοποιήσεις. Αν μπορέσετε να κάνετε πράξη αυτές τις τρεις αρχές, να συγκρίνετε τον τρόπο με τον οποίο ζείτε πράγματι σύμφωνα μ’ αυτές και να βρείτε κάποιο μονοπάτι να τις κάνετε πράξη, τότε θα χειρίζεστε τα ζητήματα βάσει αρχών. Ό,τι κι αν συναντάτε και ό,τι προβλήματα κι αν καλείστε να αντιμετωπίσετε, πρέπει πάντα να αναζητάτε τις αρχές βάσει των οποίων θα πρέπει να ασκείστε, τις λεπτομέρειες που περιλαμβάνει η καθεμιά τους και το πώς θα πρέπει να γίνουν πράξη, ώστε να μην παραβιάζετε τις αρχές. Μόλις κατανοήσετε ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα, θα μπορέσετε φυσικά να κάνετε πράξη την αλήθεια.

από «Μόνο κάνοντας πράξη την αλήθεια μπορείτε να απαλλαχτείτε από τα δεσμά μιας διεφθαρμένης διάθεσης» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

Προηγούμενο: 37. Τι σημαίνει αλλαγή διάθεσης;

Επόμενο: 39. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ αλλαγής διάθεσης και καλής συμπεριφοράς;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger

Σχετικό περιεχόμενο

Ερώτηση 5: Ο Κύριος Ιησούς ήταν ο ενσαρκωμένος Θεός. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Τώρα γίνεστε μάρτυρες ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Κύριος Ιησούς που επέστρεψε ενσαρκωμένος, αλλά οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι λένε ότι αυτός, στον οποίο πιστεύετε, είναι απλώς ένα ανθρώπινο ον, λένε ότι έχετε εξαπατηθεί. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε κάτι τέτοιο. Αλλά και τον καιρό εκείνον που ο Κύριος Ιησούς ενσαρκώθηκε και ήρθε να επιτελέσει το έργο της λύτρωσης, οι Ιουδαίοι Φαρισαίοι έλεγαν, και αυτοί, ότι Αυτός ήταν απλά ένας άνθρωπος, λέγοντας ότι όποιος πίστευε σ’ Αυτόν ήταν θύμα εξαπάτησης. Επομένως, θα θέλαμε να αναζητήσουμε τη συγκεκριμένη πτυχή της αλήθειας σχετικά με την ενσάρκωση του Θεού. Τι ακριβώς είναι η ενσάρκωση και ποια είναι η ουσία της ενσάρκωσης; Παρακαλούμε, συναναστραφείτε μαζί μας πάνω σ’ αυτό το θέμα.

Απαντήση: Η πίστη σας ότι ο Κύριος Ιησούς είναι η ενσάρκωση του Θεού δεν είναι λάθος. Αλλά γιατί εσείς πιστεύετε στον Κύριο Ιησού; Βλέπετε...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο