Ερώτηση 18: Καταθέτετε ότι, κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός εκφράζει την αλήθεια και επιτελεί το έργο της κρίσης και του εξαγνισμού του ανθρώπου —πώς ακριβώς, λοιπόν, ο Θεός κρίνει, εξαγνίζει και σώζει τον άνθρωπο;

Απαντήση:

Οι άνθρωποι που αναζητούν και εξετάζουν την αληθινή οδό θέλουν να καταλάβουν πώς ο Παντοδύναμος Θεός επιτελεί το έργο της κρίσεώς Του τις έσχατες ημέρες. Ο Παντοδύναμος Θεός έχει μιλήσει πολύ σχετικά με αυτήν την πλευρά της αλήθειας. Ας διαβάσουμε μερικά αποσπάσματα του λόγου του Θεού.

Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Όταν ενσαρκώνεται ο Θεός αυτήν τη φορά, το έργο Του είναι να εκφράσει τη διάθεσή Του, κυρίως μέσα από παίδεμα και κρίση. Έχοντας αυτό ως θεμελιώδη λίθο, φέρνει περισσότερη αλήθεια στον άνθρωπο, δείχνει περισσότερους τρόπους άσκησης και συνεπώς πετυχαίνει τον στόχο Του να κατακτήσει τον άνθρωπο, και να τον λυτρώσει από τη διεφθαρμένη διάθεσή του. Αυτό βρίσκεται πίσω από το έργο του Θεού στην Εποχή της Βασιλείας» (Πρόλογος του βιβλίου «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Τις έσχατες ημέρες, ο Χριστός χρησιμοποιεί μια ποικιλία από αλήθειες για να διδάξει τον άνθρωπο, να εκθέσει την ουσία του ανθρώπου και να αναλύσει τα λόγια και τις πράξεις του. Αυτά τα λόγια εμπεριέχουν διάφορες αλήθειες, όπως το καθήκον του ανθρώπου, πώς θα πρέπει να υπακούει τον Θεό, πώς θα πρέπει να είναι πιστός σ’ Εκείνον, πώς οφείλει να βιώνει την κανονική ανθρώπινη φύση, καθώς και τη σοφία και τη διάθεση του Θεού, και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα λόγια απευθύνονται στην ουσία του ανθρώπου και στη διεφθαρμένη διάθεσή του. Συγκεκριμένα, αυτά τα λόγια που εκθέτουν το πώς ο άνθρωπος αποστρέφεται τον Θεό, λέγονται σε σχέση με το πώς ο άνθρωπος αποτελεί ενσάρκωση του Σατανά και μια εχθρική δύναμη απέναντι στον Θεό. Αναλαμβάνοντας το έργο της κρίσης Του, ο Θεός δεν καθιστά απλώς σαφή τη φύση του ανθρώπου με λίγα μόνο λόγια· εκθέτει, αντιμετωπίζει και κλαδεύει μακροπρόθεσμα. Αυτές οι μέθοδοι έκθεσης, αντιμετώπισης και κλαδέματος δεν μπορούν να αντικατασταθούν με συνηθισμένα λόγια, αλλά με την αλήθεια, την οποία ο άνθρωπος δεν κατέχει καθόλου. Μονάχα τέτοιου είδους μέθοδοι θεωρούνται ως κρίση· μόνο μέσω μιας τέτοιας κρίσης μπορεί ο άνθρωπος να υποταχθεί και να πειστεί πλήρως να είναι υποταγμένος στον Θεό και, επιπλέον, να αποκτήσει αληθινή γνώση του Θεού. Αυτό που αποφέρει το έργο της κρίσης είναι η κατανόηση του ανθρώπου για το αληθινό πρόσωπο του Θεού και για την αλήθεια σχετικά με τη δική του παρακοή. Το έργο της κρίσης δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να κατανοήσει μεγάλο μέρος από το θέλημα του Θεού, τον σκοπό του έργου του Θεού, και τα μυστήρια που παραμένουν ακατανόητα γι’ αυτόν. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αναγνωρίσει και να μάθει τη διεφθαρμένη ουσία του και τις ρίζες της διαφθοράς του, καθώς επίσης και να ανακαλύψει την ασχήμια του. Αυτές οι επιδράσεις προκαλούνται από το έργο της κρίσης, διότι η ουσία αυτού του έργου είναι στην πραγματικότητα το έργο του ανοίγματος της αλήθειας, της οδού και της ζωής του Θεού σε όλους όσοι πιστεύουν σ’ Εκείνον. Αυτό το έργο είναι το έργο της κρίσης που επιτελεί ο Θεός» («Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Το έργο του Θεού κατά τη διάρκεια τούτης της εποχής είναι κυρίως η παροχή των λόγων σχετικά με τη ζωή του ανθρώπου, η έκθεση της διεφθαρμένης διάθεσης του ανθρώπου και της ουσίας της φύσης του ανθρώπου, και η εξάλειψη θρησκευτικών αντιλήψεων, φεουδαρχικού και ξεπερασμένου τρόπου σκέψης, καθώς και η γνώση και ο πολιτισμός του ανθρώπου. Όλα αυτά πρέπει να απογυμνωθούν και να εξαγνιστούν μέσω των λόγων του Θεού. Κατά τις έσχατες μέρες, ο Θεός χρησιμοποιεί λόγια, και όχι σημεία και θαύματα, για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση. Χρησιμοποιεί τα λόγια Του για να εκθέσει τον άνθρωπο, να τον κρίνει, να τον παιδεύσει και να τον οδηγήσει στην τελείωση, έτσι ώστε μέσα στα λόγια του Θεού, ο άνθρωπος να καταφέρει να διακρίνει τη σοφία και την ομορφιά Του και να κατανοήσει τη διάθεσή Του, ώστε, μέσω των λόγων Tου, ο άνθρωπος να δει τις πράξεις του Θεού» («Γνωρίζοντας το έργο του Θεού σήμερα» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Ο Θεός έχει πολλά μέσα για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση. Χρησιμοποιεί κάθε λογής περιβάλλοντα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου, και χρησιμοποιεί διάφορα πράγματα για να ξεγυμνώσει τον άνθρωπο· από τη μια πλευρά, αντιμετωπίζει τον άνθρωπο, από μια άλλη, τον ξεγυμνώνει και, από μια τρίτη, τον αποκαλύπτει, ξεθάβοντας και αποκαλύπτοντας τα “μυστήρια” στα βάθη της καρδιάς του ανθρώπου και δείχνοντας στον άνθρωπο τη φύση του μέσω της αποκάλυψης πολλών από τις καταστάσεις του. Ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση μέσω πολλών μεθόδων —μέσω της αποκάλυψης, της αντιμετώπισης, του εξευγενισμού και της παίδευσης του ανθρώπου— έτσι ώστε ο άνθρωπος να μάθει ότι ο Θεός είναι πρακτικός» («Μόνο όσοι επικεντρώνονται στην άσκηση μπορούν να οδηγηθούν στην τελείωση» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού μπορούμε να δούμε ότι όταν κρίνει τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός χρησιμοποιεί πολλές πτυχές της αλήθειας και τη δίκαιη διάθεση που Εκείνος εκφράζει, προκειμένου να κρίνει, να αποκαλύψει και να καταδικάσει τη σατανική φύση του ανθρώπου, να καθαίρει και να μεταμορφώσει τη σατανική διάθεση του ανθρώπου και να τον σώσει από την επιρροή του Σατανά. Μέσα από τη μεγαλοπρεπή και οργισμένη κρίση και παίδευση του Θεού νιώθουμε σαν να ερχόμαστε ενώπιος ενωπίω μ’ Εκείνον. Καταφέρνουμε να δούμε ξεκάθαρα την ουσιαστική φύση και τα πραγματικά γεγονότα της διαφθοράς μας από τον Σατανά και καταλαβαίνουμε πραγματικά την αγία ουσία του Θεού και τη δίκαιη και απρόσβλητη διάθεση του Θεού. Μια θεοσεβούμενη καρδιά αναπτύσσεται μέσα μας και εμείς αποκτούμε πραγματική κατανόηση του Θεού, ενώ επίσης καταλαβαίνουμε ταυτόχρονα πολλές αλήθειες. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στη διάθεση της ζωής μας να μεταμορφωθεί, ώστε να μπορέσουμε τελικά να βιώσουμε την πραγματική ανθρώπινη ομοιότητα ενός έντιμου ατόμου που υπακούει τον Θεό. Όλα τα λόγια που εκφράζει ο Θεός ξεδιπλώνουν στους ανθρώπους πολλές πτυχές της αλήθειας: Τη δίκαιη διάθεση του Θεού, αυτό που έχει και είναι Αυτός, τα μυστήρια του σχεδίου της διαχείρισής Του, τις εσωτερικές πληροφορίες από τα τρία στάδια του έργου Του, τους στόχους και το θέλημα του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων, τη ρίζα της αμαρτίας και την αλήθεια της διαφθοράς της ανθρωπότητας, τον προορισμό και την κατάληξη των ανθρώπων και ούτω καθεξής. Αυτές οι αλήθειες είναι τα λόγια που μας δίνουν ζωή και η οδός της αιώνιας ζωής. Όταν διαβάζουμε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, τα νιώθουμε σαν ένα δίκοπο μαχαίρι, με τη μεγαλοπρέπεια και την οργή του Θεού να αναδύονται μέσα από κάθε λέξη και κάθε φράση. Επισημαίνουν τις αντιλήψεις που έχουμε για τον Θεό βαθιά μέσα μας, τους απαίσιους στόχους μας και τις κακόβουλες προθέσεις στην πίστη μας, ενώ αποκαλύπτονται ακόμα και οι σατανικές τοξίνες που είναι κρυμμένες στη φύση μας χωρίς να το ξέρουμε, ώστε να μπορέσουμε να δούμε ότι είμαστε ολότελα διεφθαρμένοι από τον Σατανά. Ζούμε από κάθε άποψη σύμφωνα με τις τοξίνες, τη φιλοσοφία, τη λογική και τους νόμους του Σατανά. Οι καρδιές μας είναι γεμάτες με μοχθηρία, αλαζονεία, απληστία, δόλο και άλλες σατανικές διαθέσεις. Το μόνο που βιώνουμε είναι διαβολικότητα. Έχουμε γίνει απόγονοι του Σατανά, γόνοι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, οι οποίοι επαναστατούμε και αντιστεκόμαστε στον Θεό. Αφού διαβάσουμε τα λόγια του Θεού, της κρίσεως και της αποκάλυψης, αισθανόμαστε δέος για τον Θεό, στα βάθη της καρδιάς μας νιώθουμε να μας παρατηρεί. Τα λόγια του Θεού πλήττουν κάθε πτυχή της σατανικής μας φύσης, σαν να βρισκόμαστε ενώπιος ενωπίω με Εκείνον, άλλοτε μας υπενθυμίζουν ή μας προειδοποιούν, άλλοτε μας επιπλήττουν, μας αντιμετωπίζουν ή μας πειθαρχούν. Μερικές φορές τα σφοδρά λόγια του Θεού είναι γεμάτα με θυμό, και μέσα σ’ αυτά βλέπουμε την αλήθεια της διαφθοράς μας, μας κάνουν να νιώθουμε ότι δεν έχουμε πού να κρυφτούμε και ντρεπόμαστε αφάνταστα. Ταυτοχρόνως, νιώθουμε βαθιά μέσα μας ότι τα λόγια του Θεού είναι όντως η αλήθεια, ότι είναι γεμάτα δύναμη και εξουσία, και ότι αποτελούν την αποκάλυψη της διάθεσης του Θεού και το Είναι της ζωής Του. Η αγία ουσία του Θεού δεν μπορεί να ατιμαστεί και η δίκαιη διάθεσή Του είναι απρόσβλητη. Δεν μπορούμε παρά να προσπέσουμε ενώπιον του Θεού και να μετανοήσουμε απέναντί Του. Μισούμε τη σατανική μας φύση, μας κατακλύζουν τύψεις και είμαστε πρόθυμοι να δεχθούμε την κρίση και την παίδευσή Του. Είμαστε ολότελα πεπεισμένοι και αποφασισμένοι μέσα μας να διάγουμε μια νέα ζωή για να ικανοποιήσουμε τον Θεό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της κρίσης των λόγων του Θεού στον εκλεκτό λαό Του. Αφού βιώσουν μια τέτοια κρίση και παίδευση, εκείνοι που πιστεύουν πραγματικά στον Θεό και αγαπούν την αλήθεια μπορούν να αποκτήσουν την αλήθεια και να οδηγηθούν στην τελείωση από τον Θεό. Εκείνοι που δεν αγαπούν την αλήθεια και δεν βιώνουν πραγματικά την κρίση και παίδευση του Θεού είναι καταδικασμένοι να εξαλειφθούν από τον Θεό.

Ενώ ο Θεός κρίνει και αποκαλύπτει τους ανθρώπους μέσα από τα λόγια Του, ετοιμάζει παράλληλα μια πλειάδα από συνθήκες και γεγονότα για να αντιμετωπίσει και να κλαδέψει τους ανθρώπους, να τους δοκιμάσει και να τους αποκαλύψει. Αφού βιώσουμε τα γεγονότα της κρίσης και της παίδευσης, τη συμμόρφωση και την πειθαρχία που μας βρίσκουν, αναγνωρίζουμε ότι η σατανική φύση μας και η σατανική διάθεσή μας είναι υπερβολικά ανυποχώρητες. Καθώς δαπανούμε τον εαυτό μας, υποφέρουμε και καταβάλλουμε ένα τίμημα για τον Θεό, μπορούμε ακόμα, άθελά μας, να επαναστατούμε κατά του Θεού και να Του αντιστεκόμαστε. Υπό τη δίκαιη, μεγαλοπρεπή και οργισμένη κρίση Του, βλέπουμε ξεκάθαρα την αποκρουστική σατανική εμφάνισή μας που αντιστέκεται στον Θεό. Βλέπουμε ότι είμαστε τέκνα της κολάσεως και ότι δεν μας αρμόζει να ζούμε ενώπιον του Θεού. Οι καρδιές μας σπαράσσονται από τον πόνο. Τρέμουμε από τον φόβο και δείχνουμε μεταμέλεια. Απαρνούμαστε τον εαυτό μας και τον καταριόμαστε. Όταν μετανοούμε πραγματικά ενώπιον του Θεού, Εκείνος μας δίνει τη συμπόνοια και την ανεκτικότητά Του, μας διαφωτίζει, μας φωτίζει, μας παρηγορεί και μας στηρίζει, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε τις καλές προθέσεις που έχει για εμάς η σωτηρία του Θεού, και καταφέρνουμε να γνωρίσουμε το κάλλος Του. Γινόμαστε πρόθυμοι να ζήσουμε σύμφωνα με την αλήθεια του λόγου του Θεού για να Τον παρηγορήσουμε και να Τον ικανοποιήσουμε. Η κρίση και η παίδευση του Θεού μάς αποσαφηνίζουν ποιος αρέσει σ’ Εκείνον, ποιον σώζει, οδηγεί στην τελείωση, ευλογεί, ποιον απεχθάνεται, εξαλείφει και ποιον τιμωρεί και καταριέται, κι έτσι καταλαβαίνουμε πραγματικά τη δίκαιη διάθεσή Του. Αφού βιώσουμε την κρίση και την παίδευση του Θεού, μπορούμε να καταλάβουμε πραγματικά ότι οι αλήθειες που εκφράζει ο Θεός αποτελούν κρίση της διεφθαρμένης ανθρωπότητας, αποτελούν παίδευση, παρατήρηση και κάθαρση. Ο Θεός θα πρέπει να αποκαλύψει τη δίκαιη, μεγαλοπρεπή, οργισμένη και απρόσβλητη διάθεσή Του στη σατανική φύση των ανθρώπων που αντιστέκονται στον Θεό. Μόνο έτσι θα αναπτύξουμε θεοσεβούμενη καρδιά, θα επιδιώξουμε την αλήθεια, θα αγαπήσουμε τον Θεό, θα Τον υπακούμε και θα Τον λατρεύουμε, ενώ βιώνουμε την ομοιότητα ενός αληθινού ανθρώπινου όντος και γινόμαστε μάρτυρες για τον Θεό. Αυτά είναι τα αποτελέσματα από την κρίση και παίδευση του Θεού. Τώρα, θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι, για την ολότελα διεφθαρμένη ανθρωπότητα, ο Θεός πρέπει να ενσαρκωθεί για να εκφράσει την αλήθεια και να επιτελέσει το έργο της κρίσεως, προκειμένου να την καθαίρει και να τη σώσει. Διαφορετικά, η διεφθαρμένη ανθρωπότητα είναι ανεπίδεκτη σωτηρίας. Αν στην πίστη μας σταματήσουμε μόνο στην Εποχή της Χάριτος και αρνηθούμε να δεχθούμε το έργο της κρίσεως του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, είμαστε καταδικασμένοι σε εξάλειψη και καταστροφή. Αυτό είναι απόλυτο.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ουσιώδεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας»

Προηγούμενο: Ερώτηση 17: Καταθέτετε μαρτυρία ότι ο Κύριος ενσαρκώθηκε εκ νέου για να εκφράσει την αλήθεια και να επιτελέσει το έργο της κρίσης και του εξαγνισμού του ανθρώπου κατά τις έσχατες ημέρες, αλλά οι θρησκευτικοί πάστορες και οι πρεσβύτεροι πιστεύουν ότι Αυτός θα επιστρέψει ερχόμενος μετά νεφελών, και ότι όλοι οι πιστοί θα αλλάξουν μορφή μέσα σε μια στιγμή και θα αρπαχθούν στα σύννεφα για να συναντηθούν με τον Κύριο. Έτσι ακριβώς είπε ο Παύλος: «Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανοίς, οπόθεν και προσμένομεν Σωτήρα τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, όστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γείνη σύμμορφον με το σώμα της δόξης Αυτού κατά την ενέργειαν, διά της οποίας δύναται και να υποτάξη τα πάντα εις εαυτόν» (Φιλ. 3:20-21). Ο Κύριος είναι παντοδύναμος και δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να κάνει. Ο Θεός μπορεί να μας μεταμορφώσει και να μας εξαγνίσει με μία μόνο λέξη, άρα γιατί να πρέπει να ενσαρκωθεί, προκειμένου να εκφράσει την αλήθεια και να πραγματοποιήσει ένα στάδιο του έργου της κρίσης και του εξαγνισμού του ανθρώπου;

Επόμενο: Ερώτηση 19: Καταθέτετε ότι, κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός επιτελεί το έργο της κρίσης Του για να εξαγνίσει και να σώσει ολοκληρωτικά τον άνθρωπο, αλλά αφού διάβασα τα λόγια που εξέφρασε ο Παντοδύναμος Θεός, βρίσκω ότι ορισμένα από αυτά καταδικάζουν και καταριούνται τον άνθρωπο. Αφού ο Θεός καταδικάζει και καταριέται τον άνθρωπο, δεν υποτίθεται ότι ο άνθρωπος πρόκειται να τιμωρηθεί; Πώς μπορείτε να εξακολουθείτε να λέτε ότι αυτού του είδους η κρίση εξαγνίζει και σώζει την ανθρωπότητα;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

2. Ο θρησκευτικός κόσμος πιστεύει ότι όλες οι Γραφές είναι θεόπνευστες και ότι αποτελούν, στο σύνολό τους, τα λόγια Του· αυτή η άποψη είναι λανθασμένη

Σχετικά λόγια του Θεού:Τη σήμερον ημέρα, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η Βίβλος είναι ο Θεός και ότι ο Θεός είναι η Βίβλος. Επίσης, πιστεύουν...

Ερώτηση 17: Καταθέτετε μαρτυρία ότι ο Κύριος ενσαρκώθηκε εκ νέου για να εκφράσει την αλήθεια και να επιτελέσει το έργο της κρίσης και του εξαγνισμού του ανθρώπου κατά τις έσχατες ημέρες, αλλά οι θρησκευτικοί πάστορες και οι πρεσβύτεροι πιστεύουν ότι Αυτός θα επιστρέψει ερχόμενος μετά νεφελών, και ότι όλοι οι πιστοί θα αλλάξουν μορφή μέσα σε μια στιγμή και θα αρπαχθούν στα σύννεφα για να συναντηθούν με τον Κύριο. Έτσι ακριβώς είπε ο Παύλος: «Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανοίς, οπόθεν και προσμένομεν Σωτήρα τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, όστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γείνη σύμμορφον με το σώμα της δόξης Αυτού κατά την ενέργειαν, διά της οποίας δύναται και να υποτάξη τα πάντα εις εαυτόν» (Φιλ. 3:20-21). Ο Κύριος είναι παντοδύναμος και δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να κάνει. Ο Θεός μπορεί να μας μεταμορφώσει και να μας εξαγνίσει με μία μόνο λέξη, άρα γιατί να πρέπει να ενσαρκωθεί, προκειμένου να εκφράσει την αλήθεια και να πραγματοποιήσει ένα στάδιο του έργου της κρίσης και του εξαγνισμού του ανθρώπου;

Απαντήση:Το έργο του Θεού είναι πάντα αδύνατον να συλληφθεί. Κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει ξεκάθαρα τις προφητείες του Θεού προς τους...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο