Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Κλασικά λόγια του Παντοδύναμου Θεού πάνω στο Ευαγγέλιο της Βασιλείας

(Ανθολογία)

Μέρος πρώτο

Επιλογές από κλασικά λόγια του Θεού από το Ευαγγέλιο της Βασιλείας

1Μόνο αυτός που βιώνει το έργο του Θεού πιστεύει πραγματικά στον Θεό
2Η Εμφάνιση του Θεού Έφερε μια Νέα Εποχή
3Ιδού η εμφάνιση του Θεού με την Κρίση και την Παίδευση Του
4Ο Θεός Προΐσταται της Μοίρας Όλης της Ανθρωπότητας
5Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής του ανθρώπου
6Ο Άνθρωπος Μπορεί να σωθεί Μόνο Μέσω της Διαχείρισης του Θεού
7Οι επτά κεραυνοί που προμηνύουν ότι το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού θα διαδοθεί σε ολόκληρο το σύμπαν
8Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει πάνω σε ένα «Λευκό Σύννεφο»
9Θα δείτε το πνευματικό σώμα του Ιησού όταν ο Θεός δημιουργήσει έναν νέο Ουρανό και Γη
10Όσοι δεν συμβαδίζουν με τον Χριστό, σίγουρα εναντιώνονται στον Θεό
11Πολλοί μεν οι κλητοί, λίγοι δε οι εκλεκτοί
12Θα πρέπει να αναζητήσεις τον τρόπο να συμβαδίσεις με τον Χριστό
13Είστε ένας Αληθινός Πιστός του Θεού;
14Ο Χριστός Επιτελεί το Έργο της Κρίσης Με την Αλήθεια
15Γνωρίζεις ότι ο Θεός έχει επιτελέσει κάτι σπουδαίο μεταξύ των ανθρώπων;
16Μόνο ο Χριστός των έσχατων ημερών μπορεί να δείξει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή
17Οφείλεις να ετοιμάσεις επαρκείς καλές πράξεις για τον προορισμό σου
18Γνωρίζοντας το έργο του Θεού σήμερα
19Είναι το έργο του Θεού τόσο απλό, όσο φαντάζεται ο άνθρωπος;
20Μόνον Αυτοί Που Γνωρίζουν το Έργο του Θεού Σήμερα Μπορούν να Υπηρετούν τον Θεό
21Γνώρισε το Νεότερο Έργο του Θεού και Ακολούθησε τα Βήματα του Θεού
22Η αληθινή ιστορία πίσω από το έργο στην Εποχή της Λύτρωσης
23Το Mυστήριο της Eνσάρκωσης (4)
24Η γνώση των τριών σταδίων του έργου του Θεού είναι το μονοπάτι για να γνωρίσεις τον Θεό
25Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό και το έργο Του μπορούν να Τον ευχαριστήσουν
26Πώς μπορεί ο άνθρωπος που έχει ορίσει τον Θεό σύμφωνα με τις αντιλήψεις του, να λάβει τις αποκαλύψεις του Θεού;
27Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα έχει περισσότερο ανάγκη τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού
28Οι δύο ενσαρκώσεις ολοκληρώνουν τη σημασία της ενσάρκωσης
29Η Διαφορά Μεταξύ της Διακονίας του Ενσαρκωμένου Θεού και του Καθήκοντος του Ανθρώπου

Μέρος δεύτερο

Επιλογές από λέξεις κλειδιά του Θεού από το Ευαγγέλιο της Βασιλείας