Επιλογές από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού

Επιλογές από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού

Σε αυτό το βιβλίο περιλαμβάνονται επιλογές από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού σχετικά με το έργο Του, οι οποίες καταθέτουν μαρτυρία για την εμφάνιση και το έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά την Εποχή της Βασιλείας. Κάνουν όλους εκείνους που λαχταρούν την εμφάνιση του Θεού να αναγνωρίσουν ότι ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει εδώ και πολύ καιρό πάνω σε λευκά σύννεφα, και ότι Αυτός είναι ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών —το Αρνίο το οποίο προφητεύτηκε στο Βιβλίο της Αποκάλυψης και το οποίο άνοιξε τον πάπυρο και έσπασε τις επτά σφραγίδες.

Ομιλίες του Χριστού

Λήψη