Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Κατηγορίες

recital-kingdom-selection
Ομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών (Ανθολογία)

Ν' ακολουθείς του Αγίου Πνεύματος το έργο σημαίνει να καταλαβαίνεις το θέλημα του Θεού του σήμερα,

να ενεργείς όπως ζητάει ο Θεός, ν' ακολουθείς τον Θεό του σήμερα,

να υπακούς στις τωρινές Του απαιτήσεις και να εισέρχεσαι με τα νεότερα Του λόγια.

Τέτοιοι άνθρωποι ακολουθούν το έργο του Αγίου Πνεύματος.

Είναι στου Πνεύματος το ρεύμα, μπορούν να δουν και να λάβουν του Θεού τον έπαινο.

Θα γνωρίσουν τις διαθέσεις του Θεού, απ' την αντίληψη και ανυπακοή

κι απ' τη φύση και υπόσταση του ανθρώπου.

Η φύση τους θ' αλλάξει υπηρετώντας τον Θεό.

Μόνο τέτοιοι άνθρωποι θα μπορέσουν να κερδίσουν τον Θεό.

Μόνο τέτοιοι άνθρωποι,

που αληθινά έχουν βρει τον έναν πραγματικό δρόμο.

Δεν είναι εύκολο τη γνώση να κατέχεις του τελευταίου έργου του Θεού

Αλλά αν οι άνθρωποι σκόπιμα υπακούσουν κι αναζητήσουν το έργο του Θεού,

θα καταφέρουν να δουν τον Θεό

και να κερδίσουν τη νέα καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος.

Η φύση τους θ' αλλάξει υπηρετώντας τον Θεό.

Μόνο τέτοιοι άνθρωποι θα μπορέσουν να κερδίσουν τον Θεό.

Μόνο τέτοιοι άνθρωποι,

που αληθινά έχουν βρει τον έναν πραγματικό δρόμο.

Αυτοί που στο έργο του Θεού σκοπίμως εναντιώνονται

δε θα λάβουν τη διαφώτιση του Πνεύματος ή την καθοδήγηση του Θεού.

Το αν θα λάβουν οι άνθρωποι του Θεού το τελευταίο έργο

εξαρτάται απ' τη χάρη του Θεού και την επιδίωξή τους

Εξαρτάται απ' τις προθέσεις τους.

Η φύση τους θ' αλλάξει υπηρετώντας τον Θεό.

Μόνο τέτοιοι άνθρωποι θα μπορέσουν να κερδίσουν τον Θεό.

Μόνο τέτοιοι άνθρωποι,

που αληθινά έχουν βρει τον έναν πραγματικό δρόμο.

από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

00:00
00:00

0αποτελέσματα αναζήτησης