5. Πώς μπορεί να εδραιώσει κανείς μια σωστή σχέση με τον Θεό;

Σχετικά λόγια του Θεού:

Οι άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό, αγαπούν τον Θεό και ικανοποιούν τον Θεό αγγίζοντας το Πνεύμα του Θεού με την καρδιά τους, επιτυγχάνοντας, έτσι, την ικανοποίησή Του, και χρησιμοποιώντας την καρδιά τους για να έρχονται σε επαφή με τα λόγια του Θεού, κι έτσι να συγκινούνται από το Πνεύμα του Θεού. Εάν επιθυμείς να πετύχεις μια κανονική πνευματική ζωή και να δημιουργήσεις μια κανονική σχέση με τον Θεό, πρέπει πρώτα να δώσεις την καρδιά σου σε Αυτόν. Μόνο αφότου έχεις γαληνέψει την καρδιά σου ενώπιόν Του και έχεις δώσει ολόκληρη την καρδιά σου σε Αυτόν, θα είσαι σταδιακά σε θέση να αναπτύξεις μια κανονική πνευματική ζωή. Εάν οι άνθρωποι, ενόσω πιστεύουν στον Θεό, δεν Του δίνουν την καρδιά τους, και αν η καρδιά τους δεν είναι μέσα Του και δεν αντιμετωπίζουν το φορτίο Του ως δικό τους, τότε το μόνο που κάνουν είναι να εξαπατούν τον Θεό, κάτι που συνιστά κλασικό τρόπο συμπεριφοράς των θρησκευόμενων ανθρώπων, και δεν μπορούν να λάβουν τον έπαινο του Θεού.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Η δημιουργία μιας κανονικής σχέσης με τον Θεό είναι πολύ σημαντική» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Τα λόγια του Αγίου Πνεύματος σήμερα αποτελούν τη δυναμική του έργου του Αγίου Πνεύματος, ενώ η συνεχής διαφώτιση του ανθρώπου από το Άγιο Πνεύμα κατά την περίοδο αυτή είναι η τάση του έργου του Αγίου Πνεύματος. Και ποια είναι η τάση στο έργο του Αγίου Πνεύματος σήμερα; Είναι η καθοδήγηση των ανθρώπων στο έργο του Θεού σήμερα, και σε μια κανονική πνευματική ζωή. […]

Πρώτον, πρέπει να εμποτίσεις την καρδιά σου με τα λόγια του Θεού. Δεν πρέπει να ακολουθείς τα λόγια του Θεού από το παρελθόν, και δεν πρέπει να τα μελετάς ούτε να τα συγκρίνεις με τα λόγια του σήμερα. Αντίθετα, πρέπει να εμποτίσεις ολοκληρωτικά την καρδιά σου με τα παρόντα λόγια του Θεού. Εάν υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα επιθυμούν να διαβάζουν τα λόγια του Θεού, πνευματικά βιβλία ή άλλες εκθέσεις κηρυγμάτων από το παρελθόν, που δεν ακολουθούν τα λόγια του Αγίου Πνεύματος σήμερα, τότε είναι οι πλέον ανόητοι από τους ανθρώπους· ο Θεός απεχθάνεται τέτοιους ανθρώπους. Αν είσαι πρόθυμος να δεχτείς το φως του Αγίου Πνεύματος σήμερα, τότε εμπότισε ολοκληρωτικά την καρδιά σου με τις ομιλίες του Θεού σήμερα. Τούτο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να επιτύχεις.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Γνώρισε το νεότερο έργο του Θεού και ακολούθησε τα βήματά Του» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Όταν πιστεύεις στον Θεό, πρέπει τουλάχιστον να επιλύσεις το ζήτημα του να έχεις μια κανονική σχέση με τον Θεό. Εάν δεν έχεις κανονική σχέση με τον Θεό, τότε το νόημα της πίστης σου στον Θεό έχει χαθεί. Η δημιουργία μιας κανονικής σχέσης με τον Θεό επιτυγχάνεται εξ ολοκλήρου με μια καρδιά που είναι ήσυχη στην παρουσία του Θεού. Το να έχει κανείς κανονική σχέση με τον Θεό σημαίνει να μπορεί να μην αμφιβάλλει και να μην αρνείται οποιοδήποτε έργο Του και να μπορεί να υποτάσσεται στο έργο Του. Σημαίνει να έχει σωστές προθέσεις στην παρουσία του Θεού, να μην κάνει σχέδια για τον εαυτό του και να έχει ως προτεραιότητα τα συμφέροντα της οικογένειας του Θεού στο καθετί· σημαίνει να δέχεται να τον εξονυχιστικό έλεγχο του Θεού και να υπακούει στις διευθετήσεις του Θεού. Πρέπει να είσαι σε θέση να γαληνεύεις την καρδιά σου στην παρουσία του Θεού σε οτιδήποτε κάνεις. Ακόμη και αν δεν κατανοείς το θέλημα του Θεού, πρέπει και πάλι να εκπληρώνεις τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις σου στο μέγιστο των δυνατοτήτων σου. Μόλις σου αποκαλυφθεί το θέλημα του Θεού, κάν’ το πράξη, και δεν θα είναι πολύ αργά. Όταν η σχέση σου με τον Θεό γίνει κανονική, τότε θα έχεις και κανονικές σχέσεις με τους ανθρώπους. Τα πάντα οικοδομούνται στο θεμέλιο των λόγων του Θεού. Να τρως και να πίνεις τα λόγια του Θεού, έπειτα να κάνεις πράξη τις απαιτήσεις του Θεού, να διορθώνεις τις απόψεις σου και να αποφεύγεις να κάνεις οτιδήποτε αντιστέκεται στον Θεό ή προκαλεί αναστάτωση στην εκκλησία. Μην κάνεις τίποτα που δεν ωφελεί τη ζωή των αδελφών σου, μη λες τίποτα που δεν βοηθά τους άλλους και μην κάνεις τίποτα το επαίσχυντο. Να είσαι δίκαιος και έντιμος σε ό,τι κάνεις και να φροντίζεις η κάθε ενέργειά σου να είναι ευπαρουσίαστη ενώπιον του Θεού. Παρότι η σάρκα μπορεί ενίοτε να είναι αδύναμη, πρέπει να είσαι σε θέση να δίνεις προτεραιότητα στα συμφέροντα της οικογένειας του Θεού χωρίς απληστία για προσωπικό όφελος, και πρέπει να ενεργείς δίκαια. Εάν μπορείς να ασκείσαι κατ’ αυτόν τον τρόπο, τότε η σχέση σου με τον Θεό θα είναι κανονική.

Σε οτιδήποτε κάνεις, πρέπει να εξετάζεις αν οι προθέσεις σου είναι σωστές. Εάν μπορείς να ενεργείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Θεού, τότε η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική. Αυτό συνιστά το ελάχιστο κριτήριο. Να διερευνάς τις προθέσεις σου, και αν διαπιστώσεις πως έχουν προκύψει λανθασμένες προθέσεις, να είσαι σε θέση να τις αποβάλεις και να ενεργήσεις σύμφωνα με τα λόγια του Θεού· κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα γίνεις κάποιος που είναι σωστός ενώπιον του Θεού, γεγονός που θα δείξει με τη σειρά του πως η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική και πως ό,τι κάνεις είναι για χάρη του Θεού, όχι για δική σου. Σε ό,τι κάνεις και ό,τι λες, να είσαι σε θέση να διορθώνεις την καρδιά σου, να είσαι δίκαιος στις ενέργειές σου και να μην καθοδηγείσαι από τα συναισθήματά σου ούτε να ενεργείς σύμφωνα με τη δική σου θέληση. Αυτές είναι οι αρχές σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να συμπεριφέρονται οι πιστοί στον Θεό. Τα μικρά πράγματα μπορούν να αποκαλύψουν τις προθέσεις και το ανάστημα ενός ανθρώπου, κι έτσι, προκειμένου να εισέλθει κανείς στο μονοπάτι της τελείωσης από τον Θεό, πρέπει πρώτα να διορθώσει τις προθέσεις του και τη σχέση του με τον Θεό. Μόνο όταν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική, μπορείς να οδηγηθείς στην τελείωση από Εκείνον· μόνο τότε μπορούν η αντιμετώπιση, το κλάδεμα, η πειθαρχία και ο εξευγενισμός του Θεού να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα σου. Με άλλα λόγια, αν τα ανθρώπινα όντα είναι σε θέση να έχουν τον Θεό στη καρδιά τους και δεν επιδιώκουν προσωπικά οφέλη, ούτε σκέφτονται τις δικές τους προοπτικές (με τη σαρκική έννοια), αλλά, αντ’ αυτού, επωμίζονται το φορτίο της εισόδου στη ζωή, κάνουν ό,τι μπορούν για να επιδιώκουν την αλήθεια και υποτάσσονται στο έργο του Θεού —αν μπορείς να τα κάνεις αυτά, τότε οι στόχοι που επιδιώκεις θα είναι σωστοί και η σχέση σου με τον Θεό θα γίνει κανονική.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Πώς είναι η σχέση σου με τον Θεό;» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Αποσπάσματα από κήρυγμα και συναναστροφή ως σημείο αναφοράς:

Όταν δημιουργούμε μια σωστή σχέση με τον Θεό, από πού πρέπει να ξεκινάμε; Το πιο σημαντικό είναι να μιλάει κανείς από καρδιάς, όταν προσεύχεται στον Θεό. Για παράδειγμα, λέτε στην προσευχή: «Θεέ μου, βλέπω ότι πολλοί από τους αδελφούς και τις αδελφές μου είναι σε θέση να αφιερώσουν ολόκληρο τον εαυτό τους για να τον δαπανήσουν για Σένα, αλλά το ανάστημά μου είναι υπερβολικά μικρό. Λαμβάνω υπόψη τον βιοπορισμό και το μέλλον μου, καθώς και αν θα μπορέσω να αντέξω σωματικά δεινά. Δεν μπορώ να τα αφήσω πίσω μου αυτά. Πραγματικά Σου χρωστάω. Πώς θα μπορούσαν να έχουν τέτοιο ανάστημα; Το οικογενειακό μας υπόβαθρο είναι το ίδιο, αλλά είναι σε θέση να δαπανούν τον εαυτό τους για Σένα διαρκώς. Γιατί εγώ δεν μπορώ; Στερούμαι τόσο μεγάλο μέρος της αλήθειας. Πάντα έχω σαρκικές ανησυχίες. Η πίστη μου είναι τόσο ευτελής. Θεέ μου, διαφώτισε και φώτισέ με, για να μου δώσεις τη δυνατότητα να έχω πραγματική πίστη σε Σένα και να δαπανήσω τον εαυτό μου για Σένα λίαν συντόμως». Έτσι μιλάει κανείς από καρδιάς. Αν έχετε αυτού του είδους την εγκάρδια επικοινωνία με τον Θεό κάθε μέρα, θα δει ότι είστε ειλικρινείς, ότι δεν προσποιείστε μαζί Του, δεν Τον καλοπιάνετε ούτε είστε απλώς μόνο λόγια πέναντί Του. Τότε το Άγιο Πνεύμα θα κάνει το έργο Του. Αυτή είναι η αρχή της δημιουργίας μιας σωστής σχέσης με τον Θεό. Είμαστε δημιουργημένα όντα και Αυτός είναι ο Δημιουργός. Τι πρέπει εμείς τα δημιουργημένα όντα να κατέχουμε στην παρουσία του Δημιουργού μας; Αληθινή υπακοή, αποδοχή, πίστη και λατρεία. Πρέπει να δώσουμε πλήρως την καρδιά μας στον Θεό. Πρέπει να Του επιτρέψουμε να ηγηθεί, να κυβερνήσει και να σχεδιάσει. Με την προσευχή και την αναζήτηση κατ’ αυτόν τον τρόπο, η σχέση μας με τον Θεό θα γίνει σωστή.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Κηρύγματα και Συναναστροφή για την Είσοδο στη Ζωή»

Υπάρχουν αρκετές αρχές για τη δημιουργία μιας σωστής σχέσης με τον Θεό. Η πρώτη είναι ότι πρέπει να πιστεύετε στην παντοδυναμία και τη σοφία Του και πρέπει να πιστεύετε ότι όλα τα λόγια του Θεού θα εκπληρωθούν. Αυτό είναι η βάση. Αν δεν πιστεύετε ότι τα λόγια του Θεού σίγουρα θα εκπληρωθούν ούτε πιστεύετε στην παντοδυναμία του Θεού, τότε στερείστε πραγματικής πίστης. Δεύτερον, πρέπει να δώσετε την καρδιά σας στον Θεό και να επιτρέψετε στον Θεό να αποφασίζει επί των πάντων. Τρίτον, πρέπει να αποδεχτείτε την εξέταση του Θεού, και αυτό είναι ζωτικής σημασίας. Εάν δεν δεχτείτε την εξέταση του Θεού όσον αφορά τις προσευχές και τη συναναστροφή σας, τις πράξεις σας και τα λόγια σας, πώς θα μπορούσατε να έχετε αληθινή συναναστροφή με τον Θεό; Θα μπορούσατε να Του πείτε τι έχετε στην καρδιά σας; Όταν μιλάτε, προσεύχεστε μόνο για τον εαυτό σας. Αυτό φέρει κακές προθέσεις και είναι γεμάτο με κενά λόγια, κομπορρημοσύνη και ψέματα. Εάν δεν δεχτείτε την εξέταση του Θεού, πώς θα μπορούσατε να αναγνωρίσετε αυτά τα πράγματα; Μόλις αποδεχτείτε όντως την εξέταση του Θεού, όταν πείτε κάτι λάθος, εκφράσετε κενά λόγια ή κάνετε πρόχειρους όρκους, αμέσως θα συνειδητοποιήστε: «Δεν προσπαθώ άραγε να εξαπατήσω τον Θεό; Γιατί νιώθω σαν να ψεύδομαι στον Θεό;» Έτσι δέχεται κανείς την εξέταση του Θεού και γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό. Τέταρτον, πρέπει να μάθετε να αναζητάτε την αλήθεια στα πάντα. Μη βασίζεστε στη φιλοσοφία του Σατανά. Μη βασίζετε τον τρόπο που λειτουργείτε στο αν θα επωφεληθείτε ή όχι. Πρέπει να αναζητείτε την αλήθεια και να ενεργείτε σύμφωνα με την αλήθεια. Ανεξάρτητα από οποιοδήποτε προσωπικό κέρδος ή απώλεια, πρέπει να κάνετε πράξη την αλήθεια και να εκφράζετε την αλήθεια, καθώς και να είστε έντιμοι άνθρωποι. Ο πόνος μιας απώλειας είναι ένα είδος ευλογίας. Θα είστε πιο ευλογημένοι από τον Θεό όταν υποστείτε μια απώλεια. Ο Αβραάμ υπέστη πολλές απώλειες και ανέκαθεν έκανε συμβιβασμούς στις αλληλεπιδράσεις του με τους άλλους. Ακόμη και οι υπηρέτες του παραπονέθηκαν: «Γιατί είσαι τόσο αδύναμος; Ας τους πολεμήσουμε!» Τι είχε στον νου του τότε ο Αβραάμ; «Δεν θα τους πολεμήσουμε. Τα πάντα βρίσκονται στα χέρια του Θεού και δεν πειράζει αν υποστώ μια μικρή απώλεια». Ως εκ τούτου, ο Θεός ευλόγησε ακόμα περισσότερο τον Αβραάμ. Εάν κινδυνεύετε να χάσετε τα προσωπικά σας κέρδη επειδή κάνετε πράξη την αλήθεια και δεν κατηγορείτε τον Θεό, τότε ο Θεός θα σας ευλογήσει. Πέμπτον, πρέπει να μάθετε να υποτάσσεστε στην αλήθεια στα πάντα. Κι αυτό είναι ζωτικής σημασίας. Ανεξάρτητα από το ποιος λέει κάτι σύμφωνα με την αλήθεια, ανεξάρτητα από το αν έχει καλή σχέση μαζί μας ή όχι, και ανεξάρτητα από το πώς αισθανόμαστε γι’ αυτόν, εφόσον αυτό που λέει είναι σύμφωνο με την αλήθεια, εμείς θα πρέπει να υπακούμε και να το αποδεχόμαστε. Τι δείχνει αυτό; Ότι έχει κανείς ευλάβεια για τον Θεό στην καρδιά του. Αν κάποιος μπορεί να υπακούσει ακόμη και ένα τρίχρονο παιδί, του οποίου τα λόγια συμφωνούν με την αλήθεια, το άτομο αυτό εξακολουθεί να κατέχει κάποια αλαζονεία; Εξακολουθεί να είναι αλαζόνας; Η διάθεσή του έχει μεταμορφωθεί. […] Έκτον, να είστε πιστοί στον Θεό κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων σας. Δεν μπορείτε ποτέ να ξεχνάτε να εκπληρώσετε το καθήκον σας ως δημιουργημένα όντα —αν το κάνετε αυτό, δεν θα μπορέσετε ποτέ να ικανοποιήσετε τον Θεό. Όποιος δεν εκπληρώνει τα καθήκοντά του είναι σκουπίδι και ανήκει στον Σατανά. Εάν μπορείς να εκπληρώσεις τα καθήκοντά σου ενώπιον του Θεού, τότε ανήκεις στον λαό του Θεού —αυτό αποτελεί την ένδειξη. Εάν εκπληρώνεις τα καθήκοντά σου καλά, είσαι πλάσμα που πληροί τα κριτήρια. Αν δεν εκπληρώνεις τα καθήκοντά σου, τότε δεν πληροίς τα κριτήρια και δεν θα αποκτήσεις την αποδοχή του Θεού. Επομένως, αν μπορείς να είσαι πιστός στον Θεό κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων σου και, στη συνέχεια, έρθεις σε επαφή με τον Θεό, θα μπορούσε να μη σε ευλογεί; Θα μπορούσε να μην είναι μαζί σου; Έβδομον, στάσου στο πλευρό του Θεού στα πάντα. Να είσαι ομόψυχος και ομόφρονας με τον Θεό. Εάν οι γονείς σου λένε κάτι που δεν είναι σύμφωνο με την αλήθεια, που αντιτάσσεται και επαναστατεί εναντίον του Θεού, τότε θα πρέπει να είσαι σε θέση να σταθείς στο πλευρό του Θεού και να διαφωνήσεις μαζί τους, να τους αποκηρύξεις και να αρνηθείς να δεχθείς αυτά που λένε. Έτσι δεν γίνεται κανείς μάρτυρας; Μπορεί έτσι να ντροπιαστεί ο Σατανάς; (Ναι, μπορεί.) […] Εάν οι άνθρωποι μπορούν να τηρήσουν αυτές τις επτά αρχές, μπορούν να αποκτήσουν την αποδοχή του Θεού και τότε η σχέση τους με τον Θεό θα γίνει απολύτως σωστή. Αυτές οι επτά αρχές είναι τόσο ζωτικής σημασίας!

Απόσπασμα από το βιβλίο «Κηρύγματα και Συναναστροφή για την Είσοδο στη Ζωή»

Προηγούμενο: 4. Τι σημαίνει αληθινή προσευχή;

Επόμενο: 6. Τι σημαίνει έντιμος άνθρωπος; Γιατί στον Θεό αρέσουν οι έντιμοι άνθρωποι;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο