Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Έχουμε εισέλθει στο σωστό μονοπάτι της ζωής

Ταχύτητα

Έχουμε εισέλθει στο σωστό μονοπάτι της ζωής

Κανείς δεν ξέρει τι αναποδιές στη ζωή θα συναντήσει

ούτε σε τι είδους εξευγενισμό θα υποβληθεί.

Γι' άλλους συμβαίνει στη δουλειά τους, γι' άλλους στις προοπτικές τους,

ή στην οικογένεια όπου έχουν γεννηθεί, ή στον γάμο τους.

Σε τι διαφέρουμε απ' αυτούς; Εμείς, αυτή η ομάδα ανθρώπων.

Σε τι διαφέρουμε απ' αυτούς; Εμείς, αυτή η ομάδα ανθρώπων.

υποφέρουμε σήμερα για τον λόγο του Θεού.

Ως άνθρωποι που υπηρετούμε τον Θεό,

έχουμ' υποφέρει αναποδιές στο μονοπάτι της πίστης σ' Αυτόν.

Αυτό είν' το μονοπάτι που ακολουθούμε όλοι οι πιστοί,

ο δρόμος κάτω απ' τα πόδια μας.

Κι είν' αλήθεια, απ' αυτό το σημείο επίσημα ξεκινάμε

την πορεία της πίστης μας στον Θεό,

σηκώνουμε την αυλαία της ζωής μας ως άνθρωποι,

εισερχόμαστε στο σωστό μονοπάτι της ζωής.

Είμαστε στο σωστό μονοπάτι του Θεού που ζει δίπλα στους ανθρώπους.

Αυτό είν' το σωστό μονοπάτι.

Είμαστε στο σωστό μονοπάτι του Θεού που ζει δίπλα στους ανθρώπους.

Αυτό είν' το σωστό, το σωστό μονοπάτι

που οι φυσιολογικοί άνθρωποι ακολουθούν.

Σε τι διαφέρουμε απ' αυτούς; Εμείς, αυτή η ομάδα ανθρώπων.

Σε τι διαφέρουμε απ' αυτούς; Εμείς, αυτή η ομάδα ανθρώπων.

υποφέρουμε σήμερα για τον λόγο του Θεού.

Ως άνθρωποι που υπηρετούμε τον Θεό,

έχουμ' υποφέρει αναποδιές στο μονοπάτι της πίστης σ' Αυτόν.

Αυτό είν' το μονοπάτι που ακολουθούμε όλ' οι πιστοί,

ο δρόμος κάτω απ' τα πόδια μας.

Κι είν' αλήθεια, απ' αυτό το σημείο επίσημα ξεκινάμε

την πορεία της πίστης μας στον Θεό,

σηκώνουμε την αυλαία της ζωής μας ως άνθρωποι,

εισερχόμαστε στο σωστό μονοπάτι της ζωής.

Είμαστε στο σωστό μονοπάτι του Θεού που ζει δίπλα στους ανθρώπους.

Αυτό είν' το σωστό μονοπάτι.

Είμαστε στο σωστό μονοπάτι του Θεού που ζει δίπλα στους ανθρώπους.

Αυτό είν' το σωστό, το σωστό μονοπάτι

που οι φυσιολογικοί άνθρωποι ακολουθούν.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Το μονοπάτι… (1)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Ο Θεός προκαθόρισε να ακολουθήσουμε αυτό το μονοπάτι

Επόμενο:Ο Θεός έχει προκαθορίσει τα μονοπάτια στα οποία πρέπει ο άνθρωπος να βαδίσε

Σχετικό περιεχόμενο