Ερώτηση 29: Τα τελευταία δύο χιλιάδες χρόνια, η πίστη του ανθρώπου στον Κύριο στηρίχθηκε στη Βίβλο και η έλευση του Κυρίου Ιησού δεν αναίρεσε τη Βίβλο της Παλαιάς Διαθήκης. Αφού ο Παντοδύναμος Θεός επιτέλεσε το έργο της κρίσης Του κατά τις έσχατες ημέρες, όποιος αποδέχεται τον Παντοδύναμο Θεό θα επικεντρωθεί στην ανάγνωση των λόγων Του και σπανίως θα διαβάζει τη Βίβλο. Αυτό το οποίο θα ήθελα να αναζητήσω είναι: μετά την αποδοχή του έργου του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, ποια ακριβώς είναι η σωστή προσέγγιση της Βίβλου, που πρέπει να έχει κανείς, και πώς θα πρέπει να τη χρησιμοποιεί; Πού θα πρέπει να βασίζεται η πίστη ενός ανθρώπου στον Θεό, προκειμένου να βαδίσει στο μονοπάτι της πίστης και να επιτύχει τη σωτηρία του Θεού;

Απαντήση:

Η Βίβλος αποτελεί μια αυθεντική καταγραφή των δύο πρώτων σταδίων του έργου του Θεού. Με άλλα λόγια, αποτελεί τη μαρτυρία των δύο πρώτων σταδίων του έργου του Θεού, τα οποία ολοκληρώνουν την καθοδήγηση και τη λύτρωση της ανθρωπότητας μετά τη δημιουργία των ουρανών και της γης και όλων των πραγμάτων, καθώς επίσης και της ανθρωπότητας. Διαβάζοντας τη Βίβλο, όλοι μπορούν να δουν πώς ο Θεός οδήγησε τους ανθρώπους στην Εποχή του Νόμου και τους δίδαξε να ζουν ενώπιόν Του και να Τον λατρεύουν. Μπορούμε επίσης να δούμε πώς ο Θεός λύτρωσε την ανθρωπότητα κατά την Εποχή της Χάριτος και συγχώρεσε τους ανθρώπους για όλες τις αμαρτίες του παρελθόντος τους, ενώ τους χάρισε ειρήνη, ευτυχία και κάθε είδους χάρη. Οι άνθρωποι, όχι μόνο μπορούν να αντιληφθούν πως ο Θεός δημιούργησε την ανθρωπότητα και την καθοδηγεί διαρκώς, αλλά και πως, στη συνέχεια, τη λύτρωσε. Στο μεταξύ, ο Θεός έχει επίσης φροντίσει για τους ανθρώπους και τους έχει προστατεύσει. Επιπλέον, μπορούμε να διαβάσουμε από τις βιβλικές προφητείες πως, κατά τις έσχατες ημέρες, ο λόγος του Θεού θα καίει σαν τη φωτιά ώστε να κρίνει και να εξαγνίσει τον λαό Του. Θα σώσει τους ανθρώπους από όλες τις αμαρτίες και θα μας βοηθήσει να γλιτώσουμε από τη σκοτεινή επιρροή του Σατανά, ώστε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε ολοκληρωτικά στον Θεό και να κληρονομήσουμε, στο τέλος, τις ευλογίες και την υπόσχεσή Του. Αυτό εννοούσε ο Θεός όταν είπε: «εκείναι είναι αι μαρτυρούσαι περί εμού». Συνεπώς, οποιοσδήποτε έχει επιμελώς διαβάσει τη Βίβλο μπορεί να δει ορισμένες από τις πράξεις του Θεού και να αναγνωρίσει την ύπαρξή Του και την παντοδυναμία και τη σοφία με την οποία δημιούργησε, κυριαρχεί και κυβερνά στα πάντα στον ουρανό και τη γη. Συνεπώς, η Βίβλος έχει βαθύτατη σημασία για τους ανθρώπους προκειμένου να πιστέψουν στον Θεό, να γνωρίσουν τον Θεό και να βαδίσουν στο σωστό μονοπάτι της πίστης. Οποιοσδήποτε πιστεύει ειλικρινά στον Θεό και αγαπά την αλήθεια μπορεί να βρει έναν στόχο και μια κατεύθυνση στη ζωή διαβάζοντας τη Βίβλο, όπως και να μάθει να πιστεύει σ’ Αυτόν, να στηρίζεται σ’ Αυτόν, να Τον υπακούει και να Τον λατρεύει. Αυτές είναι όλες οι επιδράσεις της μαρτυρίας της Βίβλου για τον Θεό· πρόκειται γα αδιαμφισβήτητο γεγονός.

[…]

Η αξία της Βίβλου έγκειται εξ ολοκλήρου στην καταγραφή των δύο πρώτων σταδίων του έργου του Θεού σ’ αυτήν. Αν οι άνθρωποι μπορούν να διαβάσουν τις ομιλίες και το έργο του Θεού μέσα σ’ αυτήν και μπορούν να έχουν πίστη και γνώση για την παντοδυναμία και τη σοφία με την οποία δημιούργησε και κυβερνά τα πάντα, αυτό θα έχει βαθύτατη σημασία για τους ανθρώπους ώστε να γνωρίζουν, να ακολουθούν και να λατρεύουν τον Θεό. Για τον λόγο αυτό, η Βίβλος αποτελεί απλώς μαρτυρία του έργου του Θεού και μπορεί να βοηθήσει τους πιστούς να χτίσουν μια βάση. Φυσικά, είναι ένα απαραίτητο βιβλίο για όλους όσοι πιστεύουν στον Θεό. Η Βίβλος μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν τα δύο πρώτα στάδια του έργου του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας και είναι υπερβολικά ωφέλιμη για την κατανόηση της αλήθειας από εκείνους και την είσοδό τους στη ζωή. Ωστόσο, δεν μπορεί να αντικαταστήσει το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, πόσο μάλλον τις σημερινές ομιλίες Του· μπορεί απλώς να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τα δύο πρώτα στάδια του έργου του Θεού και να γνωρίσουμε τη διάθεση, την παντοδυναμία και τη σοφία Του. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να βλέπουμε τη Βίβλο, τον οποίο επιθυμεί η καρδιά του Θεού, και θα πρέπει να πιστεύουμε πως αυτή είναι επίσης η κοινή πρόθεση καθενός από τους συγγραφείς και συντάκτες της Βίβλου.

Απόσπασμα από τη Συναναστροφή εκ του Άνωθεν

Η Βίβλος είναι απλώς μια καταγραφή του έργου του Θεού και μια μαρτυρία για τον Θεό. Παρόλο που είναι πολύ χρήσιμη για τη διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει το έργο του Αγίου Πνεύματος. Για όλους εμάς που πιστεύουμε στον Θεό, η απόκτηση σωτηρίας πρέπει να βασίζεται στο έργο του Αγίου Πνεύματος. Αν ακολουθούσαμε απλώς τη Βίβλο, χωρίς το έργο του Αγίου Πνεύματος, θα πορευόμαστε στο δικό μας μονοπάτι. Η αποτυχία των Φαρισαίων να πιστέψουν στον Θεό και η αντίσταση που προέβαλαν απέναντί Του, λειτουργεί ως ένα καλό παράδειγμα ότι είναι λάθος να βασίζει κανείς την πίστη του μόνο στη Βίβλο και όχι στο έργο του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί μέσα στα χρόνια έχουν μελετήσει τη Βίβλο, αλλά τους έλειπε η διαφώτιση και η φώτιση του Αγίου Πνεύματος, και στο τέλος δεν κατάφεραν να πετύχουν μια κατανόηση της αλήθειας ή να γνωρίσουν τον Θεό. Συνεπώς, εμείς που πιστεύουμε στον Θεό πρέπει να προσεγγίζουμε και να χρησιμοποιούμε τη Βίβλο καταλλήλως. Δεν πρέπει να έχουμε τυφλή πίστη στη Βίβλο ούτε να τη λατρεύουμε. Μπορούμε να δούμε τον λόγο του Θεού στη Βίβλο, όπως και τον τρόπο με τον οποίον επιτελεί ο Θεός το έργο Του για να σώσει τον άνθρωπο, αλλά η κατανόησή μας θα είναι πάντοτε πολύ περιορισμένη, ειδικά όσον αφορά τον λόγο του Θεού. Χωρίς τη διαφώτιση και τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, μπορούμε να αποστηθίσουμε τον λόγο του Θεού κατά λέξη, αλλά θα εξακολουθούμε να μην καταλαβαίνουμε την αλήθεια. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από αμέτρητους αγίους καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, οι οποίοι βίωσαν το έργο του Θεού. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός θρησκευόμενων ανθρώπων που έχουν τυφλή πίστη στη Βίβλο και τη λατρεύουν, όμως στην καρδιά τους δεν σέβονται τον Θεό και οριοθετούν τον Θεό βάσει των αντιλήψεων και των φαντασιώσεών τους. Όταν ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός των εσχάτων ημερών πραγματοποιεί το έργο της κρίσεως και εκφράζει τις αλήθειες που θα καθαίρουν και θα σώσουν τον άνθρωπο, αυτοί οι άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν τη φωνή του Θεού. Αντιθέτως, Τον καταδικάζουν και Του αντιστέκονται, κρίνουν και βλασφημούν απερίσκεπτα τον Θεό. Όταν βλέπουν ότι τα μέλη της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού τρώνε και πίνουν τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού κατά τις συνάξεις τους, και ότι συμβουλεύονται τη Βίβλο πλέον μόνο στον ελεύθερο χρόνο τους, καταδικάζουν και κρίνουν ακόμα περισσότερο. Κατανοούν πραγματικά την αλήθεια ή γνωρίζουν τον Θεό; Φυσικά και όχι! Είναι λάτρεις της Βίβλου που αντιστέκονται στον Θεό, ακριβώς όπως οι Φαρισαίοι. Όταν οι Φαρισαίοι είδαν ότι οι ακόλουθοι του Κυρίου Ιησού συναναστρέφονταν μόνο επάνω στο έργο και τα λόγια του Κυρίου Ιησού κατά τις συνάξεις τους, τους έκριναν, λέγοντας ότι δεν διάβαζαν την Αγία Γραφή, παρά μόνο τα λόγια του Κυρίου Ιησού. Αυτό μοιάζει με όσα λένε οι σημερινοί πάστορες και πρεσβύτεροι, οι οποίοι όλοι τους καταδικάζουν το έργο του Θεού, χωρίς να ξέρουν τι σημαίνει να ακολουθεί κανείς τον Θεό ή να βιώνει το έργο του Θεού. Και το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να εξηγούν τη Βίβλο, να κάνουν θρησκευτικές τελετές και να τηρούν θρησκευτικούς κανονισμούς. Αν, κατά την Εποχή της Χάριτος, όσοι πίστευαν στον Κύριο διάβαζαν μόνο την Παλαιά Διαθήκη κατά τις συνάξεις τους, θα είχαν την ικανότητα να αποκτήσουν την έγκριση του Κυρίου Ιησού; Τώρα, ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει, εξέφρασε την αλήθεια και πραγματοποιεί το έργο της κρίσεως των εσχάτων ημερών. Μπορούμε να αφήσουμε κατά μέρος τα λόγια και το έργο του Θεού των εσχάτων ημερών, και να παραμείνουμε προσκολλημένοι στις τελετουργίες και τους κανόνες της Βίβλου; Τι σημαίνει πραγματικά να πιστεύει κανείς στον Θεό; Αν ένας πιστός δεν τρώει, δεν πίνει και δεν βιώνει τον σημερινό λόγο του Θεού, είναι αυτό πραγματική πίστη στον Θεό; Πολλοί θρησκευόμενοι στερούνται ακόμα και τις πιο βασικές γνώσεις και αλήθειες σχετικά με την πίστη στον Θεό. Νιώθουν ότι όλη η Βίβλος είναι ο λόγος του Θεού και ότι η μία γενιά μετά την άλλη πρέπει να ακολουθεί για πάντα τη Βίβλο, καθώς και ότι το να είναι κανείς προσηλωμένος στη Βίβλο ισοδυναμεί με την πίστη στον Θεό. Συνάδει αυτό με την αλήθεια της πίστης στον Θεό; Το έργο του Θεού προχωρά και εξελίσσεται συνεχώς, και ακόμα και στην Εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας, ο Θεός θα εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον λόγο Του για να καθοδηγεί όλη την ανθρωπότητα. Ο Θεός δεν ακολουθεί κανονισμούς, είναι πάντοτε καινούργιος και ποτέ παλιός, και τα λόγια και το έργο Tου προχωράνε διαρκώς, δεν σταματούν ποτέ, κι όμως, πολλοί αδυνατούν να καταλάβουν αυτό το σημείο. Δεν είναι παράλογοι; Υπάρχουν πολλοί που, αφότου αποδέχθηκαν το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, δεν τους είναι ακόμα σαφές πώς να αντιμετωπίσουν τη Βίβλο, σε συνάρτηση με το θέλημα του Θεού. Η αλήθεια επί αυτού του θέματος εκφράζεται με σαφήνεια από τον Παντοδύναμο Θεό, οπότε ας διαβάσουμε μερικά αποσπάσματα από τον λόγο Του.

Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Σήμερα, αναλύω τη Βίβλο κατ’ αυτόν τον τρόπο και αυτό δεν σημαίνει ότι τη μισώ ή αρνούμαι την αξία της ως σημείο αναφοράς. Εξηγώ και διευκρινίζω την έμφυτη αξία και προέλευση της Βίβλου σ’ εσένα για να σταματήσεις να μένεις στο σκοτάδι. Διότι οι άνθρωποι έχουν τόσο πολλές απόψεις για τη Βίβλο και οι περισσότερες από αυτές είναι εσφαλμένες. Η ανάγνωση της Βίβλου κατ’ αυτόν τον τρόπο όχι μόνο τους εμποδίζει να κερδίσουν ό,τι πρέπει, αλλά, το πιο σημαντικό, εμποδίζει το έργο που σκοπεύω να επιτελέσω. Παρεμβαίνει τρομερά στο έργο του μέλλοντος και προσφέρει μόνο μειονεκτήματα, όχι πλεονεκτήματα. Συνεπώς, αυτό που σε διδάσκω είναι απλώς η ουσία και η πραγματική ιστορία της Βίβλου. Δεν ζητώ να μη διαβάσεις τη Βίβλο ή να τριγυρνάς δηλώνοντας ότι στερείται ουσίας, ζητώ μόνο να έχεις τη σωστή γνώση και άποψη για τη Βίβλο. Μην είσαι υπερβολικά μονόπλευρος! Μολονότι η Βίβλος αποτελεί ένα βιβλίο ιστορίας που γράφτηκε από ανθρώπους, καταγράφει, επίσης, πολλές από τις αρχές βάσει των οποίων υπηρετούσαν τον Θεό οι αρχαίοι άγιοι και προφήτες, καθώς και τις εμπειρίες των πρόσφατων αποστόλων καθώς υπηρετούσαν τον Θεό —το σύνολο των οποίων το είδαν και το γνώρισαν όντως αυτοί οι άνθρωποι και μπορεί να χρησιμεύσει ως αναφορά για τους ανθρώπους αυτής της εποχής στην επιδίωξη της αληθινής οδού» («Σχετικά με τη Βίβλο (4)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Η Βίβλος έχει υπάρξει μέρος της ανθρώπινης ιστορίας για αρκετές χιλιάδες χρόνια. Οι άνθρωποι, επιπλέον, την αντιμετωπίζουν σαν τον Θεό, σε βαθμό που, κατά τις έσχατες ημέρες, έχει πάρει τη θέση του Θεού —γεγονός που προκαλεί απέχθεια στον Θεό. Επομένως, όταν το επέτρεψε ο χρόνος, ο Θεός ένιωσε την υποχρέωση να διασαφηνίσει την πραγματική ιστορία και την προέλευση της Βίβλου· εάν δεν το έκανε αυτό, η Βίβλος θα συνέχιζε να κατέχει τη θέση του Θεού μες στην καρδιά των ανθρώπων και οι άνθρωποι θα χρησιμοποιούσαν τα λόγια της Βίβλου για να μετρήσουν και να καταδικάσουν τις πράξεις του Θεού. Εξηγώντας την ουσία, τη δομή και τις ατέλειες της Βίβλου, ο Θεός δεν αρνιόταν επ’ ουδενί την ύπαρξη της Βίβλου, ούτε την καταδίκαζε· αντίθετα, παρείχε μια κατάλληλη, αρμόζουσα περιγραφή, η οποία αποκατέστησε την αρχική εικόνα της Βίβλου, αντιμετώπισε τις παρανοήσεις που είχαν οι άνθρωποι για τη Βίβλο και τους έδωσε τη σωστή άποψη για τη Βίβλο, έτσι ώστε να μη λατρεύουν πια τη Βίβλο και να μην είναι πια χαμένοι· με άλλα λόγια, ώστε να πάψουν να θεωρούν εσφαλμένα την τυφλή πίστη τους στη Βίβλο ως πίστη στον Θεό και λατρεία του Θεού, φοβούμενοι ακόμη και να έλθουν αντιμέτωποι με το πραγματικό υπόβαθρο και τα ελαττώματά της. Μόλις οι άνθρωποι αποκτήσουν μια ανόθευτη κατανόηση της Βίβλου, είναι σε θέση να την παραμερίσουν δίχως ενοχές και να αποδεχθούν με γενναιότητα τα νέα λόγια του Θεού. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού σε αυτά τα διάφορα κεφάλαια. Η αλήθεια που ο Θεός επιθυμεί να πει εδώ στους ανθρώπους είναι πως καμία θεωρία και κανένα γεγονός δεν μπορεί να αντικαταστήσει το σημερινό έργο και τα σημερινά λόγια του Θεού, και πως τίποτα δεν μπορεί να πάρει τη θέση του Θεού. Εάν οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεφύγουν από την παγίδα της Βίβλου, δεν θα είναι ποτέ σε θέση να έλθουν ενώπιον του Θεού. Εάν επιθυμούν να έλθουν ενώπιον του Θεού, πρέπει πρώτα να καθάρουν την καρδιά τους από οτιδήποτε θα μπορούσε να Τον αντικαταστήσει· τότε θα ικανοποιήσουν τον Θεό» (Εισαγωγή του «Τα λόγια του Χριστού καθώς εισερχόταν στις Εκκλησίες» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Αν θέλεις να πορευτείς στο νέο μονοπάτι του σήμερα, τότε πρέπει να απομακρυνθείς από τη Βίβλο, πρέπει να υπερβείς τα βιβλία προφητείας ή ιστορίας στη Βίβλο. Τότε μόνο θα μπορέσεις να πορευτείς σωστά στο νέο μονοπάτι και τότε μόνο θα μπορέσεις να εισέλθεις στη νέα σφαίρα και στο νέο έργο. Πρέπει να καταλάβεις τον λόγο που, τη σήμερον ημέρα, σου ζητείται να μη διαβάζεις τη Βίβλο, τον λόγο που υπάρχει ένα άλλο έργο που είναι ξεχωριστό από τη Βίβλο, τον λόγο που ο Θεός δεν αναζητά νεότερη, πιο λεπτομερή άσκηση στη Βίβλο και τον λόγο που υπάρχει, αντ’ αυτού, ισχυρότερο έργο εκτός της Βίβλου. Αυτά είναι όλα όσα θα πρέπει να κατανοήσετε. Πρέπει να γνωρίζεις τη διαφορά ανάμεσα στο παλιό και το νέο έργο και, παρόλο που δεν διαβάζεις τη Βίβλο, πρέπει να είσαι σε θέση να την αναλύεις διεξοδικά· Αν δεν το κάνεις, θα εξακολουθείς να λατρεύεις τη Βίβλο και θα σου είναι δύσκολο να εισέλθεις στο νέο έργο και να υποβληθείς σε νέες αλλαγές. Εφόσον υπάρχει μια ανώτερη οδός, γιατί να μελετάς εκείνη την κατώτερη, απαρχαιωμένη οδό; Εφόσον υπάρχουν νεότερες ομιλίες και νεότερο έργο, γιατί να ζεις εν μέσω παλαιών ιστορικών καταγραφών; Οι νέες ομιλίες μπορούν να παράσχουν τα απαραίτητα για σένα, πράγμα που αποδεικνύει ότι αυτό είναι το νέο έργο. Οι παλιές καταγραφές δεν μπορούν να σε κάνουν να χορτάσεις ούτε μπορούν να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες σου, γεγονός που αποδεικνύει ότι αποτελούν ιστορία και όχι το έργο του εδώ και τώρα. Η υψηλότερη οδός είναι το νεότερο έργο και, με το νέο έργο, όσο υψηλή κι αν είναι η οδός του παρελθόντος, εξακολουθεί να είναι η ιστορία των στοχασμών των ανθρώπων και, ανεξάρτητα από την αξία της ως αναφορά, εξακολουθεί να παραμένει η παλαιά οδός. Παρόλο που καταγράφεται στο “ιερό βιβλίο”, η παλαιά οδός αποτελεί ιστορία. Παρόλο που δεν υπάρχει καμία καταγραφή της στο “ιερό βιβλίο”, η νέα οδός είναι η οδός του εδώ και τώρα. Αυτή η οδός μπορεί να σε σώσει και αυτή η οδός μπορεί να σε αλλάξει, διότι αυτό είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος» («Σχετικά με τη Βίβλο (1)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Η Παλαιά Διαθήκη προέκυψε αφού ο Θεός ολοκλήρωσε το έργο Του κατά την Εποχή του Νόμου, και η Καινή Διαθήκη όταν ο Κύριος Ιησούς ολοκλήρωσε το δικό Του έργο της λύτρωσης. Κατά τα τελευταία δύο χιλιάδες χρόνια, τίποτα δεν έχει δημοσιευτεί ή διαβαστεί περισσότερο από τη Βίβλο, και οι άνθρωποι έχουν λάβει τρομερή διαπαιδαγώγηση από τη Βίβλο. Επειδή τα λόγια που εξέφρασε ο Θεός κατά τη διάρκεια του έργου Του είναι καταγεγραμμένα στη Βίβλο, η οποία λειτουργεί, επίσης, ως μια καταγραφή των εμπειριών και της μαρτυρίας εκείνων που χρησιμοποίησε ο Θεός, οι άνθρωποι μπορούν να δουν μέσα από αυτή την ύπαρξη του Θεού καθώς και την εμφάνιση και το έργο Του. Μέσα από τη Βίβλο μπορούν να αναγνωρίσουν το γεγονός ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός και ο Κυβερνήτης των πάντων, ενώ μπορούν ακόμα να γνωρίσουν τα δύο στάδια του έργου, την Εποχή του Νόμου και την Εποχή της Χάριτος, τα οποία πραγματοποίησε ο Θεός μετά τη δημιουργία της ανθρωπότητας. Αυτό ισχύει ειδικά όσον αφορά την καταγραφή της Εποχής της Χάριτος στη Βίβλο, όταν ο Κύριος Ιησούς πραγματοποίησε ο ίδιος το έργο της λύτρωσης, απένειμε στους ανθρώπους την άφθονη χάρη Του και εξέφρασε πολλές αλήθειες. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε την πραγματική αγάπη που έχει ο Θεός για τους ανθρώπους, να κατανοήσουμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να πιστεύει και να υποτάσσεται στον Θεό, προκειμένου να βρίσκεται στο σωστό μονοπάτι της ζωής, και ότι μόνο όταν αποκτήσουμε την αλήθεια ως την ίδια τη ζωή μας θα μπορέσουμε να λάβουμε σωτηρία από τον Θεό και να κερδίσουμε την έγκρισή Του. Αυτά είναι τα αποτελέσματα που πέτυχαν αυτά τα δύο στάδια του έργου του Θεού στους ανθρώπους. Αν αυτά δεν είχαν καταγραφεί στη Βίβλο, θα ήταν πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους να καταλάβουν το προηγούμενο έργο του Θεού. Γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η ανάγνωση της Βίβλου για εμάς που πιστεύουμε στον Θεό. Ωστόσο, όσο πολύτιμη κι αν είναι η Βίβλος, δεν πρέπει να τη θεωρούμε ισότιμη του Θεού και, πάνω απ’ όλα, δεν πρέπει να τη χρησιμοποιούμε ως εκπρόσωπο του Θεού ή ως αντικαταστάτη του έργου Του. Πρέπει, συνεπώς, να αντιμετωπίζουμε καταλλήλως τη Βίβλο, να μην της έχουμε ποτέ τυφλή πίστη και να μην τη λατρεύουμε. Επιπλέον, όσον αφορά το ζήτημα για το ποια είναι λόγια του Θεού και ποια είναι λόγια του ανθρώπου, η Βίβλος υποδεικνύει ξεκάθαρα τι είπε ο Θεός και τι είπε ο άνθρωπος˙ είναι προφανές με μία ματιά. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν διάκριση, όσον αφορά τις επιστολές των αποστόλων και τα κομμάτια που αποτελούν εμπειρίες και μαρτυρίες ανθρώπων. Μερικοί πιστεύουν ακόμα ότι οποιαδήποτε λόγια πηγάζουν από τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος ή οποιαδήποτε λόγια συνάδουν με την αλήθεια, είναι λόγια του Θεού. Αυτό, όμως, δεν είναι ανοησίες; Μπορεί ο άνθρωπος να εκφράσει τον λόγο του Θεού; Όταν το Άγιο Πνεύμα διαφωτίζει και φωτίζει τον άνθρωπο, και ο άνθρωπος λαμβάνει κάποια αχτίδα φωτός, σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει τα λόγια του Θεού στον άνθρωπο ή τον εμπνέει μέσα από αυτά; Η επίδραση που αποσκοπεί να έχει το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι να κάνει τον άνθρωπο να καταλάβει την αλήθεια και να εισέλθει στην πραγματικότητά του. Μήπως η μαρτυρία του ανθρώπου που καταλαβαίνει την αλήθεια και εισέρχεται στην πραγματικότητά του είναι, στην ουσία, λόγια που εκφράζει ο Θεός; Πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς ότι, ακόμα και όταν τα λόγια του ανθρώπου συνάδουν με την αλήθεια, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως η ίδια η αλήθεια ή λόγια του Θεού. Τα λόγια του Θεού και τα λόγια του ανθρώπου δεν μπορούν να αναφέρονται ως παρόμοια, καθότι μόνο τα λόγια του Θεού είναι η αλήθεια, μόνο τα λόγια του Θεού μπορούν να λυτρώσουν και να σώσουν τον άνθρωπο και να γίνουν η ζωή του ανθρώπου. Τα λόγια του ανθρώπου μπορούν να εκπροσωπούν μόνο τις εμπειρίες και την κατανόηση του ανθρώπου και λειτουργούν μόνο ως αναφορά. Μπορούν να είναι χρήσιμα και παιδαγωγικά για τους ανθρώπους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα λόγια του Θεού. Τα λόγια του Θεού στη Βίβλου δεν είναι ποτέ αντιφατικά, όμως αν συγκρίνετε τα λόγια του ανθρώπου με τα λόγια του Θεού στη Βίβλο, είναι αναπόφευκτο να προκύψουν κάποιες αντιφάσεις. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αντίφαση στο έργο ή τα λόγια του Θεού ανά τις εποχές. Τα λόγια του Ιεχωβά Θεού, τα λόγια του Κυρίου Ιησού που καταγράφονται στη Βίβλο και τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών: Πηγή όλων αυτών είναι το έργο ενός Θεού. Όλα προέρχονται από τα λόγια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι ένα γεγονός που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Ωστόσο, πολλοί θρησκευόμενοι συχνά παίρνουν τα λόγια του ανθρώπου μέσα από τη Βίβλο και τα συγκρίνουν με τα σημερινά λόγια του Θεού. Το ίδιο έκαναν και οι Φαρισαίοι, χρησιμοποιώντας μονίμως τα λόγια της Αγίας Γραφής για την έρευνά τους, και τα συνέκριναν με τα λόγια του Κυρίου Ιησού. Εξ αυτού, οι Φαρισαίοι βρήκαν πολλούς λόγους για να απορρίψουν τον Κύριο Ιησού, και έφτασαν ακόμα και να Του αντιστέκονται και να Τον καταδικάζουν σαν τρελοί, φτάνοντας ακόμα και στο σημείο να Τον σταυρώσουν. Οπότε, ποιο είναι το πρόβλημα εδώ; Υπάρχουν πολλοί σήμερα που εξακολουθούν να μην το καταλαβαίνουν αυτό ξεκάθαρα. Το έργο του Θεού δεν έγινε ποτέ με βάση τη Βίβλο και, επιπλέον, ο Θεός δεν περιορίζεται από τη Βίβλο. Αν μελετούμε μονίμως τον Θεό με βάση τη Βίβλο, ή μετράμε κατ’ αυτόν τον τρόπο το σημερινό Του έργο, τότε για άλλη μια φορά θα αποτύχουμε και η πτώση μας θα είναι ακόμα πιο οδυνηρή. Σήμερα, πολλοί θρησκευόμενοι χρησιμοποιούν τα λόγια από τη Βίβλο για να μελετήσουν τον Παντοδύναμο Θεό και το έργο Του των εσχάτων ημερών, φτάνοντας ακόμα και στο σημείο να επικαλούνται τη Βίβλο εκτός πλαισίου για να καταδικάσουν τον Παντοδύναμο Θεό και να Του αντισταθούν. Παίρνουν λόγια από τη Βίβλο, ιδιαιτέρως λόγια του ανθρώπου, και τα χρησιμοποιούν ως υποκατάστατα των λόγων του Θεού. Επιπλέον, παρερμηνεύουν τα λόγια του Θεού και χρησιμοποιούν λανθασμένα τα λόγια του ανθρώπου για να καταδικάσουν το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες και να του αντισταθούν. Το ίδιο ακριβώς έκαναν και οι Φαρισαίοι όταν αντιστέκονταν στον Κύριο Ιησού. Οπότε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα; Θα τους καταραστεί ο Θεός ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Αλίμονο σε όσους σταυρώνουν τον Θεό» («Οι πονηροί θα τιμωρηθούν σίγουρα» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). Αν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα βιβλικά δόγματα για να αντιστεκόμαστε στον Θεό, θα αποκαλυφτούμε ως αντίχριστοι και ο Θεός θα μας καταραστεί. Δεν είναι αυτό γεγονός;

Η αποτυχημένη πίστη αυτών των θρήσκων Φαρισαίων στον Θεό μάς διδάσκει ότι, όταν ο Θεός πραγματοποιεί νέο έργο, ο άνθρωπος πρέπει να κοιτάει έξω από την υπάρχουσα Αγία Γραφή, να δεχθεί τα σημερινά λόγια και το σημερινό έργο του Θεού και να τους υποταχθεί. Είναι το ίδιο όπως όταν, κατά την Εποχή του Νόμου, ο άνθρωπος έπρεπε να ακολουθεί τους νόμους και τις εντολές που είχε εκδώσει ο Ιεχωβά Θεός, προκειμένου να λαμβάνει τις ευλογίες του Θεού. Κατά την Εποχή της Χάριτος, ο Κύριος Ιησούς ήρθε για να πραγματοποιήσει το έργο Του της λύτρωσης, και ο άνθρωπος έπρεπε να κινηθεί εκτός νόμου για να δεχθεί τα λόγια και το έργο του Κυρίου Ιησού και να τους υποταχθεί, ώστε να μπορέσει να λάβει την έγκρισή Του. Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Παντοδύναμος Θεός επιτελεί το έργο της κρίσεως, ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού. Έχει βάλει τέλος στην Εποχή της Χάριτος και έχει ξεκινήσει την Εποχή της Βασιλείας. Πρέπει, επομένως, να αποδεχθούμε το έργο του Παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών, να κάνουμε πράξη και να βιώσουμε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε το έργο του Αγίου Πνεύματος, να κάνουμε την αλήθεια ζωή μας και να γίνουμε κάποιοι που γνωρίζουν τον Θεό, Του υποτάσσονται και Τον σέβονται, και κάποιοι που έχουν κερδηθεί από τον Θεό μέσω της σωτηρίας Του. Αυτή είναι η μόνη οδός μέσω της οποίας μπορεί ο άνθρωπος να κερδίσει την είσοδο στη βασιλεία Του. Απ’ αυτό μπορούμε να δούμε ότι η πίστη μας στον Θεό πρέπει να συμβαδίζει με το έργο του Θεού και ότι πρέπει να αποκτήσουμε το έργο του Αγίου Πνεύματος, καθότι μόνο τότε θα μπορέσουμε να καταλάβουμε την αλήθεια, να γνωρίσουμε τον Θεό και να εισέλθουμε στην πραγματικότητα της αλήθειας. Αν η πίστη μας βασίζεται μόνο στην ανάγνωση της Βίβλου και σε μια άκαμπτη προσκόλληση στα κείμενα της Βίβλου, τότε πιθανότατα το έργο του Θεού θα μας εξαλείψει και θα μας κάνει πέρα, ακριβώς όπως τους Φαρισαίους, οι οποίοι ήταν προσκολλημένοι μόνο στην Αγία Γραφή και αντιστέκονταν στον Θεό, επιφέροντας πάνω τους την κατάρα του Θεού. Είναι η προσκόλληση στη Βίβλο η βάση της πίστης μας στον Θεό; Αν η πίστη μας στον Θεό στερείται του έργου του Αγίου Πνεύματος, τότε έχουμε ήδη παρεκκλίνει από την αληθινή οδό και σε καμιά περίπτωση δεν θα κερδίσουμε τη σωτηρία του Θεού. Συνεπώς, η πίστη μας δεν μπορεί να βασίζεται σε μια άκαμπτη προσκόλληση στη Βίβλο. Πρέπει να συμβαδίζουμε με το έργο του Θεού, να διαβάζουμε τα σημερινά λόγια του Θεού και να αποκτήσουμε το έργο του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το θεμέλιο της πίστης στον Θεό και η πιο σημαντική πτυχή της. Τώρα θα πρέπει να μας είναι σαφής ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να προσεγγίζουμε τη Βίβλο εμείς ως πιστοί, και σε τι πρέπει να βασίζεται η πίστη κάποιου στον Θεό, προκειμένου να λάβει την έγκριση του Θεού κατά την πορεία του στο μονοπάτι της πίστεως, έτσι δεν είναι;

Απόσπασμα από το Απαντήσεις σε Ερωτήσεις για το σενάριο

Προηγούμενο: Ερώτηση 28: Η Βίβλος αποτελεί μαρτυρία του έργου του Θεού· μόνο μέσα από την ανάγνωση της Βίβλου μπορούν οι πιστοί στον Κύριο να καταφέρουν να αναγνωρίσουν ότι ο Θεός δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη και όλα τα πράγματα και να είναι σε θέση να δουν τις θαυμαστές πράξεις Του, το μεγαλείο και την παντοδυναμία Του. Η Βίβλος περιέχει πολλά από τα λόγια του Θεού, καθώς και μαρτυρίες από τις εμπειρίες του ανθρώπου· μπορούν να παράσχουν τροφή για τη ζωή των ανθρώπων, καθώς και σπουδαία διαπαιδαγώγηση, οπότε αυτό το οποίο θα ήθελα να αναζητήσω, είναι: μπορούμε πραγματικά να επιτύχουμε την αιώνια ζωή διαβάζοντας τη Βίβλο; Δύναται να μην υπάρχει η οδός της αιώνιας ζωής μέσα στη Βίβλο;

Επόμενο: Ερώτηση 30: Καταθέτετε ότι ο Κύριος Ιησούς έχει ήδη επιστρέψει ως ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός, ότι Αυτός εκφράζει κάθε αλήθεια προκειμένου να εξαγνίσει και να σώσει την ανθρωπότητα και να επιτελέσει το έργο της κρίσης ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, άρα πώς μπορούμε, λοιπόν, να διακρίνουμε τη φωνή του Θεού και πώς μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι πράγματι ο επιστρέψας Κύριος Ιησούς;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο