Ερώτηση 13: Οι περισσότεροι άνθρωποι στον θρησκευτικό κόσμο πιστεύουν ότι η ρήση «Τετέλεσται» (Ιωάν. 19:30) του Κυρίου Ιησού πάνω στον σταυρό, αποτελεί απόδειξη ότι το έργο της σωτηρίας του Θεού έχει ήδη τελειώσει ολοκληρωτικά. Κι όμως, εσείς καταθέτετε ότι ο Κύριος επέστρεψε ενσαρκωμένος για να εκφράσει την αλήθεια και να επιτελέσει το έργο της κρίσης ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, προκειμένου να σώσει εξολοκλήρου την ανθρωπότητα. Άρα, πώς ακριβώς πρέπει να κατανοήσει κάποιος το έργο του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας; Δεν είμαστε ξεκάθαροι ως προς τη συγκεκριμένη πτυχή της αλήθειας, γι’ αυτό, παρακαλούμε, συναναστραφείτε τη για εμάς.

Απαντήση:

Όταν ο Κύριος Ιησούς είπε πάνω στον σταυρό «Τετέλεσται» (Ιωάν. 19:30), σε τι πραγματικά αναφερόταν; Εννοούσε ότι το έργο της λύτρωσης τελείωσε ή εννοούσε ότι το έργο του Θεού για την πλήρη σωτηρία της ανθρωπότητας τελείωσε; Μπορούσαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής να ξέρουν; Μπορεί να ειπωθεί ότι κανείς δεν ήξερε. Το μόνο που είπε ο Κύριος Ιησούς ήταν η λέξη: «Τετέλεσται». Δεν είπε ότι το έργο του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας τελείωσε. Οι άνθρωποι δεν μπορούν ποτέ να καταλάβουν αληθινά σε τι αναφερόταν ο Κύριος Ιησούς όταν είπε «Τετέλεσται». Γιατί να τολμήσει κάποιος να εξηγήσει τα λόγια του Κυρίου σύμφωνα με τις δικές του ιδέες; Γιατί να τολμήσει αυθαίρετα να ερμηνεύσει την φράση «Τετέλεσται»; Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά να βάζει κάποιος τις ανθρώπινες ιδέες του πάνω στα λόγια του Κυρίου Ιησού. Σκεφτείτε όλοι σας αυτό, αν η φράση του Κυρίου Ιησού «Τετέλεσται» δείχνει ότι το έργο της σωτηρίας όλης της ανθρωπότητας έχει πλήρως ολοκληρωθεί, τότε γιατί ο Κύριος προφήτευσε, λέγοντας: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Ιωάν. 16:12-13); Επίσης, όπως καταγράφεται στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο 12, Εδάφια 47-48, ο Κύριος Ιησούς είπε: «Και εάν τις ακούση τους λόγους μου και δεν πιστεύση, εγώ δεν κρίνω αυτόν· Διότι δεν ήλθον διά να κρίνω τον κόσμον, αλλά διά να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα». Ο λόγος του Κυρίου Ιησού μας λέει καθαρά ότι ο Κύριος θα επιστρέψει να εκφράσει αλήθεια και να κάνει έργο της κρίσεως. Υπάρχει επίσης η προφητεία της Βίβλου: «Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού» (1Πέτ. 4:17). Σύμφωνα με ότι λένε ο πάστορας και ο πρεσβύτερος, αν η σταύρωση του Κυρίου Ιησού ολοκλήρωσε όλο το έργο της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους, τότε πώς η προφητεία του Κυρίου Ιησού, «Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν», θα βγει αληθινή; Η προφητεία του Κυρίου Ιησού, ότι θα επέστρεφε να εκφράσει την αλήθεια και να κάνει έργο κρίσεως, δεν θα αποδεικνυόταν αναληθής; Συνεπώς, ό,τι λένε ο πάστορας και ο πρεσβύτερος ξεκάθαρα δεν συμφωνεί με τα λόγια του Κυρίου Ιησού ούτε με την πραγματικότητα του έργου του Θεού. Πρέπει όλοι να ξέρουμε ότι το έργο του Κυρίου Ιησού ήταν η λύτρωση του ανθρώπου. Πρέπει μόνο να αποδεχθούμε τον Κύριο Ιησού, να εξομολογηθούμε και να μετανοήσουμε ενώπιόν Του και οι αμαρτίες μας θα συγχωρεθούν. Μετά θα δικαιούμαστε να προσευχηθούμε στον Κύριο και να απολαύσουμε την χάρη που απονέμει. Άσχετα με την αμαρτία, δεν θα είμαστε πια καταδικασμένοι από τον νόμο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του έργου της λύτρωσης του Κυρίου Ιησού. Αυτό είναι το νόημα της φράσης σωτηρία μέσω της πίστης. Από το αποτέλεσμα του έργου του Κυρίου Ιησού επαληθεύεται περισσότερο ότι το έργο Του ήταν αποκλειστικά η λύτρωση. Δεν ήταν με κανένα τρόπο η κρίση, ο εξαγνισμός, και η τελειοποίηση των ανθρώπων των εσχάτων ημερών. Αν και η πίστη μας στον Κύριο Ιησού συγχωρεί τις αμαρτίες μας και δεν διαπράττουμε πια προφανείς αμαρτίες και φερόμαστε αρκετά καλά, δεν έχουμε εντελώς αποχωριστεί την αμαρτία, εξαγνιστεί και σωθεί εντελώς, έτσι δεν είναι; Λέμε ακόμα ψέμματα συχνά και διαπράττουμε αμαρτίες; Είμαστε ακόμα άπληστοι και κάνουμε κακόβουλες σκέψεις; Ακόμα μισούμε και ζηλεύουμε τους άλλους; Είναι οι καρδιές μας γεμάτες αλαζονεία και εξαπάτηση; Μιμούμαστε ακόμα εγκόσμιες τάσεις, γαντζωνόμαστε στα πλούτη και επιθυμούμε την δόξα; Μερικοί όταν πιάνονται ή διώκονται από την Κινέζικη Κομμουνιστική κυβέρνηση κατηγορούν ακόμα και τον Θεό. Δηλώνουν γραπτώς ακόμα και ότι απαρνούνται τον Θεό και Τον προδίδουν. Ειδικά για την έκφραση της αλήθειας και του έργου της κρίσης του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες μέρες, οι άνθρωποι κρίνουν και καταδικάζουν το έργο του Θεού με βάση τις αντιλήψεις και τη φαντασία τους. Δεν είναι αλήθεια; Με την πίστη μας στον Κύριο, συνεπώς, συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. Αλλά μέσα μας παραμένει η φύση και η διάθεση του Σατανά. Αυτή είναι η πηγή της αμαρτίας μας και της αντίστασής μας στον Θεό. Αν η ενδότερη αμαρτωλή μας φύση δεν διαλυθεί, θα αντιστεκόμαστε στον Θεό, θα Τον προδίδουμε και θα Τον θεωρούμε εχθρό. Θεωρείτε ότι τέτοιο άτομο έχει τα προσόντα να μπει στη βασιλεία των ουρανών; Πρέπει να είναι πια σαφές ότι λέγοντας «Τελείωσε», ο Κύριος Ιησούς εννοούσε μόνο το έργο της λύτρωσης του Θεού. Σίγουρα, Αυτός δεν έλεγε ότι ολοκληρώθηκε το έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας. Ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός των εσχάτων ημερών ήρθε να εκφράσει όλη την αλήθεια να επιτελέσει το έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού. Ήρθε για να εξαγνίσει και να σώσει τους ανθρώπους, να λύσει το θεμελιώδες πρόβλημα της αμαρτίας μέσα τους, να ελευθερωθούν από την αμαρτία να εξαγνιστούν, να σωθούν πλήρως και να εισέλθουν στη βασιλεία του Θεού. Ας διαβάσουμε μερικά ακόμα εδάφια του λόγου του Παντοδύναμου Θεού, έτσι ώστε όλοι μας να καταλάβουμε πιο καθαρά.

Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Έναν αμαρτωλό όπως εσάς, ο οποίος έχει μόλις λυτρωθεί και δεν έχει αλλάξει ούτε τελειωθεί από τον Θεό, μπορεί να σε επιθυμεί η καρδιά του Θεού; Γιατί εσύ, εσύ που είσαι ακόμα ο παλιός εαυτός σου, είναι αλήθεια ότι σώθηκες από τον Ιησού και ότι δεν θεωρείσαι αμαρτωλός λόγω της σωτηρίας του Θεού, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει ότι δεν είσαι αμαρτωλός και ότι δεν είσαι ακάθαρτος. Πώς μπορείς να είσαι άγιος αν δεν έχεις αλλάξει; Μέσα σου είσαι κυριευμένος από ακαθαρσία, εγωισμό και κακία, αλλά εξακολουθείς να επιθυμείς να κατέλθεις με τον Ιησού —τι τυχερός που θα ήσουν! Έχεις χάσει ένα στάδιο στην πίστη σου στον Θεό: Έχεις απλώς λυτρωθεί, αλλά δεν έχεις αλλάξει. Για να μπορείς να είσαι κάποιος που επιθυμεί η καρδιά του Θεού, ο Θεός πρέπει προσωπικά να επιτελέσει το έργο της αλλαγής και της κάθαρσής σου. Αν έχεις λυτρωθεί μόνο, θα είσαι ανίκανος να επιτύχεις την αγιότητα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα είσαι ακατάλληλος να κοινωνήσεις τις καλές ευλογίες του Θεού, επειδή έχεις χάσει ένα στάδιο στο έργο του Θεού για τη διαχείριση του ανθρώπου, το οποίο είναι το βασικό βήμα της αλλαγής και της τελείωσης. Και έτσι εσύ, ένας αμαρτωλός που έχει μόλις λυτρωθεί, είσαι ανίκανος να κληρονομήσεις άμεσα την κληρονομιά του Θεού» («Περί ονομασιών και ταυτότητας» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Πρέπει να ξέρεις τι είδους ανθρώπους επιθυμώ· όσοι δεν είναι αγνοί δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στη βασιλεία, όσοι είναι ακάθαρτοι δεν επιτρέπεται να σπιλώσουν το ιερό έδαφος. Παρόλο που μπορεί να έχεις κάνει πολύ έργο και να έχεις εργαστεί εδώ και πολλά χρόνια, αν τελικά είσαι θλιβερά βρόμικος, είναι απαράδεκτο στον νόμο του Ουρανού να επιθυμείς να εισέλθεις στη βασιλεία Μου! Από την ίδρυση του κόσμου μέχρι σήμερα, δεν έχω προσφέρει ποτέ εύκολη πρόσβαση στη βασιλεία Μου σε όσους προσπαθούν να κερδίσουν την εύνοιά Μου. Αυτός είναι ένας ουράνιος κανόνας και κανείς δεν μπορεί να τον παραβιάσει!» («Η επιτυχία ή η αποτυχία εξαρτάται από το μονοπάτι που βαδίζει ο άνθρωπος» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Παρόλο που ο Ιησούς έκανε μεγάλο έργο ανάμεσα στους ανθρώπους, ολοκλήρωσε μόνο τη λύτρωση όλης της ανθρωπότητας και έγινε η προσφορά περί αμαρτίας του ανθρώπου, αλλά δεν απάλλαξε τον άνθρωπο από όλη τη διεφθαρμένη διάθεσή του. Για να σωθεί ολοκληρωτικά ο άνθρωπος από την επιρροή του Σατανά, δεν αρκούσε μόνο να σηκώσει ο Ιησούς στους ώμους Του τις αμαρτίες του ανθρώπου ως η προσφορά περί αμαρτίας, αλλά έπρεπε, επίσης, ο Θεός να επιτελέσει ακόμα μεγαλύτερο έργο για να απαλλάξει πλήρως τον άνθρωπο από τη διάθεσή του, η οποία έχει διαφθαρεί από τον Σατανά. Συνεπώς, αφότου ο άνθρωπος συγχωρέθηκε για τις αμαρτίες του, ο Θεός επέστρεψε ενσαρκωμένος για να οδηγήσει τον άνθρωπο στη νέα εποχή και ξεκίνησε το έργο του παιδέματος και της κρίσης. Αυτό το έργο ανέβασε τον άνθρωπο σε ένα υψηλότερο βασίλειο. Όλοι όσοι υποτάσσονται στο κράτος Του θα απολαμβάνουν ανώτερη αλήθεια και θα λαμβάνουν μεγαλύτερες ευλογίες. Θα ζούνε πραγματικά στο φως και θα κερδίσουν την αλήθεια, την οδό και τη ζωή» (Πρόλογος του βιβλίου «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Προτού λυτρωθεί ο άνθρωπος, πολλά από τα δηλητήρια του Σατανά είχαν ήδη φυτευτεί μέσα του και, μετά από χιλιάδες έτη διαφθοράς από τον Σατανά, έχει μέσα του μια καθιερωμένη φύση που αντιστέκεται στον Θεό. Επομένως, όταν λυτρωθεί ο άνθρωπος, αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από λύτρωση κατά την οποία ο άνθρωπος αγοράζεται έναντι υψηλού τιμήματος, αλλά η δηλητηριώδης φύση μέσα του δεν έχει εξαλειφθεί. Ο άνθρωπος, που είναι τόσο μιαρός, πρέπει να υποβληθεί σε αλλαγή προτού γίνει άξιος να υπηρετήσει τον Θεό. Μέσω αυτού του έργου της κρίσης και της παίδευσης, ο άνθρωπος θα καταφέρει να γνωρίσει πλήρως την ακάθαρτη και διεφθαρμένη ουσία μέσα του και θα μπορέσει να αλλάξει εντελώς και να γίνει καθαρός. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος να αξιωθεί να επιστρέψει ενώπιον του θρόνου του Θεού. Όλο το έργο που επιτελείται σήμερα έχει σκοπό να γίνει ο άνθρωπος καθαρός και να αλλάξει. Μέσω της κρίσης και της παίδευσης του λόγου, και μέσω του εξευγενισμού, ο άνθρωπος μπορεί να αποβάλει τη διαφθορά του και να γίνει αγνός. Αντί να θεωρηθεί πως αυτό το στάδιο του έργου είναι εκείνο της σωτηρίας, θα ήταν πιο κατάλληλο να ειπωθεί ότι είναι το έργο του εξαγνισμού» («Το μυστήριο της ενσάρκωσης (4)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Το έργο των εσχάτων ημερών είναι να γίνει διαχωρισμός των πάντων ανάλογα με το είδος τους, να ολοκληρωθεί το σχέδιο διαχείρισης του Θεού, διότι ο καιρός πλησιάζει και η ημέρα του Θεού έχει έρθει. Ο Θεός φέρνει όλους όσοι έχουν εισέλθει στη βασιλεία Του, δηλαδή όλους όσοι ήταν πιστοί σε Εκείνον μέχρι τέλους, στην εποχή του Θεού του ίδιου. Ωστόσο, μέχρι την έλευση της εποχής του Θεού του ίδιου, το έργο που θα επιτελέσει Εκείνος δεν θα είναι να παρατηρήσει τις πράξεις του ανθρώπου ή να διερευνήσει τη ζωή του, αλλά να κρίνει την παρακοή του, διότι ο Θεός θα εξαγνίσει όλους όσοι έρθουν ενώπιον του θρόνου Του. Όλοι όσοι έχουν ακολουθήσει τα βήματα Του μέχρι και σήμερα, είναι εκείνοι που στέκονται ενώπιον του θρόνου Του, και, κατά συνέπεια, κάθε άτομο που αποδέχεται το έργο του Θεού στην τελική του φάση, αποτελεί αντικείμενο του εξαγνισμού του Θεού. Με άλλα λόγια, ο καθένας που αποδέχεται το έργο Του στην τελική του φάση, αποτελεί αντικείμενο της κρίσης του Θεού» («Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Οι έσχατες ημέρες έχουν ήδη καταφτάσει. Τα πάντα στην κτίση θα διαχωριστούν σύμφωνα με το είδος τους και θα χωριστούν σε διαφορετικές κατηγορίες με βάση τη φύση τους. Αυτή είναι η στιγμή που ο Θεός αποκαλύπτει την έκβαση και τον προορισμό της ανθρωπότητας. Εάν οι άνθρωποι δεν υποβληθούν σε παίδευση και κρίση, τότε δεν θα υπάρχει τρόπος να εκτεθεί η ανυπακοή και η αδικία τους. Μόνο μέσω παίδευσης και κρίσης μπορεί να αποκαλυφθεί η έκβαση όλης της κτίσης. Ο άνθρωπος δείχνει το αληθινό του πρόσωπο μόνο όταν παιδεύεται και κρίνεται. Το κακό θα ταξινομηθεί με το κακό, το καλό με το καλό και όλοι οι άνθρωποι θα διαχωριστούν σύμφωνα με το είδος τους. Μέσω της παίδευσης και της κρίσης θα αποκαλυφθεί η έκβαση όλης της κτίσης, έτσι ώστε να τιμωρηθούν οι κακοί και να ανταμειφθούν οι καλοί, και όλοι οι άνθρωποι να υπαχθούν στο κράτος του Θεού. Όλο αυτό το έργο πρέπει να επιτευχθεί μέσω της δίκαιης παίδευσης και κρίσης. Επειδή η διαφθορά του ανθρώπου έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της και η ανυπακοή του γίνεται όλο και πιο έντονη, μόνο η δίκαιη διάθεση του Θεού —μια διάθεση η οποία συνίσταται κυρίως από παίδευση και κρίση και αποκαλύπτεται κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών— μπορεί να μεταμορφώσει και να ολοκληρώσει πλήρως τον άνθρωπο. Μόνο αυτή η διάθεση μπορεί να εκθέσει το κακό και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να τιμωρήσει αυστηρά όλους τους άδικους» («Το όραμα του έργου του Θεού (3)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Η ουσία του έργου της παίδευσης και της κρίσης είναι να εξαγνίσει την ανθρωπότητα για την ημέρα της τελικής ανάπαυσης. Διαφορετικά, ολόκληρη η ανθρωπότητα δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει το δικό της είδος ή να εισέλθει στην ανάπαυση. Αυτό το έργο είναι το μοναδικό μονοπάτι της ανθρωπότητας για να εισέλθει στην ανάπαυση. Μόνο το έργο του εξαγνισμού του Θεού θα εξαγνίσει την ανθρωπότητα από την αδικία της, και μόνο το έργο της παίδευσης και της κρίσης Του θα αναδείξει αυτά τα ανυπάκουα πράγματα μεταξύ της ανθρωπότητας, διαχωρίζοντας έτσι εκείνους που μπορούν να σωθούν από αυτούς που δεν μπορούν, και εκείνους που θα παραμείνουν από εκείνους που δεν θα το κάνουν. Όταν τελειώσει αυτό το έργο, όλοι εκείνοι στους οποίους επιτραπεί να παραμείνουν, θα εξαγνιστούν και θα εισέλθουν σε μια υψηλότερη κατάσταση της ανθρωπότητας, στην οποία θα απολαύσουν μια πιο θαυμάσια δεύτερη ανθρώπινη ζωή πάνω στη γη· με άλλα λόγια, θα εισέλθουν στην ημέρα ανάπαυσης της ανθρωπότητας και θα ζήσουν μαζί με τον Θεό. Όταν αυτοί που δεν μπορούν να παραμείνουν, υποστούν παίδευση και κρίση, οι αρχικές τους μορφές θα αποκαλυφθούν πλήρως· μετά από αυτό, θα καταστραφούν όλοι και, όπως ο Σατανάς, δεν θα τους επιτραπεί πλέον να επιβιώσουν πάνω στη γη. Η ανθρωπότητα του μέλλοντος δεν θα περιέχει πλέον κανένα από αυτά τα είδη ανθρώπων· αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είναι κατάλληλοι να εισέλθουν στη χώρα της τελικής ανάπαυσης, ούτε να εισέλθουν στην ημέρα ανάπαυσης που ο Θεός και ο άνθρωπος θα μοιραστούν, γιατί είναι στόχοι της τιμωρίας, είναι οι ασεβείς και δεν είναι δίκαιοι άνθρωποι. […] Το τελικό έργο Του της τιμωρίας του κακού και της ανταμοιβής του καλού γίνεται εξ ολοκλήρου για να εξαγνίσει τελείως όλη την ανθρωπότητα, ώστε να μπορεί να φέρει σε αιώνια ανάπαυση μια εντελώς αγία ανθρωπότητα. Αυτό το στάδιο του έργου Του είναι το πιο κρίσιμο έργο Του. Είναι το τελικό στάδιο του συνολικού έργου διαχείρισής Του» («Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Ο Παντοδύναμος Θεός μιλάει πολύ καθαρά για τη σημασία και το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται με το έργο της κρίσεώς Του τις έσχατες ημέρες. Αυτό μας επιτρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι το έργο της κρίσεως του Θεού τις έσχατες ημέρες, είναι το έργο που εξαγνίζει και σώζει πλήρως το ανθρώπινο γένος. Το έργο της λύτρωσης που έκανε ο Κύριος Ιησούς άνοιξε τον δρόμο για το έργο της κρίσεως του Θεού των εσχάτων ημερών. Ο Παντοδύναμος Θεός κάνει το έργο της κρίσεως και του εξαγνισμού πάνω στα θεμέλια του έργου της λύτρωσης του Κυρίου Ιησού, σώζοντας εντελώς το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία και φέρνοντάς το στην βασιλεία του Θεού. Ο τρόπος που επιτελεί έργο ο Θεός δεν είναι πολύ πρακτικός; Αν αποδεχτούμε μόνο το έργο της λύτρωσης του Κυρίου Ιησού και δεν αποδεχτούμε το έργο της κρίσεως και του εξαγνισμού του Θεού των εσχάτων ημερών, πώς θα μπορούσαμε να εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού; Φαίνεται ότι η πίστη στον Θεό απαιτεί να κατανοήσουμε το έργο του Θεού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό! Ωστόσο πολλοί θρησκευόμενοι πιστεύουν ότι θα σωθούν μόνο με την πίστη. Πιστεύουν ότι η πίστη στον Κύριο φέρνει άφεση αμαρτιών, λύνοντας όλα τα προβλήματα, ότι ο ελεήμων και γεμάτος αγάπη Θεός συγχωρεί οποιαδήποτε αμαρτία θα μπορούσε να διαπράξει κανείς. Εκείνος θα τους ανεβάσει όλους στη βασιλεία των ουρανών όταν έρθει. Αυτοί συνεπώς αρνούνται να αποδεχθούν το έργο της κρίσεως του Θεού των εσχάτων ημερών. Τι πρόβλημα είναι αυτό; Καταλαβαίνουν τέτοιου είδους άτομα το έργο του Θεού; Καταλαβαίνουν τη δίκαιη διάθεση του Θεού; Θα λέγατε ότι μπορεί να επιτρέψει ο Θεός σε ένα σατανικό άτομο που επαναστατεί εναντίον Του και Του εναντιώνεται, να μπει στη βασιλεία Του; Δεν θα του επέτρεπε! Τι αποτέλεσμα θα επέφερε η είσοδος τέτοιου ατόμου στη βασιλεία του Θεού; Ας αναλογιστούμε ένα παράδειγμα. Αν οι Ισραηλίτες που πίστευαν στον Ιεχωβά Θεό οδηγούνταν στη βασιλεία του Θεού, τι νομίζετε ότι θα συνέβαινε; Δεν μπορούσαν να αποδεχθούν καν τον ενσαρκωμένο Θεό, τον Κύριο Ιησού, και έκαναν επίσης ό,τι μπορούσαν για να καταδικάσουν τον Κύριο Ιησού και τον κάρφωσαν στον σταυρό. Αυτό το σατανικό είδος ανθρώπων που παρανοϊκά αντιστέκεται στον Θεό κατ’ αυτόν τον τρόπο, αν επρόκειτο να μπουν στη βασιλεία του Θεού θα συνέχιζαν να αντιστέκονται στον Θεό; Θα επαναστατούσαν; Θα επιχειρούσαν να σφετεριστούν τη δύναμη του Κυρίου; Γιατί ο Κύριος Ιησούς δεν μπήκε στην συναγωγή να κάνει κήρυγμα; Επειδή οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι της εβραϊκής πίστης ήταν τόσο κακοί. Ήταν ικανοί για οτιδήποτε. Όλοι ξέρουμε ότι αφού έπιασαν αυτοί τον Κύριο Ιησού, Τον χτύπησαν, Τον χλεύασαν και Τον έφτυσαν. Και Τον παρέδωσαν στη ρωμαϊκή διοίκηση για να σταυρωθεί. Ο Κύριος Ιησούς ήδη ήξερε ότι ήταν φίδια έτσι δεν μπήκε στην συναγωγή να κάνει κήρυγμα. Τις έσχατες ημέρες ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει. Γιατί δεν μπαίνει στις εκκλησίες να κάνει κήρυγμα; Επειδή οι ηγέτες στις εκκλησίες είναι όλοι τόσο σατανικοί. Αν ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός έμπαινε στις εκκλησίες, αυτοί σίγουρα θα καλούσαν την αστυνομία. Αυτοί σίγουρα θα παρέδιδαν τον Παντοδύναμο Θεό στην κυβέρνηση του ΚΚΚ. Αυτή δεν είναι η αλήθεια; Τώρα τολμάμε να μπούμε στις εκκλησίες για να γίνουμε ανοικτά μάρτυρες για τον Παντοδύναμο Θεό; Αν γινόσασταν μάρτυρες για τον Παντοδύναμο Θεό σε αυτούς, σίγουρα θα σας επιτίθεντο και θα σας εξευτέλιζαν, θα σας παρέδιδαν ακόμα και στο Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας. Γι’ αυτούς τους λόγους, η σημερινή εκκλησία είναι ίδια όπως ήταν οι εβραϊκές συναγωγές. Είναι όλα μέρη που διώχνουν τον Θεό, αντιστέκονται στον Θεό και καταδικάζουν τον Θεό. Έτσι είναι; Με αυτό φαίνεται η έκταση της διαφθοράς των ανθρώπων. Έχουν μπουχτήσει με την αλήθεια και την απεχθάνονται. Όλοι απορρίπτουν την άφιξη του Θεού και όλοι έχουν γίνει σατανικοί και αντιτίθενται στον Θεό. Αν ο Θεός δεν είχε ενσαρκωθεί τις έσχατες ημέρες για να εκφράσει την αλήθεια, να κρίνει τους ανθρώπους και να τους εξαγνίσει, το ανθρώπινο γένος θα είχε καταστραφεί από τον Θεό επειδή αντιστάθηκε σε Αυτόν.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ουσιώδεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας»

Τώρα, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που επισημαίνουν ότι το τελευταίο πράγμα που είπε ο Κύριος Ιησούς πάνω στον σταυρό ήταν: «Τετέλεσται» (Ιωάν. 19:30). Και τότε λένε: «Όταν ο Κύριος Ιησούς υπηρέτησε ως μια προσφορά περί αμαρτίας για τον άνθρωπο, εκπλήρωσε το έργο της σωτηρίας του Θεού. Οι αμαρτίες μας συγχωρέθηκαν, επειδή πιστεύουμε στον Κύριο Ιησού. Επίσης, έχουμε δικαιωθεί μέσα από την πίστη και μόνο, και έτσι θα είμαστε ικανοί να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών. Απλώς πρέπει να περιμένουμε την αρπαγή του Κυρίου». Ή λένε: «Όλα είναι έτοιμα, χρειαζόμαστε μόνο την αρπαγή». Έχει επαληθευτεί αυτή η δήλωση; Όχι, δεν έχει επαληθευτεί. Το μόνο που μπορούμε να επαληθεύσουμε είναι ότι οι αμαρτίες μας έχουν συγχωρεθεί, σωστά; Πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι αμαρτίες μας έχουν συγχωρεθεί; Ανεξάρτητα από την αμαρτία που διαπράττετε, το μόνο που χρειάζεται είναι να προσευχηθείτε και να παραδεχτείτε την αμαρτία σας, και θα αισθανθείτε χαρά, ηρεμία, και το πνεύμα σας θα απελευθερωθεί από τη δουλεία της αμαρτίας. Ο άνθρωπος νοιώθει απόλυτα απελευθερωμένος όταν είναι απαλλαγμένος από αμαρτίες! Αυτό είναι αλήθεια. Μπορούμε, λοιπόν, να πούμε ότι η προσφορά περί αμαρτίας είναι απολύτως αληθής και είναι κάτι που όλοι οι πιστοί στον Κύριο Ιησού μπορούν να επιβεβαιώσουν μέσω των εμπειριών τους. Αλλά ο Κύριος Ιησούς δεν είπε: «Με το να πιστεύετε στον Κύριο Ιησού θα επιτύχετε σωτηρία και θα απελευθερωθείτε τελείως από την αμαρτία. Αν πιστεύετε στον Κύριο Ιησού, θα έχετε την επιδοκιμασία του Θεού και θα εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών». Ο Κύριος Ιησούς δεν είπε κάτι τέτοιο και δεν υπάρχουν αποδείξεις γι’ αυτό. Γιατί δεν υπάρχουν αποδείξεις; Οι αμαρτίες του ανθρώπου συγχωρέθηκαν, αλλά έχει συγχωρεθεί η εσωτερική σατανική του διάθεση και η αμαρτωλή του φύση; Όχι. Είπε ποτέ ο Κύριος Ιησούς: «Μόλις συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας, μπορείτε να εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών»; Μήπως ο Κύριος Ιησούς είπε ποτέ: «Πρέπει απλά να πιστέψετε σ’ Εμένα και θα υπάρξει μια θέση για σας στη βασιλεία των ουρανών»; Ο Κύριος δεν το είπε ποτέ αυτό. Τι είπε ο Κύριος Ιησούς; «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ’ ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς» (Ματθ. 7:21). Τι σημαίνει, λοιπόν, το «ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς»; Σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε το θέλημα του Θεού, να ακολουθείτε την οδό Του και να κάνετε πράξη την οδό της αληθείας, δηλαδή, τον λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος πρέπει πάντα να κάνει ό,τι ο Θεός ζητά από αυτόν να κάνει, να τηρεί ό,τι ο Θεός απαιτεί να κάνει, ό,τι ο Θεός απαιτεί να τηρεί και ό,τι ο Θεός απαιτεί να ακολουθεί πιστά, και μόνο τότε μπορεί να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Αλλά πόσοι άνθρωποι ήταν ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Θεού κατά την Εποχή της Χάριτος; Ούτε ένας. Μπορούμε, λοιπόν, να πούμε ότι το έργο της Εποχής της Χάριτος αποτελούσε ένα στάδιο του έργου της λύτρωσης. Στη Βίβλο προφητεύεται ότι, όταν επιστρέψει ο Κύριος, θα πραγματοποιήσει ένα στάδιο του έργου της κρίσης και του παιδέματος, προκειμένου να εξαγνίσει όλους εκείνους που έρχονται ενώπιον του Θεού. Με άλλα λόγια, ο Θεός, κατά τις έσχατες ημέρες, πρόκειται να αναλάβει ένα στάδιο του έργου του εξαγνισμού, το έργο του διαχωρισμού των πάντων σύμφωνα με το είδος τους, προτού δώσει τέλος στην εποχή. Και όλα αυτά που ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε για τον διαχωρισμό της ήρας από το σιτάρι, των προβάτων από τα ερίφια, των φρόνιμων παρθένων από τις μωρές και των καλών υπηρετών από τους κακούς —όλα τούτα θα πραγματοποιηθούν. Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός θα αναλάβει ένα στάδιο του έργου της κρίσης και του εξαγνισμού των ανθρώπων, όπως προφητεύεται στη Βίβλο. Για παράδειγμα: «Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού» (1Πέτ. 4:17), «Οίτινες με την δύναμιν του Θεού φυλαττόμεθα διά της πίστεως, εις σωτηρίαν ετοίμην να αποκαλυφθή εν τω εσχάτω καιρώ» (1Πέτ. 1:5), «Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης» (Αποκ. 16:15), «Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσης, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης» (Αποκ. 3:3) και «Όστις νικά, θέλω κάμει αυτόν στύλον εν τω ναώ του Θεού μου, και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω, και θέλω γράψει επ’ αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της νέας Ιερουσαλήμ, ήτις καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομά μου το νέον» (Αποκ. 3:12). Όλες αυτές οι προφητείες αναφέρονται στο έργο που πρόκειται να επιτελεστεί όταν επιστρέψει ο Κύριος. Τούτο αποδεικνύει ότι, από την Εποχή του Νόμου ως τον καιρό της επιστροφής του Κυρίου για να σημάνει το τέλος της εποχής, υπάρχουν τρία στάδια έργου. Αυτό είναι αληθές και μπορεί να αναγνωστεί στις βιβλικές προφητείες. Το έργο της Εποχής της Χάριτος ήταν το έργο της λύτρωσης —οπωσδήποτε δεν ήταν το έργο του εξαγνισμού προκειμένου να εξαλειφθεί η αμαρτωλή φύση της ανθρωπότητας. Δεν έχει υπάρξει πιστός στον Κύριο Ιησού, του οποίου η αμαρτωλή φύση να εξαλείφθηκε εντελώς, ούτε ένας που δεν αμάρτησε ξανά μετά τη συγχώρησή του, ούτε ένας που να πέτυχε ολική μεταβολή της διάθεσής του, ούτε ένας που να γνώρισε πραγματικά τον Θεό. Τούτα είναι τα γεγονότα του ζητήματος. Κατά τη διάρκεια της Εποχής της Χάριτος, η ανθρωπότητα πίστευε στον Θεό επί δύο χιλιάδες χρόνια, αλλά πέντε θεμελιώδη προβλήματα παρέμεναν ανεπίλυτα: Πρώτον, το πρόβλημα της αμαρτωλής σατανικής φύσης της ανθρωπότητας δεν είχε επιλυθεί· δεύτερον, το πρόβλημα της συχνής έκφρασης της σατανικής διάθεσης εκ μέρους της ανθρωπότητας παρέμενε άλυτο· τρίτον, το πρόβλημα της μεταβολής της διάθεσης της ζωής του κάθε ανθρώπου δεν είχε επιλυθεί· τέταρτον, το πρόβλημα του ότι η ανθρωπότητα πρέπει να γνωρίζει τον Θεό και να υπακούει σε Αυτόν δεν είχε επιλυθεί απόλυτα· πέμπτον, το πρόβλημα του πώς η ανθρωπότητα μπορεί να επιτύχει εξαγνισμό δεν είχε επιλυθεί πλήρως. Τα πέντε αυτά θεμελιώδη προβλήματα παρέμεναν ανεπίλυτα, αποδεικνύοντας ότι το έργο του Θεού της Εποχής της Χάριτος αποτελούσε μόνο ένα στάδιο του έργου της λύτρωσης, και όχι το τελικό στάδιο του έργου της σωτηρίας της ανθρωπότητας. Το έργο της Εποχής της Χάριτος απλώς άνοιξε τον δρόμο, οικοδόμησε τα θεμέλια για το έργο της σωτηρίας των εσχάτων ημερών.

Απόσπασμα από τη Συναναστροφή εκ του Άνωθεν

Τι ακριβώς σημαίνει να σώζεται κανείς; Οι άνθρωποι στη θρησκεία πιστεύουν ότι αφού τα τελευταία λόγια του Κυρίου Ιησού στον σταυρό ήταν «Τετέλεσται» (Ιωάν. 19:30), εφόσον πιστεύετε στον Κύριο Ιησού και οι αμαρτίες σας συγχωρούνται, τούτο σημαίνει ότι έχετε σωθεί. Οι άνθρωποι στη θρησκεία παρερμηνεύουν όσα είπε ο Θεός, επειδή δεν γνωρίζουν το έργο Του. Σε τι αναφερόταν ο Κύριος Ιησούς όταν είπε «Τετέλεσται»; Αναφερόταν στην ολοκλήρωση του έργου της λύτρωσης του Θεού, και σίγουρα όχι στην ολοκλήρωση του σχεδίου διαχείρισης του Θεού. Ως εκ τούτου, είναι γεγονός ότι εκείνοι που δεν γνωρίζουν το έργο του Θεού είναι πιο επιρρεπείς στο να παρερμηνεύουν όσα έχει πει Εκείνος και στο να κρίνουν το έργο Του. Τι σημαίνει, τελικά, το να αποκτά κανείς σωτηρία; Αποτελεί η συγχώρεση της αμαρτίας αληθινή σωτηρία; Όχι. Η συγχώρηση της αμαρτίας απλώς θέτει μια βάση για το έργο των εσχάτων ημερών του Θεού· θέτει ένα θεμέλιο. Το έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας από τον Θεό είναι, στην πραγματικότητα, το έργο των εσχάτων ημερών, το οποίο είναι εδραιωμένο πάνω στη βάση της προσφοράς περί αμαρτίας κατά την Εποχή της Χάριτος. Μόνο χάρη στην προσφορά περί αμαρτίας συγχωρούνται οι αμαρτίες του ανθρώπου και η ανθρωπότητα πληροί τις προϋποθέσεις για να έρθει ενώπιον του Θεού για να λάβει το έργο Του. Μόνο μέσω της κρίσης και του παιδέματος, των δοκιμασιών και του εξευγενισμού των εσχάτων ημερών, σώζεται πραγματικά ο άνθρωπος και ελευθερώνεται από την επιρροή του Σατανά και από τον έλεγχο της σατανικής του φύσης. Μόνο το έργο των εσχάτων ημερών είναι ικανό να αλλάξει τη διάθεση του ανθρώπου που έχει διαφθαρεί από τον Σατανά, να σώσει τον άνθρωπο από την επιρροή του Σατανά και να επιτύχει τον στόχο του να κάνει τον άνθρωπο να στραφεί ολοκληρωτικά προς τον Θεό. Συνεπώς, αν κάποιος, μέσα στην πίστη του, δεν βιώνει το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, τότε δεν μπορεί να φτάσει πραγματικά στη σωτηρία. […]

Ο Θεός είναι άγιος και δίκαιος. Μετά τη συγχώρεση των αμαρτιών του ανθρώπου, η ρίζα της αμαρτίας του ανθρώπου, δηλαδή η σατανική φύση του, ακόμα δεν έχει απομακρυνθεί. Αν ο άνθρωπος συνεχίζει, ως συνήθως, να αντιστέκεται στον Θεό και να Τον προδίδει, τούτο δεν αποτελεί ύβρι κατά της διάθεσης του Θεού; Αν ο Θεός ανύψωνε στη βασιλεία Του μια ανθρωπότητα που είναι ακόμα ικανή να Του αντιστέκεται και να Τον προδίδει, τούτο δεν θα υποδήλωνε ότι ο Θεός έχει εξαπατήσει τον εαυτό Του; Η διεφθαρμένη αυτή ανθρωπότητα θα ήταν ακόμα ικανή να αντιστέκεται στον Θεό και να σταυρώσει εκ νέου τον Χριστό. Αν σωζόταν μια τέτοια ανθρωπότητα, τότε δεν θα υπήρχε τρόπος να εξηγηθεί η αγιοσύνη και η δικαιοσύνη του Θεού —δεν θα έβγαζε νόημα. Πώς θα μπορούσε η βασιλεία του Θεού να επιτρέψει την ύπαρξη μιας ανθρωπότητας που αντιστέκεται στον Θεό; Είναι αδύνατον, επειδή η διάθεση του Θεού δεν ανέχεται την ύβρι του ανθρώπου. Γι’ αυτό το να λέει κανείς: «Ο άνθρωπος που έχει λάβει την προσφορά περί αμαρτίας έχει σωθεί και δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού» δεν ισχύει. […]

Απόσπασμα από τη Συναναστροφή εκ του Άνωθεν

Προηγούμενο: Ερώτηση 12: Καταθέτετε ότι ο Κύριος έχει επιστρέψει και επιτελεί το έργο της κρίσης Του, αρχίζοντας από τον οίκο του Θεού κατά τις έσχατες μέρες. Τούτο μοιάζει διαφορετικό από την κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου στο Βιβλίο της Αποκάλυψης. Οι περισσότεροι άνθρωποι στους θρησκευτικούς κύκλους πιστεύουν ότι η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου απευθύνεται στους άπιστους που ανήκουν στον διάβολο Σατανά. Όταν έρθει ο Κύριος, οι πιστοί θα αναληφθούν στους ουρανούς και, τότε, Εκείνος θα στείλει συμφορές, για να καταστρέψει τους άπιστους. Τούτη είναι η κρίση ενώπιον του μεγάλου λευκού θρόνου. Εσείς μαρτυρείτε την αρχή της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, αλλά δεν έχουμε δει τον Θεό να φέρνει οποιεσδήποτε συμφορές για να καταστρέψει τους άπιστους. Οπότε, πώς μπορεί να είναι η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου;

Επόμενο: Ερώτηση 14: Η Βίβλος λέει: «διότι με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν» (Ρωμ. 10:10). Πιστεύουμε ότι ο Κύριος Ιησούς συγχώρησε τις αμαρτίες μας και μας κατέστησε δίκαιους μέσα από την πίστη. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι αν κάποιος σωθεί μία φορά, τότε έχει σωθεί εξάπαντος, και όταν ο Κύριος επιστρέψει, θα αρπαχθούμε αμέσως και θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί, λοιπόν, καταθέτετε ότι πρέπει να αποδεχθούμε το έργο της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, προτού να μπορέσουμε να σωθούμε και να μεταφερθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

3. Ο λόγος για τον οποίον ο Θεός δεν χρησιμοποιεί τον άνθρωπο για να επιτελέσει το έργο της κρίσης Του τις έσχατες ημέρες, αλλά ενσαρκώνεται και το επιτελεί ο ίδιος

Σχετικά λόγια του Θεού:Το έργο της κρίσης είναι το έργο του Θεού, και έτσι είναι φυσικό να γίνει από τον ίδιο τον Θεό· δεν γίνεται αντί...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο