Ερώτηση 10: Είναι ξεκάθαρα γραμμένο στη Βίβλο ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και όλοι όσοι πιστεύουν στον Κύριο πιστεύουν επίσης ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Κι όμως, γίνεστε μάρτυρες ότι ο ενσαρκωμένος Χριστός είναι η εκδήλωση του Θεού, ότι είναι ο ίδιος ο Θεός. Συνεπώς, είναι ο ενσαρκωμένος Χριστός πραγματικά ο Υιός του Θεού ή είναι ο ίδιος ο Θεός;

Απαντήση:

Είναι ο ενσαρκωμένος Χριστός ο ίδιος ο Θεός ή είναι ο Υιός του Θεού; Τούτο αποτελεί ένα ζήτημα που δεν κατανοούν οι περισσότεροι που πιστεύουν στον Κύριο. Όταν ο ενσαρκωμένος Κύριος Ιησούς ήρθε για να υλοποιήσει το έργο της λύτρωσης, Ο Θεός έγινε ο Υιός του ανθρώπου και εμφανίστηκε ανάμεσα στους ανθρώπους. Δεν άνοιξε μόνο την Εποχή της Χάριτος, αλλά ξεκίνησε μια νέα εποχή, στην οποία ο Θεός ήρθε για να ζήσει δίπλα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αποκάλεσε τον Κύριο Ιησού Χριστό, Υιό του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα έγινε μάρτυρας του ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, και ο Κύριος Ιησούς ονόμαζε τον επουράνιο Θεό, «Πατέρα». Ο άνθρωπος πίστεψε ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού. Και σχηματίστηκε η αντίληψη για τη σχέση Πατέρα-Υιού. Τώρα, ας σκεφτούμε. Έχετε διαβάσει εσείς πουθενά στη Γένεση ότι ο Θεός έχει γιο; Όχι! Κατά τη διάρκεια της Εποχής του Νόμου, είπε πουθενά ο Ιεχωβά Θεός ότι είχε γιο; Δεν το είπε! Αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει ένας Θεός και δεν υπάρχει σχέση Πατέρα-Υιού. Τώρα μερικοί ίσως ρωτήσουν: Την εποχή της Χάριτος γιατί ο Κύριος Ιησούς είπε ότι ήταν ο Υιός του Θεού; Ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού ή ο Θεός; Αυτή είναι μια ερώτηση που εμείς οι πιστοί συζητάμε ανά τους αιώνες. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν αυτήν την έμφυτη αντίθεση, αλλά δεν μπορούν να την εξηγήσουν. Ο Κύριος Ιησούς είναι ο Θεός, είναι επίσης ο Υιός του Θεού. Άρα υπάρχει και Πατέρας Θεός; Οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί να το εξηγήσουν. Τις τελευταίες δύο χιλιετίες, υπήρξαν πολύ λίγοι που αναγνώρισαν ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός, η εμφάνιση του Θεού. Στην πραγματικότητα, υπάρχει ξεκάθαρη αναφορά αυτού στη Βίβλο. Στο Κατά Ιωάννην 14:8, ο Φίλιππος ρώτησε τον Κύριο Ιησού: «Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς». Εκείνη τη στιγμή, πώς απάντησε ο Κύριος Ιησούς στον Φίλιππο; Ο Κύριος Ιησούς είπε στον Φίλιππο: «Τόσον καιρόν είμαι μεθ’ υμών, και δεν με εγνώρισας, Φίλιππε; όστις είδεν εμέ είδε τον Πατέρα· και πως συ λέγεις, Δείξον εις ημάς τον Πατέρα; Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμοί; τους λόγους, τους οποίους εγώ λαλώ προς υμάς, απ’ εμαυτού δεν λαλώ· αλλ’ ο Πατήρ ο μένων εν εμοί αυτός εκτελεί τα έργα. Πιστεύετέ μοι ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμοί· ει δε μη, διά τα έργα αυτά πιστεύετέ μοι» (Ιωάν. 14:9-11). Εδώ, ο Κύριος Ιησούς είπε πολύ καθαρά, «όστις είδεν εμέ είδε τον Πατέρα». Ο Κύριος Ιησούς είναι λοιπόν η εμφάνιση του Ίδιου του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς δεν ανέφερε εδώ ότι Αυτός και ο Θεός έχουν σχέση Πατέρα-Υιού. Είπε: «Εγώ είμαι εν τω Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμοί», και είπε επίσης: «Εγώ και ο Πατήρ μου εν είμεθα» (Ιωάν. 10:30). Τώρα, σύμφωνα με τα λόγια Του, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως ο Κύριος Ιησούς είναι ο Ίδιος ο Θεός, υπάρχει μόνο ένας Θεός και δεν υπάρχει κάποια «σχέση Πατέρα-Υιού»;

Κάποιοι μπορεί να ρωτήσουν: Αν ο Κύριος Ιησούς είναι ο Ίδιος ο Θεός, τότε γιατί ο Κύριος Ιησούς προσεύχεται στον Πατέρα Θεό; Υπάρχει αληθινό μυστήριο στο ότι ο Κύριος Ιησούς αποκαλεί τον Θεό Πατέρα. Όταν ο Θεός ενσαρκώθηκε, το Πνεύμα του Θεού κρύφτηκε στη σάρκα, η οποία δεν γνώριζε για το Πνεύμα. Όπως ακριβώς και εμείς δε μπορούμε να νιώσουμε το πνεύμα μέσα μας Επιπλέον, το Πνεύμα του Θεού δεν κάνει τίποτε το υπερφυσικό μέσα στη σάρκα Του. Ακόμα κι αν ο Κύριος Ιησούς ήταν ο ενσαρκωμένος Θεός, εάν το Πνεύμα του Θεού δεν είχε μαρτυρήσει στον Ίδιο τον Θεό, ο Κύριος Ιησούς δεν θα γνώριζε ότι ήταν η ενσάρκωση του Θεού. Αυτό, στη Βίβλο γράφεται ξεκάθαρα, «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει […] ουδέ ο Υιός, ειμή ο Πατήρ» (Μάρκ. 13:32). Πριν ο Κύριος Ιησούς κάνει τελικά τη διακονία Του, έζησε με ανθρώπινη φύση. Πραγματικά δεν γνώριζε ότι Αυτός ήταν η ενσάρκωση του Θεού, επειδή το Πνεύμα του Θεού εντός της σαρκός Tου δεν εργαζόταν με υπερφυσικό τρόπο, όπως ακριβώς κάθε άλλος άνθρωπος. Άρα, ο Κύριος Ιησούς προσευχόταν στον Ουράνιο Πατέρα, πράγμα που μας λέει ότι, μέσα από την ανθρώπινη φύση του, ο Κύριος Ιησούς προσευχόταν στο Πνεύμα του Θεού. Όταν ο Κύριος Ιησούς έκανε τη διακονία Του, το Άγιο Πνεύμα άρχισε να μιλάει, να γίνεται μάρτυρας ότι ήταν ο ενσαρκωμένος Θεός. Μόνο τότε ο Κύριος Ιησούς συνειδητοποίησε την ταυτότητά Του, ότι είχε έρθει για να εκπληρώσει το έργο της λύτρωσης. Αλλά όταν επρόκειτο να σταυρωθεί, συνέχισε να προσεύχεται. Αυτό δείχνει ότι η ουσία του Χριστού είναι απόλυτα υπάκουη στον Θεό.

Ας διαβάσουμε άλλα δύο εδάφια από τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού για να ξεκαθαρίσουμε αμέσως αυτό το ζήτημα. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Όταν ο Ιησούς αποκάλεσε τον Θεό στον ουρανό Πατέρα καθώς προσευχόταν, αυτό έγινε μόνο διαμέσου της οπτικής ενός δημιουργημένου ανθρώπου, μόνο επειδή το Πνεύμα του Θεού είχε φορέσει μια συνηθισμένη και κανονική σάρκα και είχε το εξωτερικό κάλυμμα ενός δημιουργημένου όντος. Ακόμη κι αν μέσα Του υπήρχε το Πνεύμα του Θεού, η εξωτερική Του εμφάνιση εξακολουθούσε να είναι αυτή ενός κανονικού ανθρώπου· με άλλα λόγια, είχε γίνει ο “Υιός του ανθρώπου” για τον οποίο μιλούσαν όλοι οι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Ιησού. Δεδομένου ότι ονομάζεται Υιός του ανθρώπου, είναι άνθρωπος (άνδρας ή γυναίκα, εν πάση περιπτώσει κάποιος με το εξωτερικό περίβλημα ενός ανθρώπου) που γεννιέται σε μια κανονική οικογένεια συνηθισμένων ανθρώπων. Επομένως, το ότι ο Ιησούς αποκάλεσε τον Θεό στον ουρανό Πατέρα, ήταν το ίδιο με το πώς κι εσείς αρχικά Τον αποκαλέσατε Πατέρα· το έκανε από την οπτική ενός δημιουργημένου ανθρώπου. Θυμάστε ακόμα την Προσευχή του Κυρίου που σας δίδαξε ο Ιησούς να απομνημονεύσετε; “Πάτερ ημών…” Ζήτησε από όλους τους ανθρώπους να αποκαλέσουν τον Θεό στον ουρανό Πατέρα. Και εφόσον Τον αποκάλεσε και ο ίδιος Πατέρα, το έπραξε από την οπτική ενός ατόμου που βρίσκεται σε ισότιμη βάση με όλους εσάς· δεδομένου ότι αποκαλέσατε τον Θεό στον ουρανό Πατέρα, αυτό δείχνει ότι ο Ιησούς θεωρούσε τον εαυτό Του ισότιμο με εσάς και έναν άνθρωπο επί της γης που επέλεξε ο Θεός (δηλαδή, ο Υιός του Θεού). Αν αποκαλείτε τον Θεό “Πατέρα”, δεν είναι γιατί είστε ένα δημιουργημένο ον; Όσο μεγάλη κι αν είναι η εξουσία του Ιησού στη γη, πριν από τη σταύρωση ήταν απλώς Υιός του ανθρώπου, κυβερνούμενος από το Άγιο Πνεύμα (δηλαδή, από τον Θεό) και ένα από τα δημιουργημένα όντα της γης, γιατί δεν είχε ολοκληρώσει ακόμη το έργο Του. Επομένως, το ότι αποκαλούσε τον Θεό στον ουρανό Πατέρα, έδειχνε απλώς την ταπεινοφροσύνη και την υπακοή Του. Ο τρόπος με τον οποίο απευθύνεται στον Θεό (δηλαδή, στο Πνεύμα στον ουρανό), όμως, δεν αποδεικνύει ότι είναι ο Υιός του Πνεύματος του Θεού στον ουρανό. Αντιθέτως, δείχνει απλώς ότι η άποψή Του είναι διαφορετική, όχι ότι είναι διαφορετικό πρόσωπο. Η ύπαρξη διακριτών προσώπων είναι μια πλάνη! Πριν από τη σταύρωσή Του, ο Ιησούς ήταν Υιός του ανθρώπου που δεσμευόταν από τους περιορισμούς της σάρκας και δεν κατείχε πλήρως την εξουσία του Πνεύματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορούσε να αναζητήσει το θέλημα του Θεού Πατέρα μόνο μέσα από την οπτική ενός δημιουργημένου όντος. Είναι όπως ο ίδιος προσευχήθηκε τρεις φορές στη Γεθσημανή: “Πλην ουχί ως εγώ θέλω, αλλ’ ως συ”. Πριν βρεθεί στον σταυρό, ήταν μόνο ο Βασιλιάς των Εβραίων. Ήταν ο Χριστός, ο Υιός του ανθρώπου, και όχι ένα σώμα δόξας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, από την άποψη ενός δημιουργημένου όντος, απεκάλεσε τον Θεό Πατέρα» («Υπάρχει η Αγία Τριάδα;» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Υπάρχουν ακόμα εκείνοι που ισχυρίζονται: “Δεν είπε ο Θεός κατηγορηματικά ότι ο Ιησούς ήταν ο αγαπημένος του Υιός;” Ο Ιησούς είναι ο αγαπημένος Υιός του Θεού, με τον οποίο είναι πολύ ευχαριστημένος —αυτό σίγουρα ειπώθηκε από τον ίδιο τον Θεό. Αυτός ήταν ο Θεός που γινόταν μάρτυρας του εαυτού Του, απλώς από μια διαφορετική οπτική, εκείνη του Πνεύματος στον ουρανό που γίνεται μάρτυρας της δικής Του ενσάρκωσης. Ο Ιησούς είναι η ενσάρκωσή Του, και όχι ο Υιός Του στον ουρανό. Καταλαβαίνεις; Μήπως τα λόγια του Ιησού: “Εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι μέσα Μου” δείχνουν ότι Αυτοί είναι ένα Πνεύμα; Και δεν είναι εξαιτίας της ενσάρκωσης ότι χωρίστηκαν μεταξύ του ουρανού και της γης; Στην πραγματικότητα, εξακολουθούν να είναι ένα· όπως και να ’χει, είναι απλώς ο Θεός που γίνεται μάρτυρας του εαυτού Του. Λόγω της αλλαγής των εποχών, των απαιτήσεων του έργου και των διαφορετικών σταδίων του σχεδίου διαχείρισής Του, το όνομα με το οποίο Τον αποκαλεί ο άνθρωπος διαφέρει κι αυτό. Όταν ήρθε να φέρει εις πέρας το πρώτο στάδιο του έργου, μπορούσε μόνο να ονομάζεται Ιεχωβά, ο ποιμένας των Ισραηλιτών. Στο δεύτερο στάδιο, ο ενσαρκωμένος Θεός μπορούσε να ονομάζεται μόνο Κύριος και Χριστός. Αλλά εκείνη την εποχή, το Πνεύμα στον ουρανό δήλωσε μόνο ότι ήταν ο αγαπημένος Υιός του Θεού και δεν έκανε καμία αναφορά στο ότι ήταν ο μόνος Υιός του Θεού. Αυτό απλώς δεν συνέβη. Πώς θα μπορούσε ο Θεός να έχει ένα μοναχοπαίδι; Τότε ο Θεός δεν θα γινόταν άνθρωπος; Επειδή ήταν η ενσάρκωση, ονομάστηκε ο αγαπημένος Υιός του Θεού και, από αυτό, προήλθε η σχέση μεταξύ Πατέρα και Υιού. Ήταν απλώς λόγω του διαχωρισμού μεταξύ ουρανού και γης. Ο Ιησούς προσευχήθηκε όντας ενσαρκωμένος. Δεδομένου ότι είχε ενδυθεί μια σάρκα τέτοιας κανονικής ανθρώπινης φύσης, από την οπτική της σάρκας είπε: “Το εξωτερικό Μου κέλυφος είναι αυτό ενός δημιουργημένου όντος. Αφού έβαλα μια σάρκα για να έρθω σε αυτήν τη γη, είμαι τώρα πολύ μακριά από τον ουρανό”. Για τον λόγο αυτόν, μπορούσε να προσευχηθεί στον Θεό Πατέρα μόνο από την οπτική της σάρκας. Αυτό ήταν το καθήκον Του και αυτό με το οποίο έπρεπε να εξοπλιστεί το ενσαρκωμένο Πνεύμα του Θεού. Δεν μπορεί να ειπωθεί ότι δεν είναι ο Θεός απλώς επειδή προσεύχεται στον Πατέρα από την οπτική της σάρκας. Αν και ονομάζεται ο αγαπημένος Υιός του Θεού, είναι ακόμα ο ίδιος ο Θεός, γιατί δεν είναι παρά η ενσάρκωση του Πνεύματος, και η ουσία Του είναι ακόμα το Πνεύμα» («Υπάρχει η Αγία Τριάδα;» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Ο Παντοδύναμος Θεός έχει εκφράσει τα πράγματα τόσο ξεκάθαρα. Όταν ο Κύριος Ιησούς εργαζόταν, ήταν στην πραγματικότητα το Πνεύμα του Θεού με σάρκα που εργαζόταν και εμφανιζόταν στον άνθρωπο. Όπως κι αν ο Κύριος Ιησούς εξέφραζε τον λόγο και προσευχόταν, η ουσία Του ήταν θεϊκή, δεν ήταν όμως και ανθρώπινη. Ο Θεός είναι πνεύμα, αόρατο στον άνθρωπο. Όταν ο Θεός ενσαρκώνεται, ο άνθρωπος βλέπει μόνο τη σάρκα, δεν μπορεί να δει το Πνεύμα. Εάν το Άγιο Πνεύμα είχε γίνει μάρτυρας του ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν ο Θεός, δεν θα ήταν αποδεκτό. Διότι τότε, κανείς δεν ήξερε τι σήμαινε ακριβώς η ενσάρκωση του Θεού. Ήρθαν σε επαφή με την ενσάρκωση του Θεού και κατάλαβαν πολύ λίγα. Δεν φαντάστηκαν ότι ο κανονικός Υιός του ανθρώπου ήταν ενσάρκωση του Πνεύματος. Δηλαδή η εμφάνιση του Θεού με σάρκα. Ακόμα και όταν ο Κύριος Ιησούς εξέφρασε πολύ από τον λόγο Του, είπε: «Μετανοείτε· διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών» και έκανε πολλά θαύματα κατά τη διάρκεια του έργου Του, αποκαλύπτοντας την εξουσία και τη δύναμη του Θεού, ο άνθρωπος δεν αναγνώρισε από το έργο και τον λόγο του Κυρίου Ιησού ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν ο Ίδιος ο Θεός, δηλαδή, η εμφάνιση του Θεού. Τι είδους κατανόηση είχε ο άνθρωπος για τον Κύριο Ιησού; Κάποιοι είπαν ότι ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, κάποιοι είπαν ότι ήταν ο Ηλίας. Άλλοι τον είπαν Κύριο. Οπότε, ο Θεός εργάστηκε σύμφωνα με το ανάστημα των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Το Άγιο Πνεύμα αποκάλεσε τον Κύριο Ιησού τον αγαπημένο Υιό του Θεού, επιτρέποντας προσωρινά στον άνθρωπο να θεωρήσει τον Κύριο Ιησού Υιό του Θεού. Αυτός ο τρόπος ταίριαζε καλύτερα στις αντιλήψεις των ανθρώπων και ήταν ευκολότερο να τον αποδεχτούν επειδή, εκείνη την περίοδο, ο Κύριος Ιησούς έκανε το έργο της λύτρωσης. Όπως και αν Τον αποκαλούσαν οι άνθρωποι, σημασία είχε ότι αποδέχτηκαν ότι ήταν ο Σωτήρας που συγχώρεσε τις αμαρτίες τους, αποκτώντας έτσι τα προσόντα για να απολαύσουν τη χάρη του Θεού. Έτσι, το Πνεύμα του Θεού έγινε μάρτυρας του Κυρίου Ιησού όντας πιο κοντά στο ανάστημα των ανθρώπων. Αυτό εκπληρώνει απόλυτα τον λόγο του Κυρίου Ιησού: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Ιωάν. 16:12-13).

Παρά το γεγονός ότι δεν μπορούμε να δούμε το Πνεύμα του Θεού, όταν ενσαρκώνεται, η διάθεση του Θεού, όλα όσα είναι και έχει, η παντοδυναμία και η σοφία όλα εκφράζονται μέσω της σάρκας. Από τα λόγια και το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού και τη διάθεση που εκφράζει, μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο Ίδιος ο Θεός. Το έργο και τα λόγια του Κυρίου Ιησού έχουν εξουσία και δύναμη. Ό,τι λέει γίνεται, όπως και ό,τι απαιτεί. Ό,τι κι αν πει γίνεται πραγματικότητα. Μία λέξη από τον Κύριο Ιησού ήταν αρκετή για να συγχωρήσει αμαρτίες και να αναστήσει νεκρούς. Μία λέξη ηρεμούσε τον άνεμο και τη θάλασσα. Από τα λόγια και το έργο του Κυρίου Ιησού, δεν βλέπουμε την εξουσία και τη δύναμη του Θεού, που κυβερνούν τα πάντα; Δεν έχουμε δει την Παντοδυναμία, τη σοφία και τα θαυμάσια έργα Του; Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Μετανοείτε· διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών». Ξεκίνησε την Εποχή της Χάριτος, μετά την Εποχή του Νόμου, εξέφρασε τη συμπονετική και τρυφερή διάθεση του Θεού και ολοκλήρωσε τη λύτρωση της ανθρωπότητας. Ο Κύριος Ιησούς έκανε το έργο του ίδιου του Θεού. Το έργο και τα λόγια του Κυρίου Ιησού είναι η απευθείας έκφραση του Πνεύματος. Δεν είναι αυτό απόδειξη ότι το Πνεύμα του Θεού ενσαρκώθηκε για να μιλήσει, να εργαστεί και να εμφανιστεί; Μήπως είναι επειδή άσχετα από το πώς μιλάει και εργάζεται το Πνεύμα του Θεού, εμείς δεν μπορούμε να Τον αναγνωρίσουμε καν; Μπορεί αυτό το κάλυμμα της σάρκας να μας εμποδίσει να αναγνωρίσουμε τη θεϊκή ουσία του Χριστού; Μήπως παρόλο που το Πνεύμα του Θεού ντύθηκε με σάρκα για να κάνει το έργο, όσο και αν το βιώνουμε, ακόμα δεν είμαστε ικανοί να αναγνωρίσουμε την εμφάνιση και το έργο Του; Εάν αυτό είναι το θέμα, τότε είμαστε πολύ χοντροκέφαλοι. Πώς αλλιώς θα επιτύχουμε τον έπαινο του Θεού;

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ουσιώδεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας»

Προηγούμενο: Ερώτηση 9: Κατά την Εποχή της Χάριτος, ο Θεός ενσαρκώθηκε για να χρησιμεύσει ως προσφορά περί αμαρτίας για την ανθρωπότητα, λυτρώνοντάς τους από την αμαρτία. Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός ενσαρκώθηκε εκ νέου, για να εκφράσει την αλήθεια και να επιτελέσει το έργο της κρίσης Του, προκειμένου να εξαγνίσει και να σώσει τον άνθρωπο ολοκληρωτικά. Γιατί, λοιπόν, ο Θεός χρειάζεται να ενσαρκωθεί δύο φορές, προκειμένου να επιτελέσει το έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας; Και ποια είναι η πραγματική σημασία της διπλής ενσάρκωσης του Θεού;

Επόμενο: Ερώτηση 11: Γίνεστε μάρτυρες ότι ο Παντοδύναμος Θεός εκφράζει την αλήθεια και επιτελεί το έργο Του της κρίσης των εσχάτων ημερών, αλλά εγώ πιστεύω ότι η πίστη μας στον Κύριο Ιησού και η αποδοχή του έργου του Αγίου Πνεύματος σημαίνουν ότι έχουμε ήδη υποβληθεί στο έργο της κρίσης του Θεού. Τούτα είναι τα λόγια του Κυρίου Ιησού που το αποδεικνύουν: «Διότι εάν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς· αλλ’ αφού απέλθω, θέλω πέμψει Αυτόν προς εσάς· και ελθών Εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως» (Ιωάν. 16:7-8). Πιστεύουμε ότι, αν και ο Κύριος Ιησούς επιτέλεσε το έργο της λύτρωσης, μετά την ανάληψή Του στους ουρανούς και κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, το Άγιο Πνεύμα κατήλθε και εργάστηκε στους ανθρώπους: «[…] θέλει ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως». Αυτό θα πρέπει να είναι το έργο της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, έτσι, εκείνο, το οποίο θα ήθελα να αναζητήσω, είναι το ποιες ακριβώς είναι οι διαφορές μεταξύ του έργου της κρίσης του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες και του έργου του Κυρίου Ιησού;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

4. Ο τρόπος με τον οποίον τα τρία στάδια του έργου του Θεού βαθαίνουν ανά στάδιο, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να σωθούν και να οδηγηθούν στην τελείωση

Σχετικά λόγια του Θεού: Η όλη διαχείριση του Θεού χωρίζεται σε τρία στάδια, και σε κάθε στάδιο υπάρχουν αντίστοιχες δέουσες απαιτήσεις προς...

Ερώτηση 28: Η Βίβλος αποτελεί μαρτυρία του έργου του Θεού· μόνο μέσα από την ανάγνωση της Βίβλου μπορούν οι πιστοί στον Κύριο να καταφέρουν να αναγνωρίσουν ότι ο Θεός δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη και όλα τα πράγματα και να είναι σε θέση να δουν τις θαυμαστές πράξεις Του, το μεγαλείο και την παντοδυναμία Του. Η Βίβλος περιέχει πολλά από τα λόγια του Θεού, καθώς και μαρτυρίες από τις εμπειρίες του ανθρώπου· μπορούν να παράσχουν τροφή για τη ζωή των ανθρώπων, καθώς και σπουδαία διαπαιδαγώγηση, οπότε αυτό το οποίο θα ήθελα να αναζητήσω, είναι: μπορούμε πραγματικά να επιτύχουμε την αιώνια ζωή διαβάζοντας τη Βίβλο; Δύναται να μην υπάρχει η οδός της αιώνιας ζωής μέσα στη Βίβλο;

Απαντήση:Με τη Βίβλο μαθαίνουμε ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός όλων των πραγμάτων. Μας επιτρέπει να δούμε τις θαυμαστές πράξεις Του. Επειδή...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο